Националност в CV

Националност в CV

Автобиографията е документ за кандидатстване за работа, който по своята същност изисква посочването на определен набор от лични данни. Наред със задължителните като имена и данни за контакт, които Ви представят и оставят опцията за свързване с Вас при интерес за интервю, посочването на националността Ви в CV-то, по-скоро спада към допълващите лични данни и е пряко свързана с описанието на длъжността. В кои случаи е необходимо да посочите своята националност, какви предимства произтичат от това и за какво да внимавате, вижте в настоящата статия.

Когато националността на кандидата е важна за работодателя 

Най-честият случай, при който може да Ви се наложи да споделите своята националност, е този, когато фирмата или институцията, която обявява свободната длъжност е посочила изрично такова изискване в самата обява за работа. 

Тук е важно да направим едно важно разграничение между националност и гражданство. В първия случай определящ признак е произходът на човек, а във втория, неговото постоянно пребиваване в дадена държава. По принцип, ако споделяте своята националност е добре и да посочите и гражданството, което имате (може да е повече от едно), защото при определени случаи, в зависимост от това в коя държава кандидатствате, ще ориентирате специалистите по подбор на персонал дали Вашето наемане ще бъде свързано и с необходимостта от работна виза (разрешение за работа).

Изискването за посочване на националност в CV-то се свързва преди всичко с дейността на чуждестранните и многонационалните компании на редица пазари и може да произтича от някой от следните случай, които сме разгледали по-долу.

Необходимост за владеене на език на ниво майчин

За някои работодатели е от изключителна важност професионалистите, които назначават на определени позиции да владеят писмено и говоримо дадения език на ниво, което се определя като майчин, роден език. Това е условие, което задължително ще бъде упоменато в текста на обявата за работа и е хубаво добре и внимателно да прочетете и проверите изискванията и дали отговаряте на тях. 

Както CV-то Ви, така и мотивационното писмо, което ще изготвите, в този случай ще послужат за отлична референция, не само че притежавате необходимия произход, но и че демонстрирате перфектни, естествени и родни езикови умения.

Дейността на фирмата е пряко свързана с хора от определена националност

Редица фирми, чиито клиенти и партньори представляват определена националност е нормално да търсят служители, които владеят добре техния език и познават отлично тяхната култура.  Ако дадена организация работи редовно с хора от Вашата националност, Вие ще бъдете изключително ценен и полезен член на нейния екип. Затова е необходимо да посочите смоята националност на видно място при личните данни в CV-то, за да може да откроите добре този позитив на кандидатурата си.

Съобразяване с правните и културни норми на държавата, в която кандидатствате за работа

По-горе разгледахме случаите на изрично посочване на изискване за националност от страна на компанията работотдател още на ниво обява за работа. Има обаче, един много деликатен момент, който е свързан със споделянето и заявяването на националността от страна на кандидатите, който произтича от спецификите на правните и културни норми в отделните държави. 

Докато в някои държави тази информация не се възприема като чувствителна или дискриминационна, има други, в които една цяла група от лични данни се възприемат като изключително поверителни и чувствителни и не подлежат на открито споделяне. Такива са предимно държавите, в които има приети анти-дискриминационни закони. Тази група може да включва някои от следните лични данни и варира в отделните държави, като изричното споделяне на националност спада също към нея:

  • Националност;
  • Пол;
  • Сексуална ориентация;
  • Дата на раждане;
  • Семейно положение;
  • Раса;
  • Религия;
  • Гражданство;
  • Инвалидност.

Това наистина е момент, за който трябва много да внимавате и да съобразите, както с текста на обявата за работа, така и с държавата, в която кандидатствате за работа. Например, в редица англоговорящи държави няма практика да се обозначава националността на кандидата и ако го направите, CV-то Ви може да изглежда странно и дори да демонстрирате липса на професионално отношение.

Нашият професионален съвет

Споделянето на Вашата националност не е задължителен елемент в представянето на лични данни в автобиографията. Можете да я посочите единствено в случаите, когато това изискване е изрично посочено в обявата за работа или, когато кандидатствате за позиция, която изисква гражданство или разрешение за работа в съответната държава.

Недостатъци и пристрастност при оценяване на кандидатурата 

Основните недостатъци от споделянето на националността на един кандидат в неговата автобиография се определят от една страна от гореизложените фактори свързани с наличието на специфично антидискриминационно законодателство в отделните държави. Ако посочите националността си когато кандидатствате в такава държава, това означава, че отваряте възможност да бъдете третиран дискриминационно и това ще притесни експертите по подбор на персонал. Твърде вероятно е на Вашата кандидатура да не бъде обърнато внимание, поради факта, че е рискова. 

От друга страна, преглеждащите кандидатурите експерти също са хора и нищо човешко не им е чуждо. Понякога, дори неволно, могат да прояват известна предпазливост, лично предубеждение или пристрастие по отношение на произхода на определен кандидат. Затова нашата препоръка е да предприемете информиран подход, когато кандидатствате в друга държава и да прецените добре кои лични данни да посочите в автобиографията си. 

Прочетете добре самата обява за работа дали съдържа изискване за споделяне на националност, проучете дали има антидискриминационни законодателни практики в държавата на кандидатстване и какво е прието от правна и културна гледна точка, преди да изредите по-чувствителни лични данни във Вашето представяне.

"Докато в някои държави тази информация не се възприема като чувствителна или дискриминационна, има други, в които една цяла група от лични данни се възприемат като изключително поверителни и чувствителни и не подлежат на открито споделяне." 

Поставете акцент на уменията си

Групата на допълнителните лични данни далеч не е решаваща за избора на даден кандидат на определена длъжност. Както споменахме по-горе, личните данни имат за цел преди всичко да Ви представят по име и да дадат възможност за контакт при интерес за интервю.

Това, което работодателите наистина гледат и оценяват, независимо дали първоначалната селекция се извършва от хора или чрез машинен ATS подбор, са Вашите опит, умения, образование и квалификации. Това са факторите и критериите, които безспорно имат значение в съвременния гъвкав и динамичен пазар на труда в контекста на невиждан в историята на човешките ресурси глад за таланти. 

Съвременните модели за мобилност, отдалечена и хибридна работа със сигурност могат да оставят на втори план фактори като местожителство, националност, държава на пребиваване и други, които подлежат на уточняване и договаряне, стига кандидатът да е харесан и да отговаря на изискванията на работодателя.

В тази връзка, винаги поставяйте акцент на уменията и опита, които носите. Много по-вероятно е чисто професионалните Ви качества и умения да Ви спечелят интервю и назначение, отколкото съвкупността от лични данни, които са свързани с административното му уреждане.

Въпрос на личен избор и на правилно изписване

Ако все пак решите да споделите Вашата националност или имате достатъчно основателна причина да го направите, важно е да го направите правилно. В българския език в раздела за лични данни в поле Националност на шаблона за CV се посочват съответно формите Българин или Българка.

Някои от следните случаи, които сме разгледали подолу, също са въпрос на личен избор по отношение на споделянето на националността. Решението дали ще я споделите е изцяло Ваша, като все пак се съобразите с приетите норми на държавата, в която ще кандидатствате:

Ако името Ви звучи като чуждестранно

Ако името Ви звучи като чуждестранно за експертите по подбор на персонал, за тях може да възникнат въпроси дали сте гражданин на страната и дали имате разрешение за работа. За да ги улесните и да отговорите на този въпрос може още в раздела за лични данни да посочите националността си и дали разполагате със съответното гражданство или разрешение за работа. 

Ако сте чужд гражданин

Когато сте чужд гражданин и посочвате националността си, добре е веднага да поясните какъв точно е статутът Ви на пребиваване и дали имате гражданство или се нуждаете от работна виза. Това важи и при наемането за дистанционна работа и със сигурност ще бъде важно както за Вас, така и за наемащата компания.  

Ако сте експат (expat)

Ако от трудовия стаж на автобиографията Ви става ясно, че сте опитен експат, прекарал дълги години в различни държави като месторабота, а същевременно кандидатствате за работа в родната си държава, тогава е добре да споделите и националността си. Така експертите по подбор на персонал ще знаят, че отговаряте на условията за работа в тази конкретна страна и не са необходими допълнителни административни процедури за осигуряване на трудова виза.

Професионални шаблони за автобиография от CVwizard 

Ако изготвяте CV за първи път или търсите образец, с който да сте сигурни, че отговаряте на всички професионални стандарти за представяне с едно  издържано CV, в CVwizard  ще намерите всичко, което Ви трябва. 

Нашите предложения за шаблони за CV могат много да Ви улеснят за съставяне на Вашето CV, като Ви предложат стилен и професионален дизайн, с които да създадете една наистина открояваща се автобиография. Разполагаме с богат избор от дизайни, подходящи за различни професии, бизнес сфери както и за студенти. 

Редакторът на CVwizard е изключително бърз и интуитивен и за всеки раздел и поле имаме специални бутони. Необходимо е само да изберете шаблон за CV от нашите предложения, да настроите желаната цветова гама, която най-много Ви харесва и да попълните личната си информация в разделите.

Ако се чудите къде точно да споделите Вашата националност, бутон “Националност” ще Ви отведе в правилното поле, в което само трябва да я въведете.  Регистрирайте се и опитайте, бързо и с лекота ще съставите своята автобиография, а резултатът ще Ви впечатли! 

Споделяне през:

Направете впечатление със своето CV

Създайте и изтеглете професионално CV бързо и лесно.

Създаване на CV