Integritetspolicy

Denna integritets- och cookiepolicy ändrades senast den 21 april 2020.

Känslig data för integritet eller personuppgifter behandlas via www.cvwizard.com. CVwizard anser att noggrann hantering av personuppgifter är av stor vikt. Personuppgifter behandlas därför noggrant och säkras av oss. I vår behandling följer vi kraven i europeisk dataskyddslagstiftning.

Detta innebär bland annat att vi:

 • tydligt anger syftena med vilka vi behandlar personuppgifter. Detta gör vi via detta sekretessmeddelande;
 • begränsar vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som är nödvändiga för legitima ändamål;
 • först frågar dig om uttryckligt tillstånd att behandla dina personuppgifter i de fall där ditt tillstånd krävs;
 • vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter;
 • respekterar din rätt att på begäran tillhandahålla dina personuppgifter för inspektion, korrigering eller radering.

CVwizard (Resumedia BV) är den ansvariga för databehandlingen. I detta sekretess- och cookie-meddelande förklarar vi vilka personuppgifter vi behandlar och i vilket syfte. Vi rekommenderar att du läser dem noggrant.

Användning av personuppgifter

Genom att använda (tjänsterna från) CVwizard (Resumedia BV) är den ansvariga för databehandlingen. I detta sekretess- och cookie-meddelande förklarar vi vilka personuppgifter vi behandlar och i vilket syfte. Vi rekommenderar att du läser dem noggrant. Du lämnar viss information till oss. Det kan vara personuppgifter. Vi behandlar endast de personuppgifter som aktivt eller passivt tillhandahålls av dig, inom ramen för den tjänst du har begärt eller använt, eller där det är tydligt att de lämnas till oss för behandling

Skapa och registrera CV

Genom att skapa ett CV skapas automatiskt ett konto för hwww.cvwizard.com. Detta konto är en del av din prenumeration. Vi använder följande information för att skapa CV:t och ditt konto:

 • Namn och adressuppgifter
 • Telefonnummer
 • Fakturaadress
 • E-postadress
 • Betalningsuppgifter
 • Kön
 • Foto (profil)
 • Födelsedatum
 • IP-adress
 • Information som anges på ditt CV, såsom arbetslivserfarenhet och utbildning

Vid registrering lagrar vi de personuppgifter du har lämnat i ditt konto. Vi sparar detta från det ögonblick du klickar på den första knappen "nästa steg". Du kan nå kontot med den e-postadress du angav som användarnamn och lösenord. Vi lagrar denna information så att du inte behöver fylla i den varje gång, så att vi kan kontakta dig i samband med avtalets genomförande, fakturering och betalning och för att ge en översikt över de produkter och tjänster som du har köpt från oss. Vidare behandlar CVwizard dina personuppgifter för att tillhandahålla de begärda prenumerationstjänsterna och för att lagra dina personuppgifter, särskilt de CV:n du har upprättat, för att göra dem tillgängliga för dig när du använder våra tjänster i framtiden. Om du inte har slutfört CV:t och har stängt CVwizard kan vi skicka dig påminnelsemejl.

Portal

Efter att du har loggat in på ditt konto får du tillgång till vår portal. I denna portal kan du generera, hantera och redigera dina CV:n och ansökningsbrev, förbereda, skicka och underhålla ansökningar samt visa relevanta lediga tjänster. Vi lagrar innehållet i CV:n, ansökningsbreven, information från de skickade ansökningarna och nyckelord för relevanta lediga tjänster i ditt konto. Vi behåller dessa uppgifter så att vi kan utföra avtalet med dig och du kan läsa dessa uppgifter vid ett senare tillfälle.

Lagringsperioder

CVwizard lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppnå de syften som formulerats i detta uttalande. Dessutom lagrar vi dina personuppgifter tills du permanent har raderat ditt konto, eller två och ett halvt år efter att du har ställt in ditt konto som 'inaktivt' och inte har angivit under tiden att du önskar förlänga denna lagringsperiod. Om du ställer in ditt konto som 'inaktivt' kan CVwizard kontakta dig för att informera dig om lagringen av dina personuppgifter.

Kontaktformulär

Om du fyller i ett kontaktformulär på webbplatsen, eller skickar oss ett e-postmeddelande, kommer de uppgifter du skickar oss att behållas så länge som formulärets natur eller innehållet i ditt e-postmeddelande kräver för fullständigt svar och bearbetning. I kontaktformuläret kommer vi i alla fall att be om ditt namn, din e-postadress och innehållet i meddelandet.

Lämna ett omdöme

När du lämnar ett omdöme om oss via Trustpilot kan vi visa ditt omdöme på vår webbplats. Detta omdöme använder passfotot du laddade upp till ditt konto, ditt för- och efternamn samt din bostadsort.

Tillhandahållande till tredje part

Vi kommer inte att tillhandahålla dina uppgifter till tredje part, såvida detta inte är nödvändigt inom ramen för utförandet av avtalet som du ingår med oss eller om detta krävs enligt lag. Vid misstanke om bedrägeri eller missbruk av vår webbplats kan vi överlämna personuppgifter till de behöriga myndigheterna.

Sociala medie-knappar finns inkluderade på vår webbplats. Med detta samlar administratörerna för dessa tjänster in dina personuppgifter.

Cookies

Cookies (kakor) är små informationsfiler som automatiskt kan lagras på eller läsas från besökarens enhet (såsom PC, surfplatta eller smartphone) när man besöker en webbplats. När du besöker www.cvwizard.com för första gången visas en pop-up som ber dig att godkänna placeringen av kakor. I det ögonblick du klickar på godkänn ger du oss tillåtelse att använda alla kakor och plugins som beskrivs i detta sekretess- och kakmeddelande. Du är fri att inaktivera kakor genom din webbläsare. Tänk på att det är möjligt att webbplatsen inte längre fungerar optimalt.

Google Analytics

Vi använder kakor för att få insikt i användningen av vår webbplats och för att förbättra den baserat på dessa insikter och därmed öka användarvänligheten. Vi använder Google Analytics för att hålla koll på hur besökare använder vår webbplats. För detta ändamål placeras kakor av Google. Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Google för att göra överenskommelser om hanteringen av våra data. Vidare har vi inte tillåtit Google att använda den erhållna Analytics-informationen för andra Google-tjänster, slutligen har vi anonymiserat IP-adresserna. Mer information om databehandling finns i Googles sekretesspolicy. Denna data sparas i 2 år.

Google Tag Manager

Vissa kakor säkerställer att vissa delar av webbplatsen fungerar korrekt och att dina användarpreferenser förblir kända. Till exempel kan kakor användas för att korrekt återge teckensnitt, för att komma ihåg din användningssession på webbservern så att du kan visa webbplatsen, eller för att komma ihåg en sökterm som söks inom webbplatsen eller ett valt filter. Den tekniska kakan vi använder är Google Tag Manager. Google Tag Manager gör det möjligt att använda kakor på vår webbplats. Mer information om databehandling finns i Googles sekretesspolicy. Denna data lagras under sessionen.

Google Remarketing

Denna webbplats använder reklamkakor för att förbättra onlineannonseringen för dig och hjälpa oss att förstå vår kampanjprestanda. Dessa kakor kopplar ett unikt kak-ID till dig som webbplatsbesökare, så att du bland annat inte ser samma annons flera gånger på tredjepartswebbplatser. Läs mer om detta i uttalandet från Google Remarketing.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter. Vi kräver också detta från parter som behandlar personuppgifter för vår räkning.

Webbplatser från Tredje Part

Denna sekretess- och kakpolicy gäller inte för tredjepartswebbplatser som är kopplade till denna webbplats med hjälp av länkar. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett pålitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser sekretesspolicyn för dessa webbplatser innan du använder dessa webbplatser.

Ändringar i denna sekretess- och kakpolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna sekretess- och kakpolicy. Det rekommenderas att du regelbundet konsulterar denna sekretess- och kakpolicy så att du är medveten om dessa ändringar.

Dina rättigheter

 • få en förklaring om vilka personuppgifter vi har och vad vi gör med dem;
 • tillgång till de exakta personuppgifter vi har;
 • få fel korrigerade;
 • få föråldrade personuppgifter borttagna;
 • dra tillbaka samtycke;
 • invända mot en särskild användning;
 • begränsa en bearbetning;
 • dataportabilitet.

Observera att du alltid tydligt anger vem du är, så att vi kan vara säkra på att vi inte ändrar eller raderar uppgifter från fel person.

För frågor om vår sekretesspolicy eller frågor om dina rättigheter kan du kontakta oss när som helst med hjälp av uppgifterna nedan:

Kontakt

CVwizard (Resumedia BV)

Overschiestraat 63

1062 XD Amsterdam

The Netherlands

support@cvwizard.com

Chamber of Commerce number: 66341817

För att lämna in ett klagomål

Om du är av uppfattningen att vi inte hjälper dig på rätt sätt har du rätt att lämna in ett klagomål till den nederländska dataskyddsmyndigheten.