Chi phí

Sử dụng tất cả các tính năng không giới hạn với một mức giá cố định.

??.?? / tháng

(gia hạn tự động)

Tạo CV không giới hạn
Tạo thư xin việc
So khớp cơ hội việc làm
Theo dõi hồ sơ ứng tuyển