Điều kiện chung

Các điều kiện chung được thay đổi lần cuối vào ngày 21 tháng 4 năm 2021.

CVwizard được cung cấp cho bạn bởi công ty Resumedia BV được đăng ký tại Hà Lan theo Phòng Thương mại số 66341817. Các điều kiện sau đây được đính kèm với việc sử dụng CVwizard. Bằng cách sử dụng CVwizard, bạn đồng ý với điều này.

Những sai lệch hoặc bổ sung đối với các điều khoản sử dụng này chỉ có tính ràng buộc nếu chúng được CVwizard chấp nhận bằng văn bản.

Điều 1. Sử dụng CVwizard

1.1. Thông qua CVwizard, bạn có thể tạo, sửa đổi, tải xuống và gửi CV cũng như thư xin việc với một khoản phí. Ngoài ra, bạn có thể xem các vị trí tuyển dụng có liên quan và gửi chúng cho bạn dựa trên kết quả CV phù hợp.

1.2. Sau khi tạo xong CV bạn đã tự động tạo được tài khoản. Sau khi đăng ký hoàn tất và tài khoản đã được CVwizard kích hoạt, bạn có thể đăng nhập trực tiếp vào tài khoản của mình và tiếp tục sử dụng CVwizard.

1.3. Bạn phải bảo vệ quyền truy cập vào tài khoản của mình khỏi những người không được ủy quyền bằng tên người dùng và mật khẩu. Đặc biệt, mật khẩu phải được bảo mật tuyệt đối. CVwizard có thể cho rằng mọi thứ từ tài khoản của bạn sau khi đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu đều được thực hiện dưới sự chỉ đạo và giám sát của bạn. Do đó, bạn phải chịu trách nhiệm về tất cả những hành động này, trừ khi bạn đã báo cáo với CVwizard rằng người khác biết mật khẩu của bạn.

1.4. Với CVwizard dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý. Tham khảo tuyên bố về quyền riêng tư của Resumedia BV để biết thêm thông tin.

Điều 2. Nguyên tắc sử dụng

2.1. Tài khoản là cá nhân và không thể chuyển nhượng.

2.2. Nghiêm cấm sử dụng CVwizard cho các hành động trái với luật pháp và quy định hiện hành của quốc gia hoặc quốc tế. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn rõ ràng ở việc lưu trữ hoặc phân phối thông qua CVwizard thông tin bôi nhọ, phỉ báng hoặc phân biệt chủng tộc và gửi tin nhắn không được yêu cầu.

2.3. Nếu CVwizard nhận thấy bạn vi phạm các điều kiện trên hoặc nhận được khiếu nại về việc này, CVwizard có thể tự can thiệp để chấm dứt hành vi vi phạm. Trong trường hợp vi phạm quy định ở mục 2.1, tài khoản sẽ bị đóng và xóa trong mọi trường hợp.

2.4. Theo quan điểm của CVwizard, nếu có trở ngại, hư hỏng hoặc nguy hiểm khác đối với hoạt động của hệ thống máy tính hoặc mạng của CVwizard hoặc bên thứ ba và/hoặc các dịch vụ qua internet, đặc biệt là do gửi e-mail quá nhiều hoặc dữ liệu khác, Rò rỉ dữ liệu cá nhân hoặc hoạt động của vi-rút, Trojan và phần mềm tương tự, CVwizard có quyền thực hiện mọi biện pháp mà họ cho là cần thiết một cách hợp lý để ngăn chặn hoặc ngăn chặn mối nguy hiểm này.

2.5. CVwizard luôn có quyền báo cáo các hành vi phạm tội hình sự đã được xác định.

2.6. CVwizard có thể phục hồi thiệt hại do bạn vi phạm các quy tắc ứng xử này. Bạn bồi thường cho CVwizard trước mọi khiếu nại của bên thứ ba liên quan đến thông tin do bạn đăng.

2.7. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi vấn đề bạn sắp xếp trực tuyến với CVwizard, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tạo CV, chuẩn bị thư xin việc và gửi nó.

Điều 3. Tính sẵn có và bảo trì

3.1. CVwizard cố gắng hết sức nhưng không thể đảm bảo rằng CVwizard sẽ luôn sẵn sàng.

3.2. CVwizard tích cực duy trì CVwizard. Việc bảo trì có thể diễn ra bất cứ lúc nào, ngay cả khi việc đó có thể dẫn đến hạn chế về tính khả dụng. Việc bảo trì sẽ được thông báo trước nếu có thể.

3.3. CVwizard đôi khi có thể thay đổi chức năng của CVwizard. Phản hồi và đề xuất của bạn đều được hoan nghênh, nhưng cuối cùng CVwizard sẽ tự quyết định những điều chỉnh nào sẽ được thực hiện hoặc không.

Điều 4. Sở hữu trí tuệ

4.1. CVwizard, các mẫu CV, thư ứng tuyển, phần mềm liên quan cũng như tất cả thông tin và hình ảnh trên trang web đều là tài sản trí tuệ của CVwizard hoặc người cấp phép của CVwizard. Không được sao chép hoặc sử dụng những thông tin này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự cho phép riêng bằng văn bản của CVwizard, trừ khi được pháp luật cho phép.

4.2. Thông tin mà bạn xuất bản hoặc lưu trữ qua CVwizard, chẳng hạn như văn bản CV hoặc ảnh hộ chiếu của bạn, vẫn là tài sản của bạn (hoặc của nhà cung cấp của bạn). CVwizard có quyền hạn chế sử dụng thông tin này cho CVwizard.

4.3. Bạn có thể thu hồi quyền sử dụng này bằng cách xóa thông tin liên quan và/hoặc chấm dứt thỏa thuận.

4.4. Bạn có thể sửa đổi thông tin mà bạn xuất bản hoặc lưu trữ thông qua CVwizard theo quyết định riêng của mình.

4.5. Nếu bạn gửi thông tin tới CVwizard, ví dụ như phản hồi về một lỗi hoặc đề xuất cải tiến, bạn cấp cho CVwizard quyền không giới hạn và vĩnh viễn để sử dụng thông tin này cho CVwizard. Điều này không áp dụng cho thông tin mà bạn đánh dấu rõ ràng là bí mật.

4.6. CVwizard sẽ không nhận thức được dữ liệu riêng tư (chẳng hạn như thông tin liên lạc giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng) mà bạn lưu trữ và/hoặc phân phối qua CVwizard, trừ khi điều này là cần thiết để cung cấp dịch vụ tốt hoặc CVwizard bắt buộc phải làm như vậy theo quy định pháp luật hoặc lệnh của tòa án. Trong trường hợp đó, CVwizard sẽ cố gắng hết sức để hạn chế kiến thức về dữ liệu nhiều nhất có thể, trong chừng mực điều này nằm trong khả năng của nó.

4.7. Trong thời hạn đăng ký, bạn có quyền sử dụng CVwizard và các tài liệu được tạo với sự trợ giúp của CVwizard, chẳng hạn như CV hoặc thư xin việc. Sau khi chấm dứt đăng ký, bạn không còn quyền sử dụng các chữ cái ứng tuyển và/hoặc bố cục của (các) CV do bạn tạo ra nữa. Những tài liệu này chỉ có thể được sử dụng sau khi mua các quyền của CVwizard đối với những tài liệu này.

Điều 5. Hoàn trả cho CVwizard

5.1. Bạn sẽ phải trả phí khi tải xuống CV do bạn tạo.

5.2. Cần phải đăng ký cho lần sử dụng CVwizard đầu tiên. Chi phí đăng ký mỗi tháng. Phí này sẽ được ghi nợ hàng tháng sau 14 ngày trước khi thanh toán.

5.3. Bạn có thể tham khảo giá hiện tại để tải xuống CV do bạn tạo và chi phí đăng ký qua trang web CVwizard.

Điều 6. Quyền giải thể

6.1. Vì CV được gửi dưới dạng kỹ thuật số ngay lập tức nên theo yêu cầu rõ ràng của bạn sau khi bạn đã từ bỏ quyền giải thể, quyền giải thể theo luật định sẽ mất hiệu lực.

6.2. Bạn có thể hủy bỏ thỏa thuận liên quan đến đăng ký trong vòng 14 ngày sau khi ký kết thỏa thuận này. Bạn sẽ nhận được các khoản thanh toán bạn đã thực hiện liên quan đến đăng ký ngay lập tức và chậm nhất là trong vòng 14 ngày sau khi chấm dứt. Nếu không tính phí bồi thường cho đăng ký trong thời gian tạm dừng, bạn sẽ không nhận được tiền hoàn lại khi chấm dứt.

Điều 7. Điều khoản thanh toán

7.1. Thanh toán được thực hiện qua iDEAL, ghi nợ trực tiếp, thẻ tín dụng, PayPal hoặc theo hướng dẫn thanh toán trên trang web. Sau khi CVwizard nhận được khoản thanh toán, tài khoản sẽ được kích hoạt.

7.2. Số tiền đến hạn đăng ký sẽ được thu hàng tháng từ phương thức thanh toán được sử dụng.

7.3. Trong trường hợp thanh toán chậm, CVwizard sẽ gửi cho bạn lời nhắc thanh toán với thời hạn 14 ngày để thực hiện thanh toán. Nếu bạn không đáp ứng nghĩa vụ thanh toán của mình sau lời nhắc này, bạn sẽ vi phạm pháp luật mà không cần phải có thêm thông báo vi phạm. Kể từ thời điểm đó, CVwizard có quyền giới hạn các dịch vụ của mình, chẳng hạn như bằng cách giới hạn quyền truy cập vào CVwizard.

7.4. Nếu CVwizard không thể thu được số tiền còn nợ và/hoặc nếu bạn không thanh toán đúng hạn, bạn có nghĩa vụ phải bồi thường toàn bộ chi phí ngoài vòng pháp luật bên cạnh số tiền còn nợ và tiền lãi tích lũy từ đó.

Điều 8. Thời hạn và hủy thuê bao

8.1. Việc đăng ký bắt đầu ngay sau khi tài khoản của bạn được tạo, như đã đề cập trong điều 1 của các điều khoản và điều kiện này.

8.2. Nếu bạn tham gia đăng ký với tư cách là người tiêu dùng, bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào thông qua tài khoản của mình. Để ngăn chặn việc gia hạn đăng ký, việc hủy bỏ trong mọi trường hợp phải được thực hiện trước ngày của giai đoạn mới.

8.3. Trong trường hợp hủy đăng ký, số tiền trả trước sẽ không được hoàn trả cho người dùng trong mọi trường hợp.

Điều 9. Trách nhiệm

9.1. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản pháp lý nào không phản đối điều này, các điều khoản trách nhiệm pháp lý sau đây sẽ áp dụng cho việc sử dụng CVwizard.

9.2. Ngoại trừ trường hợp cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng, trách nhiệm pháp lý của CVwizard được giới hạn ở số tiền bạn đã trả trong ba tháng trước thời điểm xảy ra sự kiện gây thiệt hại.

9.3. CVwizard rõ ràng không chịu trách nhiệm về thiệt hại gián tiếp, thiệt hại do hậu quả, mất lợi nhuận, mất việc làm, mất tiền tiết kiệm và thiệt hại do gián đoạn kinh doanh.

9.4. Trong trường hợp bất khả kháng, CVwizard không bao giờ có nghĩa vụ bồi thường cho bạn những thiệt hại phát sinh do đó. Bất khả kháng bao gồm sự cố hoặc hỏng hóc của Internet, cơ sở hạ tầng viễn thông, mất điện, nội bộ, huy động, chiến tranh, gián đoạn giao thông, đình công, bế xưởng, gián đoạn kinh doanh, đình trệ nguồn cung, hỏa hoạn và lũ lụt.

Điều 10. Thay đổi về giá và điều kiện

10.1. CVwizard có thể điều chỉnh các điều khoản và điều kiện này cũng như giá cả trong phạm vi pháp luật cho phép.

10.2. CVwizard sẽ thông báo những thay đổi hoặc bổ sung ít nhất ba mươi ngày trước khi chúng có hiệu lực thông qua trang web CVwizard để bạn có thể lưu ý.

10.3. Nếu bạn không muốn chấp nhận thay đổi hoặc bổ sung, bạn có thể hủy thỏa thuận cho đến ngày có hiệu lực. Việc sử dụng CVwizard sau ngày có hiệu lực được coi là chấp nhận các điều khoản và điều kiện được sửa đổi hoặc bổ sung.

Điều 11. Quy định khác

11.1. Luật Hà Lan áp dụng cho thỏa thuận này.

11.2. Trong trường hợp luật bắt buộc không có quy định khác, tất cả các tranh chấp liên quan đến CVwizard sẽ được đệ trình lên tòa án có thẩm quyền của Hà Lan tại quận nơi CVwizard được thành lập.

11.3. Nếu một điều khoản trong các điều khoản sử dụng này yêu cầu việc liên lạc phải được thực hiện "bằng văn bản", thì việc liên lạc đó được thực hiện bằng e-mail hoặc liên lạc qua CVwizard cũng được chấp nhận, với điều kiện là nó được chứng minh đầy đủ rằng thông báo đó thực sự bắt nguồn từ người gửi bị cáo buộc và tính toàn vẹn của tin nhắn không bị xâm phạm.

11.4. CVwizard có quyền chuyển giao các quyền và nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận, cũng như dữ liệu cá nhân do CVwizard xử lý, cho bên thứ ba tiếp quản CVwizard hoặc hoạt động kinh doanh có liên quan từ CVwizard.