10 съвета за успешно CV

10 съвета за успешно CV

Съставянето на професионално CV, с което да кандидатствате за работа или висше образование, никога не е лека задача, особено ако го правите за първи път. Има няколко много ключови момента, които е важно да съобразите, за да създадете приятно първо впечатление и да спечелите интереса на бъдещите работодатели. Автобиографията Ви трябва да е съдържателна, но и същевременно да демонстрира професионален подход с личен почерк и внимание към детайла. В настоящата статия Ви предлагаме 10 полезни съвета за успешно CV, с които да стартирате изготвянето на Вашия документ.

Съвет 1: Четлива структура и стилно оформление на автобиографията.

Коректно изписани лични данни за контакт

Професионалната автобиография е документ, който следва определена структура и формат, като винаги започва с имената и личните данни за контакт на кандидата. Те се представят в самото начало на CV-то, обособени в самостоятелен раздел, поставен в горната част на документа. Основната информацията трябва да съдържа Вашите имена, данни за местоживеене (населено място, държава), телефонен номер и имейл адрес за контакт.

Тази информация е важна за работодателите, за да могат да се свържат с Вас, в случай на интерес към кандидатурата Ви. В допълнение можете да предоставите подходящи онлайн връзки (личен уеб сайт, портфолио или др.), на които потенциалните работодатели да получат повече информация и нагледни материали за важни детайли от Вашия кариерен път и постижения. Същото Важи и ако в обявата за работа има изискване за посочване на категория на СУМПС или нещо друго, което е важно.

Включете лично изявление (профил) в началото на CV-то

Тази въвеждаща секция към автобиографията, е прието да се нарича още  лично изявление, профил или цел на автобиографията. Представлява кратък текст, който се разполага непосредствено след Вашите данни за контакт, като позволява първоначален бърз преглед на Вашия трудов опит, умения и квалификации и задава Вашия актуален трудов статус. Специалистите по подбор на персонал, по принцип отделят изключително кратко време, за да прегледат автобиографиите на кандидатите и в тази връзка, профилът винаги е полезен, за да привлечете тяхното вниманието да прочетат и останалата част от Вашето CV.

Споделете връзка към профила си в LinkedIn

Редица специалисти по подбор на персонал използват активно платформата LinkedIn за търсене на кандидати и имат опит с начина на представяне на информация в нея. Винаги е добра идея да включите и връзка към профила си в LinkedIn, така ще дадете възможност на бъдещите работодателите да научат повече за Вашия кариерен път и представянето Ви в професионална среда. Споделянето на тази връзка вече е нещо съвсем прието и доста разпространено в сферата на Човешките ресурси.

Използвайте подходящи наименования на заглавията и прегледно оформление в структурата на CV-то

Наред със самото съдържание на Вашата автобиография, нейната структурата и оформление на записите, играят много съществена роля, затова Вашето представянето да има четлив, прегледен и приятен за четене вид. Заглавията на отделните раздели следват стандартизирани наименования, към които е добре да се придържате. Най-често те се именуват и подреждат по следния начин:

 • Заглавие и лични данни
 • Профил
 • Трудов стаж
 • Образование 
 • Умения (твърди и меки умения)
 • Допълнителни раздели с поясняваща и допълваща информация (сертификати, обучения, хобита, препоръки и др.)

Във всеки един раздел, освен заглавието е важно да предложите и прегледна подредба на самия запис. Може лесно да го постигнете като приложите някои от следните техники за открояване на текстовите блокове: 

 • Употреба на текстовите блокове с подточки (с помощта на текстови булети за изброяване);
 • Вмъкване на бели полета за отделяне на самите раздели;
 • Удебелен шрифт в заглавията и курсив за подзаглавията.

Съвет 2: Кратко, ясно и конкретно съдържание в професионален бизнес стил.

Като цяло CV-то е документ, който следва краткия и стегнат начин на представяне на информация. Обемът на документа не трябва да надхвърля 2 страници A4. 

Тук трябва да внимавате с описанията на записите в самите раздели - да не са прекалено дълги, да са кратко и ясно описани, и не на последно място - да се отнасят конкретно до изискванията, които работодателят търси в самата обява за работа. Много често кандидатите допускат грешката да разкажат абсолютно всичко в кариерата си и излизат от фокуса на конкретната длъжност, за която кандидатстват.

Съвет 3: Важно е да сте искрени, честни и коректни в данните и информацията, които предоставяте.

Златно правило за успех в изготвяне на всяка автобиография е кандидатът да остане искрен, честен и коректен по отношение на всяка една дума от информацията, която предоставя за себе си в документа. Специалистите, които работят в сферата на подбор на кадри са достатъчно опитни и обиграни и много лесно ще разпознаят, когато някой не е достатъчно искрен или се оптива да силно да преувеличи свои постижения. 

Много от записите биха могли и да бъдат обект на официална проверка от страна на бъдещите работодатели. Когато едно CV звучи честно, обективно и реалистично, то със сигурност ще се открои сред останалите и ще направи необходимото добро впечатление. 

Съвет 4: Обратен хронологичен ред за представяне на информацията.

Обратният хронологичен ред на подредба на информацията също е един от ключовите показатели за правилен и професионален подход към процеса по изготвяне на CV. Този формат е приет навсякъде по света, не само в България, защото най-добре улеснява проверяващите бързо да се ориентират в най-актуалната Ви длъжност и месторабота, както и най-скорошните Ви задължения и отговорности, които сте изпълнявали. По този начин се гарантира и актуалността на информацията.

Обратният хронологичен ред в представянето на автобиографията Ви е подходящ за повечето раздели, тъй като годините трудов стаж, образованието и друго релевантно кариерно развитие и обучение обикновено следват определена последователност през годините. Необходимо е всичко да бъде подредено от най-скорошната Ви активност, към всяка по-предишна.

Нашият експертен съвет:

Изберете популярен и лесно четим шрифт, за да направите Вашето CV привлекателно и приятно за четене. Най-предпочитаният класически вариант е шрифтът Arial, в размер от 10 до 12 пункта за съдържанието, и малко по-голям размер за заглавията и наименованията на разделите.

Съвет 5: Включете и допълнителни раздели във Вашето  CV с повече информация за Вашата разнообразна личност.

Наред със задължителните в структурата на една професионална автобиография раздели, винаги е полезно да включите и допълнителна информация за Вашата разнообразна и широко развита личност.  

Тези раздели по принцип не са задължителни, но са все пак препоръчителни и имат своите предимства, защото винаги добавят стойност към представянето Ви и разкриват допълнително Вашите индивидуални качества, лични постижения и интереси. Такива са например разделите за:

 • Владеене на чужди езици със съответната оценка за ниво (писмено и говоримо);
 • Хобита, интереси, занимания; 
 • Стажове - летни, студентски и други програми;
 • Допълнителни обучения;
 • Сертификати и удостоверения в дадена област;
 • Награди и постижения;
 • Членство в професионална организация;
 • Ваши участия в инициативи за обществена или доброволческа дейност; 
 • Препоръки.

Съвет 6: Адаптиране на CV-то Ви към обявата за работа.

Един от най-важните съвети за успешно CV, който бихме искали да Ви дадем е, тя задължително да е адаптирана към обявата за работа, по която кандидатствате. В никакъв случай не подготвяйте общ документ, с който да таргетирате едновременно няколко отворени позиции.

Трябва да съставите автобиографията си, по начин, който следва изискванията в обявата за работа и акцентира именно на необходимите опит, образование, умения и знания за конкретната индустрия или длъжност, така както са изискани и формулирани в обявата за работа. Запознайте се добре с обявата за работа, отделете й внимание и оставете нейната структура и съдържание да ръководи подредбата на Вашия документ.

Съвет 7: CV при Автоматична селекция на кандидати (ATS).

ATS или автоматичните системи за селекция навлязоха много широко през последните години в дейността по подбор на персонал в редица големи компании, както и в такива за извършване на селекция. В България може да срещнете този тип програми като СПК (Система за проследяване на кандидати). При тях се извършва машинно сканиране на съдържанието на документите по предварително зададени параметри и ключови думи. За да попадне CV-то Ви в правилните филтри за селекция, то трябва да съдържа и съответните ключови думи и фрази, по които се извършва филтрирането на подбора.  Най-лесно ще се ориентирате кои са подходящите ключови думи или фрази описващи уменията, опита и образованието, които да използвате от текста на самата обява за работа.

Съвет 8: Проверете документа за грешки от всякакъв тип в текста.

Независимо за каква длъжност или в каква сфера кандидатствате, за целите на успешното CV трябва да покажете и безупречни писмени езикови и комуникативни умения.  Преди да го изпратите, задължително трябва да проверите CV-то си за грешки от всякакъв вид - стилистични, правописни, езикови, граматически и печатни. Това е първото впечатление, което ще създадете за себе си пред потенциалния работодател. Доверете се на личния си стил на изразяване, но спазвайте всички важни правила за бизнес писане. 

Съвет 9: Изпратете CV-то си в PDF формат.

PDF форматът е най-често използваният и стандартизиран начин за изпращане на CV онлайн като документ. Случва се кандидатите да изберат да изпратят  автобиографията си и в Word например, но при разлика във версиите налични при подател и получател, може да се получи загуба на оформлението на документа, когато бъде отворен от получателя. Запазването на CV-то Ви в PDF формат ще Ви предпази от възможни проблеми с оформлението в зависимост от съвместимостта на използвания текущ софтуер и възможни бъдещи актуализации.

Трябва да съставите автобиографията си, по начин който следва изискванията в обявата за работа и акцентира именно на необходимите опит, образование, умения и знания за конкретната индустрия или длъжност, по начина, по който са изискани и формулирани в обявата за работа.” 

Съвет 10: Доверете се на професионални шаблони за CV.

Използването на онлайн платформи с готови шаблони за CV и за мотивационно писмо може да Ви спести много време и усилия, а резултатът със сигурност ще увеличи шансовете Ви за успех. CVwizard Ви предлага безценна помощ в това отношение с нашите шаблони за CV. Те могат много да Ви улеснят за съставяне на CV и да Ви предложат стилен и професионален дизайн, с които да създадете една наистина открояваща се автобиография. 

Тук ще намерите богат избор от дизайни, подходящи за различни професии, бизнес сфери и за студенти, които са пригодени като структура и раздели за разчитане от ATS. Редакторът на CVwizard е изключително бърз и интуитивен. Необходимо е само да изберете шаблон за CV от нашите предложения, да настроите желаната цветова гама, и да попълните личната си информация и ключовите думи в разделите и записите. Регистрирайте се и опитайте! 

Споделяне през:

Направете впечатление със своето CV

Създайте и изтеглете професионално CV бързо и лесно.

Създаване на CV