Παράδειγμα βιογραφικού εκπαιδευτικού

Παράδειγμα βιογραφικού εκπαιδευτικού

Στόχος των εκπαιδευτικών είναι η μετάδοση της γνώσης και η καλλιέργεια της αγάπης για αυτή. Βέβαια, ο ρόλος σας είναι πολύπλευρος, αφού ταυτόχρονα διαμορφώνετε τρόπους σκέψης και καλλιεργείτε συνειδήσεις. Στο βιογραφικό σας, λοιπόν, δεν απαιτείται μόνο η καταγραφή στοιχείων που τεκμηριώνουν τη διδακτική επάρκειά σας, αλλά και η συμπερίληψη πληροφοριών που δείχνουν την ικανότητά σας να ανταποκριθείτε στις πολυεπίπεδες απαιτήσεις του ρόλου σας. Διαβάστε πώς να δομήσετε ένα βιογραφικό που θα αναδεικνύει τα στοιχεία που σας καθιστούν καλούς εκπαιδευτικούς.

Βασικές ενότητες βιογραφικού 

Για τη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η πρόσληψη των εκπαιδευτικών γίνεται μέσω αξιολογικών πινάκων κατάταξης. Για εκείνους, όμως, που ασκούν το λειτούργημά τους σε ιδιωτικά σχολεία, ιδιωτικές σχολές, φροντιστήρια γενικών μαθημάτων και ξένων γλωσσών, ή που, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα, η εύρεση δουλειάς ή μαθητών περνάει μέσα από ένα καλό βιογραφικό.

Αν είστε ανάμεσα στις χιλιάδες των εκπαιδευτικών του ιδιωτικού τομέα, σας έχουμε συγκεντρώσει παραδείγματα και συμβουλές για τη δημιουργία του βιογραφικού σας, ώστε να αυξήσετε τις ευκαιρίες απασχόλησής σας.

Προσωπικά στοιχεία

Τα πρώτα που πρέπει να εμφανίζονται είναι το ονοματεπώνυμό σας, ο τόπος κατοικίας, το τηλέφωνο και το email σας. Αυτά είναι τα τυπικώς απαραίτητα προσωπικά στοιχεία σε ένα οποιοδήποτε βιογραφικό. 

Στο δικό σας, όμως, υπάρχουν κάποια προαιρετικά στοιχεία, πέρα από το επαγγελματικό προφίλ σας στο LinkedIn, που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε αυτή την ενότητα:

 • Headline: Η επαγγελματική ιδιότητά σας κάτω από το ονοματεπώνυμό σας, ώστε να είναι απευθείας εμφανής η εμπειρία ή/και η ειδικότητά σας. Π.χ., Μαθηματικός με 10ετή διδακτική εμπειρία ή Καθηγήτρια Φιλόλογος με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή
 • Οικογενειακή κατάσταση: Αν και είναι ένα προσωπικό δεδομένο που δεν οφείλετε να αποκαλύψετε, το γεγονός ότι είστε ο ίδιος/η ίδια πατέρας ή μητέρα συχνά αυξάνει το αίσθημα εμπιστοσύνης, οπότε είναι κάτι που θα μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ σας.

Προφίλ

Γράψτε μια μικρή παράγραφο (50-70 λέξεις) που να συνοψίζει την πορεία σας και τα δυνατά χαρακτηριστικά σας. Τονίστε, για παράδειγμα, την εμπειρία σας, τις ποιότητες που σας χαρακτηρίζουν και τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλετε στη βελτίωση της εμπειρίας της μάθησης και της επίδοσης των μαθητών σας.

Με λίγα λόγια, δώστε με το καλημέρα στον πιθανό εργοδότη λόγους για να σας ξεχωρίσει μεταξύ των υπόλοιπων υποψηφίων, δείχνοντας ποιοι είστε και τι μπορείτε να προσφέρετε.

Ενδεικτικό παράδειγμα προφίλ:

Διαθέτω 7ετή διδακτική εμπειρία φιλολογικών μαθημάτων σε ιδιαίτερα και σε γκρουπ, με ειδίκευση στα Αρχαία Ελληνικά, στη Νεοελληνική Γλώσσα και στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών. Παρέχω προσωπικές σημειώσεις, προσαρμόζω τη διδασκαλία στις ατομικές ανάγκες των μαθητών μου και εστιάζω στην καταπολέμηση του άγχους, ώστε να είναι εφικτή η πλήρης κατανόηση του μαθήματος, με αποτέλεσμα την αισθητή βελτίωση των επιδόσεών τους.

Επαγγελματική εμπειρία

Είναι περιττό να εξηγήσουμε γιατί η επαγγελματική εμπειρία είναι μία από τις σημαντικότερες ενότητες ενός βιογραφικού, αλλά είναι χρήσιμο να ξέρετε πώς να την προβάλλετε αποτελεσματικά. 

Αυτό περιλαμβάνει την περιγραφή της και όχι απλώς την καταγραφή των τυπικών στοιχείων (πού έχετε εργαστεί και από πότε έως πότε). Σε σαφείς και σύντομες προτάσεις (3-5) με bullet μπροστά, δώστε συγκεκριμένα στοιχεία της εμπειρίας σας, όπως τον αριθμό των μαθητών που έχετε διδάξει, μεθόδους που εφαρμόζετε ή δεδομένα που δείχνουν την επιτυχία των μαθητών σας και άρα τη δική σας επιτυχία ως εκπαιδευτικού.

Για παράδειγμα:

Καθηγήτρια Φιλολογικών Μαθημάτων, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης «Γραμμή», Μοσχάτο, Σεπτέμβριος 2021-σήμερα

 • Παραδίδω μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών και Νεοελληνικής Γλώσσας σε μαθητές Α', Β' και Γ' Γυμνασίου, αναλαμβάνοντας κατ' έτος 6 τμήματα των 6-8 μαθητών.
 • Βοηθάω τους μαθητές να αντιμετωπίσουν το άγχος τους με βιωματικές ασκήσεις και εστιάζω στην πλήρη κατανόηση του μαθήματος, με αποτέλεσμα το 90% αυτών να εμφανίζει σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις του κατά την πάροδο του έτους.

Καθηγήτρια Ιδιαιτέρων Μαθημάτων, Αθήνα, Οκτώβριος 2017-Ιούνιος 2021

 • Παρέδιδα ιδιαίτερα μαθήματα στους τομείς της Γλώσσας, των Αρχαίων Ελληνικών, της Ιστορίας και της Έκθεσης, αναλαμβάνοντας συνολικά 18 μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.
 • Ανέλαβα την υποστηρικτική διδασκαλία 7 παιδιών με ΔΕΠ-Υ, βελτιώνοντας την εμπειρία της μάθησης και τις επιδόσεις τους μέσω συνεχούς ενθάρρυνσης, ασκήσεων ενίσχυσης μνήμης, οργάνωσης και τήρησης προγράμματος.

Εκπαίδευση

Η δυνατότητά σας να ασκήσετε το λειτούργημα του εκπαιδευτικού εξαρτάται από την επίσημη εκπαίδευσή σας, οπότε είναι δεδομένο ότι θα αναφέρετε τις σπουδές που σας επιτρέπουν να αναλάβετε τον ρόλο.

Ωστόσο, είναι επίσης κρίσιμης σημασίας να δείξετε την αγάπη σας για τη μάθηση και τη γνώση -αν δεν την έχετε εσείς, πώς θα τη μεταδώσετε;- και την επιθυμία σας να αποκτάτε διαρκώς περισσότερα εφόδια, ώστε να προσαρμόζεστε στις σύγχρονες συνθήκες και στις ανάγκες των μαθητών σας με τον καλύτερο τρόπο. 

Τα προγράμματα επιμόρφωσης δεν συνδέονται μόνο με επιπλέον μόρια για όσους θέλουν να κάνουν αίτηση για διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση. Είναι ουσιαστική η συμβολή τους στην εξέλιξή σας γιατί:

 1. Σας κρατούν ενήμερους/ες για νέες μεθοδολογίες, τεχνολογίες, εκπαιδευτικές πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές που αλλάζουν με τη σειρά τους το τοπίο της εκπαίδευσης.
 2. Σας προσφέρουν τεχνικές για να ενισχύσετε την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, τη διαχείριση της τάξης και την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών σας. 
 3. Σας βοηθούν να αναγνωρίσετε και να διαχειριστείτε μαθησιακές δυσκολίες και άλλα προβλήματα των μαθητών.

Οπότε, η ενότητα της εκπαίδευσης αξίζει να συνοδευτεί και από μία αφιερωμένη σε πιστοποιήσεις, σεμινάρια ή άλλα επιμορφωτικά προγράμματα στο βιογραφικό ενός εκπαιδευτικού.

Ενδεικτικά:

Εκπαίδευση

Τμήμα Φιλολογίας, Κατεύθυνση Κλασικών Σπουδών, Σεπτέμβριος 2015-Ιούνιος 2019

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο

Σεμινάρια-Πιστοποιήσεις

Αγχώδεις Διαταραχές σε Παιδιά και Εφήβους, Νοέμβριος 2023

 • Παρακολούθηση του ομώνυμου σεμιναρίου του Κέντρου Πρόληψης & Συμβουλευτικής για την αναγνώριση και αντιμετώπιση του άγχους σε παιδιά και εφήβους.

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή, Φεβρουάριος 2020

 • Ολοκλήρωση του 9μηνου προγράμματος Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση του Κέντρου Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ξένες γλώσσες

Σημαντική η γλωσσομάθεια για κάθε εκπαιδευτικό, αφού σας δίνει αφενός τη δυνατότητα πρόσβασης σε περισσότερες πηγές γνώσης και αφετέρου σας καθιστά ικανούς/ές να επικοινωνείτε αποτελεσματικότερα με τους μαθητές σε πολυεθνικές και πολυπολιτισμικές τάξεις.

Σημειώστε, λοιπόν, τις ξένες γλώσσες που γνωρίζετε, μαζί με το επίπεδο της γλωσσικής επάρκειάς σας, π.χ.:

Αγγλικά - Πολύ καλή γνώση (C1)

Δεξιότητες

Έχετε τη γνώση για να τη μεταδώσετε, έχετε όμως τις δεξιότητες που απαιτούνται για να είστε αποτελεσματικοί στον ρόλο σας; 

Ο σχεδιασμός των μαθημάτων, η προετοιμασία υλικού και σημειώσεων, η διενέργεια τεστ, η διαχείριση της τάξης, η αξιολόγηση εργασιών είναι στοιχεία στα οποία χρειάζεται επίσης να είστε ικανοί. Αυτά εντάσσονται στις τεχνικές δεξιότητες των εκπαιδευτικών, μαζί με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων όπως, π.χ., το Word για τη δημιουργία σημειώσεων, το Google Slides για τη δημιουργία παρουσιάσεων, το Adobe Premiere για να φτιάχνετε βίντεο, το Zoom για διεξαγωγή μαθημάτων από απόσταση κ.ο.κ.

Επιλέξτε τις πιο σημαντικές τεχνικές δεξιότητές σας (περίπου 5) και συμπεριλάβετέ τες σε μορφή λίστας στο βιογραφικό σας. 

Το ίδιο κάντε και για τις ήπιες δεξιότητές σας, δηλαδή τα χαρακτηριστικά χάρη στα οποία μπορείτε να αναγνώσετε τις ανάγκες των μαθητών και να ανταποκριθείτε σε αυτές, να κερδίσετε την προσοχή τους, να οικοδομήσετε σχέσεις εμπιστοσύνης (με τους γονείς επίσης) και να δώσετε κίνητρα για πρόοδο και εξέλιξη - τα στοιχεία, με λίγα λόγια, που σας μετατρέπουν από ικανούς σε καλούς εκπαιδευτικούς.

Κάποιες από τις πιο σημαντικές ήπιες δεξιότητες για εκπαιδευτικούς είναι:

 • Επικοινωνιακή ικανότητα
 • Οργανωτικότητα
 • Μεταδοτικότητα
 • Ηγετική ικανότητα
 • Ενσυναίσθηση
 • Κριτική σκέψη
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Προσαρμοστικότητα
 • Υπομονή 
 • Κατανόηση

Επιπλέον ενότητες

Πέραν των βασικών ενοτήτων που αναφέραμε, το βιογραφικό ενός/μίας εκπαιδευτικού μπορεί να εμπλουτιστεί με:

 • Εθελοντική δράση, που βάζει ένα κοινωνικό πρόσημο στο επαγγελματικό προφίλ σας.
 • Χόμπι και ενδιαφέροντα, που δείχνουν το είδος του ανθρώπου που είστε.
 • Συστάσεις, που κάνουν τους εργοδότες (είτε επιχειρήσεις είτε ιδιώτες) να νιώσουν μεγαλύτερη ασφάλεια για την πιθανή επιλογή σας.

Συμβουλές για τη δημιουργία βιογραφικού εκπαιδευτικού

Έχουμε ήδη καλύψει τις σημαντικότερες πτυχές της δημιουργίας του βιογραφικού σας, αλλά έχουμε και κάποιες συμβουλές να σας δώσουμε - στα άρθρα μας θα βρείτε ακόμα περισσότερες οδηγίες για τη δημιουργία ενός επιτυχημένου βιογραφικού.

Δομή και έκταση

Για όσους έχουν μια, έστω μικρή, διδακτική εμπειρία, η ιδανική δομή για το βιογραφικό τους είναι αυτή του χρονολογικού βιογραφικού, που τοποθετεί τις ενότητες με τη σειρά που τις αναφέραμε και σημειώνει τα επιμέρους στοιχεία από το πιο πρόσφατο στο παλαιότερο. 

Αν δεν έχετε εμπειρία, εμπλουτίστε την ενότητα της εκπαίδευσης με ακαδημαϊκές γνώσεις και διακρίσεις ή σκεφτείτε τη λύση του λειτουργικού βιογραφικού, που ρίχνει τους προβολείς στις δεξιότητές σας.

Αν δεν φτιάχνετε βιογραφικό για θέση διδακτικού προσωπικού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στη διεύθυνση μεγάλης σχολικής μονάδας, στον συντονισμό εκπαιδευτικού έργου ή για κατάθεση πρότασης έρευνας, ώστε να απαιτείται ένα εκτενές και πλούσιο βιογραφικό με προσθήκη ερευνητικού και συγγραφικού έργου, διοικητικής εμπειρίας, συμμετοχής σε συνέδρια κ.λπ., προτιμήστε να το κρατήσετε σύντομο (όχι πάνω από δύο σελίδες).

Στόχευση και προσαρμογή

Τα πιο αποτελεσματικά βιογραφικά είναι αυτά που δείχνουν την καταλληλότητα του υποψήφιου για τη συγκεκριμένη θέση για την οποία αιτείται. Μπορεί να απαιτείται, π.χ., η διδακτική εμπειρία σε γκρουπ, η εξοικείωση με κάποια παιδαγωγική μέθοδο, η επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή, η ύπαρξη προσωπικών σημειώσεων ή χαρακτηριστικά όπως ο επαγγελματισμός, η συνέπεια και η θετική διάθεση.

Προσαρμόστε κάθε φορά το βιογραφικό σας, ενσωματώνοντας τις σχετικές λέξεις-κλειδιά από την αγγελία στο προφίλ, στις δεξιότητες ή στην επαγγελματική εμπειρία σας - εφόσον, φυσικά, διαθέτετε τα εν λόγω προσόντα. 

Ωραία εμφάνιση

Στο περιεχόμενο είναι η ουσία, αλλά την πρώτη εντύπωση τη δίνει η εικόνα, οπότε το βιογραφικό σας θα πρέπει να είναι αρμονικά μορφοποιημένο και ευανάγνωστο, οι ενότητες να ξεχωρίζουν και η όψη του να είναι επαγγελματική.

Σε αυτό θα σας βοηθήσει ένα σύγχρονο πρότυπο βιογραφικού, είτε κλασικής είτε μοντέρνας σχεδίασης, ανάλογα με την προσωπικότητά σας και την εικόνα που θέλετε να εκπέμψετε. 

Φτιάξτε βιογραφικό που ξεχωρίζει

Για να ξεχωρίσετε ανάμεσα στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες με εσάς σε ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια και ιδιώτες, θα πρέπει το βιογραφικό σας:

 1. Να αναδεικνύει τα στοιχεία που σας καθιστούν εξαιρετικούς στον ρόλο σας, από τις γνώσεις και τη διδακτική εμπειρία σας έως τις δεξιότητες και τις επιτυχίες που τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητά σας. 
 2. Να είναι όσο πιο στοχευμένο γίνεται στη συγκεκριμένη θέση που διεκδικείτε.
 3. Να είναι όμορφο, επαγγελματικό και προσεγμένο σε κάθε του λεπτομέρεια - ορθογραφικά ή λάθη απροσεξίας δεν χωράνε, προφανώς, στο βιογραφικό σας.

Ακολουθήστε τις συμβουλές μας και ξεκινήστε τώρα να φτιάχνετε το δικό σας βιογραφικό εκπαιδευτικού!

Κοινή χρήση μέσω:

Κάνε εντύπωση με το βιογραφικό σου

Εύκολα και γρήγορα, φτιάξε και κατέβασε ένα επαγγελματικό βιογραφικό.

Δημιουργία βιογραφικού