Όροι Χρήσης

Οι όροι και προϋποθέσεις τροποποιήθηκαν τελευταία φορά στις 21 Απριλίου 2021.

Το CVwizard παρέχεται από την εταιρεία Resumedia BV, η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Ολλανδία με αριθμό του Εμπορικού Επιμελητηρίου 66341817. Οι παρακάτω όροι συνδέονται με τη χρήση του CVwizard. Χρησιμοποιώντας το CVwizard, συμφωνείτε με αυτούς.

Οι αποκλίσεις ή οι προσθήκες σε αυτούς τους όρους χρήσης είναι δεσμευτικές μόνο εάν έχουν γίνει αποδεκτές γραπτώς από το CVwizard.

Άρθρο 1. Χρήση του CVwizard

1.1. Μέσω του CVwizard μπορείτε να δημιουργήσετε, τροποποιήσετε, κατεβάσετε και να αποστείλετε βιογραφικά σημειώματα και συνοδευτικές επιστολές με χρέωση. Επιπλέον, μπορείτε να δείτε σχετικές διαθέσιμες θέσεις εργασίας και να τις λάβετε με βάση την αντιστοιχία με το βιογραφικό σας.

1.2. Αφού δημιουργήσετε ένα βιογραφικό, έχετε δημιουργήσει αυτόματα έναν λογαριασμό. Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή σας και ο λογαριασμός ενεργοποιηθεί από το CVwizard, μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας στον λογαριασμό σας και να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το CVwizard.

1.3. Πρέπει να προστατεύετε την πρόσβαση στον λογαριασμό σας από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μέσω ενός ψευδώνυμου και κωδικού πρόσβασης. Ιδιαίτερα, ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να διατηρείται αυστηρά εμπιστευτικός. Το CVwizard μπορεί να υποθέσει ότι όλα όσα γίνονται από τον λογαριασμό σας μετά την σύνδεση με το ψευδώνυμό σας και τον κωδικό πρόσβασης γίνονται υπό την καθοδήγησή σας και την επίβλεψή σας. Είστε, επομένως, υπεύθυνοι για όλες αυτές τις ενέργειες, εκτός εάν έχετε ενημερώσει το CVwizard ότι κάποιος άλλος γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασής σας.

1.4. Με το CVwizard, τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται. Δείτε την δήλωση απορρήτου της Resumedia BV για περισσότερες πληροφορίες.

Άρθρο 2. Κανόνες χρήσης

2.1. Οι λογαριασμοί είναι προσωπικοί και μη μεταβιβάσιμοι.

2.2. Απαγορεύεται η χρήση του CVwizard για ενέργειες που αντίκεινται σε εθνικούς ή διεθνείς ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται ρητώς σε, την αποθήκευση ή διάδοση μέσω του CVwizard πληροφοριών που είναι συκοφαντικές, συκοφαντικές ή ρατσιστικές και την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

2.3. Εάν το CVwizard διαπιστώσει ότι παραβιάζετε τις παραπάνω συνθήκες, ή λάβει καταγγελία για αυτό, το CVwizard μπορεί να παρέμβει η ίδιο για να λήξει την παραβίαση. Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της παραγράφου 2.1, ο λογαριασμός θα κλείσει και θα διαγραφεί.

2.4. Εάν, κατά την άποψη του CVwizard, προκύπτει δυσκολία, ζημία ή άλλος κίνδυνος για τη λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων ή του δικτύου του CVwizard ή τρίτων και/ή των υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, ειδικότερα λόγω υπερβολικής αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων δεδομένων, διαρροής προσωπικών δεδομένων ή δραστηριοτήτων ιών, τροιάν και παρόμοιου λογισμικού, το CVwizard έχει το δικαίωμα να λάβει όλα τα μέτρα που θεωρεί λογικά απαραίτητα για να αποτρέψει ή να εμποδίσει αυτόν τον κίνδυνο.

2.5. Το CVwizard έχει πάντοτε το δικαίωμα να αναφέρει ποινικά αδικήματα που έχουν διαπραχθεί.

2.6. Το CVwizard μπορεί να αποζημιώσει τη ζημία που προκύπτει από παραβιάσεις αυτών των κανόνων συμπεριφοράς από εσάς. Εσείς απαλλάσσετε το CVwizard από όλες τις αξιώσεις τρίτων σχετικά με πληροφορίες που έχετε αναρτήσει.

2.7. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα θέματα που ρυθμίζετε σε απευθείας σύνδεση με το CVwizard, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, της δημιουργίας του βιογραφικού σας, της προετοιμασίας μιας συνοδευτικής επιστολής και της αποστολής της.

Άρθρο 3. Διαθεσιμότητα και συντήρηση

3.1. Το CVwizard καταβάλλει κάθε προσπάθεια, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το CVwizard θα είναι διαθέσιμο πάντα.

3.2. Το CVwizard διατηρείται ενεργά από το CVwizard. Η συντήρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή, ακόμα και αν αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό της διαθεσιμότητας. Η συντήρηση θα ανακοινώνεται εκ των προτέρων, εάν είναι δυνατόν.

3.3. Το CVwizard μπορεί να αλλάξει τη λειτουργικότητα του CVwizard από καιρό σε καιρό. Οι προτάσεις και οι προτάσεις σας είναι ευπρόσδεκτες, αλλά τελικά το CVwizard αποφασίζει από μόνο του ποιες προσαρμογές θα κάνει και ποιες όχι.

Άρθρο 4. Διανοητική Ιδιοκτησία

4.1. Το CVwizard, τα πρότυπα βιογραφικών, οι συνοδευτικές επιστολές, το σχετιζόμενο λογισμικό, καθώς και όλες οι πληροφορίες και εικόνες στον ιστότοπο αποτελούν διανοητική ιδιοκτησία του CVwizard ή των άδειών του. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή η χρήση τους με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την ξεχωριστή γραπτή άδεια του CVwizard, εκτός εάν επιτρέπεται από τον νόμο.

4.2. Οι πληροφορίες που δημοσιεύετε ή αποθηκεύετε μέσω του CVwizard, όπως το κείμενο του βιογραφικού σας ή η φωτογραφία του διαβατηρίου σας, είναι και παραμένουν ιδιοκτησία σας (ή των προμηθευτών σας). Το CVwizard έχει ένα περιορισμένο δικαίωμα χρήσης αυτών των πληροφοριών για το CVwizard.

4.3. Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτό το δικαίωμα χρήσης διαγράφοντας τις σχετικές πληροφορίες και/ή τερματίζοντας τη συμφωνία.

4.4. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις πληροφορίες που δημοσιεύετε ή αποθηκεύετε μέσω του CVwizard κατά τη δική σας διακριτική ευχέρεια.

4.5. Εάν αποστείλετε πληροφορίες στο CVwizard, όπως ανατροφοδότηση για ένα σφάλμα ή πρόταση βελτίωσης, χορηγείτε σε αυτό απεριόριστο και διαρκές δικαίωμα χρήσης αυτών των πληροφοριών για το CVwizard. Αυτό δεν ισχύει για πληροφορίες που ρητά σημειώνετε ως εμπιστευτικές.

4.6. Το CVwizard δεν θα λαμβάνει υπόψη προσωπικά δεδομένα (όπως η επικοινωνία μεταξύ αναζητητών εργασίας και εργοδοτών) που αποθηκεύετε και/ή διανέμετε μέσω του CVwizard, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για μια καλή εξυπηρέτηση ή το CVwizard είναι υποχρεωμένο να το κάνει με βάση νομική διάταξη ή δικαστική απόφαση. Σε αυτή την περίπτωση, το CVwizard θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τη γνώση των δεδομένων, όσον αφορά τη δική του ευθύνη.

4.7. Κατά τη διάρκεια της συνδρομής σας έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το CVwizard και τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια του CVwizard, όπως ένα βιογραφικό ή μια συνοδευτική επιστολή. Μετά τη λήξη της συνδρομής σας, δεν έχετε πλέον το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε τις συνοδευτικές επιστολές και/ή τη διάταξη του βιογραφικού που δημιουργήθηκε από εσάς. Αυτά τα έγγραφα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μετά την αγορά των δικαιωμάτων του CVwizard που αναπαύουν σε αυτά τα έγγραφα.

Άρθρο 5. Επιστροφές για το CVwizard

5.1. Θα χρεωθεί μια αμοιβή για τον λήψη του βιογραφικού που δημιουργήθηκε από εσάς.

5.2. Για την πρώτη χρήση του CVwizard απαιτείται συνδρομή. Η συνδρομή κοστίζει ανά μήνα. Αυτή η αμοιβή εισπράττεται μηνιαία μετά από 14 ημέρες εκ των προτέρων.

5.3. Οι τρέχουσες τιμές για τη λήψη του βιογραφικού που δημιουργήθηκε από εσάς και το κόστος της συνδρομής μπορούν να συμβουλευτούν μέσω του ιστότοπου του CVwizard.

Άρθρο 6. Δικαίωμα διάλυσης

6.1. Δεδομένου ότι το βιογραφικό παραδίδεται αμέσως ψηφιακά, κατόπιν ρητού αιτήματός σας μετά την απόρριψη του δικαιώματος διάλυσης, το νόμιμο δικαίωμα διάλυσης λήγει.

6.2. Μπορείτε να διαλύσετε τη συμφωνία σχετικά με τη συνδρομή εντός 14 ημερών από την ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας. Θα λάβετε τις πληρωμές που έχετε κάνει σχετικά με τη συνδρομή χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός 14 ημερών μετά τη λήξη. Εάν δεν χρεώνεται αποζημίωση για τη συνδρομή εντός της περιόδου ψύξης, δεν θα λάβετε επιστροφή κατά τη λήξη.

Άρθρο 7. Όροι πληρωμής

7.1. Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω του iDEAL, απευθείας πίστωσης, πιστωτικής κάρτας, PayPal ή σύμφωνα με τις οδηγίες πληρωμής στον ιστότοπο. Μετά την πληρωμή που λαμβάνει ο CVwizard, ο λογαριασμός θα ενεργοποιηθεί.

7.2. Το ποσό που οφείλεται για τη συνδρομή θα εισπραχθεί μηνιαία από τον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε.

7.3. Σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής, ο CVwizard θα σας αποστείλει υπενθύμιση πληρωμής με προθεσμία 14 ημερών για την πληρωμή. Εάν δεν πληρώσετε την πληρωμή σας μετά από αυτήν την υπενθύμιση, βρίσκεστε νομίμως σε προβληματική κατάσταση χωρίς να απαιτείται πρόσθετη ανακοίνωση προβληματικής κατάστασης. Από αυτήν τη στιγμή, ο CVwizard έχει το δικαίωμα να περιορίσει τις υπηρεσίες του, για παράδειγμα περιορίζοντας την πρόσβαση στον CVwizard.

7.4. Εάν ο CVwizard δεν είναι σε θέση να εισπράξει το οφειλόμενο ποσό και/ή εάν δεν πληρώνετε εγκαίρως, έχετε την υποχρέωση να καταβάλετε πλήρη αποζημίωση για τα εξωδικαστικά έξοδα, επιπλέον του ποσού που οφείλεται και των τόκων που έχουν συσσωρευθεί πάνω σε αυτό.

Άρθρο 8. Διάρκεια και ακύρωση της συνδρομής

8.1. Η συνδρομή ξεκινά αμέσως μόλις έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός σας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

8.2. Εάν συνάπτετε τη συνδρομή ως καταναλωτής, μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή ανά πάσα στιγμή μέσω του λογαριασμού σας. Για να αποτρέψετε την ανανέωση της συνδρομής, η ακύρωση πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να γίνει πριν από την ημέρα της νέας περιόδου.

8.3. Σε περίπτωση ακύρωσης της συνδρομής, το προπληρωμένο ποσό δεν θα επιστραφεί σε καμία περίπτωση στον χρήστη.

Άρθρο 9. Ευθύνη

9.1. Εφόσον καμία νομική διάταξη δεν τάσσεται αντίθετα, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις ευθύνης για τη χρήση του CVwizard.

9.2. Εκτός από περιπτώσεις πρόθεσης ή σοβαρής αμέλειας, η ευθύνη του CVwizard περιορίζεται στο ποσό που καταβάλατε για τους τρεις μήνες πριν από το χρόνο του επιζήμιου γεγονότος.

9.3. Ο CVwizard δεν φέρει υπευθυνότητα, εκτός από περιπτώσεις πρόθεσης ή σοβαρής αμέλειας, για έμμεση βλάβη, συνεκδοχική βλάβη, απώλεια κερδών, απώλεια θέσεων εργασίας, απώλεια εξοικονόμησης και βλάβη λόγω διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

9.4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ο CVwizard δεν έχει ποτέ την υποχρέωση να αποζημιώσει για την ζημία που προέκυψε ως αποτέλεσμα. Η ανωτέρα βία περιλαμβάνει αποτυχίες ή δυσλειτουργίες του Διαδικτύου, της τηλεπικοινωνιακής υποδομής, διακοπές ρεύματος, εσωτερικές διαταραχές, απεργίες, κλείσιμο, διακοπή λειτουργίας επιχειρήσεων, στάση στην προσφορά, πυρκαγιά και πλημμύρα.

Άρθρο 10. Αλλαγές στις τιμές και τους όρους

10.1. Ο CVwizard μπορεί να προσαρμόσει αυτούς τους όρους χρήσης καθώς και τις τιμές, εφόσον επιτρέπεται από το νόμο.

10.2. Ο CVwizard θα ανακοινώσει τις αλλαγές ή τις προσθήκες τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από την ημερομηνία της έναρξης μέσω του ιστότοπου του CVwizard, ώστε να μπορέσετε να τις γνωρίσετε.

10.3. Εάν δεν επιθυμείτε να αποδεχθείτε μια αλλαγή ή προσθήκη, μπορείτε να ακυρώσετε τη συμφωνία μέχρι την ημερομηνία έναρξης. Η χρήση του CVwizard μετά την ημερομηνία έναρξης θεωρείται αποδοχή των τροποποιημένων ή προσθηκών όρων και προϋποθέσεων.

Άρθρο 11. Άλλες διατάξεις

11.1. Ισχύει ολλανδικό δίκαιο για αυτήν τη συμφωνία.

11.2. Εφόσον μη υπαγορευτεί διαφορετικά από υποχρεωτικό δίκαιο, όλες οι διαφορές που σχετίζονται με τον CVwizard θα υποβάλλονται στο αρμόδιο ολλανδικό δικαστήριο για την περιοχή στην οποία εδρεύει ο CVwizard.

11.3. Σε περίπτωση που μια διάταξη αυτών των όρων χρήσης απαιτεί ότι μια επικοινωνία πρέπει να γίνει "γραπτώς", είναι επίσης ικανοποιητικό εάν η επικοινωνία γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω της επικοινωνίας μέσω του CVwizard, εφόσον είναι επαρκές να επιβεβαιωθεί ότι το μήνυμα προέρχεται πραγματικά από τον υποτιθέμενο αποστολέα και ότι η ακεραιότητα του μηνύματος δεν έχει παραβιαστεί.

11.4. Ο CVwizard έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει σύμφωνα με τη συμφωνία, καθώς και τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται, σε τρίτο μέρος που αναλαμβάνει τον CVwizard ή τη σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα από αυτόν.