CV за ATS

ATS представлява вид софтуер за сканиране на автобиографии, който често се използва от по-големи компании, които извършват едновременен подбор и оперират с огромен брой входящи кандидатури за работа на седмична база за редица екипни позиции. ATS е част от процеса по подбор на персонал и улеснява експертите като позволява обработка, събиране и селектиране по зададени критерии на отделните кандидатури за работа. Голяма част от тези системи работят на основата на изкуствен интелект (ИИ).

Какво седи зад съкращението ATS (СПК)

ATS произхожда от английското съкращение на израза - Application Tracking Software (ATS) и в превод на български език се среща най-често като Система за проследяване на кандидати (СПК). В България се използва предимно абревиатурата ATS. 

Този тип софтуер изключително много помага на компаниите да управляват по-ефективно процеса по наемане на персонал, като изпълнява редица задачи и функционалности. Едно от най-честите приложения на ATS програмите е тяхната интеграция в портал за кариерно развитие, в който кандидатите могат да изпращат своите автобиографии и да кандидатстват за работа онлайн. 

Съществуват и редица други софтуерни интеграции на ATS в платформи за човешки ресурси, като например системи за управление на представянето и системи за въвеждане на нови служители в работата и може да се срещне също и под наименованието CRM (Candidate Relationship Management) и други подобни.

Какви функционалности изпълнява ATS програмата?

Сред най-разпространените функции на ATS софтуера са автоматизацията на редица задачи, като например публикуване на обяви за работа, сортиране на CV-та по ключови думи, селектиране и отхвърляне на кандидатури, изпращане на автоматични имейли и управление на календар за интервюта. 

Софтуерът позволява цялостното проследяване на кандидатурата, от подаването на документи, до вече установен контакт и определяне на стадия на кандидатурата. Основната му цел е да асистира екипите по подбор на персонал в първоначалния скрининг на кандидатите на ниво документи, както и в някои други по-времеемки административни процедури и задачи.

Програмите са предназначени за оптимизиране на процесите в наистина големи компании, в които специалистите по подбор на персонал получават, и им се налага да обработват стотици кандидатури на седмична, а понякога дори и на дневна база. Най-съвременните ATS платформи притежават и редица допълнителни функционалности, някои от които сме представили по-долу:

 • Обработка на лични данни в съответствие с GDPR и други законово определени изисквания.
 • Анализиране на причините за отказ на кандидати.
 • Анализиране на разходите за привличане на кандидат.
 • Автоматична имейл комуникация с кандидати, одобрени за интервю, изпращане на имейл и напомняния за последващи интервюта.
 • Изпращане на автоматични откази с имейл.
 • Споделяне на данни за кандидати с ръководители и членове на екипите в рамките на компанията.
 • Оценка на нивото на удовлетвореност на кандидатите от процеса на набиране на персонал и др.

Нашият експертен съвет:

Винаги оптимизирайте автобиографията си за ATS подбор, особено когато кандидатствате в голяма международна компания. Прочетете внимателно обявата за работа и направете предварителен списък с ключовите думи и формулировки, които са използвани за описанието на длъжността, уменията, образованието и опита, които се търсят в идеалния кандидат и адаптирайте CV-то си към тях.

Ползи и недостатъци от подбор извършван с ATS програма

Като всяка модерна и иновативна технология, системите за проследяване на кандидати също се отличават и с редица предимства и недостатъци в приложението им. Такива се наблюдават както за експертите извършващи подбора, така и за самите кандидати.

Основните предимства от приложението на ATS софтуер в една фирма се свързва с автоматизацията на различни нива на процесите по подбор на персонал, и като цяло на наемане на нови служители. Това води до съществено съкращаване на времето и повишаване на прецизността на всеки един етап от тези процеси. Ето и няколко примера с конкретни ползи от внедряването на този тип софтуер:

 • Оптимизация и спестяване на време – подборът на кандидати е в пъти по-бърз и по-прецизен по отношение на конкретните изисквания и критерии, които са заложени.
 • ATS заменя необходимостта от мобилизирането на целия наличен ресурс от специалисти по подбор на персонал или от назначаването на още такива експерти с увеличаване на работата. 
 • Софтуерът позволява дигитално съхранение и бърза обработка на цялата налична информация и превръщането й в база данни за следващ подбор. Служителите могат изключително бързо да намерят данни и документи, които им трябват.
 • Позволява системен анализ и оценка на процесите и работата на екипите по подбор.
 • За кандидатите, основната полза е лесно и безпроблемно изпращане и получаване на документите за кандидатстване в електронен вариант в реално време и на момента. Това създава много по-голяма сигурност, че са получени и ще бъдат разгледани, отколкото ако бъдат изпратени само до посочен имейл.

Нека да разгледаме обаче и някои основни недостатъци, с които този тип програми вече са си спечелили слава, и които се наблюдават предимно по отношение на кандидатите, а не толкова на компаниите:

 • Машинната обработка не може да замести обективната човешка преценка. Подборът се извършва чисто алгоритмично по предварително зададени критерии и това може да доведе до субективност, ущърб и общ неблагоприятен резултат за кандидата. 
 • Липсата на уместност или точно съвпадение на база ключови думи, може да доведе до отхвърляне на дадено CV и кандидатура, което се явява само себе си пропуск не само за кандидата, който изпуска свободната позиция, но и за самата компания, която изпуска подходящ  кандидат в борбата за таланти. 
 • ATS системите боравят предимно със семантично, контекстуално и сентимент съпоставяне, разпознаване и анализ, и не са толкова усъвършенствани да разпознават графични елементи, изображения, визии, таблици, снимки и др. Това автоматично означава, че всяко съдържание, представено по този начин, на практика остава невидимо и “непроходимо” за системата. 
Основните предимства от приложението на ATS софтуер в една фирма, се свързват с автоматизацията на различни нива на процесите по подбор на персонал, и като цяло на наемане на нови служители. Това води до съществено съкращаване на времето и повишаване на прецизността на всеки един етап от тези процеси.” 

Съвети как да адаптирате CV-то си за ATS селекция

По-долу сме Ви предложили няколко съвета и насоки по отношение на това как бихте могли да пригодите CV-то си, така че неговото съдържание и структура да бъдат правилно разпозанти от ATS софтуера, на база разгледаните вече  функционалности, които той изпълнява. Отчитайки неговото предназначение и съществуващи все още съвършенства, важно е да успеете да подготвите автобиографията си така, че да премине успешно през процеса на сканиране и селекция и да попадне в правилните филтри. 

Общ преглед на елементите в едно добре адаптирано за ATS подбор CV

 • Най-важният момент е да определите разделите, в които ще поставите важните ключови думи. Направете предварителен списък като извадите ключовите думи и фрази от самата обява за длъжността. Помислете хубаво в кои раздели и записи ще ги разположите, в съответствие със съдържанието на обявата за работа.
 • Ограничете автобиографията си в най-добрия случай до 2 страници A4, обемът на текста също има значение.
 • Използвайте тъмен цвят за шрифта, който трябва добре се откроява на белия фон, за да може софтуерът правилно да го разчете. Шрифтът трябва да е четлив, като обикновено се препоръчва размер от 10 до 12 пункта. 
 • Проверете хубаво правописа, в документа не трябва да има никакви правописни, граматически, печатни и други грешки, които ATS знае как да регистрира.  

Ключовите думи от обявата трябва да съвпадат с тези от CV-то Ви

 • Ключовите думи и фрази от обявата за работа са истинският “ключ” към оптимизирането на CV-то Ви за ATS. Както вече споменахме, трябва да ги определите от самата обява за работа в нейното заглавие и описание. Те са свързани с точното формулиране на длъжността, опит и умения, които се търсят, понякога и образование, езици, сертификати и др. 
 • Например - в една обявена длъжност за “продавач-консултант”, това е основната ключова дума. Ако напишете “асистент продажби”, това представялав вид синоним, който системата може и да не разпознае. Опит в магазин за “бяла техника” не е същото за ATS като “магазин за уреди”, софтуерът не винаги е настроен да разпознава такива нюанси или синоними.
 • Добре е да проверите хубаво как сте изписали търсените опит и умения, за да  сте сигурни, че ще преминете през филтрите за селекция и няма да получите автоматичен отказ, само защото определени заглавия или описание на заемана длъжност са обозначени със синоними или друг тип ключови думи.  
 • Необходимо е да внимавате и да не прекалявате с повторението на ключовите думи. Поставете ги само в разделите и заглавията, в които е точното им място, по подобие на начина, по който са структурирани и в обявата за работа.

Какво не трябва да има в CV-то Ви

Ето и няколко примера за какво особено да внимавате и да избягвате в съдържанието на Вашето CV:

 • Използвайте професионален език и стил на писане за бизнес кореспонденция, в никакъв случай не употребявайте жаргонни и прекалено свободни изрази, дори сферата на бизнеса да е по-креативна и по-освободена. 
 • Избягвайте всякакъв вид графични изображения - ATS системите няма да ги разпознаят в повечето случаи. 
 • Избягвайте и съкращенията, изписвайте максимално думите. В някои езици има заложени съкращения, например BA за Bachelor of Arts на английски, но на български е по-добре да не слагате съкращения.

Проверка дали едно CV ще премине успешно през ATS

В интернет пространството ще намерите много инструменти и платформи, в които да тествате своето CV дали е  оптимизирано за ATS. Има както безплатни, така и платени такива. Най-общо те сравняват текста на обявата за работа с Вашата автобиография и с тяхна помощ ще получите обратна връзка доколко Вашите ключови думи и начин на представяне са съвместими с обявата за целите на ATS. 

Безценна помощ от CVwizard за ATS оптимизиране

Нашите предложения за шаблони за CV в CVwizard могат много да Ви улеснят за съставяне на CV и да Ви предложат стилен и професионален дизайн, с които да създадете една наистина открояваща се автобиография. Предлагаме Ви богат избор от дизайни, подходящи за различни професии, бизнес сфери и за студенти, които са пригодени като структура и раздели за разчитане от ATS. 

Редакторът на CVwizard е изключително бърз и интуитивен. Необходимо е само да изберете шаблон за CV от нашите предложения, да настроите желаната цветова гама, и да попълните личната си информация и ключовите думи в разделите и записите. Регистрирайте се и опитайте!

Споделяне през:

Направете впечатление със своето CV

Създайте и изтеглете професионално CV бързо и лесно.

Създаване на CV