Формат за Europass CV

Формат за Europass CV

Системата Europass (Европас) е създадена в рамките на Европейския съюз (ЕС) с цел уеднаквяване на документите, с които хората, търсещи възможности за работа и обучение могат да кандидатстват. Europass CV също е част от този набор от документи и представлява стандартизиран формат на образец за амтобиография, която се използва най-често за работа и обучение на територията на цяла Европа. В България този формат е широко разпространен при изискване и подаване на документи в редица държавни институции, академични и други организации, учебни заведения и др.

Какво е Europass CV 

Редакторът за автобиографии Еuropass е онлайн инструмент и платформа. По своята същност това е шаблон за автобиография, в чиято структура са включени стандартните раздели за попълване на информация. Тя се характеризира със специфично, базово оформление, което има за цел да бъде уеднаквен начинът на представяне на различните квалификации на кандидатите от различните страни, така че те да бъдат признати на територията всички държави от Европейския съюз и други такива в Европа. 

Автобиографията Europass е разпознаваем шаблон за CV, който се радва на висока популярност, като от доста време е възприет като стандарт от работодатели, институции, обществени организации и в сферата на образованието. Платформата предлага избор от 31 езика, на които можете да съставите CV. Функционалностите на инструмента включват също  -  съхранение на записите онлайн, споделяне и изтегляне в удобен формат.

По отношение на структурата, Europass CV предлага всички стандартни, задължителни и незадължителни раздели с важна информация, които следва да бъдат включени в една професионална автобиография, независимо дали тя е с цел образование, обучение, работа или стаж. В шаблона ще откриете секции за заглавие, лични данни, трудов стаж, образование и обучение, умения и допълнителна информация -  езици, публикации, презентации, проекти, награди и отличия, препоръки, сертификати и др. 

Какви други образци и документи са включени в системата Europass

Както вече споменахме, целта на системата Europass е да улесни работодателите в Европа и експертите по подбор на персонал при сравняване и оценяване на уменията, образованието и опита на кандидатите за работа и обучение. За кандидатстващите от друга страна, това е удобен начин да подредят и структурират информацията по ясен, прегледен и прозрачен начин. 

Пълният набор от инструменти включени в Europass обхваща 4 основни документа, както и създаване на Europass профил:

 • Europass CV
 • Europass мобилност
 • Приложение към сертификат Europass
 • Europass Приложение към диплома

Europass профил

За да използвате образците и инструментите на Europass CV, необходимо е първо да създадете личен профил в уебсайта на системата. Онлайн регистрацията е бърза и удобна и след като я завършите, можете да пристъпите към създаване на Europass CV. С времето можете да добавяте и нови записи за придобити умения и квалификации. Профилът Ви ще съхранява цялата регистрирана информация, която винаги можете да редактирате, допълвате и изтегляте.

Автобиографията Europass е разпознаваем шаблон за CV, който се радва на висока популярност, като от доста време е възприет като стандарт от работодатели, институции, обществени организации и в сферата на образованието.”

Europass мобилност

Europass мобилност (Europass Mobility) също представлява стандартизиран документ, в който се удостоверяват всички уменията, които сте придобили по време на трудово назначение или обучение в друга държава.

Europass мобилност е документ, който се издава от академичната институция, в която сте учили или от фирмата, в която сте работили. За целта е необходимо те, като юридически лица, да да имат регистрация в Националния Europass център във Вашата държава. Документът се попълва и от двете страни  - изпращащата организация и съответно приемащия партньор (училище или организация).  Готовият документ Europass мобилност се издава след приключване на Вашата дейност или обучение в чужбина. Тъй като всеки конкретен случай е специфичен, най-добре е да се обърнете към мрежата на Националните Europass центрове в отделните държави за повече информация, ако този документ Ви е необходим.

Приложение към сертификат Europass 

Приложението към сертификат Europass (Europass Certificate Supplement) представлява удостоверение с информация, която помага на работодателите и образователните институции да се запознаят и оценят по-добре Вашите професионални квалификации. В това приложението се описват:

 • Целта на Вашата квалификация;
 • Учебното съдържание на курса;
 • Нивото на квалификацията според системата за оценяване;
 • Институцията, удостоверяваща квалификацията;
 • Резултатите от обучението;
 • Информация за съответната обучителна система.

Този документ обаче, в никакъв случай не замества официално издадените дипломи и сертификати, а има за цел да ги допълни. Информация относно това кои институции имат право да издават Europass приложение към сертификат, например за ниво на владеене на език, можете да намерите в Националния Europass Център.

Europass Приложение към диплома

Europass приложението към диплома (Europass Diploma Supplement) служи за удостоверяване на придобитите знания и умения в рамките на висшето Ви образование. Това приложение към диплома Europass, също както и Приложението към сертификат Europass, няма за цел да замени официалните квалификационни степени или издадените дипломи. Това е документ, който допълва информацията и я прави по-лесно разбираема, особено за работодатели и институции извън страната, в която са издадени.

Някои университети издават и двете приложения автоматично при завършване на образованието Ви, докато при други те се издават само при поискване. Понякога този процес може да отнеме време и е добре да поискате Вашите Europass Приложения към сертификат или към дипломата, преди да завършите образованието или курса си, за да имате достатъчно време да ги получите преди да отпътувате от страната.

Кога да използвате образец за автобиография от типа Europass CV

Europass е удобен и популярен инструмент за създаване на CV и е напълно безплатен. Оформлението, което предлага е доста семпло и базово и нямате много избор по отношение на дизайна и чисто графичното представяне на данните, които попълвате, както и тяхното позициониране и разположение в документа. Случаите, които налагат употребата на този стандартизиран формат на CV са описани в самите обяви за работа. Когато в обявата за работа, по която кандидатствате изрично се изисква CV в Europass формат, тогава би било най-добре да използвате официалния уебсайт, за да я създадете. 

Практиката показва, че както в България, така и в другите страни от ЕС, работодателите и образователните институции изрично подчертават, че изискват Europass CV още при обявяване на съответната длъжност, позиция, конкурс и др. Затова е важно внимателно да прочетете изискванията преди да изберете формат за CV.

Нашият професионален съвет:

Когато преглеждате обява за работа в България или на територията на Европейския съюз, проверете добре дали работодателят е поставил изискване за предоставяне на автобиография във формат Europass CV и дали има допълнителни указания за предоставяне и на други документи от Europass системата за образци и приложения.

Кои са предимствата на Europass CV

Europass CV предлага редица предимства, за всички, които искат да работят или да се обучават в ЕС, като система и утвърден стандарт за уеднаквяване на документи:

 • Europass CV е лесно достъпен и напълно безплатен. Всеки може да регистрира личен профил и да създаде собствено CV, с избор от 31 езика за съставянето му.
 • Europass е стандартизирана и разпознаваема система, която ще Ви улесни при кандидатстване в европейски университет или за работа в европейска компания.
 • Редакторът на Europass CV е изключително лесен и интуитивен за управление, попълване, съхранение и изтегляне на документи. 
 • Освен Europass CV, предлаганите Europass мобилност, Приложение към сертификат Europass и Europass Приложение към диплома, също могат да Ви бъдат изключително полезни и да Ви улеснят при кандидатстването за работа или обучение в страните членки.

За кои недостатъци на Europass CV е добре да внимавате

Наред с предимствата и улеснението, което Europass предлага има и някои особености на формата, за които трябва да внимавате, които са свързани най-вече с оформлението и изгледа на страницата. Например:

 • Добре би било да проверите дали съответната държава в Европа приема този формат. В някои европейски държави извън ЕС, Обединеното кралство например, Europass CV стандартът не е приет.
 • Дизайнът на бланката за автобиография Europass често образува в структурата на документа много празни полета, които придават излишен обем на текста. За този формат е характерно, че може да надхвърли стандартния обем от 2 страници, поради начина на представяне и подравняване на информацията.
 • Между отделните раздели и подраздели в структурата понякога се създават огромни интервали, които пречат на подравняването на текста. 
 • Според някои потребители липсва разнообразие от шрифтове. Според други, в някои моменти, интерфейсът на системата изглежда объркващ. 

В заключение

Europass CV e доказано лесен, удобен и разпознаваем формат, в който да съставите CV за работа и обучение в Европа. Независимо от предимствата, които Europass дава за възможности за работа и образование в ЕС, базовият дизайн и недостатъците, които понякога се появяват в оформлението правят други инструменти, предлагащи повече опции и разнообразие по отношение на шаблоните, по-предпочитани за съставяне на CV.

Във всеки един друг случай, когато нямате изрично изискване да подадете CV в Еuropass формат, спокойно можете да използвате нашите предложения за шаблони за CV в CVwizard. В нашата платформа ще намерите готови бланки и образци с елегантен, стилен и професионален дизайн, с които да създадете една наистина открояваща се автобиография. Предлагаме Ви богат избор от дизайни, подходящи за различни професии и бизнес сфери. 

Редакторът на CVwizard е изключително бърз и интуитивен - достатъчно е само да изберете шаблон за CV от нашите предложения, да настроите желаната цветова гама, която най-много Ви харесва и да попълните личната си информация в разделите. Лесно е и дори пирятно!

Регистрирайте се и опитайте, за да съставите едно наистина впечатляващо CV!

Споделяне през:

Направете впечатление със своето CV

Създайте и изтеглете професионално CV бързо и лесно.

Създаване на CV