Πώς φτιάχνω Europass βιογραφικό
Γράφει Yiouli Sikioti, Συντάκτρια • Τελευταία ενημέρωση 3 Ιούνιος 2024

Βιογραφικό Europass - Τι χρειάζεται να ξέρετε

Το πρότυπο βιογραφικού Europass γεννήθηκε το 2005, χάρη σε μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τέθηκε σε εφαρμογή στα τέλη του 2004. Έκτοτε, πάνω από 150 εκατομμύρια Europass CVs έχουν δημιουργηθεί. Πλέον, η πλατφόρμα Europass παρέχει και άλλα εργαλεία σε όσους αναζητούν εργασία σε χώρες μέλη της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε προς ένταξη χώρες. Διαβάστε όλες τις σχετικές πληροφορίες στο άρθρο μας, μεταξύ των οποίων τα υπέρ και τα κατά ενός Europass βιογραφικού.

Τι είναι το βιογραφικό σημείωμα Europass

To Europass CV είναι ένας από τους πιο γνωστούς τύπους βιογραφικού στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα δωρεάν πρότυπο βιογραφικού σημειώματος, με τυποποιημένη μορφή διαθέσιμη σε 31 γλώσσες.

Στόχος της δημιουργίας του ήταν η παροχή στους πολίτες της ΕΕ ενός ενιαίου τύπου βιογραφικού, στον οποίο θα μπορούσαν να καταγράψουν την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις δεξιότητές τους με τρόπο που θα μπορούσε εύκολα να αξιολογηθεί από εργοδότες σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ένωσης, ανεξάρτητα από τις τοπικές ιδιαιτερότητες. 

Απώτερος στόχος, η προώθηση της δια βίου μάθησης και η διευκόλυνση της κινητικότητας των ευρωπαίων πολιτών μεταξύ των χωρών της ΕΕ για σπουδές και εργασία.

Για να φτιάξετε ένα βιογραφικό Europass online, συνδέεστε στην πλατφόρμα Europass και συμπληρώνετε τα προσωπικά στοιχεία σας, καθώς και τις υπόλοιπες ενότητες που επιθυμείτε, όπως επαγγελματική εμπειρία, εκπαίδευση και κατάρτιση, γλωσσικές δεξιότητες, ψηφιακές δεξιότητες, τιμητικές διακρίσεις και βραβεία, χόμπι και ενδιαφέροντα κ.ά.

Έπειτα επιλέγετε ένα από τα τέσσερα απλά υποδείγματα Europass που είναι διαθέσιμα και σας παρουσιάζονται τρεις επιλογές:

 1. Να κάνετε λήψη του βιογραφικού στον υπολογιστή σας.
 2. Να το αποθηκεύσετε στη βιβλιοθήκη Europass.
 3. Να το κοινοποιήσετε σε εργοδότες στη διαδικτυακή πύλη της EURES (ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα) ή αλλού.

Ποια άλλα εργαλεία προσφέρει το Europass σε όσους αναζητούν εργασία;

Μπορεί το πρόγραμμα επεξεργασίας βιογραφικού σημειώματος να είναι το πιο γνωστό ψηφιακό εργαλείο Europass, δεν είναι όμως το μόνο. Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για την παρουσίαση και αξιολόγηση των επαγγελματικών προσόντων όσων  αναζητούν εργασία στην ΕΕ, το Europass είναι στην ουσία ένα σύνολο εργαλείων, στα οποία περιλαμβάνονται το προφίλ Europass, η κινητικότητα Europass, το συμπλήρωμα πιστοποιητικού και το παράρτημα διπλώματος. 

Προφίλ Europass

Είναι ο προσωπικός διαδικτυακός σας χώρος στην πλατφόρμα Europass. Αφού εγγραφείτε ή συνδεθείτε στην πλατφόρμα, μπορείτε να δημιουργήσετε το προφίλ σας, καταχωρώντας την εκπαίδευση, την επαγγελματική εμπειρία σας, τις δεξιότητές σας και όποια άλλη βιογραφικού τύπου πληροφορία επιθυμείτε. 

Πρόκειται για έναν ασφαλές χώρο όπου μπορείτε να συγκεντρώσετε και να οργανώσετε τις πληροφορίες που θεωρείτε σημαντικές. Από εδώ μπορείτε να αντλείτε κάθε φορά τις χρήσιμες πληροφορίες για τη δημιουργία του Europass βιογραφικού σημειώματός σας, αν και μπορείτε να το φτιάξετε και χωρίς να έχετε καταχωρήσει πρώτα τα στοιχεία στο προφίλ σας.

To Europass στοχεύει στην προώθηση της δια βίου μάθησης και στη διευκόλυνση της κινητικότητας των πολιτών μεταξύ των χωρών της ΕΕ για σπουδές και εργασία.

Κινητικότητα Europass

Πήγατε για Erasmus στο εξωτερικό (Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΖΕΣ/ΕΟΧ και υποψήφιες χώρες); Κάνατε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα την πρακτική σας στο πλαίσιο οργανωμένου προγράμματος κινητικότητας; Αυτά είναι δύο παραδείγματα περιπτώσεων όπου ένα έγγραφο κινητικότητας Europass μπορεί να σας φανεί χρήσιμο. 

Συμβάλλοντας στη μεγαλύτερη διαφάνεια των προσόντων σας για την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, είναι ένα επίσημο προσωπικό έγγραφο όπου καταγράφονται αναλυτικά οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που αποκτήσατε σε εκπαιδευτικό ή επαγγελματικό περιβάλλον κατά το διάστημα της διαμονής σας σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Για την απόκτηση του εγγράφου, επικοινωνείτε με τον ελληνικό φορέα που είχε την ευθύνη για τη διοργάνωση της εμπειρίας κινητικότητας (σχολείο, εταιρεία, ΑΕΙ, ΙΕΚ).

Συμπλήρωμα πιστοποιητικού

Αν είστε κάτοχος διπλώματος ή πιστοποιητικού επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, π.χ. από ΕΠΑΛ ή ΙΕΚ, μπορείτε να λάβετε συμπλήρωμα πιστοποιητικού. Σε αντίθεση με το έγγραφο κινητικότητας, το συμπλήρωμα πιστοποιητικού δεν είναι προσωπικό έγγραφο, καθώς είναι κοινό για όλους τους κατόχους διπλώματος της ίδιας ειδικότητας. 

Αυτό που κάνει είναι να διασαφηνίζει τον τίτλο σπουδών σας, παρέχοντας πληροφορίες για τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήσατε στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισής σας. Βοηθά κατ’ αυτόν τον τρόπο τους εργοδότες σε άλλες χώρες της ΕΕ να κατανοήσουν τα τυπικά επαγγελματικά προσόντα σας.

Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού δεν υποκαθιστά το πρωτότυπο δίπλωμά σας ούτε συνιστά αυτόματο σύστημα για την αναγνώριση του προσόντος σας. Μπορείτε να το λάβετε από το Εθνικό Κέντρο Europass - ΕΟΠΠΕΠ.

Παράρτημα διπλώματος

Αυτό, με τη σειρά του, αφορά αποφοίτους ΑΕΙ. Είναι ένα έγγραφο που μπορείτε να το ζητήσετε από το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου φοιτήσατε. Επισυνάπτεται στον επίσημο τίτλο σπουδών, βοηθώντας τους εργοδότες να κατανοήσουν τον τίτλο που έχετε αποκτήσει και τα ακαδημαϊκά προσόντα με τα οποία συνδέεται.

Το παράρτημα διπλώματος παρέχει πληροφορίες για το ίδρυμα που απένειμε τον τίτλο σπουδών σας, τον τύπο και το επίπεδο του ίδιου του τίτλου σπουδών, τα περιεχόμενο των μαθημάτων που παρακολουθήσατε και τη βαθμολογία σας, καθώς και λεπτομέρειες που αφορούν το εθνικό εκπαιδευτικό μας σύστημα, για καλύτερη κατανόησή του.

Αξίζει να χρησιμοποιήσω το βιογραφικό Europass;

Αν επιθυμείτε να αιτηθείτε για θέσεις εργασίας σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, μπορείτε να φτιάξετε βιογραφικό βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου Europass. Αν, μάλιστα, διευκρινίζεται από την αγγελία εργασίας ότι θέλουν να λάβουν βιογραφικό τύπου Europass, τότε σίγουρα θα το χρησιμοποιήσετε.

Ωστόσο, αν δεν τίθεται τέτοια διευκρίνιση, δεν είστε υποχρεωμένοι να στείλετε βιογραφικό Europass. Ίσα-ίσα, για να ξεχωρίσετε από τους υπόλοιπους υποψήφιους -που είναι και ο στόχος σας- μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο βιογραφικού που σας παρέχει μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξίας για την ανάδειξη των προσόντων και της προσωπικότητάς σας, όπως και μια πιο όμορφη εμφάνιση στο έγγραφό σας, για να εντυπωσιάσετε τους εργοδότες.

Το ίδιο ισχύει και αν στοχεύετε σε θέσεις εργασίας στην Ελλάδα ή σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ, στο Ντουμπάι ή αλλού. Παρά την ευγενή ιδέα πίσω από τη δημιουργία του Europass CV και τη χρησιμότητα άλλων ψηφιακών εργαλείων της πλατφόρμας, η τυποποιημένη μορφή του βιογραφικού Europass και τα περιορισμένα του πρότυπα δεν ευνοούν όσους αναζητούν δουλειά στο σημερινό απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας.

tip:

Στην αξιολόγηση της αίτησής σας, αυτό που βαραίνει περισσότερο είναι τα προσόντα σας. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορούν να σας κερδίσουν πόντους, όπως η πρωτοτυπία σας και η προσπάθεια που είστε διατεθειμένοι να καταβάλετε για να γίνει η θέση δική σας. Η εύκολη λύση της χρήσης ενός κοινού προτύπου βιογραφικού δεν συνδέεται με κανένα από τα δύο.

Τα πλεονεκτήματα του βιογραφικού σημειώματος Europass

Αν αναρωτιέστε ποια είναι τα θετικά χαρακτηριστικά του Europass βιογραφικού, σας τα συνοψίζουμε στην παρακάτω λίστα:

 • Ως πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δημιουργία του είναι δωρεάν.
 • Είναι ένα στάνταρ πρότυπο που αναγνωρίζεται από όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ.
 • Προσπερνάει τις διαφορές στα εκπαιδευτικά συστήματα μεταξύ των χωρών, καθιστώντας ευκολότερα κατανοητό το εκπαιδευτικό σας υπόβαθρο από εργοδότες σε άλλες χώρες.
 • Παρέχει τη δυνατότητα να καταγράψετε τα στοιχεία εκπαίδευσης και κατάρτισης, την επαγγελματική εμπειρία, τις γλωσσικές και άλλες δεξιότητές σας, καθώς και ό,τι άλλο θεωρείτε σημαντικό, με ξεκάθαρη δομή και οργανωμένο τρόπο.
 • Μπορεί να δημιουργηθεί σε 31 γλώσσες, ώστε να αναζητήσετε εργασία στη χώρα που σας ενδιαφέρει.
 • Ενθαρρύνει την αυτοαξιολόγηση των υποψηφίων. Ειδικά όσον αφορά τις γλωσσικές δεξιότητες, σας προτρέπει να τις αυτοαξιολογήσετε με βάση το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες, ενώ στην πλατφόρμα θα βρείτε και εργαλείο αξιολόγησης των ψηφιακών σας δεξιοτήτων.
 • Πέρα από την εύρεση εργασίας, χρησιμοποιείται ευρέως ως πρότυπο βιογραφικού για αιτήσεις σε εκπαιδευτικά προγράμματα ανά την Ευρώπη.

Τα μειονεκτήματα του βιογραφικού Europass

Από την άλλη, το βιογραφικό σημείωμα Europass έχει μειονεκτήματα που δυσχεραίνουν όσους αναζητούν εργασία στην επίτευξη των στόχων τους. Τα σημαντικότερα είναι:

 • Έλλειψη ποικιλίας. Με μόλις τέσσερα διαθέσιμα υποδείγματα και εκατομμύρια ανθρώπους να τα χρησιμοποιούν, η χρήση του Europass CV δεν σας βοηθάει να ξεχωρίσετε.
 • Στο ίδιο μοτίβο, τα πρότυπά του θεωρούνται από πολλούς υπευθύνους προσωπικού και recruiters συνηθισμένα και βαρετά - έννοιες που σίγουρα δεν θέλετε να συνδεθούν με την αίτησή σας.
 • Προσφέρει μικρά περιθώρια εξατομίκευσης των ενοτήτων, περιορίζοντας την ικανότητά σας να αναδείξετε τη μοναδικότητα και την προσωπικότητά σας στο βιογραφικό.
 • Δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για αιτήσεις εργασίας εκτός ΕΕ ή στη χώρα καταγωγής του/της υποψηφίου/ας, αφού σε αυτές τις περιπτώσεις καταργούνται τα βασικά του πλεονεκτήματα.
 • Υποστηρίζει μόνο έναν τύπο βιογραφικού, το χρονολογικό. Αν για την περίπτωσή σας ενδείκνυται το λειτουργικό βιογραφικό, το Europass CV δεν μπορεί να σας φανεί χρήσιμο.
 • Η δομή του βιογραφικού σημειώματος Europass δίνει υπερβολικά μεγάλη έμφαση στην οργάνωση της πληροφορίας, κάτι που μπορεί να αποβεί εις βάρος της ποιότητας των πληροφοριών που καταλήγετε να μοιραστείτε.

Αν δεν σας ζητείται να στείλετε αποκλειστικά βιογραφικό Europass, έχετε διάφορες άλλες επιλογές για τη δημιουργία του βιογραφικού σας, που διαθέτουν πολλά από τα πλεονεκτήματα του Europass και κανένα από τα μειονεκτήματά του.

Για παράδειγμα, με το CVwizard μπορείτε να φτιάξετε το βιογραφικό σας online σε 25+ γλώσσες (και όχι μόνο ευρωπαϊκές) και να παρουσιάσετε τα προσόντα σας με ξεκάθαρο, οργανωμένο και αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τις δικές σας προσωπικές ανάγκες. 

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή του και επιλέγοντας από την ποικιλία των σύγχρονων προτύπων του, θα έχετε εύκολα και γρήγορα στα χέρια σας ένα πρωτότυπο και καλαίσθητο έγγραφο, για να διακριθείτε για θέσεις που σας ενδιαφέρουν σε επιχειρήσεις ή σε εκπαιδευτικά προγράμματα!

Κοινή χρήση μέσω:
Yiouli Sikioti
Yiouli Sikioti
Συντάκτρια
Έμπειρη δημοσιογράφος και Content Writer, η Γιούλη Συκιώτη δημιουργεί αναλυτικούς οδηγούς για δυνατό βιογραφικό, αποτελεσματική συνοδευτική επιστολή και επιτυχία στην αναζήτηση εργασίας.

Κάνε εντύπωση με το βιογραφικό σου

Εύκολα και γρήγορα, φτιάξε και κατέβασε ένα επαγγελματικό βιογραφικό.

Δημιουργία βιογραφικού