Europass CV
Kirjoittaja Johanna Puustinen, Sisällöntuottaja • Viimeksi päivitetty 3. kesäkuuta 2024

Europass CV

Europass CV on eurooppalainen CV-portaali, joka tarjoaa maksutta muun muassa standardoidun CV-mallin ja muita työkaluja työnhakuun Suomessa ja muualla Euroopassa. Europass CV on erityisen hyödyllinen kun olet hakemassa työpaikkaa tai harjoittelupaikkaa toisesta Euroopan maasta, sillä sinun ei silloin tarvitse perehtyä kyseisen maan paikallisiin ansioluettelon muotoiluun liittyviin käytäntöihin.

Mikä on Europass CV?

Työvoiman vapaa liikkuvuus on yksi EU:n tärkeimpiä kulmakiviä kansalaisille, ja tätä tukemaan on kehitetty portaali ja erilaisia työkaluja helpottamaan rajojen ylittävää työn hakemista. Europass on jokaisessa EU:n maassa viranomaisten ylläpitämä palvelu, ja Suomessa siitä vastaa Opetushallitus. Europass-portaali on tunnettu ennen kaikkea eurooppalaisittain standardoidusta CV-mallista, mutta tämän lisäksi Europass-portaaliin kuuluu korkeakoulututkintotodistuksen liitteet (Europass Diploma Supplement), ammatillisen tutkintotodistuksen liitteet (Europass Certificate Supplement), Europassin liikkuvuustodistus ulkomailla suoritetuista opiskelu- ja harjoittelujaksoista sekä muita työnhakijan palveluja, kuten mahdollisuus etsiä ja hakea työ- ja harjoittelupaikkoja eri puolilla Eurooppaa.

Europass CV on etenkin opiskelijoiden suosima työkalu, koska sen käyttö on maksutonta ja moni suorittaa joko osan opinnoista tai harjoittelun ulkomailla. Vaikka opiskelija ei pyrkisikään ulkomaille, on Europass CV:n käyttö suosittua uran alkuvaiheessa, sillä moni tutustuu sen käyttöön jo opintojen aikana ja jatkaa saman CV-mallipohjan käyttöä työelämään siirryttyään. CV:n lisäksi Europass tarjoaa mallipohjan työhakemuksen tekemiseen. Europass CV:n käyttöönotto tapahtuu luomalla Europass CV -profiili Europassin verkkosivuilla. 

Mitä palveluja Europass CV:een kuuluu

Europass-portaali ja Europass CV ovat vuosien saatossa kehittyneet kattavammiksi palveluiksi tukemaan opiskelijoiden ja työnhakijoiden tarpeita. Vuosia sitten tarjolla oli vinkkejä CV:n tekoon ja valmis eurooppalaisittain standardoitu mallipohja, mutta nyt tarjolla on myös työkalu työhakemuksen tekemiseen ja erilaisia palveluja, jotka helpottavat omien tutkintotodistusten liittämistä opiskelu-, harjoittelu- tai työpaikkaa hakiessa. 

Europass-profiili

Europass-palvelujen käyttöönoton edellytyksenä on oman Europass-profiilin luominen. Profiilissa on muun muassa henkilö- ja yhteystietosi, joita käytetään luodessasi vaikkapa CV:n. Myös luomasi Europass-CV:t, hakemukset ja vaikkapa erilaiset koulutukseen liittyvät liitteet tallennetaan profiiliisi, jotta ne ovat nopeasti käytettävissä kun haet portaalin kautta vaikkapa useita eri harjoittelupaikkoja. Europass-profiili toimii siis ikäänkuin pohjana kaikille muille tarjolla oleville Europass-palveluille ja niiden käytölle, ja hyvin täytetty profiili nopeuttaa opiskelu- tai harjoittelupaikan hakemista. 

"Europass-profiili nopeuttaa harjoittelu- tai työpaikan hakemista, sillä profiiliin täytettyjä tietoja käytetään Europass-CV:n luomiseen ilman, että sinun on syötettävä tiedot uudestaan kun alat tekemään CV:tä."

Europass mobility

Europass mobility on tapa dokumentoida ulkomailla hankkimasi taidot ja osaaminen. Europass mobility on virallinen ja standardoitu tapa kertoa vaikkapa työharjoittelun kautta kartuttamastasi kielitaidosta, tietoteknisestä osaamisesta, työkokemuksesta tai muusta osaamisesta. Europass mobilityyn rekisteröidyt tiedot vaihdetaan esimerkiksi työharjoittelupaikan yhteydessä oppilaitoksesi ja työharjoittelupaikan tarjonneen organisaation välillä, eli työharjoittelupaikkasi lähettää tiedot oppilaitoksellesi. Kun oppilaitos on saanut harjoittelupaikasta tarvitsemansa tiedot, lisätään ne Europass Mobilityyn ja voit lisätä osaamisesi vahvistavan dokumentaation Europass-CV:een harjoittelu- tai työpaikkaa hakiessasi.  Europass Mobility on tavoitteena on se, että kaikki toisessa maassa kartutettu osaaminen on mahdollista dokumentoida standardoidulla tavalla siten, että osaamisesta on hyötyä työnhaussa koko Euroopassa. 

Europass Certificate Supplement eli ammatillisen tutkintotodistuksen liitteet

Ammatillisen tutkintotodistuksen liitteet on tapa dokumentoida ammatilliset opinnot siten, että niiden taso, sisältö ja laajuus on helposti ymmärrettävissä kaikkialla Euroopassa. Tämä helpottaa työnhakua Euroopassa, sillä jokaisella maalla on oma koulutusjärjestelmänsä ja saman tyyppiseen ammattitutkintoon tähtäävät opinnot voivat vaihdella paljonkin tasoltaan, laajuudeltaan sisällöltään. Liitteen rakenne on standardoitu, joten voit lähettää sen työnantajalle hakiessasi ulkomailta harjoittelu- tai työpaikkaa. Liitteen avulla työnantajan on helppo saada käsitys muun muassa siitä millainen tutkintosi on ja millaista osaamista se tarjoaa. 

Europass diploma supplement eli korkeakoulututkintotodistuksen liitteet

Samalla tapaa kuin ammatillisen tutkintotodistuksen liitteet, Europass diploma supplement tähtää oman tutkintosi sisällön selkeyttämiseen hakiessasi harjoittelu- tai työpaikkaa ulkomailta. Jokaisella korkeakouluopiskelijalla on oikeus pyytää liitettä omalta oppilaitokseltaan. Korkeakoulututkintotodistuksen liite pitää sisällään oppilaitoksen tiedot, tutkinnon nimi, tutkinnon laajuus, selityksen tutkinnon sisällöstä sekä mahdolliset tiedot siitä, mikäli tutkintonimikkeen käyttäminen on lailla suojattu kyseisessä maassa. Liite kertoo myös opiskelumaan koulutusjärjestelmästä ja mihin tutkinto sijoittuu eri koulutustasojen puitteissa, esimerkiksi mikäli se on ylin mahdollinen opinto tietyllä alalla. Europass-CV:een tallennettu Europass diploma supplement on helppoa liittää CV:een liitteeksi hakiessasi työ- tai harjoittelupaikkaa ulkomailta. 

European digital credentials eli digitaidot

Europass on hiljattain lisännyt portaaliin myös erilaisia digitaitoja testaavia testejä, joiden avulla voit dokumentoida oman digiosaamisesi. Voit testata ja dokumentoida omat digitaitosi luomalla Europass CV -profiilin, ja liittää suorittamasi testin tulokset liitteeksi Europass-CV:een. Voit näin dokumentoida omien digitaitojesi tason standardoidulla eurooppalaisella tavalla. Testin tekeminen kestää noin 25 minuuttia ja voit halutessasi valita omalle alallesi räätälöidyn testin. 

Kannattaako Europass CV? 

Työnhaku on nykyisin käytännössä aina sähköistä, joten jokainen työnhakija tarvitse sähköisessä muodossa olevan CV:n ja työhakemuksen. Europass CV tarjoaa maksuttoman työkalupakin työnhakijoille, ja maksuttomuus on luonnollisesti suuri etu. Europass CV soveltuu myös erityisen hyvin ulkomaille työharjoitteluun pyrkiville, tai mikäli haluat hakea työpaikkaa valmistumisen jälkeen toisesta maasta Euroopassa. Europass CV tunnetaan kaikissa Euroopan maissa ja työnhakijana säästät aikaa käyttäessäsi Europass CV -mallipohjaa, sillä sinun ei tarvitse etsiä tietoja eri maiden paikallisista käytännöistä vaikkapa CV:n muotoilun suhteen. Myös erilaiset tutkinnon laajuutta ja sisältöä valottavat liitteet ovat monessa tapauksessa hyödyllinen lisäominaisuus. Europass CV:n käyttöön liittyy siis selkeitä etuja sekä opiskelijalle että työntekijälle.

Europass CV:n tarkoitus on olla nimenomaan standardoitu mallipohja, mikä tarkoittaa että moni ei sen avulla pääse toteuttamaan toivettaan persoonallisesta ja omaa profiilia varten räätälöidystä CV:stä. Työnhaussa on tärkeää erottua joukosta ja tyylikäs, ammattilaisen luoma CV-mallipohja on mainio tapa antaa positiivinen ensivaikutelma. Moni siirtyykin opintojen jälkeen käyttämään muita CV-työkaluja, kuten CVwizard, joka tarjoaa työnhakua tukevan työkalupakin, johon sisältyy CV-mallipohjat. Mallipohjien käyttö on nopeaa ja lisäksi voit halutessasi yhdellä klikkauksella vaihtaa tekemäsi CV:n mallipohjan ilman, että joudut aloittamaan alusta. Tämä mahdollistaa sen, että sinulla on joka kerta hakemaasi työpaikkaan räätälöity CV.

Vinkki

On paljon tilanteita, joissa standardoitu CV-pohja kuten Europass on hyödyllinen, esimerkiksi kun haet työpaikkaa toisesta maasta kuin missä olet opiskellut. Sinun on tällöin annettava tutkinnollesi konteksti, jotta työnantaja ymmärtää mikä on osaamisesi taso ja tutkintosi tavoite. Toisaalta hakiessasi työpaikkaa kotimaasta voit panostaa enemmän CV:n ulkonäköön keinona viestiä omasta tyylistäsi tai valita mallipohjan hakemasi toimialan mukaan, esimerkiksi luovalla tapaa erottuva CV-mallipohja.

Europass CV:n edut

Europass CV on kaikkialla Euroopassa tuttu palvelu, jonka kehittäminen on joka maassa viranomaisten vastuulla ja myös kaikille oppilaitoksille tuttua. Se on erityisesti opiskelijoiden suosiossa, ja luonnollisesti portaalin rajat ylittävien ominaisuuksien, kuten Europass Mobilityn, hyöty voi olla suuri hakiessa työpaikkaa kotimaasta vaikkapa työharjoittelun jälkeen. 

 • Europass soveltuu erityisen hyvin sinulle, joka haluat suorittaa työharjoittelun, opintoja tai hakea työpaikkaa toisesta maasta Euroopassa. Palvelu on kehitetty helpottamaan kansainvälisen koulutuksen hankkimista tai uran rakentamista eri maissa. 
 • Europass CV ei vaadi hakijalta kohdemaan CV-käytäntöjen tuntemista. Joka maassa on omat erityispiirteensä muun muassa sen suhteen, mitä tietoja CV:ssä on oltava mukana, joten säästät aikaa ja vaivaa kun käytät standardoitua ja valmista mallipohjaa. 
 • Europass helpottaa oman tutkinnon ja osaamisen tunnistamista ulkomailla. Mikäli olet suorittanut koko tutkintosi Suomessa, mutta haluat valmistumisesi jälkeen lähteä töihin ulkomaille, Europass CV:n tutkintojen liitteet ovat mainio tapa helpottaa oman koulutuksen tunnistamista ulkomailla. Liitteiden avulla työnantajat saavat helposti selkeän kuvan siitä, millainen on muun muassa tutkintosi laajuus, taso, mitä opintoihin sisältyy ja myös mikä on tutkinnon englanninkielinen nimike. 
 • Europass CV tarjoaa mahdollisuuden tehdä CV millä tahansa eurooppalaisella kielellä, joten sinun ei tarvitse itse kääntää esimerkiksi CV:n eri osioita, vaan valittuasi CV:n kieleksi vaikkapa saksan, saat käyttöösi saksankielisen CV-pohjan. 
 • Digitaitoihin liittyvä todistus on hyödyllinen kaikkialla Euroopassa ja lisäksi voit suorittaa digitaitojen tasoa mittaavan testin kotonasi maksutta silloin kun se sinulle parhaiten sopii. 
 • Europass-portaalissa on mahdollista etsiä harjoittelu-, työ- ja opiskelupaikkoja ja hyödyntää Europass-profiiliasi luodessasi uuden CV:n hakiessasi vaikkapa harjoittelupaikkaa portaalin kautta. 

Europass CV:n heikkoudet

Siinä missä Europass CV:n standardointiin keskittyvät toiminnot hyödyntävät harjoittelu- tai työpaikan hakemista etenkin ulkomailta, on liiallinen samankaltaisuus ja kaavamaisuus joissakin tapauksissa heikkous. Näin on esimerkiksi kun haluat erottua työnhaussa persoonallisuudella ja toisaalta toivot CV-mallipohjalta joustavuutta. 

 • Yksi mallipohja ei sovellu kaikkiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Europass CV:n tarkoitus on nimenomaan olla hyvin pitkälti standardoitu, joten se ei anna mahdollisuutta erottua joukosta ulkoasun perusteella. 
 • Ei mahdollisuuksia muokata CV:n osioiden järjestystä. On paljon tapauksia, joissa CV:n eri osioiden järjestystä on hyvä voida muuttaa, esimerkiksi mikäli olet vastavalmistunut ja haluat työkokemksen sijaan nostaa koulutuksen kärkeen, lisätä oman osion henkilökohtaiselle profiilille tai listata osaamasi tietotekniset taidot tai sertifioinnit omana osionaan.
 • Europass CV:n rakenne on yksipalstainen, mikä tarkoittaa sitä että et voi esimerkiksi listata kielitaitoasi tai sertifiointeja sivussa olevassa palstassa. Tehoton tilankäyttö voi johtaa siihen, että voidaksesi saada mukaan kaikki tärkeät asiat, Europass CV venähtää yli kahden sivun mittaiseksi, mitä ei suositella. Rekrytoijat eivät pidä liian pitkistä ansioluetteloista, sillä he ovat usein kiireisiä ihmisiä joiden on tärkeää pystyä silmäilemään CV nopeasti läpi. 
 • Ei mahdollisuutta poistaa Europass-logoa. On tilanteita, joissa et ehkä välttämättä halua että CV:ssä on selkeä Europass CV:n logo. Tämän poistaminen ei kuitenkaan ole mahdollista. 
 • Monen mielestä Europass CV:n ulkoasu on vanhanaikainen, eikä erityisen tyylikäs. 
 • Et voi käyttää CV:n luomiseen jo olemassa olevaa ansioluetteloa, esimerkiksi lataamalla asiakirjan omaan profiiliisi. Joudut siis täyttämään kaikki tietosi alusta asti luodessasi Europass profiilin ja sen perusteella Europass CV:n. Esimerkiksi CVwizardin CV-työkalu mahdollistaa CV:n luomisen jo olemassa olevan ansioluettelon perusteella, ja sinun tarvitsee vain ladata olemassa oleva tiedosto portaaliin.  
 • Koska Iso-Britannia ei enää ole osa EU:ta, on maassa pitkälti luovuttu myös Europass CV:n käytöstä. Tämä on selkeä heikkous, sillä Iso-Britannia on ollut yksi suosituimpia maita suomalaisille, jotka haluavat suorittaa työharjoittelun tai hakea työtä ulkomailta. 

Muistilista - Europass CV

Europass CV on paljon muutakin kuin CV-mallipohja: se on kattava kokoelma erilaisia eurooppalaisittain standardoituja työkaluja kaikille, jotka haluavat suorittaa työharjoittelun, opiskella tai työskennellä toisessa eurooppalaisessa maassa. Europass-portaalin työkalujen avulla koulutuksesi ja osaamisesi on selkeästi ymmärrettävissä myös Suomen ulkopuolella, ja etenkin tutkinnon suorittamisen jälkeen on eduksi käyttää Europassin liitteitä, jotka auttavat ymmärtämään tutkintosi tasoa ja sisältöä.

Europass CV:n ohella markkinoilla on kuitenkin paljon muita työnhakuun tarkoitettuja työkaluja, jotka tarjoavat usein laajemmat mahdollisuudet ansioluettelon ja työhakemuksen räätälöintiin ja useita eri tilanteisiin soveltuvia mallipohjia. Mallipohjen lisäksi CVwixard tarjoaa suuren joukon erilaisia hyödyllisiä CV-artikkeleita, joista voit poimia käyttöösi vinkkejä CV:n tekemiseen. 

Jaa via:
Johanna Puustinen
Johanna Puustinen
LinkedIn
Sisällöntuottaja
Johanna Puustinen on työelämään ja uraan intohimoisesti suhtautuva toimittajataustainen sisällöntuottaja, joka haluaa jakamalla omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä auttaa muita oikealle uralle ja unelmien työpaikkaan.

Anna hyvä ensivaikutelma CV:n avulla

Luo ammattimainen CV nopeasti ja helposti.

Aloita tästä