Kørekort på CV: Hvordan skal man angive det
Skrevet af Radvilé Liolyte, tekstforfatter • Senest opdateret d. 8. juli 2024

Kørekort på CV: Hvornår er det vigtigt?

Mange stillinger kræver specielle kørekort til varevogne, busser og lastbiler, mens et knallertkørekort kan åbne op for muligheder for at få et fritidsjob. Men det kan være svært at afgøre, hvorvidt man skal angive det almindelige B-kørekort på CV’et, da det ikke altid hænger sammen med stillingens krav. I dette indlæg kigger vi nærmere på, hvornår og hvordan du kan skrive om dit kørekort på CV’et.

Er det nødvendigt at skrive om kørekort?

Et kørekort er vigtigt for mange stillinger, fra deciderede chauffør- og kurérstillinger til hjemmepleje og håndværksfag. Man kan ikke sige, at et kørekort er nødvendigt at angive på CV i forbindelse med hver stilling, men det er næsten altid en bonus.

Først og fremmest vidner det om din selvstændighed og evnen til at udvikle tekniske færdigheder. Det kan også tolkes som, at du har bedre muligheder for at nå frem til arbejdspladsen til tiden, selvom du bor længere væk. Og hvis du har særlige kørekort, der bliver nævnt i jobopslaget, skal de selvfølgelig fremhæves i CV’et på bedste vis.

Hvornår giver det mening at angive kørekort på CV’et?

Et gyldigt kørekort på CV’et er en bonus, hvis det kan udvide dine muligheder for at finde flere jobs eller for at udføre dit arbejde bedre. Angiv, at du har et kørekort på CV’et, når:

 • Dit arbejde afhænger af kørsel
 • Det er et krav fra arbejdsgiveren
 • Du bor langt væk fra arbejdspladsen
 • Kørsel vil effektivisere din arbejdstid eller -resultater
 • Du vil fremhæve kompetencer som selvstændighed og uafhængighed i dit CV

Hvordan angiver man kørekort på sit CV?

Kørekort på CV’et angives som minimum med en kategoribetegnelse. Afhængigt af, hvorvidt dit kørekort og transportmuligheder er relevante for den stilling, du søger, kan du tilføje oplysninger om, hvorvidt du er villig til at bruge dit eget køretøj i arbejdet. Desuden kan kørekortoplysningerne udvides med ekstra information om nødvendige certifikater og tilladelser til at køre bestemte typer af køretøjer, passagerer eller gods.

Eksempler:

 • Kørekort B
 • Kørekort B, C og D - Villig til at bruge egen personbil i jobbet
 • Kørekort B med tilladelse til erhvervsmæssig personkørsel

Hvor på CV’et skal kørekortet angives?

Afhængigt af, hvor vigtigt det er at have kørekort i det job, du vil ansøge om, kan du placere oplysningerne om dit kørekort forskellige steder på CV’et. Jo vigtigere rolle dit kørekort spiller, desto højere oppe bør det stå, og desto mere synligt kan du gøre afsnittet ved hjælp af f.eks. bullets eller ikoner. På den måde kan din arbejdsgiver med det samme få øje på de oplysninger, der kvalificerer dig til jobbet.

Personlige oplysninger

Selvom CV-sektionen med personlige oplysninger står øverst på CV’et, bliver den ofte set på til sidst. Dette skyldes, at arbejdsgiverne først og fremmest fokuserer på dine kompetencer og ikke kontaktoplysninger. Hvis dit kørekort er underordnet i forhold til jobbeskrivelsen, kan du med fordel diskret angive det her.

Under personlige oplysninger angiver man som udgangspunkt oplysninger, som er nødvendige på CV’et, men som ikke skal tage arbejdsgiverens fokus fra det vigtigste. Hvis du har et almindeligt B-kørekort og ikke nogen ekstra certifikater eller specielle tilladelser til kortet, kan du angive det under dine kontaktoplysninger.

Eksempel:

Navn Navnsen
Tlf.: 1234 5678
E-mail: navn.navnsen@gxmail.com
Kørekort: Kategori D1

Det samme gælder kørekort, der er påkrævet i jobbet, når det er det eneste, der er påkrævet i forhold til kørsel. F.eks., hvis du søger job som buschauffør, er der ofte brug for en kombination af et buskørekort, specielle kurser og tilladelser. Nogle virksomheder kræver, at du har det hele i forvejen, men der er mange arbejdsgivere, der selv vil stå for din efteruddannelse. Hvis et buskørekort er det eneste, arbejdsgiveren efterspørger, kan du med fordel angive det under personlige oplysninger.

Tip:

Hvis arbejdsgiveren udover kørekortet kræver særlige tilladelser, certifikater, EU-efteruddannelser, førstehjælpskurser mm., som du har taget, giver det bedre mening at samle hele listen i én sektion i CV’et. På den måde bliver dit CV mere overskueligt, og det bliver tydeligt, at du har de nødvendige kvalifikationer.

Særskilt CV-sektion

I tilfælde af, at dit drømmejob kræver både et specielt kørekort og ekstra certifikater eller licenser for f.eks. passagerkørsel, kan du overveje at lave en særskilt CV-sektion, hvor du samler alle relevante oplysninger ét sted. Der kan du angive det mest relevante kørekort, tillægskørekort, specielle kurser, certifikater og licenser. Opkald dette afsnit med det mest relevante ord, du kan finde, f.eks. ”Taxikørsel”, ”Ældrekørsel”, ”Lastbilkørsel” og lignende. 

Eksempel:

Sygetransport

 • Kørekort C1, D1 fra 2015
 • BAB-beviser 1-3b, fornyet i 2022
 • Taxikørekort fra 2020
 • Certifikat i førstehjælp fra 2022

Hvis disse oplysninger er afgørende for at komme i betragtning for stillingen, kan du med fordel placere dem et synligt sted på CV’et, f.eks. under sektionen med dine personlige oplysninger i sidekolonnen på din CV-skabelon. Du kan også indsætte den under din profiltekst og over din erhvervserfaring, så det er noget af det første, arbejdsgiveren ser.

Profiltekst

Profiltekstens vigtigste funktion er at opsummere dine kompetencer og fremhæve, hvordan de matcher med arbejdsopgaverne fra stillingsbeskrivelsen. Hvis du synes, dit kørekort falder i denne kategori, dvs. du kan matche det op med konkrete arbejdsopgaver fra jobannoncen, kan du angive det her. Du kan også nævne det i profilteksten, hvis du kan forklare, hvordan dit kørekort vil øge dine muligheder i forhold til arbejdsopgaverne og dermed skabe værdi for virksomheden. Se eksempler på, hvordan du kan gøre, i vores artikel om profiltekster til CV

Kurser og certifikater

Er du usikker på, om dit kørekort kan give ekstrapoint i forhold til, hvor godt du fremstår som en kandidat til jobbet? Overvej at angive kørekortet i CV-afsnittet om kurser og certifikater. Dette afsnit placeres som regel længere nede på CV’et, så du kan være sikker på, at din arbejdsgiver ikke bliver distraheret i tilfælde af, at de finder kørekortet irrelevant. I dette afsnit angives også certifikater for traktor-, truckkørekort og andre alternative certifikater til specialiserede køretøjer.

Eksempel:

Kurser og certifikater

 • 01/01/2014: Kørekort i kategori B
 • 01/06/2018: Taxikørekort og tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring
 • 01/01/2020: Kørekort i kategori C1 og D1
 • 01/02/2020: BAB-certifikater 1-3b, fornyet d. 01/02/2023

Vær opmærksom på, at det, du angiver i dit CV, skal være relevant i forhold til stillingen og ikke forlænge CV’et uden grund. Kørekort, der er underordnet i forhold til jobbeskrivelsen, kan angives på CV’er, der som udgangspunkt er for korte, f.eks. når du laver et CV uden at have erfaring.

Tekniske færdigheder

Kørefærdigheder er i princippet tekniske færdigheder, der også kaldes hårde færdigheder. Du kan angive dit kørekort på CV’et i denne sektion, hvis det er relevant for stillingen, eller hvis du vil spare plads i forhold til afsnittet om kurser og certifikater, som normalt skal angives med datoer og detaljer.

Eksempel:

Tekniske færdigheder

 • Kørekortkategorier B og C1
 • Truckcertifikat
 • Lagerreoleftersyn
 • Arbejdssikkerhed 
Et gyldigt kørekort på CV’et er en bonus, hvis det kan udvide dine muligheder for at finde flere jobs eller for at udføre dit arbejde bedre.

Tips til at angive kørekort på CV

Fokusér på stillingens krav

Hvis kørsel er underordnet i forhold til jobbet, behøver du ikke at nævne dit kørekort på CV’et. Men hvis du ser, hvordan det kan bidrage i stillingen, er det værd at beskrive sammenhængen mellem dine kørefærdigheder og bestemte arbejdsopgaver.

Vælg den rette sektion

Hvis kørefærdigheder og -tilladelser er vigtige i forhold til arbejdsgiverens krav, er det en god idé at fremhæve, at du har et kørekort, på CV’et. I det tilfælde kan du vælge at angive det under dine kurser og certifikater, fordi det er den mest detaljerede sektion af dem, du kan vælge mellem. Har du yderligere tillægsbeviser og tilladelser, kan det være bedst at lave en særskilt CV-sektion, hvor du præsenterer den samlede pakke. Er kørsel underordnet i stillingen, kan du nævne dit kørekort på CV’et under personlige oplysninger.

Overvej om du skal nævne egen bil

Hvis du har kørekort og en bil, en knallert eller et andet køretøj, som er vigtigt for dit arbejde, kan du vælge at skrive det på CV’et. Læs jobannoncen for at finde ud af, i hvilket omfang arbejdsgiveren forventer, at du vil bruge dit eget køretøj, og hvorvidt du skal ansøge om at omregistrere det til delvis privat anvendelse. Hvis din arbejdsgiver stiller et køretøj til rådighed, behøver du ikke at nævne, at du har et.

Sådan angiver du dine kørekort på CV

Som en teknisk færdighed og en kvalifikation udvider kørekortet din profil som en selvstændig og uafhængig person. Dette gælder, uanset om kørsel er en del af dit arbejde eller ej. Hvis kørsel er underordnet for din drømmestilling, eller hvis kørekortet er det eneste, du kan skrive i forhold til kørsel, kan du angive det under personlige oplysninger. Er kørekortet derimod en adgangsgivende faktor for stillingen, og har du flere relevante kvalifikationer, som styrker din profil? Overvej at angive det hele samlet i en speciallavet CV-sektion, i sektionen om kurser og certifikater, færdigheder eller nævne det i profilteksten. Se flere CV-tips på vores blog om CV-skrivning, og færdiggør dit CV allerede i dag!

Del via:
Radvilé Liolyte
Radvilé Liolyte
LinkedIn
tekstforfatter
Har i over 15 år researchet blandt andet rekrutteringsbranchen og skrevet over 100 praktiske guides, der hjælper jobsøgende til at skrive et stærkt CV.

Bliv husket med dit CV

Opret og download et professionelt CV nemt og hurtigt.

Opret CV