Hvornår skal man angive sin nationalitet på sit CV?
Skrevet af Radvilé Liolyte, tekstforfatter • Senest opdateret d. 8. april 2024

Hvornår skal man angive sin nationalitet på sit CV?

Når du arbejder på et CV til jobsøgning i udlandet, er det nemt at blive i tvivl om, hvorvidt du skal nævne din nationalitet. Den kan nemlig have betydning afhængig af jobbet, virksomheden og landet, du ansøger i. Nogle gange er denne information påkrævet, mens den i andre tilfælde kan være unødvendig eller endda uønsket. I denne artikel ser vi på, hvornår det giver mening at skrive nationaliteten på CV’et i Danmark og udlandet, samt overvejelserne bag at lade være.

Nationalitet kan spille en rolle i din ansættelse 

Overvej jobbeskrivelsen, virksomhedens behov, kultur og hvorvidt virksomheden har en multikulturel stab eller ej. Hvis din nationalitet ikke er direkte relevant for den stilling, du ansøger om, kan det være en god idé at fokusere på dine kvalifikationer og erfaringer frem for personlige oplysninger, der ikke tilføjer dit CV ekstra værdi.

Hvornår er nationalitet på CV’et en fordel?

Hvorvidt det er en god idé at angive din nationalitet på CV’et, afhænger meget af den specifikke stilling og virksomhed, du ansøger hos. For eksempel, hvis der er tale om en stilling, hvor din nationale eller etniske baggrund, kendskab til et andet lands kultur og dine sprogkundskaber kan bidrage til jobbet, er det en fordel at nævne din nationalitet. Dette gælder jobs i internationale virksomheder, arbejde med flygtninge, oversættelse, tolkning samt andre jobs i multikulturelle miljøer.

Hvornår er det bedst at lade være?

Hvis din nationalitet ingen indflydelse har på din evne til at udføre det arbejde, din drømmestilling indebærer, er det bedst at udelade at skrive om den. Brug i stedet den sparsomme plads på CV’et til at fremhæve dine relevante erfaringer, færdigheder og sprogkundskaber.

Oplysninger om nationalitet, etnicitet og statsborgerskab kan også mindske dine muligheder i visse tilfælde. Som en tommelfingerregel anbefales det ikke at sætte fokus på personlige oplysninger i CV’et såsom:

 • Køn
 • Alder
 • Race
 • Nationalitet
 • Etnicitet
 • Seksuel orientering
 • Helbredsmæssige tilstande
 • Andre faktorer, der kan bidrage til bevidst eller ubevidst diskriminering

I mange oversøiske vestlige lande er det ligefrem forbudt at angive disse oplysninger på CV’et.

Pro tip

Det er altid en god idé at læse virksomhedens mangfoldigheds- og inklusionspolitik, før du sender dit CV og ansøgning. På den måde kan du blive afklaret om, hvorvidt oplysninger om din nationalitet på CV’et er en bonus, et no-go eller bare en ligegyldig faktor, der ikke har nogen indflydelse på din ansættelse.

Hvornår er nationalitet obligatorisk på et CV?

Der er tilfælde, hvor det er afgørende at angive din nationalitet, fordi du ellers ikke vil kunne få jobbet. Dette er ofte tilfældet for jobs inden for diplomati, politik, politi og militær samt andre stillinger, der kræver en høj sikkerhedsgrad i forhold til din tilknytning til Danmark. Landet, hvor du er statsborger, vil i dette tilfælde også være nødvendigt at oplyse på CV’et.

Hvornår er statsborgerskab obligatorisk?

Hvis dit ønskede job ligger i udlandet og kræver et visum, som arbejdsgiveren skal bidrage til at arrangere, bør du også angive dine statsborgerskabsoplysninger i dit CV. Selvom nationalitet er blevet et flydende begreb i den globaliserede verden, er statsborgerskab stadig fast defineret og har direkte indflydelse på de eventuelle juridiske aftaler, der er tilknyttet din ansættelse i et andet land, særligt uden for EU.

Overvej lovgivningsmæssige krav ved internationale CV’er

I visse lande er det almindelig praksis at oplyse om sin nationalitet på CV’et, primært af juridiske årsager. I andre lande må du af samme årsager ikke gøre det, fordi det ville udsætte arbejdsgiveren for risiko for at få bøder. Derfor kan det være vigtigt at kende til disse forskelle og justere dit CV for at sikre, at du ikke utilsigtet overtræder lokale normer og love.

 • I Asien, for eksempel i Japan, De Forenede Arabiske Emirater (UAE) og Singapore kan arbejdsgivere kræve, at du angiver din nationalitet på CV’et for at sikre sig, at de overholder den lokale arbejdslovgivning omkring ansættelse af udenlandsk arbejdskraft.
 • I USA, Canada og Australien gælder der strenge regler mod at inkludere information, der kan føre til bevidst eller ubevidst diskriminering i forbindelse med ansættelse. Dette skyldes disse landes ligestillingslove, der gør, at arbejdsgiverne helst slet ikke vil behandle ansøgninger, der kan føre til misforståelser og eventuelle bøder eller retssager.
 • I Danmark og mange europæiske lande er det derimod hverken forbudt eller påkrævet at angive nationalitet på et CV, så du må selv afgøre, hvad der bedst giver mening. Typisk vil man kun angive det, hvis det er direkte relevant for jobbet og bidrager til ens kompetenceprofil. Nationalitet kan komme på tale senere i ansættelsesprocessen, hvis det skulle blive aktuelt, men arbejdsgiverne behøver ikke at vide det lige fra starten.

Det er dog vigtigt at nævne, at selv inden for EU kan kravene variere på tværs af brancher, stillingstyper og virksomheder, og der kan også være forskel på, hvad der er kutyme i forskellige lande. Derfor kan det være en god idé at undersøge normerne i det land, du ønsker at arbejde i. Hvis du er i tvivl, er lokale karriererådgivere og rekrutterer i det pågældende land et godt sted at starte for at få vejledning.

Nationalitet på CV’et og risiko for bias

Ligesom det er tilfældet med oplysninger om køn og alder, kan oplysninger om nationalitet på CV’et, uafhængigt af intentioner, potentielt åbne op for fordomme i ansøgningsprocessen. Disse oplysninger kan nemlig farve arbejdsgiverens opfattelse af dig, og det kan være både en fordel og en ulempe.

Træf en velovervejet beslutning

 • Du kan skabe vilkår for ubevidst bias: Ved at angive din nationalitet på CV’et kan du utilsigtet påvirke arbejdsgiverens vurdering og invitere til at tage stilling til noget, der ikke har med dine kvalifikationer at gøre. Det kan både øge og mindske dine chancer for at blive ansat og potentielt føre til en arbejdsplads, hvor du ikke bliver set for det, du faktisk kan.
 • Bias kan også være til din fordel: På den positive side kan virksomheder, som aktivt søger at fremme diversitet og inklusion, se din unikke baggrund som en styrke. I disse tilfælde kan det bidrage til din jobsøgningssucces, hvis du angiver din nationalitet på CV’et. Det er dog vigtigt at researche virksomhedens kultur og værdier for at vurdere, om det er tilfældet.
 • Fokus på kompetencer: For at undgå potentielle fordomme, er det vigtigt at holde arbejdsgiverens fokus på dine kvalifikationer, erfaringer og kompetencer. Det kan være bedst at lade dine resultater tale for sig selv, uden at din nationalitet bliver en del af vurderingen.

Prioritér dine kvalifikationer og kompetencer

Når du skriver dit CV, er det vigtigst at fokusere på dine kvalifikationer, erfaringer og de relevante kompetencer, du bringer på bordet. På den måde fastholder du arbejdsgiverens fokus på det, der virkelig betyder noget for jobbet.

 • Udarbejd et stærkt afsnit om din erfaring: Sørg for at beskrive din arbejdserfaring, specifikke projekter, du har deltaget i, og resultater, du har opnået. De viser konkret, hvad du kan bidrage med.
 • Underbyg med færdigheder og kompetencer: Sørg for at inkludere dine tekniske og IT-færdigheder, sprogkundskaber og personlige kompetencer. Fremhæv dem, der er mest relevante for den stilling, du ansøger om.
 • Illustrér med eksempler: Brug kvantificerbare resultater og eksempler, hvor det er muligt, for at illustrere din effektivitet og værdi som medarbejder. Tal og eksempler i CV’et kan gøre en markant forskel for din jobsøgningssucces.

Afsluttende overvejelser

Det endelige valg om at angive din nationalitet på CV’et er personligt. Overvej de potentielle fordele og ulemper i forhold til den specifikke stilling og virksomhed, du ansøger i. Husk, at et CV altid bør skræddersys til den enkelte jobannonce med fokus på de elementer, der bedst fremhæver dine styrker og relevans for jobbet.

Overvej:

 • Er nationaliteten direkte relevant for jobbet?
 • Kan det være en bonus i forhold til virksomhedens diversitetsmål?
 • Er der risiko for fordomme, der kan påvirke dine chancer negativt?
“Det kan både øge og mindske dine chancer for at blive ansat og potentielt føre til en arbejdsplads, hvor du ikke bliver set for det, du faktisk kan.”

Dit CV, dit valg

Hvis nationalitet på CV’et er valgfrit i det land, du søger job i, bør dit CV fokusere på dine færdigheder, erfaringer og personlige kompetencer. Prøv derfor at betragte din nationalitet som enhver anden kompetence, du vil skrive på CV’et: Vurdér, om den er relevant i forhold til de krav, der bliver stillet i jobbeskrivelsen, og sortér den til eller fra.

Læs mere om, hvad der skal inkluderes i et CV, samt hvordan du sorterer de informationer, og brug en af vores CV-skabeloner til at lave dit CV på flere sprog.

Held og lykke med din jobsøgning!

Del via:
Radvilé Liolyte
Radvilé Liolyte
LinkedIn
tekstforfatter
Har i over 15 år researchet blandt andet rekrutteringsbranchen og skrevet over 100 praktiske guides, der hjælper jobsøgende til at skrive et stærkt CV.

Bliv husket med dit CV

Opret og download et professionelt CV nemt og hurtigt.

Opret CV