Τεχνικές δεξιότητες για βιογραφικό που ξεχωρίζει
Γράφει Yiouli Sikioti, Συντάκτρια • Τελευταία ενημέρωση 3 Ιούνιος 2024

Τεχνικές δεξιότητες στο βιογραφικό: Η αξία τους και παραδείγματα

Το βιογραφικό είναι το όχημα με το οποίο θα βγείτε στην αγορά εργασίας για να βρείτε δουλειά. Το δυνατό βιογραφικό, όμως, είναι εκείνο που θα αυξήσει τις πιθανότητές σας να το πετύχετε. Όπου δυνατό, ένα βιογραφικό που αναδεικνύει τα στοιχεία που σας κάνουν κατάλληλους για τη θέση που διεκδικείτε. Ανάμεσα σε αυτά είναι και οι τεχνικές δεξιότητες ή, αλλιώς, hard skills. Ο οδηγός του CVwizard θα σας βοηθήσει να ενισχύσετε το βιογραφικό σας, προβάλλοντας σωστά τις τεχνικές δεξιότητές σας.

Τι είναι τα hard skills;

Καταρχάς, όταν μιλάμε για δεξιότητα (skill), αναφερόμαστε σε «ικανότητα αναγκαία για τη διεκπεραίωση ενός έργου» (ορισμός από το λεξικό Τριανταφυλλίδη) ή, αλλιώς, για την «ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και χρήσης τεχνογνωσίας για την ολοκλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων» (ορισμός από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης - Cedefop).

Οι δεξιότητες χωρίζονται στις προσωπικές/κοινωνικές (soft skills) και στις τεχνικές (hard skills), που μας αφορούν εδώ. Τα hard skills, λοιπόν, είναι προϊόν μάθησης και κατάρτισης. Τα βασικά τους χαρακτηριστικά είναι ότι:

 1. Εξειδικεύονται, σε μεγάλο βαθμό, με βάση το αντικείμενο ή τον τομέα εργασίας.
 2. Έχουν μετρήσιμο χαρακτήρα, καθώς η ύπαρξη ή η επάρκειά τους μπορεί να ελεγχθεί μέσω εξετάσεων ή πρακτικών τεστ.
 3. Τεκμηριώνονται μέσω πτυχίων, διπλωμάτων, πιστοποιητικών ή ακόμα και μέσω της σχετικής εργασιακής εμπειρίας του ατόμου.

Στα hard skills συμπεριλαμβάνονται οι ψηφιακές δεξιότητες, οι γλωσσικές δεξιότητες, η ικανότητα χρήσης μηχανών, οργάνων και εργαλείων, οι δεξιότητες του αλφαβητισμού και του αριθμητισμού και πλήθος άλλων που εξειδικεύονται ανά επάγγελμα. Π.χ., η ικανότητα ενός κειμενογράφου να υπηρετεί διαφορετικά στιλ γραφής εντάσσεται στις τεχνικές δεξιότητες του επαγγέλματός του.

Σε πρώτη φάση, λοιπόν, τα hard skills είναι σημαντικά σε ένα βιογραφικό, γιατί έτσι θα δείξει ο/η υποψήφιος/α ότι έχει την τεχνογνωσία για να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες που θα του/της ανατεθούν. 

Στη συνέχεια του άρθρου, θα αναλύσουμε περισσότερο την αξία τους και θα δώσουμε συμβουλές και παραδείγματα για το πώς να ενισχύσετε το βιογραφικό σας.

Ο ρόλος των τεχνικών δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας

Οι τεχνικές δεξιότητες γίνονται όλο και πιο απαραίτητες στις σύνθετες και διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας, με τις παγκόσμιες πολιτικές που αφορούν την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος και, κυρίως, την ταχύτατη τεχνολογική πρόοδο να οδηγούν τις εξελίξεις.

Οι πιο χρήσιμες τεχνικές δεξιότητες για κάθε επαγγελματικό κλάδο συχνά διαφέρουν, αφού, ας πούμε, για έναν developer έχει σημασία η γνώση γλωσσών προγραμματισμού, ενώ για έναν λογιστή η γνώση Ε.Γ.Λ.Σ. και η εξοικείωση με μηχανογραφημένα συστήματα λογιστικής. Σε κάθε πεδίο, όμως, οι τεχνικές δεξιότητες αποτελούν για τους εργοδότες κρίσιμο παράγοντα επιλογής, αφού συνδέονται άμεσα με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του εργαζομένου.

Κάτι που είναι σημαντικό να τονιστεί εδώ είναι η αξία του upskilling, δηλαδή της αναβάθμισης των δεξιοτήτων, και του reskilling, της επανεκπαίδευσης/επανειδίκευσης, στις προοπτικές σταδιοδρομίας σας, κάτι που μπορεί να γίνει μέσω προγραμμάτων δια βίου μάθησης, επιμόρφωσης και κατάρτισης.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1)

 • Το ποσοστό των εταιρειών στην Ε.Ε. που αναφέρει ότι δυσκολεύεται να βρει εργαζόμενους με τις απαραίτητες δεξιότητες αγγίζει το 77%.
 • 28 επαγγέλματα αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού, μεταξύ των οποίων επαγγέλματα που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη, την πληροφορική και τον κατασκευαστικό κλάδο.
 • 4 στους 10 ενήλικες στερούνται βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, αντιλάμβάνεστε ότι αν δείξετε στο βιογραφικό σας πως έχετε τις δεξιότητες που ψάχνει ο εργοδότης, μπορείτε να ξεχωρίσετε μέσα από το πλήθος των υποψηφίων και να αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.

Tip:

Επενδύστε στην επιμόρφωσή σας και στην εξέλιξη των δεξιοτήτων σας. Πλήθος εκπαιδευτικών φορέων, ελληνικών και διεθνών, κλαδικές ενώσεις, αλλά και η ΔΥΠΑ προσφέρουν προγράμματα μάθησης και κατάρτισης, online courses, σεμινάρια και workshops, δωρέαν, επί πληρωμή ή και χρηματοδοτούμενα. Το upskilling/reskilling θα βελτιώσει τις προοπτικές απασχόλησής σας και θα σας ανοίξει νέες ευκαιρίες εργασίας.

Η θέση των τεχνικών δεξιοτήτων στο βιογραφικό

Για τη σωστή προβολή των τεχνικών δεξιοτήτων στο βιογραφικό σας:

1. Φτιάξτε λίστα

Συμπεριλάβετε μία ξεχωριστή ενότητα, που μπορείτε να την ονομάσετε «Τεχνικές Δεξιότητες», σκέτο «Δεξιότητες» ή και «Γνώσεις και Δεξιότητες», και σημειώστε σε μορφή λίστας τις πέντε πιο σημαντικές δεξιότητες που έχετε. Πολλά σύγχρονα πρότυπα βιογραφικού σάς δίνουν τη δυνατότητα να δηλώσετε το επίπεδο της γνώσης ή της επάρκειάς σας χρησιμοποιώντας ελκυστικά σχεδιαστικά στοιχεία, όπως μπάρες ή bullets.

2. Εμπλουτίστε το προφίλ σας

Στη μικρή παράγραφο με την οποία συστήνεστε στην αρχή του βιογραφικού σας, αναφέρετε 2-3 κρίσιμες τεχνικές δεξιότητες που θα τραβήξουν την προσοχή του εργοδότη και θα τον κάνουν να μελετήσει το βιογραφικό σας με μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

3. Αξιοποιήστε την ενότητα της εμπειρίας

Περιγράψτε αρμοδιότητες που είχατε σε προηγούμενες θέσεις σας, συναφείς με τον ρόλο που θα κληθείτε να καλύψετε, για να δείξετε ότι έχετε την τεχνογνωσία. Αναφέρετε ψηφιακά ή άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούσατε για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων σας. Αν είστε νέοι υποψήφιοι και δεν έχετε εμπειρία, εμπλουτίστε την ενότητα της εκπαίδευσης με μαθήματα που δείχνουν ότι έχετε τις επιθυμητές γνώσεις.

“Το ποσοστό των εταιρειών στην Ε.Ε. που αναφέρει ότι δυσκολεύεται να βρει εργαζόμενους με τις απαραίτητες δεξιότητες αγγίζει το 77%.”

Παραδείγματα τεχνικών δεξιοτήτων για βιογραφικό

Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σε κλαδικές εκδόσεις, σε εκθέσεις που δημοσιεύουν πλατφόρμες μάθησης, όπως η Coursera και η Udemy, και στα social media (π.χ., σε γκρουπ επαγγελματιών στο Facebook ή στο LinkedIn Learning) για τις πιο σημαντικές δεξιότητες σήμερα στον δικό σας τομέα. Μπορείτε, επίσης, να μελετήσετε αγγελίες σχετικές με το αντικείμενο που σας ενδιαφέρει, για να δείτε ποια είναι τα πιο περιζήτητα προσόντα. 

Εμείς, εδώ, θα σας δώσουμε κάποια παραδείγματα τεχνικών δεξιοτήτων που είναι σε άνθιση, γνωρίζοντας αυξανόμενη ζήτηση.

Δεξιότητες υπολογιστών 

Εδώ εμπίπτουν από τις πλέον βασικές δεξιότητες, όπως η γνώση χρήσης Η/Υ και η διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, και τη συνήθως επιθυμητή γνώση των εφαρμογών της σουίτας MS Office (Word, Excel, Powerpoint) έως πιο εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες, όπως:

 • Γνώση γλωσσών προγραμματισμού (Python, JavaScript, Java, C++, PHP κ.ά.)
 • Ικανότητα χρήσης προγραμμάτων σχεδίασης (Photoshop, Illustrator, InDesign, AutoCAD, SketchUp, Blender κ.ά.)
 • Ευχέρεια στη χρήση κάποιου συστήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP)

Project Management

Η ικανότητα διαχείρισης έργου αποτελεί από μόνη της μια δεξιότητα για το βιογραφικό σας και στην πραγματικότητα άπτεται διαφόρων επαγγελμάτων, αφού πολλοί από εμάς καλούμαστε να διαχειριστούμε μικρής εμβέλειας έργα στην εργασιακή μας καθημερινότητα. Υπό την ομπρέλα της εντάσσονται και άλλα hard skills όμως, όπως:

 • Εξοικείωση με τις μεθοδολογίες Agile και Scrum
 • Ικανότητα σύνταξης προϋπολογισμών και πρόβλεψης κόστους
 • Ικανότητα εκτίμησης ρίσκου

Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα του παγκόσμιου εμπορίου έχει ωθήσει τις εταιρείες στην αναζήτηση τρόπων για την ενίσχυση της αποδοτικότητας, τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων τους. 

Αυτό εξηγεί το γιατί οι δεξιότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας -στην οποία εμπλέκονται από τον υπεύθυνο σχεδιασμού ζήτησης έως τους υπαλλήλους των αποθηκών- συγκαταλέγονται στις δημοφιλείς της εποχής μας, μεταξύ των οποίων:

 • Η χρήση λογισμικού και μεθοδολογιών για την καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων
 • Η εφαρμογή συστημάτων μέτρησης αποδοτικότητας
 • Η γνώση κανονισμών και πρωτοκόλλων ασφαλείας

Digital Marketing

Το Digital Marketing είναι ένα από τα πιο δημοφιλή επαγγελματικά πεδία και μαζί μ’ αυτό όλες οι δεξιότητες που το αφορούν, όπως:

 • Γνώσεις SEO, Google Analytics, Google Tag Manager, Social ads, Email marketing κ.ά.
 • Copywriting
 • UX/UI design
 • Δημιουργία και επεξεργασία βίντεο 

Εξυπηρέτηση πελατών

Μπορεί να βασίζεται σε soft skills για να είναι επιτυχημένη, όπως η ευχέρεια στην επικοινωνία, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων ή η διαπραγματευτική δεινότητα, ωστόσο η ικανότητα αποτελεσματικής εξυπηρέτησης πελατών συγκαταλέγεται στα σημαντικά hard skills της εποχής μας. 

Άλλωστε δεν αφορά μόνο τις ομώνυμες θέσεις εργασίας, τους πωλητές σε καταστήματα λιανικής, τις ρεσεψιόν επιχειρήσεων και ξενοδοχείων ή τους σερβιτόρους. Η εξυπηρέτηση πελατών είναι κομβική δεξιότητα για την επιτυχία σε κάθε επάγγελμα που προσφέρει κάποιου είδους υπηρεσία σε άλλους ανθρώπους.

Pro tips για τις τεχνικές δεξιότητες στο βιογραφικό

Για να φτιάξετε ένα πραγματικά δυνατό βιογραφικό, λάβετε υπόψη τις συμβουλές που ακολουθούν:

Στοχεύστε σωστά

Προσαρμόστε το βιογραφικό σας με βάση τις ανάγκες του μελλοντικού εργοδότη. Πριν από οτιδήποτε άλλο, μελετήστε καλά την αγγελία στην οποία απαντάτε. Δείξτε ότι ανταποκρίνεστε σε αυτό που ψάχνουν, προβάλλοντας μόνο τις πιο σχετικές δεξιότητές σας μέσω της εμπειρίας και των πιστοποιητικών σας. Μη δαπανήσετε χώρο σε γνώσεις και ικανότητες που δεν αφορούν τη θέση που διεκδικείτε. 

Αν αξιοποιήσετε το CVwizard για τη δημιουργία του βιογραφικού σας, θα μπορείτε να το κάνετε αυτό γρήγορα, καθώς σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε εύκολα όσες τροποποιήσεις θέλετε, χωρίς να χαλάει η ωραία εικόνα και η σωστή μορφοποίηση του βιογραφικού.

Μετρήσιμα αποτελέσματα

Τεκμηριώστε τις δεξιότητές σας, δίνοντας ποσοτικά στοιχεία και καταγράφοντας επιτυχίες σας. Για παράδειγμα: Χάρη στην επιδεξιότητά μου στην εξυπηρέτηση πελατών, το πελατολόγιο της επιχείρησης αυξήθηκε κατά 20% σε έξι μήνες.

Προσαρμόστε το για τα συστήματα ATS

Φτιάξτε ένα βιογραφικό που διαβάζεται εύκολα από ανθρώπους και σκανάρεται επίσης εύκολα από συστήματα ATS (Application Tracking Systems - τα χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο οι μεγάλες εταιρείες για την πρώτη διαλογή των βιογραφικών). 

Τα συστήματα ATS αναζητούν στα βιογραφικά των υποψηφίων λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με την περιγραφή της θέσης εργασίας. Όσο πιο πολύ ανταποκρίνεται το βιογραφικό σας σε αυτή, με τη συμπερίληψη γνώσεων και δεξιοτήτων που αξιολογούνται ως καίριες για τη θέση, τόσο πιο πιθανό να περάσει η αίτησή σας στο επόμενο στάδιο.

Εντάξτε, λοιπόν, λέξεις και φράσεις-κλειδιά από την αγγελία στο βιογραφικό σας, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι διαθέτετε τα εν λόγω προσόντα. Μην το παρακάνετε, ωστόσο, και αντί για ένα βιογραφικό που αναδεικνύει τα δυνατά σας στοιχεία καταλήξετε με μια αντιγραφή αγγελίας!

Αναδείξτε τα προσόντα σας για να ξεχωρίσετε

Οι τάσεις στην αγορά εργασίας καταδεικνύουν την ανάγκη για την αναβάθμιση των τεχνικών δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια. Μέσω της δια βίου μάθησης, καλούμαστε όλοι να αποκτήσουμε νέες δεξιότητες ή να εξελίξουμε τις υφιστάμενες, ώστε να παραμένουμε ανταγωνιστικοί και να έχουμε καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον.

Με την παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης, μπορείτε να αποκτήσετε περιζήτητες δεξιότητες που θα ενδυναμώσουν το επαγγελματικό σας προφίλ. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα πρέπει να ξέρετε πώς να τις αναδείξετε στο βιογραφικό σας, ώστε η αίτησή σας για τη θέση που σας ενδιαφέρει να ξεχωρίσει.

Ακολουθήστε, λοιπόν, τις συμβουλές που σας δώσαμε, προβάλετε αποτελεσματικά τα προσόντα σας και ελάτε ένα βήμα πιο κοντά στη δουλειά των ονείρων σας!

Παραπομπές:

(1) Ευρωπαϊκή Ένωση: Δεξιότητες

Κοινή χρήση μέσω:
Yiouli Sikioti
Yiouli Sikioti
Συντάκτρια
Έμπειρη δημοσιογράφος και Content Writer, η Γιούλη Συκιώτη δημιουργεί αναλυτικούς οδηγούς για δυνατό βιογραφικό, αποτελεσματική συνοδευτική επιστολή και επιτυχία στην αναζήτηση εργασίας.

Κάνε εντύπωση με το βιογραφικό σου

Εύκολα και γρήγορα, φτιάξε και κατέβασε ένα επαγγελματικό βιογραφικό.

Δημιουργία βιογραφικού