IT-taidot CV:ssä
Kirjoittaja Johanna Puustinen, Sisällöntuottaja • Viimeksi päivitetty 1. heinäkuuta 2024

IT-taidot CV:ssä

Tietotekniikka on keskeinen osa lähes missä tahansa työtehtävässä, joten on luontevaa että IT-taidot on tärkeä mainita CV:ssä uutta työpaikkaa hakiessa. IT-taitojen suhteen työelämässä tarjottava osaaminen vaihtelee, ja joissakin tapauksissa se voi olla tiettyjen ohjelmointikielten ja teknologioiden osaamista, kun taas toisessa työpaikassa IT-taitojen suhteen edellytetään esimerkiksi sähköpostin ja vaikkapa kassajärjestelmän hallintaa. Työn ja koulutuksen kautta karttuneiden IT-taitojen lisäksi monella on nykyisin erilaisia sertifiointeja, joista on hyötyä etenkin työnhaussa.

Mitä ovat IT-taidot? Esimerkkejä IT-osaamisesta

Toimialasta, työpaikasta ja roolista riippuen työssä voidaan edellyttää erilaista IT-osaamista, jota on tärkeää tuoda esille CV:ssä. Osaamiselle asetetut vaatimukset ja toivomukset on usein mainittu jo työpaikkailmoituksessa, mutta tämän lisäksi työnantajat edellyttävät nykyisin että kaikki työntekijät osaavat perusasiat eli sähköpostin ja esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelman käytön. Nykyisin yli 90 % työpaikoista edellyttää IT- eli digitaitoja (1)

IT-taidot voidaan jakaa karkeasti seuraaviin kategorioihin:

Käyttöjärjestelmät ja nettiselaimet

Käyttöjärjestelmät ja nettiselaimet muodostavat käytännön tietotekniikan perustan, ja niiden osaaminen on tärkeää, olipa työsi millainen tahansa. Myös vapaa-ajalla tapahtuva tietokoneen tai älypuhelimen käyttö vaatii käyttöjärjestelmän ja nettiselaimen käytön osaamista. Tyypillisin käyttöjärjestelmä on Microsoftin Windows, mutta tämän lisäksi suosiotaan on kasvattanut myös Applen macOS -käyttöjärjestelmä. Nämä ovat todennäköisesti ne käyttöjärjestelmät, joihin työelämässä törmää, jollei kyseessä ole esimerkiksi ohjelmointiin liittyvä rooli, jolloin kyseeseen voi tulla myös Linux. Käyttöjärjestelmän lisäksi nettiselain on tärkeä työkalu, sillä moni työpaikoilla käytettävä tietojärjestelmä on nykyisin nettipohjainen, eli ohjelmistoa ei asenneta koneelle, vaan sitä käytetään nettiselaimen kautta kirjautumalla järjestelmään. Tyypillisimmät nettiselaimet ovat Googlen Chrome, Applen Safari, Microsoftin Edge ja Mozillan Firefox. 

Ohjelmointikielet

Mikäli työnkuvaan liittyy ohjelmointia, tuotepäällikön vastuu tai yhteistyötä teknisten resurssien kanssa, on hyvä osata tai ainakin ymmärtää jotakin ohjelmointikielistä ja kuinka ne toimivat. Eri ohjelmointikieliä käytetään erilaisiin tarkoituksiin, esimerkiksi mobiiliapplikaatioiden parissa työskentelevien on usein hyvä hallita Swift. Muita yleisiä ohjelmointikieliä ovat Python, Java ja Ruby. Työpaikkailmoituksesta käy yleensä ilmi mitä ohjelmointikieliä hakijoiden toivotaan osaavan. 

Tuottavuus- ja viestintätyökalut

Tuottavuus- ja viestintätyökalujen käyttö tulee väistämättä kaikille tutuksi, sillä tähän kategoriaan sisältyy esimerkiksi Microsoftin Office -paketti, johon kuuluu myös Outlook-sähköpostiohjelma ja Teams-tiimityökalut. Tämän rinnalla Googlen Gsuite-paketti on yleistynyt myös yritysten joukossa, ja tuottavuustyökalujen lisäksi on olemassa myös muita etenkin viestintään liittyviä sovelluksia, kuten Slack.

Markkinoinnin ja myynnin teknologia

Martech-sovellusten viidakko on tiheä, ja useimmat markkinoinnin ja myynnin parissa työskentelevät käyttävätkin työssään useita eri sovelluksia. Monen markkinoijan ja myyjän työn keskeinen työkalu on asiakkuuksienhallintajärjestelmä eli CRM, joista tunnetuimpina esimerkkeinä on Salesforce ja Hubspot. Lisäksi etenkin markkinoijat käyttävät työssään paljon erilaisia sisälläntuotantoon ja -hallintaan liittyviä työkaluja, kuten CMS-järjestelmä, jonka kautta yritykset hallitsevat verkkosivujaan. Monessa markkinoinnin työssä tarvitaan myös erilaisia analyysityökaluja, kuten Google Analytics, sekä sosiaalisen median työkaluja kuten Hootsuite. 

Visuaalinen viestintä

Monessa työssä tarvitaan myös erilaisia visuaaliseen viestintään liittyviä työkaluja, kuten Adoben Creative Suite, johon esimerkiksi Photoshop kuuluu. Tämän lisäksi sovellukset kuten Figma ovat tuttuja myös tuotekehityksen tai käyttäjäkokemusten parissa työskenteleville ammattilaisille. Myös erilaiset videosisällön tuottamiseen ja editointiin tarkoitetut työkalut ovat tarpeen monessa työssä, jossa tuotetaan sisältöä. 

Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät

Taloushallinnon parissa työskentelevillä on usein omat järjestelmänsä, kuten kirjanpito-ohjelma. Myös HR-asioiden parissa työskentelevillä on usein oma järjestelmänsä, ja joissakin tapauksissa jopa useampi, sillä esimerkiksi rekrytointia ja henkilöstöhallintoa varten on usein omat järjestelmänsä. 

Kuinka listata IT-taidot CV:ssä 

Koska IT-taidot ovat monessa työpaikassa tärkeässä roolissa, on ne hyvä mainita selkeällä tavalla CV:ssä. Moni työnantaja suosii hakijoita, joilla on jo aiempaa kokemusta tietynlaisista tai tietyistä ohjelmistoista, ja tämä on ymmärrettävää sillä uusiin järjestelmiin perehdyttäminen voi viedä aikaa eikä esimerkiksi tiukalla aikataululla palkattavan uuden henkilön kohdalla välttämättä ole aikaa pitkälle perehdytykselle. Työpaikkailmoituksessa peräänkuulutetut IT-taidot voivatkin olla tärkeä myyntivaltti uutta työtä hakiessa. 

Mihin IT-taidot sitten kuuluvat CV:ssä riippuu pitkälti millaisesta työpaikasta on kyse ja kuinka paljon IT-osaamista työssä vaaditaan. Esimerkiksi kirjanpitäjän kohdalla voi olla tärkeämpää kertoa tilinpäätöstaidosta ja muusta osaamisesta ja mainita sivulauseessa, että osaat myös taloushallintojärjestelmä X:n käytön. Käytännössä hakija voi itse valita usean paikan väliltä:

Tiivistelmä eli profiili

Kun IT-taidot ovat keskeisessä osassa työpaikkaa, kuten ohjelmistoalan työpaikoissa tai vaikkapa projektipäällikön työssä, voi tärkeimmän IT-osaamisen nostaa esille jo henkilökohtaisessa profiilissa, esimerkiksi näin:

Olen kokenut mobiilisovelluskehittäjä, jolla usean vuoden Swift-, Objective-C- ja HTML5-osaaminen

Mikäli IT-taidot puolestaan ovat olleet osa koulutustasi, vaikkapa tietotekniikan opintojen kautta, voit mainita ne opintojesi yhteydessä seuraavalla tavalla:

Suoritin tieto- ja viestintätekniikan insinöörin (AMK) tutkinnon vuonna 2019, ja syvennyin opintojen puitteissa tietoturvaan, kyberturvallisuuteen ja pilvipalveluihin, joista erikoistuin AWS- ja Azure-pilvipalvelujen tietoturvalliseen suunnittelun. 

Esimerkiksi markkinoinnin tehtävien yhteydessä IT-osaamisen voi mainita työsuhde-osiossa kuvatessa erilaisia työtehtäviä, esimerkiksi näin:

Markkinointipäällikkö, Treenausvaate Oy

Tammikuu 2021 -Minulla on kokonaisvaltainen vastuu Treenausvaate Oy:n markkinoinnista ja verkkokaupan sosiaalisen median kanavien sisällöstä. Vastuullani oli Hubspotin käyttöönotto ja sosiaalisen median jalanjäljen kasvattaminen, johon olen käyttänyt Sprout Social -palvelua. Sisällöntuotannon suhteen hallitsen tekstintuotannon lisäksi visuaaliset elementit, ja olenkin rakentanut Treenausvaate Oy:lle oman brand-kirjaston Canvan avulla. 

Joissakin tapauksissa voi olla tarpeellista korostaa oman IT-osaamisen syvyyttä tai muodollisuutta erilaisten sertifiointien ja kurssien avulla. Nämä voi mainita omana osionaan.

Sertifioinnit:

  • AWS Cloud Practicioner Essentials (2023)
  • AWS Security Essentials (2022)
  • Cloud Operations on AWS (2021)

IT-taidot CV:ssä rekrytointijärjestelmää varten

Olipa tilanteesi mikä tahansa yllä mainituista tai joku muu, on tärkeää että tuot omaa IT-osaamistasi, etenkin hakemaasi työhön liittyvää, esille CV:ssäsi. Tämä on tärkeää etenkin siitä syystä, että moni työnantaja hyödyntää rekrytoinnin tukena niin kutsuttua application tracking systemiä (ATS), eli suomeksi sanottuna rekrytointijärjestelmää. Nämä järjestelmät toimivat siten, että ne lukevat CV:si sisällön ja vertaavat sitä hakemallesi työlle määriteltyihin vaatimuksiin. Mikäli ansioluettelostasi puuttuu tärkeitä avainsanoja, kuten keskeistä IT-osaamista, järjestelmä voi tulkita että et ole erityisen pätevä hakija ja rekrytoijat eivät koskaan lue CV:täsi. Näin voi todellakin käydä, sillä suosittuihin työpaikkoihin voi tulla jopa satoja hakijoita ja rekrytoijat tukeutuvat työssään ATS-järjestelmien kaltaisiin työkaluihin, jotka auttavat tekemään ensimmäisen vaiheen karsintaa. Pidä siis huolta siitä, että IT-osaamisesi tulee hyvin esille CV:ssäsi. 

Paljonko IT-taidoille kannattaa omistaa tilaa CV:ssä

Kuten aiemmin totesimme, IT-taidot ovat entistä tärkeämmät työelämässä, olipa alasi tai työtehtäväsi mikä tahansa. Suuri osa työtehtävistä edellyttää usean eri tyypin IT-taitoja, ja nämä on monesta syystä tärkeää mainita CV:ssä. Mutta minkä verran IT-taidoille kannattaa antaa tilaa, riippuu pitkälti omasta roolistasi, työkokemuksesi pituudesta, työtehtävälle asetetuista vaatimuksista ja toimialasta. 

Vähän työkokemusta ja IT-taidot

Mikäli olet hiljattain valmistunut ja sinulla on vähän työkokemusta, IT-taitojen mainitseminen voi olla hyödyllistä omana osionaan. Monessa tapauksessa on mahdollista suorittaa kursseja tai ottaa jopa sertifiointeja eri teknologioiden tai sovellusten käytöstä, ja etenkin vastavalmistuneen kannattaa satsata oman alan IT-taitojen opetteluun, sillä niitä ei välttämättä opi opintojen yhteydessä. Esimerkiksi kaupallisen alan opiskelijoille voi olla hyödyllistä perehtyä tyypillisimpien CRM-järjestelmien käyttöön. 

Pitkä kokemus ja asiantuntijarooli

Mikäli sinulla on puolestaan jonkin verran työkokemusta, voit rajoittaa IT-taitojen listaamisen CV:ssä niihin taitoihin, jotka ovat työn kannalta keskeisiä. Nämä mainitaan usein jo työpaikkailmoituksessa, mutta on usein myös pääteltävissä työtehtävän perusteella. Voit mainita IT-osaamisesi omana osionaan ja halutessasi listata taidot eri kategorioiden mukaan. Markkinoinnin osaajat voivat esimerkiksi listata CRM-järjestelmät, analyysityökalut, sosiaalisen median työkalut ja visuaalisen viestinnän/graafisen suunnittelun työkalut, joita hallitsevat. 

IT-alan työpaikat

Kun itse työ liittyy suoraan teknologiaan, on tärkeää kertoa työhön liittyvästä osaamisesta enemmän ja voit tällöin omistaa enemmän tilaa IT-osaamisellesi. Voit esimerkiksi luoda omat kategoriat ohjelmointikielille ja muille teknologioille, ja tässä yhteydessä myös mainita mahdolliset sertifioinnit. Etenkin sertifiointien kohdalla on hyvä muistaa mainita ne oikeassa muodossa, sillä työnantajat voivat hakea työpaikkaan tulleiden CV:den joukosta juuri tietyllä hakutermillä. 

"Mainitse aina keskeinen IT-osaaminen myös sovellusten ja teknologioiden nimeltä, jotta työnantajan käyttämä rekrytointijärjestelmä löytää CV:stäsi tärkeät avainsanat."

IT-taitojen päivittäminen CV:ssä

Moni IT-alalla työskentelevä pitää alan nopeasta temposta ja siitä, että teknologiat kehittyvät jatkuvasti. Tämä on tärkeää ottaa huomioon myös ansioluettelossasi. Itse teknologioiden ja sovellusten hallitsemisen lisäksi työnantajat arvostavat työntekijöissä positiivista asennetta uusien taitojen oppimista kohtaan, joten on hyvä käytäntö ajoittain päivittää omat IT-taidot CV:ssä, vaikka et olisikaan aktiivisesti hakemassa uutta työpaikkaa. 

Yksi helppo keino päivittää omat IT-taidot on erilaisten sovellusten versiot. Esimerkiksi taloushallinnon ammattilaisten kohdalla käytössä on ohjelmistojen erilaisia versioita, joten voit päivittää omien IT-taitojesi joukkoon viimeisimmän hallitsemasi version numeron. Markkinoinnin osaajien kohdalla puolestaan voi olla hyödyllistä päivittää CV:een eri sovellusten viimeisimmät toiminnot, esimerkiksi mikäli käytössä on tietty analyysityökalu, johon on hiljattain lisätty uusi ominaisuus. 

Samalla tapaa CV:stä kannattaa myös ajoittain siivota vanhat tiedot ja IT-osaaminen, jonka ei enää voi katsoa olevan työnhaussa markkinoinnin arvoinen asia. Esimerkiksi Microsoftin Office-paketin ohjelmistojen osaaminen on käytännössä perusedellytys, ja työnantajat odottavat kaikkien osaavan nämä perusohjelmat.

Vinnki:

IT-osaamisen suhteen kannattaa olla kriittinen sen suhteen, mikä on työnhaussa markkinoinnin arvoista. On paljon “joka paikassa” käytössä olevia sovelluksia kuten Microsoftin Office-paketti, jonka osaaminen on nykyisin perusedellytys, jota ei välttämättä tarvitse mainita CV:ssä. Mutta mikäli osaat vaikkapa pivot-taulukoita ja muita edistyksellisiä Excel-toimintoja, nämä ovat usein mainitsemisen arvoisia.

Viime hetken vinkit: IT-osaaminen CV:ssä

Tietotekniikan osaaminen on tärkeää työelämässä, olipa työtehtäväsi alalla kuin alalla. Työnantajat mainitsevat usein jo työpaikkailmoituksessa millaista IT-osaamista hakijoilta edellytetään, joten on tärkeää räätälöidä CV tämän mukaan.

  • IT-osaaminen on tärkeää mainita CV:ssä, jotta työnantajien käyttämät rekrytointijärjestelmät löytävät ne. Nämä järjestelmät tekevät usein ensimmäisen vaiheen karsinnan hakijoiden välillä.
  • IT-osaaminen voidaan jakaa useaan eri alakategoriaan, ja joissakin työpaikoissa voi olla perusteltua mainita osaaminen näiden kategorioiden mukaan, kuten tuottavuus- ja viestintätyökalut ja markkinoinnin tukiteknologia. 
  • Hyvä tapa tuoda IT-osaamista esille on listata keskeiset taidot omana osionaan. Käyttämällä valmista CV-mallipohjaa on osioiden lisääminen helppoa ja nopeaa, ja lisäksi annat sen avulla nopeasti ammattimaisen kuvan itsestäsi. 
  • IT-taidot ovat vain yksi taitokategoria. Osaaminen eli taidot voidaan jakaa pehmeisiin ja koviin taitoihin, ja kategoriasta huolimatta omaa osaamista on tärkeää tuoda esille CV:ssä

Viitteet:

(1) National Skills Coalition: New Report: 92% of Jobs Require Digital Skills, One-Third of Workers Have Low or No Digital Skills Due to Historic Underinvestment, Structural Inequities

Jaa via:
Johanna Puustinen
Johanna Puustinen
LinkedIn
Sisällöntuottaja
Johanna Puustinen on työelämään ja uraan intohimoisesti suhtautuva toimittajataustainen sisällöntuottaja, joka haluaa jakamalla omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä auttaa muita oikealle uralle ja unelmien työpaikkaan.

Anna hyvä ensivaikutelma CV:n avulla

Luo ammattimainen CV nopeasti ja helposti.

Aloita tästä