CV Undersköterska – Skapa ett säljande CV
Skriven av Lotta Rydberg, Författare • Senast uppdaterad 25 juni 2024

CV Undersköterska – Skapa ett säljande CV

Letar du jobb som undersköterska och behöver ett slagkraftigt CV? Läs vidare! Som undersköterska är du en nyckelperson som ger ovärderligt stöd till patienter, vårdtagare och dina kollegor. Oavsett om du siktar på en tjänst på sjukhus eller inom äldreomsorg så är ett tydligt och välstrukturerat CV avgörande. Här lyfter du din utbildning och dina färdigheter inom personlig vård och medicinsk assistans. Låt oss guida dig genom processen att skapa ett anpassat CV för en undersköterska, samt ge konkreta CV-exempel för att sticka ut i mängden.

Huvudavsnitt i ett CV för undersköterska

Att skapa ett CV som effektivt visar upp dina erfarenheter och din drivkraft som undersköterska är avgörande för att fånga arbetsgivarens intresse. Särskilt om det är en tjänst som specialiserad inom ett visst område och där konkurrensen är hög. Ett välstrukturerat CV med genomtänkt och relevant innehåll gör därför stor skillnad. Nedan presenterar vi en detaljerad guide med unika exempel som kan inspirera dig till dina egna formuleringar i ett säljande CV för undersköterska.

Rubrik i CV för undersköterska

Din CV-rubrik är vanligtvis ditt fullständiga namn följt av kontaktuppgifter, det senare så att du kan bli kontaktad av rekryterare och arbetsgivare. Ta gärna chansen att i din rubrik addera en kort definition av dig där dina styrkor för aktuell tjänst blir tydliga.

Exempel:

Hanna Widholm
Telefon: 070-1234567 | E-post: hanna.widholm@email.se
Erfaren diabetesundersköterska med personligt engagemang i att hjälpa mina patienter till bättre livskvalitet genom utbildning och omsorg.

Profiltext i CV för undersköterska

Profiltexten är en personlig varudeklaration som ska locka läsaren att titta närmare på din ansökan. På ett par meningar ska du ge svar på vem du är och vad du kan erbjuda. Utöver att vara kortfattad och säljande ska profiltexten vara skräddarsydd till den specifika underskötersketjänsten som din ansökan gäller.

Exempel:

Engagerad undersköterska med flera års erfarenhet inom diabetesvård. Utöver vård brinner jag för att stötta mina patienter genom kunskap. Med min djupa förståelse för sjukdomens komplexitet genom en nära anhörig är mitt mål att bidra till ökad livskvalitet för denna patientgrupp.

Arbetslivserfarenhet i undersköterske-CV

Ett viktigt avsnitt som du med fördel placerar tidigt i ditt CV om du har relevant arbetserfarenhet. Primärt arbete eller uppdrag som är meriterande för tjänsten du söker. Är du nyutexaminerad undersköterska kan du givetvis lista praktik eller närbesläktad arbetserfarenhet. Utöver att lista arbetsplatser och ansvarsområden samt gärna ge är det bra att dela med dig av arbetsmässiga prestationer.

Exempel:

Arbetslivserfarenhet

UndersköterskaDiabetesmottagningen, Citysjukhuset, Stockholm
April 2019 - pågående
Fick 2022 ett erkännande för att ha bidragit till att ha förbättrat mottagningens patientnöjdhet.

 • Provtagning vid drop-in samt bokade besök
 • Ögonbottenfotografering och administration av bilder
 • Initiativ till patientutbildningsprogram om egenvård och kosthantering vid diabetes.
 • Genomför 4 ggr/år en uppskattad workshop för nyinsjuknade vuxna Typ1-patienter och deras familjer om diabetesvård och hantering av akuta situationer.

Utbildning i CV för undersköterska

I detta avsnitt listar du relevant utbildningsbakgrund till ditt yrke. Sedan den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel vilket gör att denna examensuppgift ska finnas med i ditt CV när du söker en underskötersketjänst. I detta avsnitt inkluderar du även eventuella specialiseringar eller andra certifieringar som är av vikt.

Utbildning

Undersköterskeutbildning, Yrkeshögskolan, Stockholm 2014-2015
Legitimerad undersköterskaPraktik på Medicinavdelningen med fokus på diabetesvård.

Specialistundersköterska inom diabetesvård, Yrkeshögskolan, distanskurs 2020-2021
YH-program parallellt med yrkesarbete. Fördjupad utbildning inom diabetesbehandling, insulinhantering, och patientutbildning.

Certifikat

HLR och Första hjälpen, 2016
Certifierad i grundläggande hjärt-lungräddning (HLR) och första hjälpen.

Färdigheter i CV för undersköterska

Om det finns behov kan du specificera färdigheter i ett eget avsnitt. Beroende på tjänsten du söker så kan såväl hårda (konkreta och kanske tekniska kunskaper) som mjuka (mer personliga egenskaper som är viktiga för att trivas och göra ett bra arbete som undersköterska) vara intressanta att ta upp.

Exempel på hårda färdigheter:

 • Ögonbottenfotografering / hantering
 • Syrgasutrustning

Exempel på mjuka färdigheter:

 • Empati
 • Stresstålig

Valfria avsnitt i CV för undersköterska

Ibland kräver tjänsten du söker att du lyfter fram meriter som inte passar i övriga avsnitt.  Det kan handla om erfarenhet av behandling av vissa sjukdomstillstånd, språkkunskaper, eller intressen som kan vara betydelsefulla.

Exempel:

Valfria avsnitt
Språkkunskaper: Flytande i engelska och thai

Fler tips för att skräddarsy ett CV för undersköterska

Att skapa ett effektivt CV som fångar arbetsgivarens uppmärksamhet kräver mer än att bara lista dina meriter utan eftertanke. Här delar vi med oss av fler tips för undersköterskor som vill optimera sitt CV.

Håll ditt CV kort, koncist och relevant

Ditt CV bör rymmas i en, max två sidor. Fokusera på dina mest relevanta meriter för den specifika tjänst du söker. Undvik onödig utfyllnad och fokusera på det som är mest relevant för arbetsgivaren.

Använd ett CV-format som tydligt framhäver dina erfarenheter 

Ett välorganiserat CV är lättare att läsa och gör ett bättre intryck. Ofta kan det omvända kronologiska CV-formatet vara effektivt för dig som söker jobb vården. Detta för att det framhäver din senaste erfarenhet först, vilket är lämpligt i de fall du arbetar inom vården idag och har en vårdutbildning att visa upp. Ett omvänt kronologiskt CV kan nämligen hjälpa arbetsgivaren att snabbt se hur din karriär har utvecklats och vad du kan erbjuda.

Skräddarsy CV för varje ansökan

Ett generellt CV är sällan en bra idé. Anpassa ditt CV för varje specifik tjänst du söker genom att först noggrant läsa jobbannonsen och identifiera nyckelkrav och kompetenser som arbetsgivaren söker. Anpassa sedan ditt CV för att matcha dessa krav, och lyft fram dina erfarenheter och färdigheter som är mest relevanta för den aktuella tjänsten.

Visa konkreta resultat 

Att tydliggöra och faktiskt kvantifiera dina prestationer gör dem mer konkreta och tydliga. Kan du ange siffror och exempel som visar din kapacitet inom ditt yrke så gör det! Det kan även handla om förbättringar du har bidragit till på din arbetsplats. 

Använd en professionell CV-mall

En professionell CV-mall kan hjälpa till att skapa ett enhetligt och säljande dokument och på CVwizard finns många att välja mellan. En bra mall säkerställer att ditt CV uppfattas som professionellt, vilket ofta spelar roll för arbetsgivaren. Med en CV-mall kan du också säkerställa att alla viktiga avsnitt finns med och att ditt CV är lätt att läsa och förstå. 

Slutsats för ett effektivt undersköterske-CV

Undersköterska är ett populärt yrke; faktum är att det vanligaste yrket i Sverige 2023 är undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende. Totalt arbetar 129 350 personer i detta yrke, varav 89 procent är kvinnor och 11 procent män (1). Detta betyder att det kan vara konkurrens om tjänsten du vill ha!

I denna artikel har vi gått igenom hur du går tillväga för att skapa ett genomtänkt CV. Grundläggande för att skriva ett effektivt CV som undersköterska är att du anpassar varje ansökan till den specifika tjänsten.

 • Läs platsannonsen noggrant och fokusera på att uppfylla de krav som ställs.
 • Ett omvänt kronologiskt format fungerar ofta bra för att ge en tydlig överblick av din karriär.
 • Lyft fram dina mest relevanta erfarenheter och färdigheter, i synnerhet de som matchar arbetsgivarens behov.
 • Undvik att inkludera irrelevant information och håll ditt CV kort och koncist.
 • Dra nytta av professionella CV-mallar, exempelvis från CVwizard. De hjälper dig att strukturera ditt CV på ett enhetligt och säljande sätt.

Ett bra grepp är att titta närmare på våra CV-exempel, som finns tillgängliga för olika yrken. Det kan ge inspiration till hur du vill utforma ditt CV, från ton till uppslag till färgval och grafiska element.Skapa ditt CV idag – och lycka till med ditt jobbsökande!

Källor:

(1) SCB: Vanligaste yrket i riket var Undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende

Dela via:
Lotta Rydberg
Lotta Rydberg
LinkedIn
Författare
Lotta Rydberg är en erfaren copywriter med lång erfarenhet av att förvandla torr karriärfakta till effektiva och engagerande jobbansökningar. Med insiktsfulla artiklar och konkreta exempel bistår hon arbetssökande som vill ta sin karriär till nästa nivå.

Gör intryck med ditt CV

Skapa ett professionellt CV snabbt och ladda enkelt ner det

Skapa CV