Създайте лесно Вашето професионално CV

Изберете бланка, попълнете данните си и изтеглете Вашето CV буквално за минути.

Създаване на CV

Как работи?

Инструменти

CVмотивационни писмаСвободни позициикандидатури за работа

Отзиви

4,5 / 5

На база на 36 510 ревюта

Ина

Ина

Медицинска сестра

Моделите за CV са много удобни за попълване, изглеждат подредени и професионални!

Петър

Петър

Счетоводител

Готовите бланки са много лесни и интуитивни за персонализиране. Харесват ми всички функционалности.

Maрин

Maрин

Мениджър продукти

Отличен инструмент, когато се налага писане на CV и мотивационно писмо. Препоръчвам!

Павлин

Павлин

Програмист

Чудесна платформа за създаване на автобиографии, които да седят професионално и да се отличават от стандартните.

Ина

Ина

Медицинска сестра

Моделите за CV са много удобни за попълване, изглеждат подредени и професионални!

Петър

Петър

Счетоводител

Готовите бланки са много лесни и интуитивни за персонализиране. Харесват ми всички функционалности.

Maрин

Maрин

Мениджър продукти

Отличен инструмент, когато се налага писане на CV и мотивационно писмо. Препоръчвам!

Павлин

Павлин

Програмист

Чудесна платформа за създаване на автобиографии, които да седят професионално и да се отличават от стандартните.

Ина

Ина

Медицинска сестра

Моделите за CV са много удобни за попълване, изглеждат подредени и професионални!

Петър

Петър

Счетоводител

Готовите бланки са много лесни и интуитивни за персонализиране. Харесват ми всички функционалности.

Maрин

Maрин

Мениджър продукти

Отличен инструмент, когато се налага писане на CV и мотивационно писмо. Препоръчвам!

Павлин

Павлин

Програмист

Чудесна платформа за създаване на автобиографии, които да седят професионално и да се отличават от стандартните.

Ина

Ина

Медицинска сестра

Моделите за CV са много удобни за попълване, изглеждат подредени и професионални!

Петър

Петър

Счетоводител

Готовите бланки са много лесни и интуитивни за персонализиране. Харесват ми всички функционалности.

Maрин

Maрин

Мениджър продукти

Отличен инструмент, когато се налага писане на CV и мотивационно писмо. Препоръчвам!

Павлин

Павлин

Програмист

Чудесна платформа за създаване на автобиографии, които да седят професионално и да се отличават от стандартните.

Ина

Ина

Медицинска сестра

Моделите за CV са много удобни за попълване, изглеждат подредени и професионални!

Петър

Петър

Счетоводител

Готовите бланки са много лесни и интуитивни за персонализиране. Харесват ми всички функционалности.

Maрин

Maрин

Мениджър продукти

Отличен инструмент, когато се налага писане на CV и мотивационно писмо. Препоръчвам!

Павлин

Павлин

Програмист

Чудесна платформа за създаване на автобиографии, които да седят професионално и да се отличават от стандартните.

Ина

Ина

Медицинска сестра

Моделите за CV са много удобни за попълване, изглеждат подредени и професионални!

Петър

Петър

Счетоводител

Готовите бланки са много лесни и интуитивни за персонализиране. Харесват ми всички функционалности.

Maрин

Maрин

Мениджър продукти

Отличен инструмент, когато се налага писане на CV и мотивационно писмо. Препоръчвам!

Павлин

Павлин

Програмист

Чудесна платформа за създаване на автобиографии, които да седят професионално и да се отличават от стандартните.

Ина

Ина

Медицинска сестра

Моделите за CV са много удобни за попълване, изглеждат подредени и професионални!

Често задавани въпроси (ЧЗВ)

Търсите нова работа? CV-то е Вашата автобиография и същинска част от кандидатстването. Съкращението CV идва от латинската дума curriculum vitae, което означава „житейски път“. CV-то е документът, с помощта на който, специалистите по подбор на персонал или бъдещият работодател се запознават с Вашия кариерния път и опит. Автобиографията се състои от структуриран преглед на Вашето образование, съответните образователни степени, придобит трудов стаж, както и лична информация като данни за контакт, личностни качества и умения, както и друга важна за длъжността информация. Заедно с мотивационното писмо, професионалната автобиография представлява съществен компонент в кандидатурата Ви за работа.

Имате нужда от CV, когато кандидатствате за работа? Именно въз основата на Вашата автобиография, специалистът по подбор на персонал решава дали да Ви покани на интервю. Времето, което оценяващите отделят на едно CV, е изключително кратко, и затова е важно да представите прегледа на Вашите образование, опит и умения по кратък, ясен и добре структуриран начин. Притежавате ли подходящата образователна степен за длъжността? Имате ли необходимия трудов стаж? Вашият профил отговаря ли на изискванията за позицията? Вашето CV трябва да съдържа отговорите на всички тези въпроси.

С автобиографията си, Вие представяте и откроявате всички Ваши качества и компетенции, които имат за цел да Ви определят като идеален кандидат за длъжността. Независимо дали търсите постоянна работа, работа на непълен работен ден или стажантска програма, добрата автобиография е от съществено значение, за да постигнете успех. Вашето CV трябва да се откроява, за да бъдете конкурентни спрямо останалите кандидати.

Успешната кандидатура е в пряка зависимост от издържаното и добре написано CV. Затова изберете професионално оформление, четлива структура и Винаги поддържайте информацията в автобиографията си актуална.

Лична информация и информация за контакт

Независимо от сферата, в която кандидатствате за работа, личните данни имат значение в автобиографията. Винаги е добре да посочите Вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и дата на раждане. Друга подходяща информация, която може да включите са Вашите семейно положение, пол, националност, шофьорска книжка (СУМПС), лични уеб сайтове или профили в социални медии, както и да добавите професионално направена снимка.

Въвеждащ личен профил

Включването на въвеждащ личен профил в автобиографията Ви може да Ви даде няколко предимства: това е идеален начин да се откроите сред останалите кандидати. Този кратък текст, с който представяте себе си, също добавя и личен почерк към Вашето CV. Така, само с няколко изречения уведомявате читателя на автобиографията Ви кой сте, какво работите и кои са Вашите силни страни. Хубаво е да завършите въвеждащия личен профил с Вашите амбиции и описание на типа позиция, която търсите. Целта на това въведение е да провокира интереса на специалиста по подбор на персонал, така че да прочете цялото Ви CV. Текстът Ви тук трябва да е завладяващ и силен и да представя профила Ви, съобразно изискванията на обявата за работа.

Образование

Доброто CV винаги винаги следва да съдържа информация за Вашето образование и придобити степени. Тази информация винаги дава на специалистите по набиране на персонал и на бъдещите работодатели представа за Вашето ниво на компетенции, начин на мислене и работа. Също така, важно е да се отбележи, че завършеното образование може да повлияе на определянето и договарянето на Вашата заплата. Винаги използвайте обратен хронологичен ред, като поставите най-скорошното си обучение най-отгоре, назад към всяко предишно.

Трудов стаж

Вашият професионален опит (трудов стаж), заедно с Вашето образование, формират ядрото на вашето CV. За специалистите по набиране на персонал и работодателите е изключително важно да получат ясна представа за Вашия опит до момента, знания, отговорности и задължения, които сте изпълнявали. Използвайте конкретни примери за всяка заемана позиция и посочете работните си места, които се явяват най-подходящи за свободната длъжност, за която кандидатствате. Сега започвате или нямате трудов стаж? Включете информация за работа, която сте поемали на непълно работно време, доброволческа работа или академични проекти в секцията за трудов стаж в автобиографията си.

Умения и качества

Работодателите все повече се фокусират върху раздела „умения и качества“ в автобиографията. Именно тук се посочват качествата, които описват какво умеете да правите и как се отличавате от другите кандидати. Винаги изброявайте уменията и качествата си спрямо изискванията, посочени в обявата за работа. Отбележете лидерските си качества, също, ако имате специфични познания за даден софтуер или аналитични умения. Използвайте личен стил на изказ, включете конкретни примери, избягвайте клиширани фрази като като „отборен играч“ и „майстор на сделки“.

Езици

Владеенето на език може да бъде ценен актив във Вашата автобиография и да превърне Вашата кандидатура в уникална. Ако говорите езици, различни от български, като английски, немски, френски, испански, руски, японски или други, задължително включете ги в автобиографията си. Изброявайки езиците, които владеете, Вие демонстрирате гъвкавост и широка приложимост, което е още една причина да получите покана за интервю.

Хобита и интереси

По време на процеса на кандидатстване целта е да се представите като кандидат по възможно най-добрия начин. Трябва да се отличите по безупречен начин пред оценяващите кандидатурата Ви. В тази връзка е хубаво да посочите и малко допълнителна информация за Вашата интересна личност - подходящи хобита и интереси, които също имат отношение към позицията, за която кандидатствате.

Допълнителни дейности

Споменаването на различни допълнителни дейности също може да Ви даде предимство пред другите кандидати. Тези дейности трябва да са свързани и с определени качества. Необходимо е да ги посочите по начин, който предполага тяхното акцентиране. Работодателят може да ги оцени и това да Ви донесе допълнителен бонус в спечелването на интервю. От друга страна, трябва да споменете само такива качества, които наистина могат да бъдат приети като добавена стойност към Вашата кандидатура.

Курсове

Различните курсове, обучения и семинари, през които сте преминали, разширяват Вашите знания в дадена сфера на работа. Те Ви помагат да придобиете нови умения и показват желанието Ви да учите. Независимо колко трудов стаж имате, желателно е да посочите курсовете във Вашето CV. Този вид обучение е фактор, който дава много ценна информация на оценяващите, когато определят дали кандидатът притежава необходимия опит и умения.

Стажове

Стажовете се приемат като трудов опит и са важна част в автобиографията, особено когато имате много малко опит или сега стартирате кариерата си. Стажантската програма също е начин да придобиете различни умения и практически знания, които трудно се намират в учебниците. Важно е обаче, да посочите единствено стажовете, които са подходящи за позицията, за която кандидатствате, а не всички, през които сте преминали.

Постижения

Изброяването на лични постижения в автобиографията Ви също се явява конкурентно предимство пред другите кандидати. Хубаво е, когато акцентирате върху своите умения, компетенции и опит, да споменете и постиженията, с които се гордеете, за да увеличите шансовете си за интервю. Постиженията показват с конкретни примери, какво сте постигнали в кариерата си.

Препоръки

Препоръката се явява свидетелство от предишен работодател за Вашето представяне и личност. За бъдещите работодатели е полезно да валидират информацията в автобиографията Ви, да научат повече за Вас като колега и да разберат повече как се работи с Вас. В случай че решите да включите препоръки в автобиографията си, трябва да имате изричното разрешение на издаващия препоръката.

Намерили сте интересна обява за свободна позиция? Тогава е време да кандидатствате и да изпратите автобиографията си на специалиста по подбор на персонал. В рамките на една или две страници, трябва да покажете Вашия опит, образование и умения, и да го убедите, че сте правилният кандидат за длъжността. Добре написаното CV увеличава многократно шансовете Ви да бъдете поканени на интервю.

Можете да създадете CV с помощта на програми за текстообработка като Word. Ако обаче, наистина искате да се откроите с добре издържано и професионално направено CV, създайте го само в няколко лесни стъпки с онлайн генератора на CVwizard.com. Необходимо е само да въведете Вашите лични данни, да попълните необходимата за длъжността информация, в избрана от Вас бланка за CV, и Вашият документ ще бъде готов буквално за нула време!

Искате ли да създадете добра и ясна автобиография, която да се откроява от останалите с личен стил и почерк? Предлагаме Ви няколко съвета, които ще Ви помогнат при създаването на професионално CV:

Оформление на CV

Ясното и четливо написано CV гарантира, че служителите по подбор на персонал и работодателите ще могат да намерят точната информация, която ги интересува. Затова е необходимо да структурирате автобиографията си в различни секции и да използвате заглавия в удебелен шрифт.

Пишете ясно и кратко

За служителите по подбор на персонал е важно да могат с един поглед да разберат какво образование сте придобили или какви длъжности сте изпълнявали. Автобиографията Ви трябва да е написана на ясен и разбираем език, по същество, и без да използвате съкращения. Искате да споделите повече за себе си? Можете например да включите връзка към Вашия профил в LinkedIn, където оценяващите да могат да научат повече за Вас.

Изберете подходяща за длъжността информация

Когато една автобиография е претрупана, тя изглежда хаотична и неясна, и специалистите по набиране на персонал може да отхвърлят кандидатурата по най-бързия начин. Помислете каква информация би била от съществено значение за конкретната позицията, за която кандидатствате, и включете само тези раздели.

Не повече от две страници

Тъй като специалистите по подбор на персонал често получават много кандидатури, те разполагат с ограничено време, за да прегледат подробно всяко CV. Затова, желателно е CV-то Ви да бъде максимум две страници.

Заложете на позитивния тон

Оценяващият трябва да усети приятно впечатление, когато чете вашето CV. Бъдете позитивни и включете само информация, която работи във Ваша полза. Подчертайте своите силни страни, качества и умения.

Когато кандидатствате за работа, разполагате с един единствен шанс да направите добро впечатление. Автобиографията Ви трябва да е безупречна. Съветваме Ви да избягвате следните често срещани грешки, за да можете да си осигурите мечтаната работа:

Неактуално CV

Уверете се, че Вашето CV е актуално към днешна дата, преди да го изпратите на специалист по подбор на персонал. Важно е автобиографията Ви да дава точна и коректна представа, за текущата Ви ангажираност.

Правописни грешки в CV-то

Наличието на правописни грешки във Вашето CV, може изцяло да го опорочи и въобще да не стигнете до покана за интервю. Хубаво прегледайте автобиографията си, и то поне няколко пъти, преди да я изпратите или помолете приятел да я прочете.

Небрежно форматиране

За една автобиография външният вид е също толкова важен, колкото и съдържанието. Постарайте се да имате добро форматиране, като отделите информацията в заглавия и горен колонтитул, обособете достатъчно празно пространство между разделите и използвайте четлив шрифт.

Неуместна (лична) информация

Освен ако не е изрично посочено в описанието на длъжността, не е необходимо да включвате твърде лична информация в автобиографията си, като семейно положение и пол например. Включете единствено информацията, която има пряко отношение към позицията, за която кандидатствате.

Прекъсвания в автобиографията

По принцип е хубаво в автобиографията Ви да няма времеви прекъсвания или периоди, в които не сте работили. Ако все пак при Вас са се получили такива периоди, включете и обяснение за причините.

Непрофесионална снимка в CV-то

Ако решите да включите снимка в CV-то си, използвайте професионално заснето изображение, на което сте облечени в бизнес облекло, без други хора и с изчистен фон.

Използване на клишета в автобиографията

Специалистите по набиране на персонал и работодателите много често попадат на автобиографии, в които фигурират изрази като „Аз съм правилният кандидат“ или „Аз съм истински отборен играч“ и със сигурност не ги одобряват. Добре е да избягвате този тип фрази, или ако все пак Ви се наложи да използвате стандартен израз, подкрепете го с убедителни примери.

Очаквания за заплата

Автобиографията далеч не е правилното място, на което да споделите какво възнаграждение очаквате да получите в новата роля. Мястото за обсъждане на тази тема е по време на самото интервю.

CVwizard предлага както премиум, така и безплатни шаблони, които отговарят на вашите нужди. Имате възможността да използвате CV maker безплатно. Ако търсите да подобрите своето CV с премиум шаблони и допълнителни инструменти, се изисква плащане. За една удобна цена отключвате всички функции, което ви позволява да създавате неограничен брой CV-та с помощта на CV creator. Готови ли сте да използвате нашия генератор на CV и да започнете да кандидатствате за работата на вашите мечти?

Имате ли въпроси, за които все още не намирате отговор? Разгледайте нашия раздел ЧЗВ

Направете впечатление със своето CV

Създайте и изтеглете професионално CV бързо и лесно.

CV template Circular
CV template Chrono
CV template Horizontal
CV template Casual
CV template Professional
CV template Modern
CV template Luxe
CV template Vertical
CV template Metro
CV template Elegant
CV template Simple
CV template Classic
CV template Circular
CV template Chrono
CV template Horizontal
CV template Casual
CV template Professional
CV template Modern
CV template Luxe
CV template Vertical
CV template Metro
CV template Elegant
CV template Simple
CV template Classic
CV template Circular
CV template Chrono
CV template Horizontal
CV template Casual
CV template Professional
CV template Modern
CV template Luxe
CV template Vertical
CV template Metro
CV template Elegant
CV template Simple
CV template Classic