Παράδειγμα βιογραφικού για ναυτιλιακή εταιρεία
Written by Yiouli Sikioti, Συντάκτρια • Last updated on 21 Μάιος 2024

Παράδειγμα βιογραφικού για ναυτιλιακή εταιρεία

Σταθερά μία από τις πιο επικερδείς βιομηχανίες στην Ελλάδα και ένας από τους βασικούς μοχλούς της ελληνικής οικονομίας, η ναυτιλία δημιουργεί χιλιάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Εκατοντάδες ναυτιλιακές εταιρείες δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες εργασίας και ανταγωνιστικές αμοιβές. Αν στοχεύετε σε εργασία σε ναυτιλιακή, χρειάζεστε ένα βιογραφικό που θα αναδεικνύει τις γνώσεις, την εμπειρία και τις δεξιότητες που σας κάνουν κατάλληλους για τη θέση που επιθυμείτε. Διαβάστε στον οδηγό μας πώς να το φτιάξετε!

Κύριες ενότητες βιογραφικού

Μια ναυτιλιακή εταιρεία απαρτίζεται από διάφορα τμήματα, η κάλυψη των θέσεων των οποίων απαιτεί και διαφορετικό σετ προσόντων. Η λογική της δημιουργίας βιογραφικού για εύρεση εργασίας σε ναυτιλιακή, ωστόσο, παραμένει η ίδια είτε στοχεύετε σε μία θέση στη γραμματεία, στο λογιστήριο, στο νομικό ή στο τεχνικό τμήμα είτε στα τμήματα επιχειρήσεων, προμηθειών, ναυλώσεων, ασφαλίσεων, ποιότητας και ασφάλειας ή πληρωμάτων.

Στο άρθρο μας θα σας δώσουμε συμβουλές για το πώς να ετοιμάσετε ένα βιογραφικό που θα σας ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους υποψήφιους, παρέχοντας παραδείγματα για την πρακτική εφαρμογή τους. Για πιο αναλυτικές οδηγίες, μπορείτε να δείτε και τα υπόλοιπα άρθρα μας.

Προσωπικά στοιχεία

Θα ξεκινήσετε γράφοντας τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία, που δεν είναι άλλα από το ονοματεπώνυμο, ο τόπος κατοικίας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τηλέφωνο και email). Προαιρετικά, μπορείτε να προσθέσετε:

 • Την επαγγελματική ιδιότητά σας κάτω από το ονοματεπώνυμο, ιδανικά με τρόπο που να δίνει απευθείας χρήσιμη πληροφορία στον πιθανό εργοδότη. Για παράδειγμα, Δικηγόρος με Ειδίκευση στο Ναυτικό Δίκαιο, Πλοίαρχος B’ Τάξης Ε.Ν., Chartering Broker με 7ετή Εμπειρία.
 • Το προφίλ σας στο LinkedIn, αν είναι ενημερωμένο.

Προφίλ

Μια πολύ χρήσιμη ενότητα που έχει κάνει την εμφάνισή της στα σύγχρονα βιογραφικά. Πρόκειται για μια παράγραφο των περίπου πέντε σειρών, στην οποία θα συνοψίσετε τα πιο δυνατά σας χαρακτηριστικά, αυτά που αναδεικνύουν την καταλληλότητά σας για τη θέση.

Στόχος του προφίλ είναι να τραβήξει την προσοχή του ατόμου που θα αξιολογήσει την αίτησή σας και να του κινήσει το ενδιαφέρον για την υποψηφιότητά σας.

Παράδειγμα:

Κάτοχος MSc in Shipping Management, με 7ετή εμπειρία στον τομέα των ναυλώσεων και ιστορικό επιτυχών διαπραγματεύσεων και κερδοφόρων συμφωνιών. Διαθέτω εις βάθος κατανόηση της ναυλαγοράς χύδην ξηρού φορτίου και ανεπτυγμένη ικανότητα στην επίλυση προβλημάτων. Λειτουργώ αποδοτικά και αποτελεσματικά τόσο ανεξάρτητα όσο και ως μέλος ομάδας στο δυναμικό περιβάλλον μίας ναυτιλιακής εταιρείας.

Επαγγελματική εμπειρία

Η κεντρική και πιο κρίσιμη ενότητα για κάθε επαγγελματία με προϋπηρεσία. Τα τυπικά στοιχεία που χρειάζεται να αναφέρετε είναι οι προηγούμενες θέσεις σας, μαζί με την εταιρεία, τον τόπο και τη χρονική διάρκεια της απασχόλησής σας.

Ωστόσο, προκειμένου το βιογραφικό σας να ξεχωρίσει, η αναφορά μόνο αυτών δεν είναι επαρκής. Χρειάζεται να δώσετε επιπλέον στοιχεία για την εμπειρία σας, παρέχοντας σε σύντομες προτάσεις (έως πέντε, βάζοντας μπροστά bullet) μια περιγραφή του εύρους της και, κυρίως, της επιτυχούς άσκησης των καθηκόντων σας.

Αναφέρετε τις κύριες αρμοδιότητές σας και μοιραστείτε παραδείγματα ή/και ποσοτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τις ικανότητές σας και σας φωτογραφίζουν ως αποτελεσματικούς και αποδοτικούς επαγγελματίες.

Ενδεικτικό παράδειγμα:

Επαγγελματική εμπειρία
Chartering Broker, AWE Shipping SA, Πειραιάς, Φεβρουάριος 2021-σήμερα
- Διαπραγματεύομαι επιτυχώς με εξωτερικούς ναυλομεσίτες και πελάτες, εξασφαλίζοντας συνεχείς και κερδοφόρες ναυλώσεις για τα 12 πλοία του στόλου της εταιρείας.
- Παρακολουθώ διαρκώς τις τάσεις της αγοράς και αναλύω δεδομένα με χρήση σύγχρονων λογισμικών, αναπτύσσοντας στρατηγικές ναύλωσης που έχουν αυξήσει τα έσοδα της εταιρείας κατά 25% μέσα σε δύο χρόνια.
- Συνεργάζομαι εποικοδομητικά με τα υπόλοιπα τμήματα για να διασφαλίζουμε την αποτελεσματική εκτέλεση των δρομολογίων των πλοίων.
Chartering Assistant, Med Sea Brokers, Γλυφάδα, Σεπτέμβριος 2017-Ιανουάριος 2021
- Παρείχα την απαιτούμενη υποστήριξη στους Chartering Brokers κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων, συνεισφέροντας σε 100 επιτυχημένες συμφωνίες ετησίως.
- Διατηρούσα ενημερωμένη τη βάση δεδομένων της εταιρείας και ανανέωνα τα στοιχεία της αγοράς με συνέπεια, εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία τους.
- Συμμετείχα ενεργά στην προετοιμασία και τον έλεγχο των ναυλοσυμφώνων, κάνοντας προτάσεις για τη βελτίωση της ακρίβειάς τους.

Εκπαίδευση

Οι ναυτιλιακές εταιρείες στελεχώνονται κυρίως από αποφοίτους ακαδημιών του εμπορικού ναυτικού και σχολών ναυτιλιακών σπουδών, ναυπηγούς, μηχανικούς, νομικούς, οικονομολόγους και λογιστές, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπάρχουν θέσεις γραφείου που μπορούν να καλυφθούν από άτομα άλλου εκπαιδευτικού υποβάθρου. 

Δηλώστε την εκπαίδευση που σας επιτρέπει να διεκδικήσετε τον ρόλο που επιθυμείτε, ξεκινώντας από τον ανώτερο τίτλο σπουδών σας και σημειώνοντας το πτυχίο σας, το ακαδημαϊκό ίδρυμα όπου φοιτήσατε, τον τόπο και τη διάρκεια φοίτησης.

Για παράδειγμα:

Εκπαίδευση
MSc in Shipping Management, Σεπτέμβριος 2016-Αύγουστος 2017
Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πτυχίο Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Σεπτέμβριος 2011-Ιούνιος 2015
Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Χίος

Ξένες γλώσσες

Ο κομβικός ρόλος της ναυτιλίας στο παγκόσμιο εμπόριο, τα πολυεθνικά πληρώματα των πλοίων, η ανάγκη επικοινωνίας με ιδιώτες και κρατικές αρχές σε άλλες χώρες (πελάτες, προμηθευτές, ναυπηγεία, λιμενικές αρχές κ.ά.) καθιστούν απαραίτητη τη γνώση των αγγλικών. Η γνώση, μάλιστα, επιπλέον ξένων γλωσσών θεωρείται προτέρημα για όποιον/-α επιθυμεί να εργαστεί σε ναυτιλιακή.

Η εν λόγω ενότητα, λοιπόν, είναι απαραίτητη στη βιογραφικό σας. Δηλώστε όποιες ξένες γλώσσες γνωρίζετε, καθώς και το επίπεδο της επάρκειάς σας σε αυτές, όπως στο παράδειγμά μας:

Ξένες γλώσσες
Αγγλικά - Άπταιστα (C2)
Γερμανικά - Καλά (B2)

Δεξιότητες

Η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας κάνει όλο και πιο επιτακτική την ανάγκη για εύρεση προσωπικού και στελεχών που διαθέτουν ένα κρίσιμο σετ τεχνικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, το οποίο τους επιτρέπει να συμπορεύονται με τις εξελίξεις και να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις.

Γι’ αυτό και οι δεξιότητες αξίζουν ξεχωριστή θέση στο βιογραφικό σας. Για την ακρίβεια, θα φτιάξετε μία λίστα με τα σημαντικότερα hard skills σας και άλλη μία με τα πιο πολύτιμα soft skills σας.

Τα hard skills εξειδικεύονται ανά ρόλο, αλλά, ενδεικτικά, σε αυτά ανήκουν οι ψηφιακές δεξιότητες, από τη χρήση Η/Υ και την εξοικείωση με λύσεις ναυτιλιακού λογισμικού έως τους αυτοματισμούς και την κυβερνοασφάλεια, οι τεχνικής φύσης δεξιότητες ναυπηγών και μηχανικών πλοίων, η γνώση της MLC, του ISM Code και του ISPS Code για έναν/μία εργαζόμενο/-η στο τμήμα ποιότητας και ασφάλειας, η καλή γνώση των όρων ναυλοσυμφώνων για έναν/μία Chartering Broker κ.ο.κ.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Μιχάλη Μάρκου, καθηγητή Διοίκησης Επιχειρήσεων/Marketing, τα soft skills που κατέχει κάποιος μπορούν να τον ξεχωρίσουν μέσα από ένα πλήθος καλά καταρτισμένων επαγγελματιών και συνεπώς να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την εύρεση ή μη εργασίας στον ναυτιλιακό κλάδο (1)

Στα περιζήτητα soft skills του κλάδου συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:

 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ομαδικότητα/πνεύμα συνεργασίας
 • Ευελιξία/Προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Κριτική σκέψη
 • Ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων
 • Ηγετικές ικανότητες
 • Διαπραγματευτική δεινότητα
 • Οργανωτικότητα
 • Υπευθυνότητα
 • Επαγγελματική ηθική

Πρόσθετες ενότητες

Μπορείτε να εμπλουτίσετε το βιογραφικό σας και με άλλες ενότητες, αν σας περισσεύει χώρος, όπως εθελοντισμό ή χόμπι και ενδιαφέροντα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάποια συνάφεια με τον ρόλο που διεκδικείτε. Ωστόσο, οι πιο χρήσιμες πρόσθετες ενότητες σε ένα βιογραφικό για ναυτιλιακή είναι:

 • Προγράμματα επιμόρφωσης, τα οποία σας έχουν χαρίσει πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες επί της ναυτιλίας και των σύγχρονων απαιτήσεών της, ειδικά αν είστε νέοι στον χώρο, αν προέρχεστε από διαφορετικό κλάδο ή για να δείξετε το ενδιαφέρον σας για τη διαρκή αναβάθμιση των προσόντων σας.
 • Πιστοποιήσεις, ειδικά αν είναι απαραίτητες για την ανάληψη του ρόλου.

Συμβουλές για τη δημιουργία βιογραφικού για ναυτιλιακή εταιρεία

Για ένα αποτελεσματικό βιογραφικό, λάβετε υπόψη και τα ακόλουθα:

Γράψτε το στη γλώσσα της αγγελίας

Με τα αγγλικά να είναι απαραίτητα για εργασία σε ναυτιλιακή, οι περισσότερες αγγελίες από εταιρείες του κλάδου δημοσιεύονται στα αγγλικά. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να στείλετε και εσείς το βιογραφικό σας στην ίδια γλώσσα.

Οι οδηγίες που σας έχουμε δώσει δεν αλλάζουν και τα παραδείγματά μας σάς βοηθούν να καταλάβετε καλύτερα την πρακτική εφαρμογή τους. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα το φτιάξετε λοιπόν, απλώς γράφοντάς το στα αγγλικά. 

Σημειωτέον ότι το CVwizard σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε βιογραφικό στα ελληνικά, στα αγγλικά και σε 20+ ακόμα γλώσσες, αλλάζοντας μεταξύ τους μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού!

Συντομία, σαφήνεια και προσοχή στη λεπτομέρεια

Οι υπεύθυνοι προσωπικού θέλουν να δουν άμεσα και εύκολα τα στοιχεία που θα τους βοηθήσουν να αξιολογήσουν αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για να σας καλέσουν σε συνέντευξη. Κάντε τους τη ζωή πιο εύκολη και αυξήστε τις πιθανότητες επιλογής σας με ένα όμορφο, καλοφτιαγμένο βιογραφικό που:

 • Περιορίζεται σε δύο σελίδες με τα πιο σημαντικά στοιχεία σας, ώστε να μην κουράσετε με περιττές λεπτομέρειες.
 • Ακολουθεί τη χρονολογική δομή, με τις ενότητες να εμφανίζονται με τη σειρά που τις αναφέραμε και τις επιμέρους πληροφορίες να σημειώνονται από την πιο πρόσφατη στην παλαιότερη.
 • Είναι καθαρό και τακτοποιημένο, με σωστή μορφοποίηση, διακριτές ενότητες, ευανάγνωστη γραμματοσειρά, λευκά περιθώρια και ομοιόμορφη στοίχιση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σύγχρονο πρότυπο βιογραφικού για να εξασφαλίσετε την εντυπωσιακή όψη και την άψογη μορφοποίηση του εγγράφου.
 • Έχει ελεγχθεί για τυχόν ορθογραφικά ή τυπογραφικά λάθη, ώστε να ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα επαγγελματισμού που απαιτεί η εργασία σε ναυτιλιακή.

Μη στέλνετε παντού το ίδιο

Η στόχευση είναι το Α και το Ω της επιτυχίας του βιογραφικού σας. Μελετήστε την αγγελία και δείτε ποια προσόντα προκρίνει ως πιο σημαντικά. Αντλήστε λέξεις-κλειδιά και εντάξτε τες στο βιογραφικό, κάνοντας τροποποιήσεις στις ενότητες του προφίλ, της προϋπηρεσίας και των δεξιοτήτων, ώστε να τονίσετε αυτά ακριβώς τα προσόντα που ψάχνουν (εφόσον, φυσικά, τα διαθέτετε).

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, βελτιστοποιείτε το βιογραφικό σας και για συστήματα ATS, τα οποία είναι πιθανό να κάνουν το πρώτο σκανάρισμα της αίτησής σας αν υποβάλετε το βιογραφικό σας μέσω του Easy Apply του LinkedIn, φόρμας στον ιστότοπο της ναυτιλιακής εταιρείας ή πλατφόρμας αναζήτησης εργασίας.

Φτιάξτε βιογραφικό που ξεχωρίζει

Οι ναυτιλιακές εταιρείες προσφέρουν ανταγωνιστικές αμοιβές και καλές προοπτικές εξέλιξης, αλλά ταυτόχρονα πρόκειται για περιβάλλοντα σύνθετα και απαιτητικά. Διακριθείτε κατά την αναζήτηση εργασίας, δείχνοντας ότι διαθέτετε τις απαιτούμενες ικανότητες για να διαπρέψετε στο δυναμικό πεδίο τους με ένα βιογραφικό που είναι:

 1. Σύντομο, περιεκτικό και σαφές.
 2. Προσαρμοσμένο ώστε να στοχεύει κατάλληλα τη συγκεκριμένη θέση που επιθυμείτε.
 3. Προσεγμένο σε κάθε του λεπτομέρεια.

Ακολουθήστε τις συμβουλές μας και φτιάξτε τώρα επαγγελματικό βιογραφικό για ναυτιλιακή εταιρεία που θα σας ανοίξει την πόρτα στην ευκαιρία που ονειρεύεστε!

Πηγές

(1) Maritimes.gr: Η σημασία των ήπιων δεξιοτήτων (soft skills) στον ναυτιλιακό κλάδο

Κοινή χρήση μέσω:
Yiouli Sikioti
Yiouli Sikioti
Συντάκτρια
Έμπειρη δημοσιογράφος και Content Writer, η Γιούλη Συκιώτη δημιουργεί αναλυτικούς οδηγούς για δυνατό βιογραφικό, αποτελεσματική συνοδευτική επιστολή και επιτυχία στην αναζήτηση εργασίας.

Κάνε εντύπωση με το βιογραφικό σου

Εύκολα και γρήγορα, φτιάξε και κατέβασε ένα επαγγελματικό βιογραφικό.

Δημιουργία βιογραφικού