Aukko CV:ssä

Aukko CV:ssä

Aukko CV:ssä voi kuulostaa pelottavalta tai jopa kohtalokkaalta, mutta yllättävän monella CV:ssä aukko. Syitä tähän on monia: siinä missä joku voi olla päätynyt työmarkkinoiden ulkopuolelle valmistumisen jälkeen, toinen voi olla jäänyt ilman työpaikkaa yt-neuvottelujen seurauksena, sairastuttuaan itse tai kun läheinen on sairastunut. CV:ssä olevaa aukkoa ei kannata hävetä, ja useimmissa tapauksissa sen voi kääntää positiiviseksi asiaksi.

Tavallisia syitä siihen, että työnhakijalla on aukko CV:ssä

Työhistoriassa olevat aukot ovat viime aikoina saaneet enemmän huomiota, ja julkisuudessa onkin peräänkuulutettu sallivampaa asennetta CV:ssä olevia aukkoja kohtaan. Valtaosa CV:ssä olevien aukkojen takana olevista syistä on täysin inhimillisiä, kuten sairaus, työttömyys tai perheeseen keskittyminen etenkin pienten lasten kanssa. 

Hoitovapaa

Moni äiti haluaa jäädä kotiin pienten lasten kanssa, ja jää tämän vuoksi tietyksi aikaa työmarkkinoiden ulkopuolelle. Moni sanoo lasten kasvattamisen olevan kaikkein tärkein työ, ja tämän vuoksi julkisuudessa onkin toivottu, että lasten kanssa kotona olleisiin suhtauduttaisiin positiivisemmin. 

Sairaus

Sairausloman tai muun sairaudesta johtuvan työelämän ulkopuolella oleminen on toinen yleinen syy CV:ssä olevaan aukkoon. Moni pitää työpaikkansa sairausloman aikana, mutta pitkäaikaisen sairauden taustalla voi myös olla työpaikan menettäminen. Etenkin mielenterveyteen liittyvät pitkät sairauslomat ovat yleistyneet, ja moni mielenterveystyön ammattilainen on toivonut, että mielenterveyden sairauksia ei stigmatisoitaisi entiseen tapaan, sillä oman terveydentilan salaaminen voi lisätä sairauden taakkaa. 

Omaishoitaja

Moni pitää taukoa työelämästä oman vanhemman, lapsen tai puolison sairastuessa vakavasti. Omaishoitaja huolehtii sairastuneesta perheenjäsenestä ja on tällöin työelämän ulkopuolella.  Koska Suomen väestö vanhenee nopeaa vauhtia, omaishoitajana toimiminen alkaa olla tunnettu käsite ja asenteet omaishoitajan roolia kohtaan ovat positiivisia. 

Työttömyys

Joskus työnhakija on ollut työelämän ulkopuolella vastoin tahtoaan työttömyyden takia. Työttömyys voi johtua siitä, että esimerkiksi määräaikaisen työsuhteen päättymisen jälkeen ei ole löytynyt uutta työtä tai hakija on menettänyt entisen työpaikkansa yt-neuvottelujen seurauksena. 

Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaa on hyvin tunnettu järjestely, jonka avulla työnhakija voi olla työelämän ulkopuolella tietyn aikaa. On hakijasta itsestään kiinni, mainitseeko hän vuorotteluvapaan vai ei, sillä teknisesti vuorotteluvapaalla oleva säilyttää työpaikkansa, ja palaa siihen vuorotteluvapaan jälkeen. 

Kuinka työnantajat suhtautuvat CV:ssä olevaan aukkoon

CV:ssä oleva aukko on aiemmin ollut asia, johon työnantajat kiinnittävät huomiota ja joka on herättänyt kysymyksiä. Nykyisin asenteet ovat kuitenkin sallivampia, ja toisaalta yhteiskunnassa on enemmän esillä teemoja kuten omaishoitajien rooli, työttömyys ja sairastuminen. Siinä missä esimerkiksi mielenterveyteen liittyvistä asioista on aiemmin vaiettu kokonaan, on nykyisin hyväksyttyä puhua asiasta. 

Kysymykset CV:ssä olevaan aukkoon liittyen voivat edelleen nousta esille työnhaun yhteydessä, mutta työnantajat ovat entistä varovaisempia sen suhteen, kuinka henkilökohtaisia kysymyksiä he esittävät työntekijöille. Esimerkiksi sairauteen liittyviä asioita ei saa kysellä, mutta toisaalta työnhakija voi itse haluta kertoa miksi on ollut työmarkkinoiden ulkopuolella. Sairauden perusteella tapahtuva syrjintä työelämässä ei kuitenkaan ole laillista, joten moni työnantaja välttää asiasta kysymistä, sillä se voi avata oven alitajuiselle syrjinnälle. 

Kuinka selittää CV:ssä olevat aukot

Kuten yllä mainittu, CV:ssä olevassa aukossa ei ole mitään hävettävää ja asenteet ovat nykyisin paljon sallivampia. Mikäli sinulla on CV:ssä aukko, ei asiasta kannata stressata, sillä on hyvin epätodennäköistä että se kaataa mahdollisuutesi napata unelmiesi työpaikka. Aukko voi kuitenkin nousta esille työnhaun yhteydessä, joten tätä varten on hyvä tietää kuinka CV:ssä olevan aukon voi kääntää positiiviseksi asiaksi. 

Rehellisyys kannattaa

Monella on edelleen mielessä ajat, jolloin työttömyys tai pitkä sairausloma olivat asioita, joita piti CV:ssä peitellä millä hinnalla tahansa. Nykyisin näin ei enää ole, ja työnantajat arvostavatkin avoimuutta myös työhistoriassa olevien aukkojen osalta. Älä siis missään tapauksessa valehtele tai vääristele totuutta, vaan pyri kääntämään aukko positiiviseksi asiaksi tai ainakin kertomaan siitä rehellisesti. Kun kerrot asiasta avoimesti ja rehellisesti, säästyt ainakin spekulaatioilta ja kysymyksiltä, jotka voivat pahimmassa tapauksessa työhaastattelutilanteessa suistaa koko keskustelun raiteiltaan. Kun kerrot CV:ssä lyhyesti mitä olet aukon aikana tehnyt, työnantaja voi olla kokonaan ottamatta asiaa esille mahdollisessa haastattelutilanteessa.

Panosta työhakemukseen 

Koska CV on usein faktapohjainen ja sen vuoksi työhistoriassa olevat aukot voivat tulla esille, kannattaa panostaa hyvin kirjoitettuun työhakemukseen. Työhakemuksessa voit painottaa omaa motivaatiotasi, sekä halutessasi myös kertoa lyhyesti mitä olet oppinut työelämän ulkopuolella ollessasi. Esimerkiksi pienten lasten kanssa kotona ollut vanhempi voi kertoa oppineensa olemaan entistä kärsivällisempi, järjestelmällisempi ja erittäin tehokas, puhumattakaan kyvystä asettaa asioita tärkeysjärjestykseen. Nämä ovat ominaisuuksia, joita arvostetaan monessa työssä ja joita voi olla vaikea korostaa CV:ssä. 

Taitopohjainen CV voi korostaa vahvuuksiasi

Perinteisen käänteisesti kronologisen CV:n lisäksi niin kutsuttu taitopohjainen CV soveltuu erityisen hyvin työnhakijoille, joilla on aukko CV:ssä. Taitopohjainen CV ei niinkään keskity tiukasti aikajanaan, vaan nostaa esille myyntivalttisi tietyn alan osaajana, korostamalla taitojasi, saavutuksiasi, kursseja, koulutusta ja työhistorian kohokohtia. Kun nämä asiat on esitelty CV:n alussa, työhistorian aikajana ja siinä oleva aukko jäävät vähemmälle huomiolle. Taitopohjaisessa CV:ssä tärkeässä roolissa on myös henkilökohtainen tiivistelmä eli profiili, joka on 3-5 rivin mittainen napakka myyntipuhe, jossa tiivistyy kaikki keskeisimmät myyntivalttisi osaamisesta motivaatioon ja uratoiveisiin.

Vinkki

Harva on työelämän ulkopuolella ollessaan ollut tekemättä mitään. Useimmissa tapauksissa arkeen on kuulunut aktiviteetteja, jotka ovat kehittäneet hakijaa ihmisenä tavalla tai toisella. Mikäli haluat avata työelämän aukon taustoja enemmän, voit kertoa mitä olet oppinut kyseisenä aikana. Esimerkiksi sairauteen liittyvää aukkoa voi avata kertomalla, että olet oppinut asettamaan oman hyvinvointisi ensimmäiseksi ja iloitsemaan arjen pienistä asioista.

Kuinka kääntää työelämän ulkopuolella oleminen positiiviseksi asiaksi

Työelämän ulkopuolella oleminen voi olla raskasta, etenkin kun se tapahtuu vastoin tahtoasi. Kun työhaastattelukutsut antavat odottaa itseään huolimatta siitä kuinka monta hakemusta olet lähettänyt, voi olla vaikeaa nähdä tilanteessa mitään positiivista. Mutta viimeistään jälkikäteen on usein helppoa nähdä mitä kaikkea aika on opettanut, ja omaksumalla positiivisen asenteen ajasta voi jopa saada enemmän irti. 

Sairaus on aika keskittyä omaan hyvinvointiin

Mikäli olet työelämän ulkopuolella sairauden vuoksi, on tärkeää ajatella että sinulla on oikeus ja tarvitset aikaa ensin itsellesi, jotta voit osallistua työelämään ja nauttia siitä. Ei siis ole mitää syytä tuntea huonoa omatuntoa mikäli et terveyteen liittyvistä syistä ole tällä hetkellä työelämässä. 

Perhesyyt opettavat uusia taitoja

Perheen vuoksi työelämän ulkopuolella oleminen on jopa yhteiskunnan näkökulmasta tärkeä priorisointi, joka kehittää erilaisia taitoja. Olipa kyseessä hoitovapaa tai omaishoitajana toimiminen, kehittää perheen vuoksi työelämän ulkopuolella oleminen empatiakykyä, taitoja hallita haastavia tilanteita, vastuuntuntoa ja järjestelmällisyyttä. Näitä taitoja tarvitaan myös työelämässä. 

Käännä työttömyysjakso oppimisen kulta-ajaksi

Työttömyyden vuoksi työelämän ulkopuolella olevan voi puolestaan olla hyvä nähdä tilanne mahdollisuutena kehittää uusia taitoja, esimerkiksi suorittamalla kursseja, jotta voit kartuttaa työelämässä arvostettuja taitoja. Monella ei ole ollut aikaa tai mahdollisuutta panostaa oman osaamisen päivittämiseen työelämässä mukana olemisen aikana, joten työttömyysjakson voi hyödyntää oman osaamisen vahvistamiseen. Työttömyysjakso voi myös olla hyvä aika pohtia oman uran suuntaa ja avata ovi uranvaihdolle. 

Olipa tilanteesi mikä tahansa, työelämän ulkopuolella oleminen on useimmiten mahdollista nähdä myös siinä valossa, kuinka se joko vahvistaa sinua ihmisenä, kehittää osaamistasi tai molempia. 

“Työttömyysjakso on monelle työnhakijalle hyvä tilaisuus pohtia oman uran suuntaa. Ovi uudelle uralle voi joskus avautua helpommin kuin vanhalle uralle paluu.”

Muista nämä asiat CV:n aukoista

Mikäli ansioluettelossasi on aukko, itse CV:n lisäksi on hyvä valmistautua vastaamaan siihen liittyviin kysymyksiin työhaastattelussa. Vaikka itse aukko ei herättäisi huomiota kun työnantaja käy hakijoiden ansioluetteloita läpi ja kutsuu haastatteluihin, aukko voi yllättäen nousta esille haastattelussa, ja tällöin on tärkeää että osaat vastata kysymyksiin hyvällä tapaa. 

Keskity osaamiseen ja kokemukseen

Osaaminen ja kokemus ovat aina tärkeintä mitä voit tarjota työnantajalle, henkilökohtaisten vahvuuksien ja motivaation ohella. Mikäli et halua keskustella yksityiskohtaisesti CV:ssäsi olevasta aukosta, voit hienotunteisesti siirtää keskustelun takaisin osaamiseesi sanomalla, että olet ollut työelämän ulkopuolella kuten moni muukin, mutta sitäkin tärkeämpää on mitä olet siihen mennessä työelämän kautta osoittanut osaavasi. Lisäksi voit korostaa uusia taitoja, joita olet esimerkiksi työttömyysjakson aikana kartuttanut.

Korosta työelämän ulkopuolella ollessasi kartuttamiasi taitoja

Olitpa ollut työelämän ulkopuolella mistä syystä tahansa, olet varmasti kehittänyt taitoja tai vahvuuksia, joista on hyötyä työelämässä. Esimerkiksi pienten lasten kanssa kotona oleminen vaatii järjestelmällisyyttä ja tehokkuutta, kun aikaa eri tehtäville on rajoitetusti. Toisaalta omaishoitajana ollut henkilö voi hyvin korostaa sitä, että se on kehittänyt kykyä kohdata vaikeita tilanteita ja mahdollisesti tehdä vaikeita päätöksiä. Mikäli asia nousee työhaastattelussa esille, voit itse siirtää keskustelun suunnan vahvuuksiin ja taitoihin kertomalla, että aika opetti sinulle sitä ja sitä, ja että vahvuuksiasi on se ja se. 

Korosta kursseja ja muuta oppimista

Mikäli käytit aikaa työelämän ulkopuolella ollessasi erilaisiin kursseihin, näitä kannattaa korostaa työtä hakiessa ja etenkin työhaastattelussa. Oman osaamisen päivittäminen pientenkin kurssien avulla kertoo työnantajalle, että olet motivoitunut palaamaan työelämään ja panostamaan omaan osaamiseesi. Se on myös hyvä argumentti, joka kannattaa nostaa esille mikäli työnantaja epäilee osaamisesi ajantasaisuutta työhaastattelussa. Mikäli haluat, voit kääntää asian positiiviseksi sanomalla, että on ollut hienoa että sinulla on ollut mahdollisuus käyttää enemmän aikaa oman osaamisen päivittämiseen. 

Ole avoin - omien rajojesi puitteissa

Olitpa ollut työelämän ulkopuolella mistä tahansa syystä, on aukosta aina hyvä olla avoin sen sijaan, että yrittäisit peitellä sitä vaikkapa muuttamalla työsuhteiden päättymispäiviä. Muista, että asenteet CV:ssä olevia aukkoja kohtaan ovat muuttuneet ja nykyisin niistä puhutaan avoimesti, jopa silloin kun aukon syynä on sairaus. Sinä päätät kuitenkin itse minkä verran haluat kertoa ajanjaksosta, jolloin olit työelämän ulkopuolella. Etenkin sairauden suhteen on ymmärrettävää, että et välttämättä halua kertoa kovin paljon sillä asia voi olla hyvinkin henkilökohtainen. Sairauden kohdalla voit hyvin välttää lisäkysymykset vastaamalla, että olet ollut työelämän ulkopuolella silloin ja silloin, koska sinun oli pakko keskittyä omaan hyvinvointiisi, ja että odotat nyt jo pääseväsi työelämään takaisin. 

Viime hetken vinkit - aukko CV:ssä

Yllättävän moni on työuransa aikana lyhyen tai pidemmän jakson työelämän ulkopuolella, ja syyt tämän taustalla voivat olla hyvin erilaisia. CV:ssä olevaa aukkoa ei kuitenkaan kannata hävetä tai yrittää peitellä, sillä se on täysin inhimillistä. 

  • Määräaikaisen työsuhteen loppumisen jälkeen tai yt-neuvottelujen seurauksena työttömäksi jäänyt ei ole CV:ssä olevan aukon suhteen yksin, sillä etenkin heikon taloustilanteen aikana moni on samassa tilanteessa. Työttömyysjakso kannattaa käyttää oma osaamisen vahvistamiseen suorittamalla esimerkiksi verkkokursseja. 
  • Sairauden vuoksi työelämän ulkopuolella olleiden kohdalla asenteet ovat viime vuosina muuttuneet helpompaan suuntaan, sillä esimerkiksi mielenterveyteen liittyviä sairausjaksoja ei pitäisi joutua häpeämään. On tärkeää, että työnhakija on voimissaan palatessaan työelämään, eikä osaaminen ja työhistoria katoa minnekään.
  • CV:stä saa edelleen erottuvan panostamalla sen ulkonäköön. CVwizard tarjoaa ammattilaisten tekemät CV-mallit, joiden joukosta löydät varmasti omaan tyyliisi sopivan. Mikäli kaipaat lisävinkkejä CV:n tekemiseen, kannattaa katsoa läpi CVwizardin CV-artikkelit, joista voit poimia lisää hyödyllisiä vinkkejä hyvän CV:n tekemiseen. 
Jaa via:

Anna hyvä ensivaikutelma CV:n avulla

Luo ammattimainen CV nopeasti ja helposti.

Aloita tästä