Käyttöehdot

Ehtoja on viimeksi muutettu 21.4.2021.

CVwizardin tarjoaa sinulle yritys Resumedia BV, joka on rekisteröity Alankomaissa kauppakamarin numerolla 66341817. Seuraavat ehdot liittyvät CVwizardin käyttöön. Käyttämällä CVwizardia hyväksyt tämän.

Näistä käyttöehdoista tehdyt poikkeukset tai lisäykset ovat sitovia vain, jos CVwizard on ne kirjallisesti hyväksynyt.

Artikkeli 1. CVwizardin käyttö

1.1. CVwizardin kautta voit luoda, muokata, ladata ja lähettää CV:itä ja hakukirjeitä maksua vastaan. Lisäksi voit tarkastella sopivia avoimia työpaikkoja ja lähettää ne sinulle CV-osuman perusteella.

1.2. Kun olet luonut CV:n, olet automaattisesti luonut tilin. Kun rekisteröinti on suoritettu ja CVwizard on aktivoinut tilin, voit kirjautua suoraan tilillesi ja jatkaa CVwizardin käyttöä.

1.3. Sinun on suojattava pääsy tiliisi luvattomilta henkilöiltä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Erityisesti salasana on pidettävä ehdottoman luottamuksellisena. CVwizard voi olettaa, että kaikki tililtäsi tapahtuu käyttäjänimelläsi ja salasanallasi kirjautumisen jälkeen sinun ohjauksessasi ja valvonnassasi. Olet siis vastuussa kaikista näistä toimista, ellet ole ilmoittanut CVwizardille, että joku muu tietää salasanasi.

1.4. CVwizard käsittelee henkilötietojasi. Katso lisätietoja Resumedia BV:n tietosuojalausunnosta.

Artikla 2. Käyttösäännöt

2.1. Tilit ovat henkilökohtaisia ja niitä ei voi siirtää.

2.2. On kiellettyä käyttää CVwizardia toimiin, jotka ovat sovellettavien kansallisten tai kansainvälisten lakien ja määräysten vastaisia. Tämä sisältää, mutta ei nimenomaisesti rajoitu, herjaavien, herjaavien tai rasististen tietojen tallentamisen tai jakamisen CVwizardin kautta sekä ei-toivottujen viestien lähettämisen.

2.3. Jos CVwizard havaitsee, että rikot yllä olevia ehtoja, tai saa tästä valituksen, CVwizard voi puuttua asiaan rikkomisen lopettamiseksi. Mikäli kohdan 2.1 määräyksiä rikotaan, tili joka tapauksessa suljetaan ja poistetaan.

2.4. Jos CVwizardin näkemyksen mukaan CVwizardin tai kolmansien osapuolien tietokonejärjestelmien tai verkon ja/tai Internetin kautta tarjottavien palvelujen toiminnalle aiheutuu esteitä, vahinkoja tai muuta vaaraa erityisesti liiallisesta sähköpostin lähettämisestä tai muut tiedot, henkilötietojen vuotaminen tai virusten, troijalaisten ja vastaavien ohjelmistojen toiminta, CVwizardilla on oikeus ryhtyä kaikkiin kohtuudella tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin tämän vaaran välttämiseksi tai estämiseksi.

2.5. CVwizardilla on aina oikeus ilmoittaa todetuista rikoksista.

2.6. CVwizard voi periä näiden toimintasääntöjen rikkomisesta johtuvat vahingot sinulta. Vakuutat CVwizardin kaikista kolmansien osapuolien vaatimuksista, jotka liittyvät lähettämiesi tietoihin.

2.7. Olet yksin vastuussa kaikista verkossa CVwizardin kanssa järjestämistäsi asioista, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, CV:n laatiminen, saatekirjeen laatiminen ja sen lähettäminen.

Artikla 3. Saatavuus ja ylläpito

3.1. CVwizard tekee kaikkensa, mutta ei voi taata, että CVwizard on aina käytettävissä.

3.2. CVwizard ylläpitää aktiivisesti CVwizardia. Huolto voidaan suorittaa milloin tahansa, vaikka se voisi johtaa saatavuuden rajoittamiseen. Huollosta ilmoitetaan etukäteen, mikäli mahdollista.

3.3. CVwizard voi muuttaa CVwizardin toimintoja ajoittain. Palautteesi ja ehdotuksesi ovat tervetulleita, mutta lopulta CVwizard päättää itse, mitä muutoksia se tekee tai ei.

Artikla 4. Henkinen omaisuus

4.1. CVwizard, CV-mallit, hakemuskirjeet, niihin liittyvät ohjelmistot sekä kaikki verkkosivustolla olevat tiedot ja kuvat ovat CVwizardin tai sen lisenssinantajien immateriaaliomaisuutta. Näitä ei saa kopioida tai käyttää millään tavalla ilman CVwizardin erillistä kirjallista lupaa, paitsi jos lain sallii.

4.2. CVwizardin kautta julkaisemasi tai tallentamasi tiedot, kuten CV:si teksti tai passikuvasi, ovat ja pysyvät sinun (tai toimittojesi) omaisuutesi. CVwizardilla on rajoitettu oikeus käyttää näitä tietoja CVwizardissa.

4.3. Voit peruuttaa tämän käyttöoikeuden poistamalla tarvittavat tiedot ja/tai irtisanomalla sopimuksen.

4.4 Voit muokata tietoja, joita julkaiset tai tallennat CVwizardin kautta oman harkintasi mukaan.

4.5. Jos lähetät CVwizardille tietoja, esimerkiksi palautetta virheestä tai parannusehdotuksen, annat sille rajoittamattoman ja pysyvän oikeuden käyttää näitä tietoja CVwizardissa. Tämä ei koske tietoja, jotka olet nimenomaisesti merkinnyt luottamuksellisiksi.

4.6. CVwizard ei ota huomioon yksityisiä tietoja (kuten työnhakijoiden ja työnantajien välistä viestintää), joita tallennat ja/tai jaat CVwizardin kautta, ellei se ole välttämätöntä hyvän palvelun kannalta tai ellei CVwizard ole velvollinen tekemään niin lain tai lain nojalla. oikeuden määräys. Siinä tapauksessa CVwizard tekee kaikkensa rajoittaakseen tietämystään tiedoista niin paljon kuin mahdollista, sikäli kuin se on sen vallassa.

4.7. Tilauksesi aikana sinulla on oikeus käyttää CVwizardia ja CVwizardin avulla luotuja asiakirjoja, kuten CV:tä tai saatekirjettä. Tilauksesi päättymisen jälkeen sinulla ei ole enää oikeutta käyttää hakemuskirjeitä ja/tai luomaasi CV:n ulkoasua. Näitä asiakirjoja saa käyttää vasta sen jälkeen, kun CVwizardin näihin asiakirjoihin perustuvat oikeudet on ostettu.

Artikla 5. CVwizardin korvaukset

5.1. Luomasi CV:n lataamisesta veloitetaan maksu.

5.2. CVwizardin ensimmäistä käyttöä varten tarvitaan tilaus. The tilauskulut kuukaudessa. Tämä maksu veloitetaan kuukausittain 14 päivää etukäteen.

5.3. Luotumasi CV:n lataamisen tämänhetkiset hinnat ja tilauskulut ovat nähtävissä CVwizard-verkkosivuston kautta.

6 artikla. Purkamisoikeus

6.1. Koska CV toimitetaan digitaalisesti välittömästi, nimenomaisesta pyynnöstäsi purkamisoikeutesi luopumisen jälkeen, lakisääteinen purkamisoikeus raukeaa.

6.2. Voit purkaa liittymää koskevan sopimuksen 14 päivän kuluessa tämän sopimuksen tekemisestä. Saat tilauksesta suorittamasi maksut viipymättä ja viimeistään 14 päivän kuluessa irtisanomisesta. Jos tilauksesta ei peritä korvausta harkinta-ajan kuluessa, et saa hyvitystä irtisanomisen yhteydessä.

Artikla 7. Maksuehdot

7.1. Maksu suoritetaan iDEALin, suoraveloituksen, luottokortin, PayPalin kautta tai verkkosivuilla olevien maksuohjeiden mukaan. Kun CVwizard on vastaanottanut maksun, tili aktivoidaan.

7.2. Tilauksesta maksettava summa peritään kuukausittain käytetyltä maksutavasta.

7.3. Jos maksu myöhästyy, CVwizard lähettää sinulle maksumuistutuksen, jossa on 14 päivän maksuaika. Jos et täytä maksuvelvollisuuttasi tämän muistutuksen jälkeen, olet laillisesti laiminlyönyt ilman, että vaaditaan lisäilmoitusta. Tästä hetkestä lähtien CVwizardilla on oikeus rajoittaa palveluitaan esimerkiksi rajoittamalla pääsyä CVwizardiin.

7.4 Jos CVwizard ei pysty perimään velkaa ja/tai jos et maksa ajoissa, olet velvollinen maksamaan täyden korvauksen oikeudenkäyntikuluista velan määrän ja siitä kertyneen koron lisäksi.

Artikla 8. Tilauksen kesto ja peruuttaminen

8.1. Tilaus alkaa heti, kun tilisi on luotu, kuten näiden käyttöehtojen kohdassa 1 mainitaan.

8.2. Jos teet tilauksen kuluttajana, voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa tilisi kautta. Tilauksen uusimisen estämiseksi peruutus on joka tapauksessa tehtävä ennen uuden jakson alkamispäivää.

8.3 Jos tilaus peruutetaan, ennakkoon maksettua summaa ei palauteta käyttäjälle missään tapauksessa.

Artikla 9. Vastuu

9.1. Siltä osin kuin mikään lakimääräys ei vastusta tätä, seuraavat vastuumääräykset koskevat CVwizardin käyttöä.

9.2. Lukuun ottamatta tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta, CVwizardin vastuu rajoittuu summaan, jonka maksoit kolmelta kuukaudelta ennen vahinkotapahtumaa.

9.3. CVwizard ei ole nimenomaisesti vastuussa välillisistä vahingoista, välillisistä vahingoista, menetetyistä voitoista, menetetyistä työpaikoista, menetetyistä säästöistä tai vahingoista, jotka johtuvat liiketoiminnan keskeytymisestä.

9.4 Ylivoimaisen esteen sattuessa CVwizard ei ole koskaan velvollinen korvaamaan sinulle sen seurauksena aiheutuneita vahinkoja. Ylivoimaiseen esteeseen kuuluvat Internetin, tietoliikenneinfrastruktuurin viat tai häiriöt, sähkökatkot, sisäiset häiriöt, mobilisaatiot, sodat, liikennehäiriöt, lakot, työsulut, liiketoiminnan häiriöt, toimitusten pysähtyminen, tulipalot ja tulvat.

Artikla 10. Hintojen ja ehtojen muutokset

10.1. CVwizard voi muuttaa näitä ehtoja sekä hintoja lain sallimissa rajoissa.

10.2. CVwizard ilmoittaa muutoksista tai lisäyksistä vähintään kolmekymmentä päivää ennen niiden voimaantuloa CVwizard-verkkosivuston kautta, jotta voit ottaa ne huomioon.

10.3. Jos et halua hyväksyä muutosta tai lisäystä, voit purkaa sopimuksen voimaantulopäivään asti. CVwizardin käyttö voimaantulopäivän jälkeen katsotaan muutettujen tai täydennettyjen ehtojen hyväksymiseksi.

11 artikla. Muut määräykset

11.1. Tähän sopimukseen sovelletaan Hollannin lakia.

11.2. Ellei pakottava laki toisin määrää, kaikki CVwizardia koskevat erimielisyydet viedään sen piirin toimivaltaiselle hollantilaiselle tuomioistuimelle, johon CVwizard on sijoittautunut.

11.3. Jos näiden käyttöehtojen säännös edellyttää, että viestintä on tehtävä "kirjallisesti", hyväksytään myös se, että viestintä tapahtuu sähköpostitse tai CVwizardin kautta, edellyttäen, että on riittävällä tavalla osoitettu, että viesti todella on peräisin väitetty lähettäjä ja että viestin eheys ei ole vaarantunut.

11.4. CVwizardilla on oikeus siirtää sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa sekä käsittelemänsä henkilötiedot kolmannelle osapuolelle, joka ottaa haltuunsa CVwizardin tai siihen liittyvän liiketoiminnan siltä.