Harvardin CV-malli
Kirjoittaja Johanna Puustinen, Sisällöntuottaja • Viimeksi päivitetty 9. heinäkuuta 2024

Näin onnistut Harvard CV-pohjan kanssa

Huippuyliopisto Harvardin urapalvelujen luoma CV-pohja on kansainvälisesti suosittu CV-pohja joka korostaa hakijan koulutusta, osaamista ja kokemusta ja erottuu joukosta selkeytensä ansiosta sen sijaan, että siinä olisi paljon visuaalisia elementtejä. Harvardin yliopisto kehitti mallipohjan, jotta opiskelijat voisivat työtä hakiessaan tuoda esille koulutustaan ja osaamistaan selkeällä ja helppolukuisella tavalla. Kuka tahansa voi käyttää Harvardin resumepohjaa CV:n tekoon.

Mikä on Harvardin CV-pohja? 

Harvard on amerikkalainen huippuyliopisto, jossa opiskelleet ovat tunnetusti haluttuja työntekijöitä. CV-pohja eli resume template sai alkunsa kun Harvardin yliopiston urapalvelut halusivat aikoinaan kehittää CV-pohjan, joka olisi tyyliltään yksinkertainen, mutta mahdollistaisi opiskelijoiden tuovan esille koulutustaan, osaamistaan, saavutuksiaan ja taitojaan selkeällä tavalla. Lopputuloksena on CV-mallipohja joka on visuaalisesti melko koruton, ja hyödyntää lähinnä otsikoiden lihavointeja ja keveitä palkkeja erottamaan eri osiot toisistaan. 

Harvardin CV-pohjan keskeisimmät osiot ovat seuraavat:

  • Otsikko. Nimi lihavoituna ja yhteystiedot. 
  • Henkilökohtainen profiili eli tiivistelmä. Tämä on 3-5 rivin mittainen, napakka myyntipuhe joka tiivistää tärkeimmät myyntivalttisi koulutuksesta akateemisiin saavutuksiin, osaamiseen, taitoihin ja henkilökohtaisiin vahvuuksiin eli pehmeisiin taitoihin. 
  • Koulutus. On luontevaa, että Harvardin yliopiston kehittämässä CV-pohjassa koulutus nousee esille ennen työkokemusta. Harvardin CV-mallin mukaan tehdyssä ansioluettelossa on oppilaitoksen ja tutkinnon lisäksi tiedot akateemisista tuloksista.
  • Työkokemus. Harvardin CV-pohjassa on huomioitu se, että työkokemuksen ohella hakija korostaa työhön liittyviä saavutuksia, eli työkokemuksen kohdalla ei ainoastaan luetella tehtäviä ja vastuualueita vaan nostetaan myös esille työhön liittyviä saavutuksia. 
  • Taidot eli osaaminen. Kovat taidot otetaan esille omana osionaan. 
  • Lisäksi CV:ssä on usein mukana esimerkiksi sertifioinnit, vapaaehtoistyö tai luottamustoimet. 

Saavutusten osalta Harvardin CV-pohjassa on otettu huomioon, että jokaiseen saavutukseen liittyy jonkin menestyksen mittari. Esimerkiksi liiketoiminnan kehittämisestä vastuussa oleva henkilö voi kertoa olleensa vastuussa yrityksen liiketoiminnan laajentumisesta kolmessa uudessa maassa, ja menestyksen mittarina tähän liittyen voi kertoa esimerkiksi liiketoiminnan kasvuun liittyviä lukuja suhteessa budjetoituun, tai esimerkiksi markkinaosuuden uusissa maissa. Saavutukset ovat jopa niin tärkeitä, että Harvardin laatima CV-opas kertoo niiden puuttumisen olevan yksi suurimmista CV-synneistä (1)

Tavalliseen suomalaiseen CV:een verrattuna Harvardin CV-pohja eroaa lisäksi siten, että siinä koulutus on ennen työkokemusta. 

Mitä etua Harvardin CV-mallin käyttämisestä on? 

Harvardin CV-mallin käyttäminen työnhaussa soveltuu erityisen hyvin työnhakijoille, joilla on korkea koulutus ja tämän lisäksi mahdollisesti muita akateemisia saavutuksia. 

Ammattimaisuus

Yksinkertaisuudessaan Harvardin CV-malli on hyvin ammattimainen ja asiakeskeisenä antaa sinusta nopeasti positiivisen ensivaikutelman. Harvardin CV-malli on rekrytoijille tuttu, joten he osaavat silmäillä sen nopeasti läpi etsien haluamansa tiedot, esimerkiksi akateemiset tulokset. 

Helppolukuinen

Helppolukuisuuden merkitystä ei kannata aliarvioida, sillä rekrytoijien silmissä helposti ja nopeasti luettava CV antaa nopeasti hyvän ensivaikutelman. Helppolukuisuudella tarkoitetaan selkeää rakennetta, helposti erottuvia otsikoita ja tiivistä tapaa esittää taustasi ranskalaisten viivojen muodossa. 

Selkeys

Yksinkertaisen rakenteensa ansiosta Harvardin CV on selkeä ja vaikka siinä onkin usein paljon tekstiä, on sen sisältö helposti hahmotettavissa. Eri osioihin liittyvät listat tekevät CV:n sisällön lukemisesta mukavaa ja hyvin erottuvat saavutukset on nopea löytää tekstin joukosta. 

Näin luot Harvardin CV-pohjan mukaisen CV:n

Harvardin CV-malliin liittyy tietynlaisen rakenteen lisäksi esimerkiksi standardoidut reunukset eli marginaalit ja kirjaintyypit. 

Otsikko

Harvardin CV-mallin mukaan tehdyssä CV:ssä on otsikko, joka voi olla suomeksi Ansioluettelo tai CV. Tämän jälkeen tulee oma nimesi lihavoidulla fontilla sekä koko yhteystietosi. Yhteystietojen yhteyteen voit liittää myös vaikkapa linkin Linkedin-profiiliisi, mutta muista että tällöin on tärkeää että profiilisi on päivitetty ja siinä olevat tiedot vastaavat CV:n tietoja.

Henkilökohtainen profiili

Hyvin kirjoitettu profiili eli tiivistelmä on napakka ja houkuttelee lukijan tutustumaan ansioluetteloosi tarkemmin nostamalla esille tärkeimmät saavutuksesi sekä koulutuksen että työelämän puitteissa. Tiivistelmä on aina tärkeää räätälöidä hakemaasi työtä varten, ja sen on usein avainasemassa sen suhteen, lukeeko rekrytoija ansioluetteloa pidemmälle vai ei. Hyvä keino saada pidettyä tiivistelmä lyhyenä on pysyttäytyä lyhyissä lauseissa. Tiivistelmä nostaa esille CV:n tärkeimmän sisällön. 

Koulutus

Koulutus-osio tulee heti tiivistelmän jälkeen ja siinä listataan viimeisin tutkinto ensimmäisenä. Mikäli sinulla on korkeakoulututkinto ja vähintään pari vuotta työkokemusta, voit jättää tiedot lukio-opinnoista pois, sillä tämä tieto ei enää ole relevantti kun olet suorittanut tutkinnon. Koulutuksen suhteen on tärkeää ottaa mukaan esimerkiksi keskiarvo, hakemaasi työhön liittyvät kurssit tai vaikkapa työharjoittelujaksot, sekä mahdollinen opiskelijatoimintaan osallistuminen. 

Työkokemus

Työnantajan nimen ja tittelin lisäksi Harvardin CV-mallin mukaan tehdyssä CV:ssä kuvaillaan työtehtävien tuloksia ja työhön liittyviä saavutuksia. Esimerkiksi ERP-järjestelmän implementaatiosta vastannut projektipäällikkö voi kertoa organisaation koosta, käyttäjien määrästä, projektin aikajanasta ja mahdollisista projektin tuloksista, kuten raportointimahdollisuuksista. Harvardin CV-mallin mukaisessa ansioluettelossa on tärkeää käyttää aktiivisia verbejä passiivisen kielen sijaan.

Taidot eli osaaminen

Nosta CV:ssä esille hakemasi työn kannalta 3-6 keskeistä taitoa. Voit halutessasi mainita missä yhteydessä olet taidon hankkinut tai esimerkiksi mitä tasoa taitosi on, vaikkapa mikäli olet suorittanut kursseja tai sertifiointeja IFRS-tilinpäätöksen tekemiseksi. Voit toisaalta mainita myös kuinka monta kertaa olet tehnyt IFRS-tilinpäätöksen korostaaksesi osaamisesi vahvuutta. 

Muut osiot

Mikäli omaan taustaasi ja hakemaasi työhön liittyy muita mahdollisia relevantteja osioita, voit ottaa myös ne mukaan Harvardin CV-mallin mukaan tehtyyn ansioluetteloon. Esimerkkejä näistä valinnaisista osioista on sertifioinnit, kurssit, vapaaehtoistyö tai luottamustoimet. Muista kuitenkin että kaikki lisäosiot on hyvä jollakin tapaa liittyä hakemaasi työhön, eli esimerkiksi taloushallinnon ammattilainen voi mainita olevansa jalkapalloseuran rahastonhoitaja, mutta musiikin opettajan työtä hakiessa tämä tieto ei välttämättä ole olennainen. Sertifiointien suhteen kannattaa ottaa mukaan viimeisen parin vuoden aikana suoritetut sertifioinnit, etenkin mikäli kyseessä on sertifioinnit jotka pitää uusia tai liittyvät tietotekniikkaan. Moni sertifiointi nimittäin menettää arvonsa jo parissa vuodessa. 

Vinkkejä Harvardin CV:n tekemiseen

Kun haluat kirjoittaa CV:n Harvardin mallin mukaisesti, kannattaa ottaa huomioon alla olevat hyväksi havaitut vinkit, joiden avulla kasvatat mahdollisuuksiasi luoda työhaastattelukutsun tuova CV:

  • Muista aktiivinen kieli. Sen sijaan, että sanoisit vaikkapa että “vastuulleni kuului raporttien tekeminen, tiimin jäsenten coachaaminen ja asiakaspalvelun mittareiden seuraaminen”, kannattaa käyttää kieltä jossa verbit ovat aktiivisessa muodossa, eli “tuotin asiakaspalvelun työn laadusta kertovia raportteja, johdin ja coachasin asiakaspalvelutiimin jäseniä menestymään työssään ja seurasin asiakaspalvelun laadun mittareita sekä otin aloitetta mittarien osoittamien parannusta kaipaavien alueiden parantamiseksi”. Jälkimmäinen kuvaus työn sisällöstä on selkeästi aktiivisempi ja antaa sinusta aloitteellisen ja tuloksekkaan kuvan. 
  • Kerro työsi tuloksista numeroin. Harvardin CV-malli korostaa työn tuloksien kertomista numeroiden valossa, joten sen sijaan että kertoisit vaikkapa kasvattaneesi myyntiä huomattavasti, kerro numeroiden valossa kuinka paljon myynti kasvoi, vaikka suhteessa budjettiin, esimerkiksi että viimeisen neljän vuoden aikana myyntituloksesi olivat keskimäärin 135 % budjetoidusta, ja että tämän tuloksena olit yrityksen 10 % parhaiden myyyntineuvottelijoiden joukossa. 
  • Kirjoita listoja ja helpota niiden lukemista palloilla. Pallot ovat kuin ranskalaiset viivat eli ne ovat mukava lukea ja automaattisesti auttavat meitä kirjoittamaan lyhyitä ja napakoita lauseita. Mikäli sinulla on taipumusta kirjoittaa paljon, harjoittele lauseiden lyhentämistä ennen kuin käytät palloja. 

Räätälöi CV jokaista hakemaasi työpaikkaa varten. CV:n kohdentamisen merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa. On tärkeää, että CV heijastaa hakemasi työpaikan työpaikkailmoitusta ja siinä mainittuja toiveita kokemuksen, osaamisen ja koulutuksen suhteen. Räätälöinti tarkoittaa käytännössä sitä, että nostat hakemaasi työhön tai toimialaan liittyviä kursseja esille koulutus-osiossa.

ASIANTUNTIJAVINKKI:

Mikäli omaan työhön liittyvien saavutusten ja numeroiden valossa raportoitavien tulosten esittäminen on vaikeaa, mieti millaisista työn tuloksista olet saanut positiivista palautetta tai kuinka työsi laatua seurataan. Onko esimerkiksi kahvion työntekijöillä tavoitteena lisämyynti? Tai ehkäpä olet itse ehdottanut työhön liittyvää kehityskohdetta, joka on tuonut toivottuja tuloksia? Kaikilla on saavutuksia, mutta niiden tunnistaminen ei ole aina helppoa.

Vältä näitä virheitä Harvardin CV-mallin mukaisessa ansioluettelossa

Harvardin CV-mallin mukaan tehdyssä ansioluettelossa on useita vahvuuksia, ja jotta pystyt hyödyntämään sen tehon työnhaussa, kannattaa välttää tyypillisiä virheitä:

Kirjoitusvirheet

Kirjoitusvirheet antavat epäammattimaisen ja huolimattoman kuvan, ja ne voivat pahimmassa tapauksessa romuttaa työnhakusi jo alkumetreillä. Pidä siis huolta siitä, että sinulla on aina aikaa tehdä perusteellinen kielentarkastus ennen kuin lähetät ansioluettelon työnantajalle. 

Puuttuvat yhteystiedot

Onhan CV:ssä yhteystietosi? Varmista, että olet muistanut ottaa mukaan sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron, sillä nämä ovat yleisimmät kanavat joiden kautta työnantajat pitävät työnhakijoihin yhteyttä esimerkiksi kutsuessaan työhaastatteluun. 

Passiivinen kieli

Vaikka olisit nykyisessä tai aiemmassa työssäsi ollut vastuussa tärkeistä projekteista tai suuresta tiimistä, passiivisen kielen käyttäminen voi antaa vaikutelman että et ole erityisen dynaaminen tai asioita eteenpäin vievä henkilö. Huolehdi siis siitä, että käytät aktiivista kieltä, joka antaa sinusta aikaansaavan ja aloitteellisen kuvan. 

Sekava rakenne

Hyvin jäsennelty CV on helppo lukea, ja jopa kiireinen rekrytoija löytää siitä haluamansa tiedot nopeasti. Lihavoi otsikot, älä pelkää tyhjän tilan käyttöä osioiden välissä ja käytä sisennyksiä sekä palloja selkeyttämään sisällön rakennetta tarpeen mukaan. 

Puuttuvat tulokset

Työhösi liittyvät tulokset ovat tärkeitä Harvardin CV-mallin mukaan tehdyssä ansioluettelossa. Kerro tuloksista mielellään numeroin, sillä on eri asia kertoa vaikkapa myynnin “kasvaneen 123 %” sen sijaan että se “lähes kaksinkertaistui”. 

Liian paljon faktoja

Vaikka olisitkin tehnyt urasi aikana paljon erilaista, suorittanut suuren määrän sertifiointeja ja niin edelleen, on tärkeää pystyä aina erottamaan mikä on oleellista hakemasi työn kannalta. Pyri siis välttämään tietotulva ja CV:n täyttäminen turhilla tiedoilla. 

"Numerot herättävät huomiota, sillä niiden muoto eroaa kirjaimista. Tämän vuoksi oman työn tulosten mittareita kannattaa mainita tekstin seassa." 

Harvardin CV:n ja tavallisen CV:n erot

Harvardin CV-mallin mukaan tehty ansioluettelo on monella tapaa samanlainen kuin “tavallinen” CV, sillä esimerkiksi henkilökohtainen tiivistelmä on molemmissa tärkeässä asemassa CV:n alussa. Tiivistelmä on ikään kuin myyntipuhe, jolla houkutellaan lukija tutustumaan ansioluetteloon tarkemmin, ja tämä tavoite on yhtä tärkeä Harvardin mallin mukaan tehdyssä CV:ssä kuin tavallisessakin ansioluettelossa.

Harvardin mallin mukaan tehty CV korostaa kuitenkin koulutusta enemmän kuin tavallinen CV, ja sopii tämän vuoksi erityisen hyvin työnhakijoille joilla on korkeakoulututkinto ja mahdollisesti myös jatko-opintoja. Harvardin mallin mukaisessa CV:ssä koulutuksesta korostetaan myös tuloksia, mutta tuloskeskeisyys näkyy myös työhistoria-osiossa, missä on tärkeää tuoda esille omaan työhön liittyviä saavutuksia ja tulosten mittareita mieluiten numeroin. 

Ulkomuodon näkökulmasta Harvardin mallin mukaan tehty CV on hyvin yksinkertainen ja eroaa tämän vuoksi trendistä, jossa CV on visuaalisesti erottuva ja erilaisin visuaalisten elementein hakijan persoonallisuutta korostava.

Viime hetken vinkit: Harvardin CV-mallin mukaan tehty ansioluettelo

Harvardin yliopiston kehittämä CV-malli on kansainvälisesti tuttu ja suosittu CV:n tyyli, joka soveltuu erityisesti akateemisen taustan omaaville hakijoille ja niille, joilla on korkeakoulututkinto. Harvardin mallin mukaan tehdyssä CV:ssä korostetaan saavutuksia ja tuloksia niin koulutuksen kuin työhistoriankin osalta, ja tuloksia on hyvä esittää numerojen valossa. 

Visuaalisesti yksinkertaisen ja koruttoman Harvardin CV-mallin rinnalla on erilaisia valmiita CV-mallipohjia, joiden joukossa on myös hyvin minimalistisia vaihtoehtoja. CVwizardin CV-mallipohjissa on useita eri vaihtoehtoja yksinkertaista CV:tä suosivalle, ja lisäksi mallipohjien väritys ja kirjaintyyli on aina mahdollista muuttaa parilla klikkauksella omaan tyyliisi sopivaksi.

Viitteet:

(1) Mignone Center for Career Success: Resource Series

Jaa via:
Johanna Puustinen
Johanna Puustinen
LinkedIn
Sisällöntuottaja
Johanna Puustinen on työelämään ja uraan intohimoisesti suhtautuva toimittajataustainen sisällöntuottaja, joka haluaa jakamalla omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä auttaa muita oikealle uralle ja unelmien työpaikkaan.

Anna hyvä ensivaikutelma CV:n avulla

Luo ammattimainen CV nopeasti ja helposti.

Aloita tästä