CV de Becerilere Ne Yazılır?
Yazan Kadirhan Ekici, Yazar • Son güncelleme tarihi 26 Haziran 2024

CV de Becerilere Ne Yazılır: CV Yetenekler Kılavuzu

Beceri ve yetenekler iş başvurusu yapan adayların niteliklerini tamamlayan yetkinlikler olarak kabul edilir. Bu yetkinlikler adayların ilgili iş pozisyonu için gereken sorumlulukları hangi derecede yerine getirebileceğini ifade eder. Profesyonel bir izlenim oluşturmak ve iş başvurularından olumlu yanıt almak isteyen adaylar, CV de becerilere ne yazılır sorusunu sorar.

Makalemiz içerisinde CV yetenekler bölümünü en iyi şekilde hazırlamanız için eksiksiz bir kılavuz sunacağız. CV ye yazılacak becerilerinizi doğru bir şekilde belirlemek istiyorsanız, yazımızı incelemeye devam edin.

CV de Becerilere Ne Yazılır: CV’de Becerileri İfade Etmenin Önemi

CV’niz içerisinde ifade edeceğiniz beceriler işe alım görevlilerine yeteneklerinizi ve ilgili iş pozisyonuna olan uygunluğunuzu göstermek için önemli bir rol oynar. Böylece iş verenler sizin potansiyel iş pozisyonunun gerekliliklerini karşılayıp karşılayamayacağınızı iyi bir şekilde değerlendirebilir. Ayrıca CV yetenekler bölümü adayların güçlü yönlerini işe alım görevlilerine ifade etme fırsatını sunar.

Bu bilgilerle birlikte beceriler bölümünün iş başvurularındaki önemini ifade eden temel sebepler şunlardır:

 • Olumlu, yetkin ve güvenilir bir ilk izlenim oluşturulmasını sağlar.
 • CV içerisinde becerilerini ve yeteneklerini ifade etmeyen adaylara karşı avantajlı bir konuma geçilmesini sağlar.
 • Çeşitli becerilere sahip olduğunuzu ifade etmek, mesleki ve sosyal anlamda gelişiminize özen gösterdiğinizi ve profesyonel gelişime açık olduğunuzu gösterir.
 • Bazı kuruluşlar iş başvurularını aday takip sistemi kullanarak ön elemeden geçirir. Aday takip sistemleri üzerine ilgili meslek pozisyonunda aranan beceriler anahtar kelime olarak tanımlanır. Bu durumda iş ilanı kapsamında aranan becerileri ifade etmek, ön eleme basamaklarının başarılı bir şekilde geçilmesini sağlar.

İlgili avantajlar göz önünde bulundurulunca, beceriler bölümü oluşturarak profesyonel bir CV hazırlayan adayların iş bulma sürecini daha hızlı bir şekilde tamamlayacağı anlaşılmaktadır.

CV de Becerilere Ne Yazılır: CV’niz İçin Beceri Belirleme Rehberi

Adaylar iş verenlere niteliklerini ifade etmek ve ilgili pozisyonda uzman olduklarını yansıtmak amacıyla CV yetenekler bölümünü hazırlar. Beceriler bölümü içerisinde ifade edilecek yeteneklerin seçimi, işe alım görevlilerinin dikkatini çekmek ve başvuru yapılan pozisyona uygunluğu göstermek için kritik derecede önemlidir.

CV de becerilere ne yazılır sorusunu kapsamlı bir şekilde cevaplamak amacıyla 3 adımdan oluşan bir rehber hazırladık. Aşağıdaki rehberi inceleyerek CV’nize eklemeniz gereken becerileri belirleyebilirsiniz.

1. Adım: İş Gereksinimlerini İnceleyin

CV ye yazılacak becerileri belirlemek ve aynı zamanda doğru bir şekilde ifade etmek için öncelikle iş başvurusu yaptığınız ilanı dikkatli bir şekilde incelemeniz ve bu kapsamda değerlendirme yapmanız gerekir.

Örneğin iş ilanı içerisinde sizden pazarlama yapmanız isteniyorsa, müşterilerle yakın ilişki kurmanızın beklendiğini, sözlü ve yazılı iletişim gücünüzü kullanmanız gerektiğini anlayabilirsiniz. Eğer yurt dışında pazarlama yapmanız isteniyorsa, yabancı dil konuşma becerinizin ön planda tutulacağını yorumlayabilirsiniz.

2. Adım: Ön Plana Çıkan Becerilerinizi Belirleyin

Yapacağınız iş başvurusuna uygun olan becerilerinizi belirlemek için bu adımda kişisel yeteneklerinizi göz önünde bulundurmalısınız. Ön plana çıkan yeteneklerinizi bir taslak üzerine yazabilir ve ilgili iş pozisyonunda aranan sorumluluklar doğrultusunda karşılaştırma yapabilirsiniz.

3. Adım: Seçim Yapın ve Becerilerinizi Somut Örneklerle Destekleyin

Son adım içerisinde ilgili pozisyona en uygun becerilerinizi seçmeniz ve bu becerilerinizi somut örneklerle desteklemeniz tavsiye edilir. CV örneği içerisinde iletişim, takım çalışması, problem çözme veya zaman yönetimi gibi kişisel becerilerinizi puanlama çubuğu kullanarak ifade edebilir ve bu beceriler kapsamında aldığınız sorumluluklar hakkında örnekler verebilirsiniz.

UZMAN TAVSIYESI:

CV’niz içerisinde kişisel veya teknik becerilerinizi ifade eden bir bölüm oluşturabileceğiniz gibi bu iki farklı beceri kategorisi için ayrı bölümler de hazırlayabilirsiniz. Bizim tavsiyemiz CV’nizi tek sayfa olarak yapılandırmaya özen göstermeniz ve ancak yeterli alan bulunuyorsa kişisel ve teknik becerilere ayrı ayrı yer vermeniz yönündedir.

CV de Becerilere Ne Yazılır: Teknik ve Kişisel Beceriler

 “Beceri” kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde “​​Elinden iş gelme durumu, kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği; maharet.” (1) olarak tanımlanır. CV ye yazılacak beceriler genel anlamda iki temel başlık altında incelenir. 

Bu başlıklar teknik beceriler ve kişisel beceriler olarak isimlendirilir. Her ne kadar beceriler bireylerin yeteneklerini ifade etse de, teknik ve kişisel beceriler arasında birtakım farklılıklar bulunur. Konuyu tam anlamıyla açıklamak amacıyla kişisel ve teknik becerilerin ne anlama geldiğini ayrı başlıklar altında inceleyelim.

Teknik Beceriler

Teknik beceriler spesifik bir pozisyondaki işi icra etmek için gerekli olan bilgi ve yetenekleri ifade eder. Teknik beceriler genellikle ölçülebilirdir ve eğitim, sertifikalar ya da iş deneyimi yoluyla belirli görevleri yerine getirerek kazanılır.

CV de becerilere ne yazılır diye düşünüyorsanız farklı sektörlerdeki teknik beceriler için verilebilecek bazı örnekler şunlardır:

 • Tasarım: Adobe Express, Illustrator, InDesign ve Photoshop
 • Dijital Pazarlama: SEO, Google Analytics ve sosyal medya yönetimi
 • Yabancı Dil Bilgisi: İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca

Teknik beceriler belirli bir alanda yetkin olduğunuzu somut olarak gösterir ve bu sebeple CV’ye değer katar.

Kişisel Beceriler

Kişisel beceriler ise bireysel yetenekleriniz hakkında bilgi verir, iş ortamında nasıl çalıştığınızı gösterir ve topluluk içerisinde diğer insanlarla etkileşimde bulunma biçiminizi tanımlar. Bu becerilerin ölçülmesi genellikle teknik becerilere kıyasla daha zordur.

CV de becerilere ne yazılır diye düşünüyorsanız, kişisel beceriler hakkında şu örnekler verilebilir:

 • İletişim
 • Liderlik
 • Takım Çalışması

Kişisel beceriler sosyal ve duygusal zekayı ön plana çıkaran özellikleri kapsar. Bu sebeple teknik beceriler kadar kişisel becerilerin de önemli olduğu söylenebilir.

Teknik Beceriler ve Kişisel Beceriler Arasındaki Farklar

CV de becerilere ne yazılır sorusunu ele alırken teknik ve kişisel beceriler arasında temel farklılıklar bulunduğunu ifade etmek gerekir. İlgili farklılıklar şu şekilde listelenebilir:

 • Teknik beceriler somut ve ölçülebilirdir. Kişisel beceriler ise genellikle soyuttur ve ölçülmesi zordur.
 • Teknik beceriler eğitim ve sertifikalar ile kazanılabilir. Kişisel beceriler ise yeteneklere dayalı olarak geliştirilebilir.
 • Teknik beceriler spesifiktir ve belirli bir alana özgüdür. Kişisel beceriler kapsayıcı bir yapıdadır.
 • Teknik beceriler uygulama ile test edilebilir ve doğrulanabilir. Kişisel becerileri test etmek ve doğrulamak için genellikle gözlem yapılması gerekir.

İşe alım görevlileri teknik ve kişisel becerileri bir bütün olarak değerlendirir. Çünkü genellikle aynı anda her iki tür beceriye sahip olan adaylar ilgili pozisyonun teknik gereksinimlerini karşılayabilir ve iş yeri kültürüne tam anlamıyla uyum sağlayabilir. 

İş Dünyasında Ön Plana Çıkan 10 Farklı Kişisel Beceri

CV de becerilere ne yazılır sorusu kapsamında hazırladığımız makalemize, iş dünyasında en çok önem verilen kişisel becerileri listeleyerek devam edeceğiz. İşe alım görevlileri tarafından neredeyse her iş pozisyonu için sıklıkla aranan 10 kişisel beceri şunlardır:

 1. Zaman Yönetimi
 2. İkna Kabiliyeti
 3. Problem Çözme Yeteneği
 4. Liderlik
 5. Esneklik
 6. Takım Çalışması
 7. Güçlü İletişim Yeteneği
 8. Empati
 9. Stres Altında Çalışabilme
 10. Yeni Şeyler Öğrenmeye Elverişli Olma

Yukarıda ifade edilen becerilerin birkaçına sahipseniz, CV de becerilere ne yazılır sorusu ile birlikte CV içerisine kaç adet beceri yazmanın uygun olacağını da merak ediyor olabilirsiniz. Bu noktada kişisel veya teknik beceriler bölümü altında en fazla 4 farklı becerinin yazılmasının tavsiye edildiğini belirtelim. Profesyonel CV hazırlama adımlarını incelemek ve iş başvuruları hakkında daha fazla ipucu öğrenmek için platformumuzu ziyaret edebilirsiniz.

Teknik ve kişisel becerilerinizi belirledikten sonra ilgili iş ilanında aranan becerilere en yakın olan yeteneklerinizi ifade etmeniz, izleyebileceğiniz en doğru yaklaşımdır.

CV de Yetenekler Etkili Bir Şekilde Nasıl İfade Edilir?

Profesyonel CV’ler işe alım görevlilerinin aradıkları bilgilere hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayan dokümanlardır. Bu sebeple CV ye yazılacak becerilerin ayrı bir bölüm oluşturularak ifade edilmesi tavsiye edilir. Tercihleriniz doğrultusunda bu bölümü teknik ve kişisel beceriler olarak ikiye ayırabilirsiniz. Becerilerinizi nitelemek için ilgili beceriyi kazanmanızı sağlayan sertifika veya kurs programlarını CV’niz içerisine dahil edebilirsiniz. 

CV’niz içerisindeki iş deneyimleri bölümüne kısa açıklamalar ekleyerek halihazırda kullandığınız becerilerinizi somut örneklerle destekleyebilirsiniz. Becerilerinizi ön plana çıkaran ve vurgulayan hazır CV şablonları kullanabilirsiniz. Böylece güvenilir, akılda kalıcı ve aynı zamanda dikkat çekici bir izlenim oluşturabilirsiniz.

CV’ye Eklenmesi Tavsiye Edilen Anahtar Beceriler

Yazımızın sonlarına yaklaşırken, CV de becerilere ne yazılır sorusunu örnekler vererek cevaplamak istedik. Bu kapsamda farklı kariyer alanlarındaki iş pozisyonları için hazırladığımız becerileri aşağıda inceleyebilirsiniz.

 • Yazılım Geliştirici: Programlama dilleri, veri tabanı yönetimi, yazılım geliştirme metodolojileri.
 • Veri Bilimci: Veri analizi, makine öğrenim algoritmaları, veri görselleştirme araçları, veri analiz programları.
 • Dijital Pazarlama Uzmanı: Google Analytics, SEO, sosyal medya yönetimi, e-posta pazarlama araçları.
 • Finans Analisti: Finans modelleme araçları, Excel, mali raporlama programları, veri analizi yazılımları.
 • Satış ve Pazarlama Uzmanı: Pazar araştırma uygulamaları, dijital pazarlama stratejileri, reklam yönetimi, kampanya hazırlama yazılımları.
 • İnsan Kaynakları Yöneticisi: İş hukuku bilgisi, maaş hesaplama yazılımları, performans değerlendirme araçları, işe alım ve işten çıkarma prosedürleri.
 • Mimar: CAD yazılımları, yapısal tasarım araçları, 3D modelleme uygulamaları, inşaat yönetimi.
 • Elektrik Mühendisi: Devre ve şema tasarımı, elektronik ölçüm cihazları kullanımı, programlama, güç sistemleri analizi.

Yukarıda listelediğimiz sektörlerde hizmet veren bir uzmansanız, CV yetenekler bölümüne ekleyeceğiniz becerileri örneklerle desteklemeyi unutmayın. Örneğin bir mimar olarak 3D modelleme uygulamalarını teknik beceriler başlığı altında yazmaya karar verdiyseniz, yetkin olduğunuz uygulamaların isimlerini net bir şekilde ifade edin.

CV de Becerilere Ne Yazılır: Özet

Beceriler bölümü iş başvurularında adayların niteliklerini tamamlar, profesyonel bir ilk izlenim oluşturur ve aynı ilana başvuru yapan diğer adayların önüne geçilmesini sağlar. Beceriler teknik ve kişisel olmak üzere iki temel gruba ayrılır. Teknik beceriler spesifik bir iş pozisyonuna özgü olan yeteneklerdir. Kişisel beceriler ise bireysel yetenekleri ifade etmek için kullanılır.

CV de becerilere ne yazılır sorusunun cevabı iş ilanına ve adayların yeteneklerine göre değişiklik gösterir. Beceriler bölümünü doğru bir şekilde hazırlamak isteyen adayların başvuru yaptıkları iş ilanında aranan sorumlulukları iyi bir şekilde incelemesi gerekir. Ardından kendi becerileri ile aranan sorumlulukları karşılaştırmaları ve bu kapsamda en uygun yetenekleri ifade etmeleri tavsiye edilir.

Kaynakça:

(1) Türk Dil Kurumu: Beceri Kelimesinin Anlamı Nedir?

İçeriği paylaş:
Kadirhan Ekici
Kadirhan Ekici
LinkedIn
Yazar
Kadirhan Ekici, araştırmaya dayalı içerik yazma konusunda uzmanlaşmış bir yazardır. Yapay zeka geliştirme projelerinde “Türkçe Dil Uzmanı” statüsü ile hizmet vermekle birlikte, iş dünyası hakkında Business 2 Community platformu ve sektörün önde gelen internet siteleri üzerinde yazarlık yapmaktadır. Titiz çalışması ile hazırladığı içerikleri okuyucularla paylaşmaya devam etmektedir.

CV'nizle bir fark yaratın

Kolay ve hızlı bir şekilde profesyonel bir CV oluşturup indirin.

CV oluştur