Εκπαίδευση στο βιογραφικό: Οδηγίες & συμβουλές
Γράφει Yiouli Sikioti, Συντάκτρια • Τελευταία ενημέρωση 7 Μάιος 2024

Εκπαίδευση στο βιογραφικό - Πλήρης οδηγός

Η εκπαίδευση σάς έχει τροφοδοτήσει με γνώσεις και δεξιότητες που είναι πολύτιμες για τη ζωή σας. Ταυτόχρονα, είναι ένας από τους παράγοντες που θα καθορίσουν την επαγγελματική σας πορεία, αφού οι εργοδότες βασίζονται (και) σε αυτήν για να αντιληφθούν αν είστε κατάλληλοι για τον ρόλο που επιθυμείτε. Ο οδηγός του CVwizard θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για να προβάλετε με σωστό και αποτελεσματικό τρόπο την εκπαίδευση στο βιογραφικό σας, ώστε να κερδίσετε τις εντυπώσεις.

Χρειάζεται να συμπεριλάβω την εκπαίδευση στο βιογραφικό;

Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι πάντα ναι. Ανεξάρτητα από το επίπεδο της εκπαίδευσής σας, η ομώνυμη ενότητα είναι μία από τις σταθερές σε κάθε βιογραφικό. Αυτό που διαφοροποιείται είναι η θέση και η έκταση που θα πάρει, ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεστε στην καριέρα σας και τον βαθμό στον οποίο μπορεί να ενισχύσει την αίτηση εργασίας σας.

Τι δείχνει στους εργοδότες η ενότητα της εκπαίδευσης;

Το κυριότερο που μπορούν να αντιληφθούν από τα στοιχεία εκπαίδευσης στο βιογραφικό είναι αν έχετε τις απαραίτητες γνώσεις για να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του ρόλου. 

Ένα πτυχίο λογιστικής, π.χ., σας καθιστά τυπικά ικανούς να εργαστείτε σε λογιστικό γραφείο. Η πιστοποίηση Google Ads είναι απαραίτητη για κάποιον που θέλει να απασχοληθεί ως Performance Marketing Specialist. Το απολυτήριο Λυκείου δείχνει ότι κατέχετε τις βασικές ικανότητες για να καλύψετε θέσεις που δεν απαιτούν ειδικές σπουδές.

Ωστόσο, από την ενότητα της εκπαίδευσης μπορούν να αποκομίσουν και άλλες πληροφορίες, όπως:

 • Τη θέλησή σας για μάθηση. 
 • Την κριτική σας σκέψη.
 • Το αν μπορείτε να λειτουργήσετε παραγωγικά ως μέλος ομάδας.
 • Την προσήλωσή σας στην επίτευξη στόχων.

Tip:

Όσο λιγότερη επαγγελματική εμπειρία έχετε τόσο πιο καίρια η σημασία της εκπαίδευσης στο βιογραφικό σας. Μπορείτε να την εκμεταλλευτείτε για να δώσετε στοιχεία που τεκμηριώνουν όχι μόνο τις απαραίτητες γνώσεις, αλλά και την ύπαρξη δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών που σας επιτρέπουν να λειτουργήσετε αποδοτικά ως μέλος του προσωπικού μιας επιχείρησης.

Βασικές πληροφορίες για την εκπαίδευση στο βιογραφικό

Ο προφανής τίτλος της σχετικής ενότητας στο βιογραφικό είναι «Εκπαίδευση». Από κάτω, θα δώσετε τις πληροφορίες που σκιαγραφούν το εκπαιδευτικό υπόβαθρό σας. Αυτές χωρίζονται σε απαραίτητες και προαιρετικές.

Οι απαραίτητες πληροφορίες

Τα απαραίτητα στοιχεία είναι ο τίτλος σπουδών, το εκπαιδευτικό ίδρυμα, ο τόπος και η χρονική διάρκεια της φοίτησης.

Για παράδειγμα:

Σεπ. 2019 - Ιουλ. 2023 
Πτυχίο Κοινωνικής Πολιτικής, Σχολή Πολιτικών Επιστημών
Πάντειον Πανεπιστήμιο, Αθήνα

Οι προαιρετικές πληροφορίες

Ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεστε στην καριέρα σας, υπάρχουν διάφορες προαιρετικές πληροφορίες που μπορείτε να προσθέσετε για να αυξήσετε τις πιθανότητες μιας θετικής έκβασης της αίτησής σας.

Αν έχετε επαγγελματική εμπειρία, συνήθως οι παραπάνω πληροφορίες αρκούν, αλλά θα μπορούσατε επίσης να γράψετε: 

 • Τον βαθμό του πτυχίου σας, αν είναι υψηλός.
 • Το θέμα και τον βαθμό της διπλωματικής εργασίας σας.

Αν δεν έχετε εμπειρία, στις παραπάνω πληροφορίες μπορείτε να προσθέσετε:

 • Μαθήματα που παρακολουθήσατε, τα οποία τεκμηριώνουν την ύπαρξη επιθυμητών γνώσεων.
 • Τον τρόπο που συμβάλατε σε ομαδικές εργασίες, για να δείξετε το συνεργατικό πνεύμα ή τις ηγετικές σας ικανότητες.
 • Εργαστήρια και συμμετοχή σε ερευνητικά έργα, ώστε να γίνει προφανής η ικανότητά σας να εφαρμόζετε τη γνώση.
 • Ακαδημαϊκές διακρίσεις και επιτεύγματά σας, όπως, π.χ., μια βράβευση σε φοιτητικό διαγωνισμό.

Με ποια σειρά εμφανίζονται τα στοιχεία εκπαίδευσης

Η συνήθης πρακτική είναι να ξεκινάμε από την ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης που έχουμε ολοκληρώσει και να προχωράμε προς τα πίσω. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι έχετε πραγματοποιήσει διδακτορικό, πρώτα θα σημειώσετε αυτό, μετά το μεταπτυχιακό και ύστερα το πρώτο πτυχίο σας.

Αν έχετε φτάσει έως το μεταπτυχιακό, προσθέτετε απλώς το προπτυχιακό πρόγραμμα που ολοκληρώσατε, χωρίς να χρειάζεται να πάτε πιο πίσω. Στην περίπτωση του ενός πτυχίου, μπορείτε να προσθέσετε και το απολυτήριο Λυκείου. 

Ένα παράδειγμα:

Εκπαίδευση
Σεπ. 2018 - Φεβ. 2020     Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
(ΜΒΑ), Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Βαθμός πτυχίου: 7,8

Σεπ. 2013 - Αυγ. 2017     Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο
Βαθμός πτυχίου: 8,6

Παρεμπιπτόντως, η όψη της ενότητας θα εξαρτηθεί από το πρότυπο βιογραφικού που θα επιλέξετε, καθώς σε άλλα πρότυπα το διάστημα φοίτησης βρίσκεται αριστερά των στοιχείων του πτυχίου και σε άλλα δεξιά. 

Πώς να συμπεριλάβετε σπουδές που βρίσκονται σε εξέλιξη

Αξίζει να συμπεριλάβετε τις σπουδές σας ακόμα και αν δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς έτσι θα δείξετε την επιθυμία σας για μάθηση και θα τεκμηριώσετε δεξιότητες που έχετε αποκτήσει στη μέχρι τώρα ακαδημαϊκή πορεία σας - αυτό είναι πολύ χρήσιμο για φοιτητές που αναζητούν δουλειά ενώ σπουδάζουν.

Πώς θα συμπεριλάβετε σε αυτή την περίπτωση τις σπουδές; Περίπου όπως και στα προηγούμενα παραδείγματα, με τη διαφορά ότι δεν θα γράψετε τη λέξη «πτυχίο» και ότι, επίσης, θα τροποποιηθεί η αναφορά στη διάρκεια φοίτησης. 

Παράδειγμα:

Προπτυχιακές σπουδές Διοίκησης Τουρισμού,
Σεπ. 2022 - σήμερα

Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μπορείτε, από κάτω, να προσθέσετε την πιθανή ημερομηνία αποφοίτησης και όποια άλλη προαιρετική πληροφορία ενισχύει την αίτησή σας.

Πώς να αναφέρετε σπουδές στο εξωτερικό

Αν είστε νέοι υποψήφιοι και έχει πραγματοποιήσει ένα μέρος των σπουδών σας σε συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο του εξωτερικού, αυτή είναι μια πληροφορία που αξίζει να καταγραφεί ξεχωριστά στην ενότητα της εκπαίδευσης. 

Ο λόγος είναι ότι αυτού του είδους η κινητικότητα συνδέεται με τον εμπλουτισμό των γνώσεων, την εξάσκηση σε μια ξένη γλώσσα και την καλλιέργεια των επικοινωνιακών ικανοτήτων και της προσαρμοστικότητας.

Ένα παράδειγμα τού πώς μπορεί να εμφανίζεται στο βιογραφικό:

Σεπ. 2022 - Ιαν. 2023      Συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus +
Νομικές Σπουδές, University of Limerick, Ιρλανδία

Μπορείτε, φυσικά, να προσθέσετε από κάτω γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήσατε στο πλαίσιο του προγράμματος, αν είναι σχετικές με τη θέση που διεκδικείτε. Το έγγραφο Κινητικότητας Europass, το οποίο προμηθεύεστε από τον φορέα που οργάνωσε την εμπειρία κινητικότητας, θα σας φανεί χρήσιμο για την άντληση στοιχείων.

Πώς να δηλώσετε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σε περίπτωση που είστε απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς περαιτέρω σπουδές, σημειώνετε τα απολυτήρια Λυκείου και Γυμνασίου στο βιογραφικό σας.

Σε αυτή την περίπτωση, το βιογραφικό θα είναι επικεντρωμένο στην εργασιακή εμπειρία σας (αντίστροφο χρονολογικό) ή στις δεξιότητές σας (λειτουργικό) και η ενότητα της εκπαίδευσης θα μοιάζει κάπως έτσι:

Σεπ. 2015 - Ιουν. 2018     Απολυτήριο Γενικού Λυκείου
3ο Γενικό Λύκειο Παλαιού Φαλήρου

Σεπ. 2012 - Ιουν. 2015     Απολυτήριο Γυμνασίου
4ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου

Προσοχή όμως: αν είστε νέοι απόφοιτοι ΕΠΑΛ και ενδιαφέρεστε για μια θέση στον τομέα της ειδικότητάς σας, π.χ., Τεχνικός Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων, αξίζει να εμπλουτίσετε την εν λόγω ενότητα με τις προαιρετικές πληροφορίες εκπαίδευσης που περιγράψαμε νωρίτερα, για να ενισχύσετε την αίτησή σας.

Πώς να συμπεριλάβετε επιπλέον πιστοποιήσεις και διπλώματα

Στις μέρες μας, όλοι καλούμαστε να αποκτήσουμε νέες δεξιότητες ή να εξελίξουμε υπάρχουσες ώστε να παραμένουμε ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Υπό αυτό το πρίσμα, είναι καλό και να επενδύουμε στη διαρκή επιμόρφωσή μας και να την αναδεικνύουμε στο βιογραφικό μας. 

Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα, online course ή σεμινάριο που θα παρακολουθήσετε θα έχει αυτομάτως θέση στο βιογραφικό. Ένα σεμινάριο μαγειρικής, για παράδειγμα, δεν έχει μάλλον να προσφέρει κάτι στο βιογραφικό ενός ηλεκτρολόγου μηχανικού.

Με λίγα λόγια, αφιερώστε χώρο μόνο σε εκείνα τα πιστοποιητικά και τα διπλώματα χάρη στα οποία έχετε αποκτήσει δεξιότητες, τεχνικές ή κοινωνικές, που ενισχύουν το προφίλ σας ως κατάλληλου υποψήφιου για τη θέση που διεκδικείτε.

Δημιουργήστε ξεχωριστή ενότητα με τίτλο «Δια βίου μάθηση» ή «Επιμορφωτικά προγράμματα» και σημειώστε από κάτω τα επιλεγμένα σας. Αν πρόκειται να αναφερθείτε μόνο σε προγράμματα πιστοποίησης, μπορείτε εναλλακτικά να ονομάσετε την ενότητα «Πιστοποιήσεις».

Παράδειγμα:

Επιμορφωτικά προγράμματα

Σεπ. 2023       Σύνθετες Διαπραγματευτικές Ικανότητες, ICAP Training Solution
Παρακολούθηση σεμιναρίου 17 ωρών, χάρη στο οποίο μπορώ να αναπτύξω στρατηγικές και να εφαρμόσω μεθόδους που οδηγούν στην επιτυχή διαπραγμάτευση.

Απρ. 2022       Πιστοποίηση Πωλητή Λιανικής, Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων
Λήψη πιστοποίησης κατόπιν επιτυχίας στα θέματα των εξετάσεων, τα οποία κάλυπταν τη χρήση βασικών αρχών Η/Υ, τεχνικές προσωπικής πώλησης, after sales service κ.ά.

"Η θέση και η έκταση της ενότητας της εκπαίδευσης στο βιογραφικό εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο αυτή μπορεί να ενισχύσει την αίτηση εργασίας σας."

Σε ποιο σημείο του βιογραφικού τοποθετείται η εκπαίδευση;

Ο βασικός κανόνας δημιουργίας βιογραφικού είναι ότι όσο πιο σημαντική είναι μια ενότητα για την προβολή των προσόντων μας τόσο πιο νωρίς εμφανίζεται στο βιογραφικό.

Έτσι:

 • Αν έχετε επαγγελματική εμπειρία, θα επιλέξετε το αντίστροφο χρονολογικό βιογραφικό, στο οποίο εμφανίζονται κατά σειρά: τα προσωπικά στοιχεία σας, το προφίλ, η εργασιακή εμπειρία και μετά η εκπαίδευση.
 • Αν είστε φοιτητές και νέοι απόφοιτοι, είναι καλύτερο για εσάς το χρονολογικό βιογραφικό που εστιάζει στην εκπαίδευση, ανάγοντάς τη σε κεντρική ενότητα και τοποθετώντας τη μετά τα προσωπικά στοιχεία και το προφίλ.
 • Αν κάνετε αλλαγή καριέρας ή έχετε μεγάλα κενά στην επαγγελματική πορεία σας, μπορεί να σας φανεί χρήσιμο το λειτουργικό βιογραφικό, που στήνεται πάνω στις δεξιότητές σας και αφήνει την εκπαίδευση για το τέλος.

Συμβουλές για μια αποτελεσματική ενότητα εκπαίδευσης

Τώρα που ξέρετε πού να τοποθετήσετε την ενότητα της εκπαίδευσης και τι να γράψετε σε αυτήν, ας δούμε κάποιες συμβουλές για να αυξήσετε την αποτελεσματικότητα του βιογραφικού σας.

Μη μακρυγορήσετε

Το βιογραφικό σας πρέπει να είναι σαφές και σύντομο, προσφέροντας με εύληπτο τρόπο χρήσιμες πληροφορίες. Αν είστε νέοι υποψήφιοι και θέλετε να αναδείξετε την εκπαίδευσή σας, εμπλουτίζοντας την ενότητα με προαιρετικά στοιχεία, μην υπερβείτε τις πέντε σύντομες προτάσεις-περιγραφές για κάθε εγγραφή. Επίσης, βάλτε bullet μπροστά από κάθε πρόταση.

Στοχεύστε σωστά

Ποια προσόντα προάγει η αγγελία εργασίας στην οποία απαντάτε ως πιο σημαντικά; Προσαρμόστε την ενότητα της εκπαίδευσης με την αναφορά των κατάλληλων μαθημάτων και εμπειριών φοίτησης, ώστε να αναδεικνύει τις γνώσεις και τις ικανότητές σας που είναι πιο κρίσιμες για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας. 

Δώστε σημασία στην εκπαίδευση στο βιογραφικό σας

Η ενότητα την εκπαίδευσης παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στους εργοδότες, ώστε να αξιολογήσουν την καταλληλότητά σας για τον ρόλο που διεκδικείτε, είτε είστε έμπειροι εργαζόμενοι είτε, ακόμα περισσότερο, νέοι υποψήφιοι. 

Οι περισσότερες αγγελίες εργασίας -αν όχι όλες- κάνουν αναφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης που απαιτείται για την κάλυψη της θέσης. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία εκπαίδευσης δεν μπορούν να λείπουν από κανένα βιογραφικό. 

Αυτό που καλείστε να κάνετε είναι να αξιολογήσετε πόσο σημαντικά είναι για την αίτησή σας, ανάλογα με την εμπειρία που διαθέτετε στο αντικείμενο, ώστε να δώσετε στην εκπαίδευση τη θέση και την έκταση που αρμόζει για την περίπτωσή σας.

Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, φροντίστε να προσαρμόζετε κάθε φορά τη σχετική ενότητα ανάλογα με την αγγελία εργασίας όπου απαντάτε - κάτι που μπορείτε να κάνετε εύκολα και γρήγορα αν επιλέξετε το CVwizard για τη δημιουργία του βιογραφικού σας.

Κοινή χρήση μέσω:
Yiouli Sikioti
Yiouli Sikioti
Συντάκτρια
Έμπειρη δημοσιογράφος και Content Writer, η Γιούλη Συκιώτη δημιουργεί αναλυτικούς οδηγούς για δυνατό βιογραφικό, αποτελεσματική συνοδευτική επιστολή και επιτυχία στην αναζήτηση εργασίας.

Κάνε εντύπωση με το βιογραφικό σου

Εύκολα και γρήγορα, φτιάξε και κατέβασε ένα επαγγελματικό βιογραφικό.

Δημιουργία βιογραφικού