Sådan angiver du din uddannelse på CV’et
Skrevet af Radvilé Liolyte, tekstforfatter • Senest opdateret d. 22. april 2024

Sådan angiver du din uddannelse på CV’et

Afhængigt af, om du søger job eller studieplads, kan indholdet i og placeringen af dit CV-afsnit om uddannelse have stor betydning for dit CV’s succes. For arbejdsgivere er det eksempelvis vigtigt at kunne se din faglige baggrund i korte træk. Uddannelsesinstitutioner går derimod op i detaljerede beskrivelser og karakterer. Hvor meget du fortæller, og hvordan du udformer dit uddannelsesafsnit, skal derfor tilpasses din modtager. I denne artikel ser vi på, hvordan du bedst kan præsentere din uddannelse på CV’et.

Skal du skrive din uddannelse på CV'et?

Det korte svar er ja. Din uddannelse giver potentielle arbejdsgivere et indblik i både din faglige baggrund, din evne til at forpligte dig i flere år i træk og din lyst til at lære. Men du behøver ikke at skrive alle dine uddannelser på CV’et. Som en tommelfingerregel skal man angive de to seneste uddannelser, og der må gerne være flere, hvis det er relevant for arbejdsgiveren. Eksempelvis er folkeskole sjældent relevant og skal kun angives, hvis det er en af dine to seneste uddannelser.

Hvad leder arbejdsgivere efter i dit uddannelsesafsnit?

Først og fremmest leder arbejdsgivere efter sammenhæng mellem din uddannelse og den stilling, du søger. Derfor har en tydelig struktur og nøje udvalgte beskrivelser i CV-afsnittet om din uddannelse en stor betydning for, hvor stærkt dit CV vil fremstå. Selve indholdet bør også tilpasses din karrieresituation og den type ansøgning, du sender.

 • Når du ansøger om en opslået stilling, er det bedst at skrive de mest relevante uddannelser på CV’et. Hvis du har flere uddannelser, kan du overveje at sortere de irrelevante fra for at tydeliggøre din faglige retning. Et klart og målrettet CV har største chancer for at blive udvalgt.
 • Søger du uopfordret, skal dit CV stadig være målrettet og relevant. Men har du ikke nogen relevante uddannelser, kan du angive dem, du har taget. Udvid dine angivelser med korte kompetencebeskrivelser, der viser arbejdsgiveren den faglige sammenhæng, de leder efter.

Går du stadig i skole eller er studerende, kan du angive to uddannelser, inkl. den nuværende. Hvis du oveni kan nævne nogle fag og projekter, der er relevante for stillingen, kan det være en fordel, især med henblik på studierelevante jobs.

Pro tip

Husk, at kvalitet ofte vægtes højere end kvantitet. Det er bedre at fremhæve et par relevante uddannelser og kvalifikationer, der understøtter din ansøgning, end at liste en lang række uddannelser, der peger i forskellige retninger. Overvej også at tilpasse uddannelsesafsnittet for hvert job, du søger, for at fremhæve de mest relevante kompetencer.

Hvor på CV’et skal man skrive sin uddannelse?

Størstedelen af danske arbejdsgivere vægter erhvervserfaringen højere end uddannelsen. Har du meget erfaring, kan du derfor med ro i sindet flytte afsnittet om din uddannelse ned under erfaringsafsnittet. Er du derimod nyuddannet, eller er din uddannelse obligatorisk for stillingen? Skriv den øverst på CV’et, så arbejdsgiveren kan se det vigtigste først.

Hvordan skal man angive uddannelse på CV'et?

Når du skal beskrive dine uddannelser på CV’et, er det vigtigt at strukturere dem i en omvendt-kronologisk rækkefølge og fremhæve dine kompetencer. Start med at angive din seneste uddannelse, efterfulgt af ældre uddannelser, og inkludér følgende informationer:

Obligatoriske informationer:

 • Uddannelsesnavn og -grad: Angiv uddannelsens grad (f.eks., STX, bachelor, kandidat, diplomuddannelse) og navnet på uddannelsen. Har din uddannelse skiftet navn, kan det være en god idé at angive det nuværende navn og skrive det tidligere navn i parentes.
 • Navnet på din uddannelsesinstitution: Angiv det aktuelle navn på skolen, professionshøjskolen eller universitetet med evt. gammelt navn i parentes. Medmindre det er selvindlysende, kan du også angive den by og land, uddannelsesinstitutionen ligger i. Gør det konsekvent med alle uddannelser i afsnittet for en god ordens skyld.
 • Uddannelsens start- og slutdato: Angiv begge årstal, også hvis du stadig er under uddannelse. Hvis måneder er vigtige for at vise sammenhængen mellem dit studie- og arbejdsliv, kan du også angive dem.

Vigtige tilføjelser, der altid er relevante

 • Virksomheder, hvor du var i praktik eller i mesterlære: Nævn, hvor du var lærling eller praktikant, og sørg for, at det samme er beskrevet under din erhvervserfaring.
 • Sabbatår: Angiv sabbatår med start- og slutdato samt en kort beskrivelse af, hvad du hovedsageligt lavede. Sørg for, at afsnittet om din erhvervserfaring, frivillige jobs eller fritidsinteresser afspejler dette.
 • Kompetencebeskrivelse: Navne på uddannelser er ofte for abstrakte for, at arbejdsgivere kan forstå, hvad du kan. Find derfor den officielle kvalifikations- eller kompetencebeskrivelse på din uddannelses hjemmeside, og pluk de mest relevante kompetencer fra listen med øje for, hvad der er mest relevant for din drømmearbejdsgiver.
 • Efteruddannelse, certificeringer, mm.: Hvis du, mens du var under uddannelse, tog kurser og fik certifikater, kan du skrive dem under den pågældende uddannelse. Har du derimod taget flere kurser på forskellige læresteder, lav da et særskilt afsnit om efteruddannelse, inkl. relevante kurser, workshops og certifikater.

Valgfrit og relevant i særlige tilfælde

 • Speciale, opgaver og projekter: Hvis du er nyuddannet og ikke har megen erfaring, kan du kort beskrive dit speciale, fremhæve bestemte fag eller nævne større projekter, der øger dit CV’s værdi.
 • Akademiske præstationer: Hvis du søger ind på en uddannelse, især i udlandet, kan du nævne dine høje karakterer, priser, legater eller anden form for akademisk anerkendelse, du fik. I andre sammenhænge er det mere værdifuldt at nævne dine udgivelser og bidrag.
 • Dit engagement i studiemiljøet under uddannelsen: Hvis du er nyuddannet arbejdssøgende, eller når du søger ind på et studie, hvor der skal sendes et CV, kan du angive, om du har haft tillidshverv eller på andre måder var aktiv i dit skolesamfund. Dette viser, at du er initiativrig og vil have en aktiv rolle i dit arbejds- eller uddannelsesmiljø. 
“Et klart og målrettet CV har største chancer for at blive udvalgt.”

Sådan skriver du afsluttet uddannelse på CV'et

Når du skal angive fuldførte uddannelser på dit CV, kan du følge opskriften oven over og skrive de obligatoriske informationer først. Overvej derefter, hvordan du kan skræddersy afsnittet til stillingen ved hjælp af kvalifikationsbeskrivelser.

Eksempel:

BA i international virksomhedskommunikation i engelsk, Aarhus Universitet, Aarhus, 2019-2023

Denne uddannelse kvalificerer mig til at analysere, tilrettelægge, udføre og facilitere virksomhedens engelsksprogede PR og international markedskommunikation.

Sådan angiver du igangværende uddannelse på CV'et

Igangværende uddannelse skal angives ligesom en normal uddannelse med slutdatoen der, hvor du forventer at blive færdiguddannet. Hvis du skal ansøge om en studierelevant stilling, kan det være en fordel at nævne de faglige områder, du har særlig interesse i, de fag, du har haft, og hvad du føler dig stærkest i.

Eksempel:

Cand.merc i finansiering og regnskab, Københavns Universitet, 2023-2025

Aktuelt fokuserer jeg på risikostyring og investeringsstrategier og styrker mine analytiske evner inden for finansielle markeder.

Sådan angives en permanent afbrudt uddannelse på CV’et

Var du begyndt på en uddannelse og fandt ud af, at det ikke var noget for dig? Det kan du sagtens også angive på dit CV, så længe dette tjener et formål. Hvis den uafsluttede uddannelse ligger langt tilbage i tiden, og du har taget andre uddannelser bagefter, kan du helt lade være med at nævne den.

Er den derimod en af dine seneste uddannelser, så angiv den med start- og slutdato, og beskriv kort, hvad du ville i stedet for den uafsluttede uddannelse. Med andre ord, find en positiv vinkel, hvor du viser, hvordan din beslutning bidrog til, at du kunne få mere praktisk erfaring eller den uddannelse, du virkelig drømte om.

Eksempel:

Bachelor i biologi, Aarhus Universitet, 2018-2019

Jeg valgte at afbryde min uddannelse for at forfølge en karriere inden for IT.

Sådan beskriver du udvekslingsophold på CV’et

Erasmusophold og andre studieforløb i udlandet, hvor du kun har taget et semester eller to, skal angives som ekstrainformation under din hoveduddannelse. Angiv dit studieophold med universitetets navn, perioden for opholdet og evt. en kompetencebeskrivelse med fokus på personlige kompetencer. På den måde vil den ikke overlappe med kvalifikationsbeskrivelsen for dit hovedstudie, men i stedet fremhæve andre aspekter af din profil.

Eksempel:

Udvekslingssemester i International Business, University of California, Berkeley, August 2022 - December 2022

Jeg udviklede mine sprogfærdigheder og fik en dybere forståelse for forskellige kulturelle perspektiver i forretningskontekster.

Sådan angiver du international uddannelse på CV’et 

Hvis du har taget hele din uddannelse i udlandet, kan du angive den som enhver dansk uddannelse. Hvis uddannelsens grad afviger fra det danske system, kan du bruge Europass til at finde danske ækvivalenter. Omvendt, hvis du skal sende dit CV til et andet land, kan du på deres platform få hjælp til at konvertere din uddannelse. Læs mere i vores guide om Europass.

Eksempel:

Master i Miljøvidenskab, University of British Columbia, Canada, 2019 - 2021

Denne uddannelse kvalificerer mig til stillingen som bæredygtighedsrådgiver.

Opsummering 

Når du angiver din uddannelse på CV'et, skal du som minimum angive de to seneste uddannelser. Vælg dem, der er mest relevante i forhold til den stilling, du drømmer om. Sørg for, at din CV-skabelon har en klar og overskuelig struktur, der fremhæver sammenhængen mellem din uddannelse, erfaring og din ønskede stilling. Vælg en omvendt-kronologisk rækkefølge, og tilpas dine beskrivelser til hver ny stilling, du søger.

Held og lykke med dit CV!

Del via:
Radvilé Liolyte
Radvilé Liolyte
LinkedIn
tekstforfatter
Har i over 15 år researchet blandt andet rekrutteringsbranchen og skrevet over 100 praktiske guides, der hjælper jobsøgende til at skrive et stærkt CV.

Bliv husket med dit CV

Opret og download et professionelt CV nemt og hurtigt.

Opret CV