Osoite CV:ssä - hitti vai huti?

Onko osoite välttämätön CV:ssä?

CV:n rakenne on monelta osin vakiintunut konsepti, ja siihen kuuluu että yhteystiedoissa on hakijan osoite. Mutta onko osoite välttämätön nykyisin, kun työnhaku on pääasiassa sähköistynyt ja toisaalta moni on siirtynyt tekemään etätöitä ainakin osittain? Entä miksi työnantaja voi haluta tietää osoitteesi? Kokosimme tähän artikkeliin tärkeimmät asiat, joita kannattaa pohtia kun harkitset osoitteen liittämistä ansioluetteloosi.

Miksi osoitetta tarvitaan ansioluettelossa?

Moni työnhakija on pohtinut miksi osoitetta kysytään työnhaun yhteydessä, vaikka koko rekrytointiprosessi on sähköinen ja työkin voi olla luonteeltaan etätyötä. Onko osoite siis turha? Kysymys on aiheellinen, sillä vaikka rekrytointi on siirtynyt digitaalisiin kanaviin, CV:n rakenne on pysynyt samana. 

Osoitteen, kuten monen muunkin CV:ssä olevan tiedon yhteydessä, tärkeintä onkin mitä työnantaja odottaa näkevänsä ansioluettelossa. Joissakin tapauksissa rekrytoijat pitävät osoitetta tarpeettomana, etenkin mikäli työ on täysin kotoa käsin tehtävää tai osittain etätyötä. Työnantajalle on tällöin yhdentekevää missä asut, ainakin rekrytointivaiheessa. Mikäli asut toisessa maassa, tämä voi kuitenkin olla tärkeä tieto jo senkin vuoksi, että työnantajan pitää ymmärtää muun muassa verotukseen liittyviä seurauksia. 

Osoitteen kysyminen voi muutenkin liittyä käytännön kysymyksiin. Mikäli työtä tehdään pääasiassa työpaikalla on työnantajalle on tärkeää, että työntekijä pääsee mutkatta työpaikalle ja kotiin tiettyinä aikoina, on todennäköistä että työnantaja kysyy kuinka työmatkat voisivat sujua. Toinen käytännönläheinen syy kysyä osoitetta liittyy itse rekrytointiprosessiin, eli mikäli hakija palkataan työhön, on CV:ssä jo valmiiksi osoitetiedot jotka voi siirtää HR-järjestelmään ja palkkahallinnon järjestelmään. 

Osoitteen CV:stä pois jättäminen voi puolestaan herättää joissakin tapauksissa kysymyksiä, sillä se poikkeaa standardista. Näin ei ole kaikkien rekrytoijien kohdalla, mutta on hyvä ottaa huomioon että hakiessa työpaikkaa etenkin perinteisiltä toimialoilta, on hyvä noudattaa normeja muun muassa CV:n muotoilun suhteen. 

Mikä on oikea osoitteen formaatti CV:ssä

Suomen kieliopissa on olemassa selkeät säännöt sitä varten, kuinka osoite muotoillaan oikeaoppisesti (1). On hyvä huomioida, että tämä vaihtelee eri maiden välillä, eli osoitteen oikea kirjoitusmuoto Suomessa ei välttämättä ole oikein edes naapurimaassa Ruotsissa. Oikeaoppista osoitteen muotoilua pitää noudattaa sekä hakijan oman osoitteen että työnantajan osoitteen kohdalla. 

 • Nimi kirjoitetaan luonnollisesti ensimmäisenä. Vaikka olisit käyttämässä CV:n tekoon CV-mallipohjaa, jossa nimi muodostaa otsikon tai on muutoin korostettu suuremmalla fontilla, osoitetietojen yhteydessä on hyvä mainita nimi vielä samalla fontilla ja fonttikoolla kuin itse osoitekin. 
 • Mikäli olet lisäämässä ansioluetteloon vastaanottajan osoitetiedot, muista että vastaanottajan nimi tulee ennen yrityksen nimeä alla olevan esimerkin mukaan. Mikäli tiedossasi ei ole rekrytoinnista vastaavan henkilön nimeä, voit osoittaa CV:n vain yrityksen nimellä. 
 • Katuosoitteen osalta osoitetietoihin tulee katuosoite normaalilla tapaa.
 • Myös postinumero ja postitoimipaikka kirjoitetaan normaalilla tapaa, ja Suomessa postitoimipaikan nimi kirjoitetaan aina suuraakkosin, eli esimerkiksi HELSINKI, ei Helsinki. 

Esimerkkejä

Hakijan osoitetiedot:

Maija Miettinen
Mansikkatie 16 A 10
33100 TAMPERE

Kun rekrytoinninnista vastaavan henkilön nimi on tiedossa:

Henri Heinänen
Oulusoft AS
Rantatie 12
90100 OULU

Kun rekrytoinnista vastaavan henkilön nimi ei ole tiedossa:

Oulusoft AS
Rantatie 12
90100 OULU

Muista aina tarkistaa osoitteen oikeaoppinen muotoilu ennen kuin lähetät ansioluettelosi työnantajalle. Mikäli lähetät myös työhakemuksen, muista tarkistaa että osoitteen muotoilu noudattaa samaa kaavaa, jotta kokonaisuus on johdonmukainen. Etenkin postitoimipaikan kirjoittaminen suuraakkosilla tahtoo unohtua monelta, mutta se on yksityiskohta jolla voit erottua joukosta etenkin kun olet hakemassa työpaikkaa, jossa kirjallinen ilmaisu ja huolellisuus ovat tärkeässä asemassa.

VINKKI:

Moni työnantaja on siirtynyt käyttämään rekrytoinnissa rekrytointijärjestelmää, johon hakija syöttää omat tietonsa. CV lastataan tällöin työpaikkaa hakiessa usein liitetiedostona. Vaikka syöttäisit omat osoitetietosi rekrytointijärjestelmän tietokenttiin, on hyvä käytäntö ottaa osoitetiedot mukaan itse ansioluetteloon, etenkin mikäli olet hakemassa työpaikkaa vaikkapa teollisuuden parista tai julkiselta sektorilta.

Miksi osoite kannattaa olla CV:ssä mukana

Monessa tapauksessa asuinpaikallasi ei välttämättä ole merkitystä työpaikan kannalta, mutta toisaalta on paljon työpaikkoja, joissa esimerkiksi lyhyt työmatka on etu, tai työnantaja haluaa nimenomaan palkata työntekijän toisella paikkakunnalla kuin missä työnantajan konttori sijaitsee. 

 • Mikäli työsi on luonteeltaan sellaista, että joudut usein tekemään epäsäännöllisiä työaikoja tai teet vuorotyötä, on tärkeää että pääset työpaikalle vuorosi alussa. Tällöin on luontevaa, että työnantaja haluaa tietää jo rekrytointiprosessin alussa, että kotisi sijainti on kätevä työmatkojen taittamisen näkökulmasta. 
 • Osoitteen avulla on mahdollista viestittää epäsuorasti omasta henkilökohtaisesta elämäntilanteestasi, esimerkiksi mikäli osoitteesi on omakotitaloalueella tai kaupungin keskustassa. Työnantaja voi tehdä tämän tiedon perusteella alitajuisesti päätelmiä sen suhteen, millainen henkilö olet. 
 • Joissakin tilanteissa itse asuinalueesi voi olla eduksi työn kannalta, mikäli työsi luonne on sellainen että se vaatii joko alueen tuntemista tai alueella asuvan väestön tuntemista. Näin on esimerkiksi mikäli asut kaksikielisellä alueella ja olet hakemassa työpaikkaa asiakaspalvelusta, jossa kielitaito on luonnollisesti eduksi. 

Miksi osoitetta ei aina kannata ottaa mukaan ansioluetteloon

On joukko rekrytoinnin ammattilaisia, joiden mielestä osoitetiedot eivät enää ole CV:ssä välttämättömiä, ja joidenkin mielestä niitä ei missään nimessä kannata ottaa mukaan CV:een. Syitä näiden mielipiteiden taustalla on useita. 

 • Monen työn luonne on nykyisin sellainen, että se mahdollistaa etätyön tekemisen. Työnantajalle on tällöin yhdentekevää missä asut, kunhan se on maan rajojen sisäpuolella, etenkin verotuksellisista syistä.
 • Alueellinen eriytyminen on korostunut viime vuosina ja tämän vuoksi asuinalueisiin voi liittyä voimakas leima. Tämä voi olla alueesta liittyen positiivinen tai negatiivinen, mutta kun olet hakemassa uutta työpaikkaa, et varmastikaan halua että työnantaja tekee sinusta turhan pitkälle meneviä päätelmiä sen perusteella, että mikä postinumerosi on. Muista, että rekrytoijat ovat ihmisiä ja myös heidän päätöksentekoonsa vaikuttaa alitajunta, eli vaikka henkilöllä ei olisi aikomusta antaa ennakkoluulojen vaikuttaa päätöksentekoon, voi sitä olla käytännössä vaikea toteuttaa. 
 • Joillekin oman osoitteen kertominen voi tuntua liian yksityiseltä, ja työnhaussa onkin viime aikoina menty siihen suuntaan että esimerkiksi perhetilanteeseen liittyviä tietoja ei enää suositella mainittavan CV:ssä. Sama voi koskea myös osoitetta. Koko osoitteen sijaan CV:ssä voikin mainita postinumeron ja kaupungin, tai vain kaupungin. Joissakin tapauksissa myös pelkkä sähköpostiosoite voi riittää, etenkin kun olet hakemassa työpaikkaa vaikka teknologia- tai kasvuyrityksestä, sillä nämä alat ovat tunnetusti melko moderneja erilaisten käytäntöjen suhteen. 
 • On myös tapauksia, missä osoitteen ilmoittaminen voi vaikeuttaa työn saamista. Näin on esimerkiksi kun olet hakemassa työpaikkaa toiselta paikkakunnalta. Työnantaja voi olla epävarma siitä, kuinka varma olet muutostasi tai kuinka sopeudut uuteen paikkakuntaan. Pahimmassa tapauksessa työnantaja siirtää CV:si mappi ö:hön mikäli osoitteesi on toisella puolella Suomea. Tällöin voi olla parempi jättää osoite pois. 

Vaihtoehtoisia tapoja korvata koko osoite

Mikäli koko osoitteen liittäminen ansioluetteloon ei tunnu oikealta juuri sinun tilanteessasi, on tärkeää tietää mitä vaihtoehtoja osoitteelle on. Ansioluetteloa ei kuitenkaan voi tehdä ilman minkään sortin viitettä asuinpaikkaasi.

 • Voit jo tilan säästämisen vuoksi mainita CV:ssä vaikkapa vain kaupungin, jossa asut, tai postinumeron. Muista kuitenkin, että myös postinumeron perusteella voi tehdä päätelmiä - vaikka ne eivät osuisikaan oikeaan - elämäntilanteestasi ja -tyylistäsi.
 • Halutessasi voit mainita myös alueen, eli vaikkapa Itä-Uusimaa. Tämä voi olla hyvä vaihtoehto kun et halua mainita koko osoitetta, mutta viestittää että asut tietyllä alueella, etenkin mikäli olet hakemassa työpaikkaa jonka voi suorittaa etätyönä.

Työnhaun kannalta tärkeintä on aina kuitenkin se, että puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi ovat ansioluettelossa mukana. Valtaosa rekrytoijista käyttää joko puhelinta tai sähköpostia ottaessaan yhteyttä työnhakijoihin. 

“Ennakkoluulot voivat nousta esille myös asuinpaikan perusteella. Harkitse siis tarkasti kannattaako osoite mainita CV:ssä - rekrytoijat ovat ihmisiä, ja heidänkin päätöksentekoonsa vaikuttaa moni myös tiedostamaton asia.” 

Kannattaako osoite mainita CV:ssä? 

Mikäli olet tottunut siihen ajattelutapaan, että osoite on CV:ssä pakollinen tieto, voi olla hyvä harkita osoitteen tarpeellisuutta kun seuraavan kerran teet ansioluetteloa. On olemassa joukko syitä jättää osoite pois, ja toisaalta joissakin tilanteissa on perusteltua ottaa osoite mukaan ansioluetteloon. 

 • Mikäli olet hakemassa työpaikkaa julkiselta sektorilta tai muutoin perinteiseltä alalta, osoitetiedot on edelleen tärkeää olla mukana ansioluettelossa. Tämä johtuu siitä, että työnantaja odottaa löytävänsä nämä tiedot ansioluettelossasi. Eikä sinun aina tarvitse pelätä, että työnantaja tekisi päätelmiä yksityiselämästäsi osoitteen perusteella, sillä etenkin julkisella sektorilla jotkin työnantajat ovat siirtyneet niin kutsuttuun anonyymiin rekrytointiin, eli siinä peitetään kaikki hakijan henkilökohtaiset tiedot hakuprosessin alussa, ja haastatteluun kutsutaan vain koulutuksen ja kokemuksen perusteella. 
 • Siinä tapauksessa, että työsi vaatii joustavuutta työaikojen suhteen tai on vuorotyötä, voi olla hyvä mainita osoite ansioluettelossa. Hyvät kulkuyhteydet ovat tällöin eduksi, ja jos julkisia kulkuyhteyksiä ei ole, ainakin helppo ajomatka autolla työpaikalle on eduksi. 
 • Joissakin tapauksissa työnantaja sijaitsee eri paikkakunnalla kuin avoinna oleva työpaikka, tai työtehtävään kuuluu vaikkapa liikkuvaa myyntityötä tietyllä alueella, jossa satut itse asumaan. Osoite on tällöin hyvä olla mukana ansioluettelossa, ja siitä voi olla etua työnhaussa. 
 • Mikäli työnantaja käyttää työnhaussa rekrytointijärjestelmää eikä kyseessä ole erityisen perinteinen toimiala, voit jättää osoitteen pois, kunhan CV:ssä mainitaan sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. 

Lisää inspiraatiota CV:tä varten - osoite CV:ssä

Mikäli olet epävarma siitä, kannattaako osoite ottaa mukaan ansioluetteloon vai ei, muista että oikea vastaus riippuu aina omasta henkilökohtaisesta tilanteestasi ja työsi luonteesta. Selkeää kyllä tai ei -vastausta kysymykseen ei ole, vaikka viime aikoina työnhaussa onkin alettu vähentämään henkilökohtaisiin asioihin liittyviä tietoja esimerkiksi CV:ssä, eikä niitä työhaastattelussakaan enää kysellä perinteiseen tapaan. 

On hyvä muistaa, että osoitteen sijaan ansioluettelossa on muita tärkeitä osioita. Esimerkiksi taidot ovat tärkeässä roolissa melkein missä tahansa työpaikassa. Voit halutessasi hakea lisää vinkkejä CV:n tekemiseen eri alojen valmiista CV-esimerkeistä. Muista, että CV:n lisäksi työhakemus on tärkeä asiakirja, jossa voit korostaa omaa motivaatiotasi.

Viitteet:

(1) Kotimaisten kielten keskus: Osoitetiedot

Jaa via:

Anna hyvä ensivaikutelma CV:n avulla

Luo ammattimainen CV nopeasti ja helposti.

Aloita tästä