Geslacht op je CV: wel of niet?

Je geslacht vermelden op je cv

Je vraagt je wellicht af: waarom zou ik mijn geslacht op mijn cv zetten? Wat is het nut? Is het geen uitnodiging tot discriminatie? Ziet een recruiter of toekomstige werkgever al niet aan mijn naam wie ik ben? In veel gevallen zal of mág je geslacht er niet toe doen. Misschien heb je er nooit bij stil gestaan, maar het is toch goed om er iets langer over na te denken. Twijfel je? Lees dan zeker verder.

Het is je vast niet ontgaan dat steeds meer bedrijven en organisaties genderneutraal communiceren. De NS spreekt sinds juli 2007 reizigers in de stations aan met ‘beste reizigers’ in plaats van ‘dames en heren’, een secretaresse noemen we tegenwoordig administratief medewerker, een juf of meester is een docent en in steeds meer openbare toiletten en op kinderkleding zien we geen geslachtsaanduidingen meer. De strijd der seksen van de afgelopen vijftig jaar heeft haar vruchten afgeworpen en resulteerde in milde bewoordingen en neutrale pictogrammen.

Genderneutraal solliciteren

Naast het publieke debat, de media en de toegenomen mondigheid van recente generaties is er sinds 1994 de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB). De AWGB streeft gelijke behandeling van iedereen na en probeert te voorkomen dat mensen worden uitgesloten, bijvoorbeeld van werk. Werkgevers horen hiervan op de hoogte te zijn en naar te handelen, maar de werkelijkheid is weerbarstig en naleving is lastig. Zo is het logisch dat kandidaten die graag in aanmerking komen voor een beschikbare functie zich voor de werkgever zodanig presenteren dat bijvoorbeeld hun bijzondere naam, lastig te interpreteren portretfoto of gendertransformatie weggelaten wordt.

Niet verplicht om geslacht op cv te vermelden

De keuze is aan jou als sollicitant: het is geen verplichting om op je cv te vermelden of je een man of vrouw bent (óf genderneutraal). Houd je cv kort en bondig en laat weg wat niet ter zake doet. De tijd dat we (klakkeloos) alle persoonlijke gegevens op ons cv zetten – zoals burgerlijke staat en aantal kinderen – is voorbij. Vermeld je naam, geef duidelijk je adres, telefoonnummer en e-mailadres op. Met je geboortedatum geef je je leeftijd aan, maar ook dat is geen verplichting.

Welke persoonlijke gegevens vermelden

Je kunt ervoor kiezen om ook andere gegevens te noemen, zoals geboorteplaats, burgerlijke staat, geslacht, nationaliteit en het wel of niet hebben van kinderen. Een representatieve foto kan, maar hoeft niet. Uiterlijk is vaak geen kwalificatie of beoordelingscriterium, dat zou het in elk geval niet moeten zijn. In de zes tellen die de beoordeling van jouw cv duurt, kun je je afvragen welke informatie extra waarde toevoegt. Bovendien is het achterhaald om een ellenlang cv op te stellen; twee kantjes is voldoende. Je cv moet in één oogopslag een duidelijk beeld van jou als werknemer geven en zo min mogelijk vragen oproepen. In een gesprek is het aan jou wat je nog meer over jezelf loslaat.

Discriminatie op basis van geslacht - Nederland

De Algemene Wet Gelijke Behandeling regelt in Nederland dat iedereen gelijke kansen moet hebben op werk en opleiding. Een werkgever mag jou niet discrimineren op basis van een reeks kenmerken zoals nationaliteit, ras, godsdienst, politieke gezindheid of geslacht. Functietitels zijn tegenwoordig bij voorkeur genderneutraal en in vacatureteksten zie je steeds minder m/v achter de functietitel staan. Een wet van 25 jaar geleden zorgt echter nog niet helemaal voor een eenduidig effect in onze samenleving. Minister Jet Bussemaker (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 2012 tot 2017) vond de emancipatie van vrouwen te langzaam gaan: “Seksisme is aan de orde van de dag.”

Ook al zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen wél kleiner geworden, uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal Cultureel Planbureau (CPB) blijkt dat vrouwen nog steeds niet gelijk als mannen worden behandeld. Vrouwen hebben minder vaak dan mannen een betaalde baan, vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in topfuncties. Verder bekleden vrouwen vaker een deeltijdfunctie dan mannen en vrouwen krijgen voor gelijkwaardige functies minder betaald dan mannen.

Discriminatie op basis van geslacht - België

De wet op gelijke behandeling regelt dat iedereen gelijke kansen moet hebben op werk en opleiding. Een werkgever mag jou niet discrimineren op basis van een reeks kenmerken zoals nationaliteit, ras, godsdienst, politieke gezindheid of geslacht. Functietitels zijn tegenwoordig bij voorkeur genderneutraal en in jobaanbiedingen zie je steeds minder m/v achter de functietitel staan.

Uit het Global Gender Gap report van 2018 van het Zwitserse World Economic Forum dat gendergelijkheid meet, blijkt echter dat vrouwen in België nog steeds niet gelijk als mannen worden behandeld. In 2015 stond België nog op de 19de plaats, in 2018 is België gezakt naar de 32ste plaats. Minder gelijke kansen op de arbeidsmarkt en in de politiek zijn met name de oorzaak van deze daling. Ook al zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen kleiner geworden, het gemiddelde jaarinkomen voor vrouwen ligt nog steeds lager dan dat van mannen. Ook zijn er beduidend minder vrouwelijke managers en leidinggevenden dan mannen. Dit kan komen doordat vrouwen nog steeds vaker parttime werken of onbetaald werk doen.

Geslacht niet op je cv vermelden

Twijfel je? Denk je dat je geslacht tegen je kan werken en recruiters of werkgevers een reden geven om je niet uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek? Dan kun je overwegen op je cv je geslacht in het midden te laten. Hoe? Bijvoorbeeld door geen pasfoto op te nemen en niet je voornaam maar alleen je voorletter(s) te gebruiken. Opgelost! Bedenk wel dat je eventuele (onbewuste) discriminatie nooit helemaal kunt tegengaan: uiteindelijk ziet men toch wel of je een man of vrouw bent.

Bijzondere situaties

Stel dat je middenin een geslachtsverandering zit en nu een man bent en over een jaar een vrouw, of andersom. Dan heb je een goede reden om je geslacht niet op te nemen op je cv. Je privésituatie gaat in principe niemand iets aan. Ook je toekomstige werkgever niet. Dus of je nou een man of vrouw bent: dat heeft (meestal) niets te maken met wat je in de nieuwe functie gaat doen. Het zegt ook niets over je vaardigheden. Bedenk in elk geval hoe je hiermee omgaat tijdens het sollicitatiegesprek.

Wel handig om je geslacht op je cv te vermelden

In sommige situaties is het juist erg handig om je geslacht op je cv te vermelden. Mocht uit jouw voornaam niet meteen blijken dat je een man of vrouw bent, dan kun je overwegen om het kopje ‘geslacht’ op te nemen. Doe dit dan alleen als je solliciteert op functies die specifiek vragen om een man of een vrouw. Denk aan een film- of televisierol, modellen die mannen- of juist vrouwenkleding moeten showen, een vrouwenarts of een hulpverlener in een opvangcentrum voor vrouwen.

Positieve discriminatie: voorkeur voor een man of vrouw

De voorkeur voor een man of vrouw komt bij werkgevers vaak voort uit de wens om de diversiteit in het team te vergroten. Uit onderzoek blijkt dat diversiteit in je team de organisatie helpt om beter te presteren. Dit noem je ‘positieve discriminatie’ en het is toegestaan. Als je in de voorkeursgroep val, kun je eventueel je geslacht vermelden op je cv. Maar dan alleen als uit jouw foto of naam niet direct blijkt dat je een man of vrouw bent.

Delen via:

Maak indruk met je CV

Eenvoudig en snel een professioneel CV opstellen en downloaden.

CV maken