CV:ssä valehtelu

CV:ssä valehtelu

Kun kilpailu työmarkkinoilla on kovaa eikä uutta työpaikkaa löydy, voi herätä kiusaus muutella totuutta ja saada oma CV näyttämään todellisuutta paremmalta. Valehtelu voi olla työhistorian muuttamista, koulutukseen liittyvää tai osaamiseen liittyvää. Valheella on kuitenkin aina lyhyet jäljet, joten CV:ssä valehtelua ei missään tapauksessa kannata kokeilla. Pahimmassa tapauksessa se voi johtaa työsuhteen lopettamiseen, kun työnantajalle selviää että työntekijän osaaminen tai koulutus eivät vastaakaan työtehtävän vaatimuksia ja CV:ssä kerrottua.

Miksi työnhakija valehtelee CV:ssä? 

Totuuden vääristely, liiottelu, asioiden värittäminen, petkuttaminen, juksaaminen - rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta on parasta puhua siitä sillä oikealla nimellä: valehtelu. Lähes jokainen, joka on jossakin vaiheessa elämäänsä hakenut uutta työtä, tietää kuinka aikaa vievää ja raskasta työnhaku voi olla. Moni joutuu hakemaan jopa kymmeniä työpaikkoja ennen ensimmäistä työhaastattelua, joten on ymmärrettävää, että omien ansioiden kaunistelu CV:ssä voi alkaa tuntumaan houkuttelevalta. Työttömyysprosentti on Suomessa yli kahdeksan, joten samassa tilanteessa on päivittäin tuhansia suomalaisia. 

On paljon erilaisia tilanteita, joissa työnhakijat valehtelevat: 

Aukko työhistoriassa

Työhistoriassa olevan aukon peittäminen. Joissakin tapauksissa hakija on syystä tai toisesta ollut työmarkkinoiden ulkopuolella, eikä halua kertoa tästä työnhakutilanteessa. Tällöin aukko voidaan “peittää” esimerkiksi venyttämällä työsuhteiden kestoa, jotta niiden väliin ei jää aukkoa, tai keksimällä ihan kokonaan tuulesta temmattu työpaikka, joka kattaa aukon ajanjakson. 

Titteli

Etenkin kun työnhakija haluaa edetä urallaan tai näyttää pätevämmältä kuin todellisuudessa on, voi joissakin tapauksissa käydä niin, että CV:ssä oleva titteli muuttuu paremmaksi kuin se todellisuudessa on ollut. Esimerkiksi koordinaattori muuttuu päälliköksi tai myyntineuvottelija myyntipäälliköksi. On tunnettu tosiasia, että uralla eteneminen on vaikeampaa kuin saman tason työpaikan löytäminen toisesta yrityksestä. 

Työtehtävät 

Mikäli olet hakemassa uutta työpaikkaa, joka vaikuttaa todella kiinnostavalta ja tiedät osaavasi kaikki siihen kuuluvat tehtävät, mutta sinulla ei ole varsinaista työkokemusta kuin parista tehtävästä, mitä teet? Joissakin tapauksissa hakija innostuu niin paljon, että valehtelee kokemuksestaan ja kertoo aiempiin työtehtäviin kuuluneen tehtäviä, joita ei todellisuudessa ole ollut, siinä toivossa että tämä antaisi “kokemuspisteitä” työnhaun yhteydessä. Tämäkin on sinänsä ymmärrettävää, että työnantajat eivät välttämättä halua palkata työntekijää, jolla ei ole kokemusta ja joka vaatii pitkän perehdytyksen. 

Saavutukset

Tämä liittyy myös haluun vaikuttaa pätevämmältä kuin todellisuudessa on. Etenkin kun hakija tietää, että tiettyyn työpaikkaan on paljon hakijoita, joista moni on hyvinkin pätevä, voi tulla houkutus kertoa työn saavutuksista, jotka eivät ihan vastaa todellisuutta. Esimerkiksi myyntilukujen tai muuhun yleisesti mitattavaan asiaan liittyen on tavallista mainita tuloksia CV:ssä, ja koska luvut ovat yleensä yritysten sisäisiä, voi tulla houkutus suurennella omia lukuja siinä toivossa, että erottuu hakijajoukosta. 

Koulutus

Koulutukseen liittyen CV:ssä voi valehdella monella tapaa. Ensinnäkin pahin tapaus: hakija voi valehdella hänellä olevan koulutus, jota hänellä ei ole, edes osittain suoritettuja opintoja. Toisekseen hakija voi valehdella suorittaneensa tietyn tutkinnon, vaikka opinnoista olisikin jäänyt uupumaan lopputyö. Kolmanneksi hakija voi myös valehdella opintojen tuloksista, kuten arvosanoista. Joissakin tapauksissa hakija voi haluta valehdella myös opintojen sisällöstä halutessaan antaa vaikutelman siitä, että hänellä on todellisuutta enemmän alaan tai työtehtävään liittyviä kursseja. 

Osaaminen

Voi myös olla, että kiinnostavassa työpaikkailmoituksessa peräänkuulutetaan osaamista, jota hakijalla ei ole tai on hyvin rajoitetusti. Näin voi olla esimerkiksi kielitaidon tai tietyn ohjelmiston kohdalla. Tällöin voi tulla houkutus mainita CV:ssä nämä asiat oman osaamisen joukossa, vaikka todellisuudessa osaaminen ei riittäisi täyttämään työnantajan edellytyksiä.

Suosittelijat

Suosittelijat ovat monessa rekrytointiprosessissa tärkeitä ja tulevat yleensä esille vasta hakuprosessin loppuvaiheessa. Mikäli olet todella innokas saamaan kyseisen työpaikan, mutta sinulla ei ole suosittelijoita, älä tyydy antamaan vaikkapa kaverin tai sukulaisen tietoja suosittelijana, ja pahimmassa tapauksessa kertomaan, että kyseinen henkilö on entinen esimiehesi tai kollega. Tämä on kuitenkin tilanne, joka tulee esille rekrytoinnin ammattilaisten keskuudessa säännöllisesti. 

Mikä on CV:ssä valehtelua?

On vaikea vetää rajaa sille, mikä on CV:ssä valehtelua. Sanotaan vaikkapa että olet joskus käynyt kansalaisopiston kiinan kielen kurssilla, jolla olet oppinut kielen alkeet. Onko kielitaitosi siis “alkeet”, vaikka et enää muista kurssilta mitään? Kielitaidon kohdalla rajan vetäminen voi olla vaikeaa jollet suoranaisesti liioittele osaamisesi tasoa eikä sitä ole koskaan testattu.

Myös työtehtävien osalta rajanveto voi olla haasteellista. Tyypillinen esimerkki on, että olet käyttänyt pienen ajan työajastasi tiettyyn tehtävään, vaikkapa yrityksen sosiaalisen median profiilien ylläpitoon. Voiko tällöin sanoa, että olet ollut sosiaalisen median vastaava? Käytännössä olet ollut vastuussa sosiaalisen median tileistä, mutta mikäli olet käyttänyt työtehtävään puoli tuntia viikossa, voi olla liioiteltua sanoa, että olet ollut sosiaalisen median vastaava.

Koulutuksen suhteen on valehtelun rajan vetäminen on melko helppoa, koska hakijalla joko on tai ei ole vaadittua koulutusta. Mikäli olet suorittanut vain osan tutkinnosta etkä halua jättää koulutus-osiota tyhjäksi, kannattaa ehdottamasti mainita että olet suorittanut x opintopistettä tai x vuotta kyseisestä tutkinnosta. Mikäli et halua mainita kuinka kauan olet suorittanut opintoja, voit myös hyvin mainita, että olet vuosina x-x suorittanut kyseisen tutkinnon opintoja, ja mainita oppilaitoksen nimi. 

Yksi hyvä keino määritellä valehtelun raja on kysyä itseltäsi mitä entinen esimies tai kollega sanoisi CV:si sisällöstä. Mikäli uskot, että entinen esimies ei olisi ihan samaa mieltä esimerkiksi työtehtävien suhteen, voi olla että CV:ssä listatut työtehtävät eivät vastaa totuutta. Joskus voi myös olla niin, että esimiestehtäviin hakeva henkilö kertoo CV:ssä olleensa vastuussa tiimistä tai muista työntekijöitä. Tämänlaista totuuden venyttämistä voi olla vaikea välttää paljastumatta mikäli rekrytointiprosessin yhteydessä halutaan kontaktoida suosittelijoita, ja olisi luonnollisesti harmillista mikäli hyvin edennyt hakuprosessi tyssää siihen, että työnantajalle selviää ettei hakija olekaan ollut esimiesasemassa.

Vinkki:

Työnantaja voi purkaa työsuhteen koeaikana melko helposti, eikä irtisanomisaikaa tällöin ole. Mikäli olet CV:ssä kertonut osaavasi asioita, joita et todellisuudessa osaa, asetat tämän perusteella työnantajan odotukset osaamisesi suhteen turhan korkealle. Mikäli koeajan aikana ilmenee, että osaamisesi ei täytäkään odotuksia, voit pahimmassa tapauksessa menettää työpaikkasi ilman varoitusaikaa koeaikapurun vuoksi. Valehtelun hinta voi siis olla erittäin korkea.

CV:ssä valehtelun seuraukset

Vaikka kaikki tietävät, että valehtelu ei kannata, osa työnhakijoista syyllistyy valehteluun omassa CV:ssään tai muutoin työnhakuprosessin aikana. Et voi koskaan tietää, paljastuuko valehtelu vai ei, mutta sillä voi olla useita ikäviä seurauksia:

Valheen peittelyn taakka

Itse valehtelun sijaan raskainta on yleensä valheen peittelyn taakka, sillä sen aiheuttama stressi voi kestää pitkään. Liittyipä valhe työhistoriaan, koulutukseen tai osaamiseen, on usein mahdotonta tietää jääkö valheesta kiinni, ja jos jää, niin milloin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valehtelun jälkiä voi joutua peittelemään vuosikausia. Monelle tulee valehtelusta huono omatunto, ja aiheuttaa turhaa stressiä josta on vaikea vapautua. 

Puuttuvan osaamisen paikkaaminen

Mikäli olet saanut uuden työpaikan liioitellun osaamisen perusteella, voi jo ennen uuden työn alkamista alkaa jännittää miten selviät itse työn arjesta. Joissakin tilanteissa osaamiseen liittyvät puutteet voi korjata nopeastikin, esimerkiksi ottamalla kursseja vaikkapa tietyn ohjelmiston käyttöön liittyen, mutta esimerkiksi kielitaitoon tai puuttuvaan koulutukseen liittyvää aukkoa ei useinkaan pysty paikkaamaan lyhyellä aikavälillä. Osaamiseen liittyvä valehtelu tulee useimmiten nopeasti ilmi työpaikalla, ja tämän seurauksena voi olla se, että työnantaja pettyy osaamisesi tasoon. Tämä puolestaan voi aiheuttaa vaikeuksia jo heti alkuunsa. 

Luottamuspula

Mikäli käy niin, että työnantaja saa jossakin vaiheessa tietää, että olet valehdellut osaamisestasi, koulutuksestasi tai työtehtävistäsi, on seurauksena vaikea tilanne luottamuksen kannalta. Kerran valehdelleeseen työntekijään voi olla vaikea luottaa. Myös työnantajan ja esimiehen välinen suhde voi vaikeutua, mikäli käy ilmi että työntekijä on valehdellut vaikkapa osaamisestaan, ja tämän luottamuksen uudelleen rakentaminen voi olla vaikeaa. 

Työpaikan menettäminen

Pahimmassa tapauksessa valehtelun seurauksena voi olla työpaikan menettäminen. Valtaosassa työsuhteista on käytössä koeaika, jonka aikana työsuhteen voi purkaa usein ilman irtisanomisaikaa. Koeajan tavoitteena on se, että sekä työnantaja että työntekijä voivat arvioida työn sopivuutta kyseiselle henkilölle, sekä ammattitaitoa sen suorittamiseksi. Mikäli hakija on liioitellut osaamistaan ja koeajan aikana selviää, että kyseistä osaamista ei olekaan tai se on huomattavasti mainostettua heikompaa, voi työnantaja päätellä, että henkilö ei ole soveltuva kyseiseen työhön ja päättää työsuhteen koeajalla. Toisaalta työnantaja voi myös saada selville, että työntekijä on valehdellut CVssään, ja tämän vuoksi päättää työsuhteen koeajalla luottamuspulan vuoksi. 

“Oman osaamisen liioittelu voi kostautua pahasti, mikäli työnantaja on tyytymätön työstä suoriutumiseen ja päättää työsuhteen koeajalla. Työntekijä voi tällöin joutua takaisin työnhakijaksi ilman irtisanomisaikaa.” 

Kuinka korjata CV:n puutteet valehtelematta

Valehteleminen on harvalle hauskaa ajanvietettä - etenkään työnhaun yhteydessä - vaan keino yrittää paikata omassa CV:ssä olevaa puutetta, joka voi vaikeuttaa työpaikan saamista. Totuuden vääristelemisen sijaan monessa tilanteessa on kuitenkin olemassa vaihtoehtoinen tapa ratkaista tilanne hakijan eduksi siten, että työpaikan saaminen helpottuu. 

Puuttuva koulutus

Puuttuvaa koulutusta ei voi taikoa ansioluetteloon, vaikka mikä olisi. Tämän sijaan voit luoda itsellesi erottuvan CV:n jossa korostat omaa työhistoriaasi, osaamistasi, mahdollisia kursseja, vahvuuksiasi, kielitaitoasi ja saavutuksiasi. Mikäli sinulla ei ole koulutusta vaikka lukion jälkeen, voit hyvin listata lukion koulutus-osiossa lyhyesti ainoana koulutuksena. Ja mikäli opintosi ovat jääneet kesken, kannattaa myös keskeneräiset opinnot mainita sen sijaan, että väittäisit suorittaneesi koko tutkinnon. 

Puutteellinen osaaminen

Mikäli unelmien työpaikkaan vaaditaan osaamista, jota sinulla ei ole, ei kannata vaipua epätoivoon. Monessa tapauksessa on mahdollista suorittaa kursseja osaamisen kartuttamiseksi, ja jopa ilmaiseksi. Etsi siis tietoa osaamiseen liittyvistä kursseista netistä ja suorita kursseja. Voit jo yhdenkin kurssin jälkeen lisätä tiedon kurssista ansioluetteloon, ja työnantaja näkee että vaikka sinulla ei olisi käytännön kokemus kyseisestä osaamisen alueesta, olet motivoitunut oppimaan. Ja tämä näyttää aina CV:ssä hyvältä. 

Väärä titteli

Mikäli sinulla on nykyisessä tai entisessä työpaikassasi ollut “väärä” titteli, eli titteli joka ei ole kertonut koko totuutta työsi sisällöstä, on olemassa keino kiertää tätä ilman, että joudut valehtelemaan. Mikäli tittelisi on esimerkiksi ollut markkinointikoordinaattori ja käytännössä työsi on liittynyt sosiaalisen median profiilien päivittämiseen, sisällön tuottamiseen ja markkinointikampanjoiden käytännön seuraamiseen, voit tittelin kohdalla mainita “Markkinointikoordinaattori / Sosiaalisen median sisällöntuotanto ja kampanjat”. Vastuualueesi tulee tällöin ilmi jo tittelin yhteydessä, ja on esimerkiksi rekrytoijalle nopeampi löytää. 

Aukko CV:ssä

Kenelläkään ei ole täydellistä CV:tä, eikä aukko CV:ssä ole epätavallista. Moni on uransa aikana ollut työmarkkinoiden ulkopuolella joko omasta tahdostan tai työttömyyden seurauksena. Käännä aukko positiiviseksi asiaksi ja mainitse vaikka aukon ajankohdan kohdalla käyttäneesi aikaa oman itsesi löytämiseen, perheen kanssa, pitämään huolta sairaasta omaisesta. 

Mikäli kaipaat potkua työnhakuun ja sinusta tuntuu, että CV:si ei ole erityisen erottuva, kannattaa myös harkita CV:n ulkoasun uudistamista. Tyylikäs ja hyvin jäsennelty CV erottuu joukosta, ja paras tapa päästä alkuun CV:n uudistamisen suhteen on käyttää valmiita CV-mallipohjia. Voit mös poimia lisää vinkkejä näyttävän CV:n tekemiseen CVwizardin CV-artikkeleista, jotka paneutuvat erilaisiin CV:n luomiseen liittyviin kysymyksiin. 

Muista nämä asiat CV:ssä valehtelusta

CV:ssä valehtelulle on monta syytä, mutta useimmiten takana on tarve tai toive saada oma CV näyttämään paremmalta.

  • Valehteleminen liittyy usein työtehtäviin, osaamiseen, työhistoriaan tai koulutukseen. 
  • Moni ei tule valehdellessaan ajatelleeksi valehtelun seurauksia. Huono omatunto ja pelko kiinni jäämisestä voi vaivata vielä vuosia työpaikan saamisen jälkeen, vaikka itse valheesta ei koskaan olisikaan jäänyt kiinni. 
  • Valehtelulla voi myös olla vakavia seurauksia, mikäli siitä jää kiinni. Pahimmassa tapauksessa työsuhde voidaan päättää koeajalla kun työnantajalle selviää, että hakijalla ei ollutkaan CV:ssä mainittua osaamista. 
  • Rehellisyys kannattaa, ja työnantajat arvostavat myös motivaatiota. Muista, että puuttuvaa osaamista voi aina paikata opettelemalla uutta. Voit myös painottaa omia henkilökohtaisia vahvuuksiasi motivaation lisäksi. 
Jaa via:

Anna hyvä ensivaikutelma CV:n avulla

Luo ammattimainen CV nopeasti ja helposti.

Aloita tästä