Huller i CV'et

Ledighed og huller i CV’ets kronologi

Barsel, orlov, langtidssygemeldinger og blot arbejdsløshed forårsager tidsmæssige huller i CV’ets ansættelseshistorik. Men de skal ikke forhindre dig i at lave et fremragende CV, der fremhæver dine kompetencer og viser arbejdsgiveren, at du matcher stillingens krav. Her kan du lære at angive dine ledighedsperioder sådan, så de styrker dit CV.

Typiske årsager til tidsmæssige huller i CV’et

Perioder, hvor du ikke var aktiv på arbejdsmarkedet, kan være iøjnefaldende på et kronologisk CV. Hvis ikke du forklarer dem, kan arbejdsgiveren blive i tvivl om, hvorvidt du er stabil i forhold til dit arbejde.

De typiske årsager til karrierepauser og tidsmæssige huller i CV’ets kronologi er:

 • Barselsorlov
 • Uddannelsesorlov
 • Plejeorlov
 • Langtidssygemelding
 • Ufrivillig ledighed
 • Udlandsophold
 • Lange rejser
 • Familiemæssige årsager
 • Private årsager
 • Flytning
 • Startperioder ifm. iværksætteri
 • Søgning efter den rette jobfunktion eller virksomhed
 • Ledighedsperioder ifm. karriere- eller brancheskift
 • Mellemrum mellem tidsbegrænsede ansættelser som vikariat, barselsvikariat, projekt- og kontraktansættelser

Alle disse gode grunde til at være ledig i en periode kan angives kort på CV’et for at komme arbejdsgiverens spørgsmål i forkøbet.

Hvordan ser arbejdsgivere på huller i CV’et?

Typisk vil man som arbejdsgiver sidde som et spørgsmålstegn, når man ser et større hul i CV’et. Når der ikke er en forklaring på, hvad du lavede i den tid, er der meget plads til fortolkning, og arbejdsgivere har ikke tid at spilde på gætterier. Derfor kan manglende forklaringer føre til, at dit CV bliver sorteret fra. På den anden side, hvis du angiver de samme perioder, der er tomme i din ansættelseshistorik, under din uddannelse, frivilligt arbejde eller endda fritidsinteresser, kan de fleste arbejdsgiveres spørgsmål blive afklaret.

Sådan angiver du ledighedsperioder i CV’et

Hvis du angiver forklaringer for dine perioder uden beskæftigelse i CV’et, bør du have fokus på at gøre det så kort og effektivt som muligt. Dit CV er et kortfattet dokument, så du skal ikke gå ned i detaljer med det, der egentlig ikke er relevant for den stilling, du søger.

Forklar huller i CV’et i din ansættelseshistorik

CV-sektionen ”Ansættelseshistorik” eller ”Erhvervserfaring” er det, arbejdsgiverne læser grundigt. Denne sektion må gerne formidle hele dit karriereforløb på en klar og overskuelig måde, sådan så arbejdsgiveren ikke skal kigge flere steder på CV’et for at finde svar på sine spørgsmål. Derfor kan det være effektivt at angive korte forklaringer på huller i din ansættelseshistorik direkte i det samme afsnit.

 • Orlov: Har du været ude at rejse eller taget barsels-, uddannelses- eller plejeorlov? Start med at angive start- og slutdato samt orlovstypen. Derefter skal der være fokus på faglige eller personlige kompetencer, som du har udviklet, mens du var ledig.
 • Frivilligt arbejde: Hvis du undervejs i ledighedsperioden har haft frivilligt arbejde eller passet en tillidspost, kan du med fordel skrive dette i en kort sætning. Har du deltaget i kurser, workshops eller netværksarrangementer, kan det også sagtens angives i arbejdshistorikken som en kontekst for de kompetencer, du har udviklet.
 • Fremhæv kompetencen og ikke aktiviteten, medmindre aktivitetens navn åbenlyst fortæller om, hvilke kompetencer du har udviklet. Pointen er at fortælle arbejdsgiveren noget, der er relevant i forhold til den stilling, du søger, da dine aktiviteter ofte kan være irrelevante.

Forklar huller i CV’et i andre CV-sektioner

Hvis du har taget orlov for at videreuddanne dig, kan du angive det under din uddannelse for at dække hullet i CV’et. Var du af andre årsager blevet ledig, men tog kurser i din ledighedsperiode, kan du med fordel også angive den periode som en uddannelsesperiode.

Hvis hullet i din ansættelseshistorik skyldes, at du var hjemmegående eller plejede et sygt familiemedlem, kan du angive dette i sektionen om frivilligt arbejde. Skyldes din ledighed en længere rejse, kan dette angives under fritidsinteresser. Men alt i alt er det bedst at notere disse tilfælde direkte i din ansættelseshistorik og tilføje en kort beskrivelse.

Drop månedsangivelser for at gemme mindre huller

Der er få arbejdsgivere, der kræver, at du angiver dine ansættelser på CV’et med år og måneder. Har du kortvarige huller i CV’et, hvor du var ledig fra en måned til et år, kan du gemme det ved kun at angive årstal i din ansættelseshistorik. Har du flere kortvarige ledighedsperioder, kan det faktisk være en fordel, at du ikke angiver dem med måneder, da de små og ubetydelige pauser kan forstyrre læseren. 

Brug eventuelt din ansøgning til forklaring

Hvis du søger job, mens du er ledig, kan der være fordele ved at fortælle mere om din nuværende ledighedsperiode i din ansøgning. På den måde kan du spare plads på CV’et og holde CV’et fokuseret på dine kompetencer. Husk, at alle forklaringer skal være korte og fylde meget lidt i forhold til, hvor meget tekst der er dedikeret til at fremhæve, hvordan du matcher stillingen og virksomheden. Hvis du går ned i detaljen med dine ledighedsperioder, vil arbejdsgiveren også fokusere mere på dem end på det, du kan.

Tip:

Du er ikke forpligtet til at fortælle arbejdsgivere om dine tidligere ledighedsperioder på grund af sygdom, men du har oplysningspligt om kroniske sygdomme, der har væsentlig betydning for din arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde. Desuden er du forpligtet til at oplyse arbejdsgiveren, hvis du er sygemeldt, imens du ansøger hos dem. Ved manglende oplysninger kan arbejdsgiveren retmæssigt ophæve din ansættelse.

Overvej et kompetencestyret CV

Et kompetencestyret CV kan være en god måde at skjule eller nedtone vigtigheden af huller i dit CV. I denne CV-type er der fokus på kompetencer, mens kronologien i din ansættelseshistorik spiller en mindre rolle. Når du grupperer dine CV-oplysninger efter kompetencer, behøver du ikke at angive alle dine ansættelser, uddannelser og andre aktiviteter i en kronologisk rækkefølge.

Vær ærlig og transparent

De fleste af os har prøvet at gå ledig, og din drømmearbejdsgiver er højst sandsynligt ikke en undtagelse. Uanset, hvad grunden til huller i dit CV er, er det vigtigt, at du ikke lyver for din potentielle arbejdsgiver. Tænk over de tidsperioder, hvor du ikke var i beskæftigelse, og notér, hvad de har lært dig.

Var du f.eks. gået ned med stress, kan du skrive det og angive, at du har lært at organisere din tid eller at holde stressniveauet nede ved at løbe X-antal kilometer hver anden dag. Var du af nogle personlige årsager ikke i stand til at arbejde, prøv da at udpege, hvilke styrker den livssituation har givet dig, og tænk på overførbare kompetencer, som også kan bruges i dit arbejde. På den måde giver du arbejdsgiveren ægte og ærlige indsigter, som de kan relatere til og forstå.

Hvad skal man være opmærksom på

Forbered dig på, at arbejdsgiveren kan stille spørgsmål om, hvad du lavede i en bestemt periode, hvis dette ikke fremgår af dit CV. I den forbindelse kan det være en god idé at overveje, hvad du vil svare. Sæt ord på, hvad der var i fokus hos dig i den periode. Sæt ord på de styrker, du har udviklet, og de kompetencer, du har vedligeholdt. Notér nogle aktiviteter, du har deltaget i for at holde dig i gang. Kog det ned til en præsentation, som du kan sige på maks. 30 sekunder, for at arbejdsgiveren hurtigt kan komme tilbage til de vigtige spørgsmål om alt det, du kan.

Vær opmærksom på din oplysningspligt i forhold til kroniske sygdomme og nuværende sygemelding, hvis du er langtidssygemeldt (1). Ifølge Helbredsoplysningsloven skal du oplyse arbejdsgiveren om sygdomme, der har direkte indflydelse på din arbejdsdygtighed ved de opgaver, du skal udføre i det pågældende job (2).

“Hvis du går ned i detaljen med dine ledighedsperioder, vil arbejdsgiveren også fokusere mere på dem end på det, du kan.”

5 huskeregler om forklaringer af huller i CV’et

Årsagen til din ledighed er højst sandsynligt ikke relevant for dine potentielle arbejdsgivere. Giv dem i stedet information, som de kan bruge, og som styrker dit CV i forhold til andre kandidater.

 • Fokusér på dine erfaringer og kompetencer
 • Fremhæv din faglige og personlige udvikling
 • Fortæl, hvad du foretog dig, for at vise, at du var aktiv
 • Skriv ultrakort for at fastholde arbejdsgiverens opmærksomhed på dine styrker
 • Lyv ikke om dine ledighedsperioder, men fremhæv de aspekter af dem, der er relevante for arbejdsgiveren.

Opsummering og de sidste tips

Huller i CV’et er et dilemma, men ikke et problem. Så længe du forklarer dem kort og godt, kan arbejdsgiveren hurtigt skimme dem og springe videre til det, der er vigtigt, nemlig din arbejdserfaring. Beskriv kort, hvilke kompetencer du har udviklet, mens du var ledig, og eventuelt hvordan. Spring forklaringer på kortvarige ledighedsperioder over, hvis arbejdsgiveren tillader CV’er uden månedsangivelse i ansættelseshistorikken.

Har du brug for lidt hjælp med at få dit CV til at fremstå stærkere? Prøv en af vores effektive CV-skabeloner, der er designet til at udstråle professionalisme og fremhæve dine styrker.

Held og lykke med din jobsøgning!

Kilder:

(1) Retsinformation: Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet

(2) Ret & Råd Advokater: Jobsamtalen – har du pligt til at oplyse om sygdom?

Del via:

Bliv husket med dit CV

Opret og download et professionelt CV nemt og hurtigt.

Opret CV