Hvor langt må et CV være? Se arbejdsgiveres svar
Written by Radvilé Liolyte, tekstforfatter • Last updated on 22. maj 2024

Hvor langt må et CV være?

CV’ets længde afhænger både af din karrieresituation og branche. Mens akademiske CV’er kan være lange, bør de fleste jobsøgende holde sig til 1-3 sider og skrive så kort og relevant, som muligt. I denne guide kigger vi nærmere på, hvor langt et CV må være, og hvordan du kan opnå den optimale længde.

Generelt om CV’ets længde 

Dit CV’s længde afhænger først og fremmest af din karrieres længde. Er du ung og ikke har megen erhvervserfaring, kan du også være sikker på, at arbejdsgiveren ikke vil forvente et CV på flere sider. Har du derimod en meget lang karriere eller ansøger om en stilling med en høj grad af ansvar, kan et CV på tre og flere sider være logisk og forventet.

Generelt kan man sige, at ydergrænserne for et CV’s længde er én og fem sider. De fleste arbejdsgivere foretrækker 1-3 sider lange CV’er, mens en meget lille del er villige til at læse mere end det. Vi anbefaler at sigte efter gennemsnittet på 1,5-2 sider for de fleste jobsøgende med en mellemlang karriere. 

Hvor langt skal et CV være ifølge danske arbejdsgivere?

I den seneste rekrutteringsanalyse, der undersøgte spørgsmålet ”Hvor langt bør et CV maksimalt være?”, svarede 43 % af virksomheder, at et CV bør være på maks. to sider (1). 25 % sagde maks. tre sider, og 15 % syntes, at én side er den maksimale grænse. For at opsummere kan man sige, at hele 58 % af danske arbejdsgivere siger nej til CV’er, der er længere end to sider.

Rekrutteringsanalysen finder også, at ansættelsesansvarlige uden HR-baggrund i højere grad foretrækker de kortere CV’er op til to sider, mens HR-uddannede medarbejdere er mere villige til at læse længere CV’er.

Ud fra tallene kan man konkludere, at danske arbejdsgivere foretrækker et CV på to sider, men alt imellem én og tre sider er acceptabelt.

Indholdets kvalitet er det vigtigste

Som en tommelfingerregel bør du fokusere på at gøre dit CV så kortfattet og relevant som muligt uden at fjerne vigtige oplysninger. Kvaliteten af dit CV’s indhold er en af de vigtigste faktorer for din succesrate som kandidat.

For at opnå en høj kvalitet kan du starte med en kopi af dit brutto-CV og en jobannonce, som du gerne vil ansøge på. Gennemgå dit CV, og slet alle irrelevante informationer i forhold til stillingsannoncen.

  • Flyt de mest værdifulde oplysninger, dvs. enten din uddannelse eller din erfaring, til toppen af CV’et
  • Sortér rækkefølgen af dine erfaringsbeskrivelser efter relevans for arbejdsgiveren, så de vigtigste står øverst i punktlisterne under hver stilling
  • Udarbejd informative beskrivelser af din erhvervserfaring fra de seneste 10-15 år, og angiv resten som enkelte linjer, eller slet for at gøre dit CV kortere

Forklar eventuelle tidsmæssige huller i CV’ets kronologi: Angiv dem med datoer, din hovedbeskæftigelse i den periode, f.eks. barselsorlov, og de kompetencer, du har udviklet eller styrket, mens du var ledig. Dette skal ikke gøre dit CV længere end anbefalet, men flere måneders ledighed skal altid forklares i CV’et.

Forkort og målret dit CV

Vis din ægte interesse og motivation, eller undgå at vise det modsatte, ved at målrette dit CV hver stilling og arbejdsgiver. Det vigtigste her er at skrive en ny CV-titel og profiltekst, hver gang du ansøger om en ny stilling. Prøv at skræddersy dem til stillingsannoncen, og sørg for at vise den unikke side af din faglige profil, som skiller dig ud fra andre kandidater.

Når du målretter dit CV, vil det også blive nemmere at holde dig til den anbefalede CV-længde. Gennemgå dine gamle kurser, opdater dine IT-kompetencer, og relevantgør din ansættelseshistorik ved først og fremmest at forkorte den til det nyeste og mest relevante.

Prøv at udarbejde skarpe beskrivelser af din erfaring, uddannelse og fritidsinteresser med referencer til jobannoncens indhold. Slet eller omformuler de interesser, der ikke afslører dine personlige kompetencer. Målret din kompetenceliste, så den indeholder noget fra jobannoncen og noget, der gør dig unik. 

Danske arbejdsgivere foretrækker et CV på to sider, men alt imellem én og tre sider er acceptabelt. 

Ret og rediger for at opnå en god CV-længde

Læs dit CV igen, og rediger både teksten og formateringen. En god formatering med bullets, ikoner samt et ensartet skriftformat kan bidrage til, at du kan skrive færre ord og reducere længden af dit CV. Sørg for at bruge fed skrift, kursiv og blokbogstaver konsekvent for at skabe en tydelig struktur. Rediger din tekst for at gøre hvert ord informativt, og hver sætning relevant for arbejdsgiveren. Se eventuelt vores artikler om CV-skrivning for at få flere tips. 

Er dit CV for langt?

Hvis dit CV er længere end to sider, kan du starte med at gennemgå din tekst og slette eventuelle fyldord samt gentagelser på tværs af afsnit. Prøv at gøre dit sprog så kortfattet og informativt, som muligt, så dit CV fremstår skarpt og overbevisende.

Hvis dit CV er længere end tre sider, kan du overveje at slette eller forkorte hele sektioner. Læs vores guide om CV’ets opbygning, og vurdér, om du har taget for mange valgfrie CV-afsnit med. Skær eventuelle gamle og irrelevante stillinger fra, og overvej at skifte din CV-skabelon til en, der er mere kompakt.

Er dit CV for kort?

Er dit CV kortere end 1,5 side, kan du kigge på beskrivelser af din erhvervserfaring og evt. din uddannelse. Lav en punktopstilling under hver stilling, du har haft, og angiv dit ansvarsområde, konkrete projekter og resultater. Skriv hele sætninger, og sørg for at nævne kompetencer samt tal i forbindelse med hver stilling. På den måde får arbejdsgiveren troværdige og overbevisende beskrivelser af, hvad du faktisk kan byde ind med, hvis de ansætter dig.

En anden måde at gøre dit CV lidt længere på er at vælge en anden CV-skabelon eller tilføje ekstra afsnit. Dette skal selvfølgelig ikke være på bekostning af relevans. Afsnittet om fritidsinteresser kan dog altid tilføjes, og der er mange måder at gøre dets indhold relevant på. Det kan du læse mere om i vores guide om fritidsinteresser på CV.

Tip:

Mange prøver at skyde genvej til den optimale CV-længde ved at gøre skriftstørrelsen større eller mindre. Pas på med det. Meget store bogstaver og linjeafstand afslører dig med det samme, mens en lille skriftstørrelse og sammenpressede linjer gør teksten svær at læse. Hold dig derfor til en skriftstørrelse på 10-12 punkter.

Vælg din CV-skabelon i forhold til CV’ets længde

Dit CV’s skabelon er en af de afgørende faktorer for dit CV’s længde. CV’et skal nemlig både være velstruktureret og ikke for langt. Strukturen skabes ved at bruge store mellemrum, linjeskift, spalter og grafiske elementer, som alle sammen kræver plads. Jo mere de fylder, desto mindre plads har du tilbage til din tekst.

Vælg en professionel CV-skabelon med en god balance mellem tekstblokke og blanke områder, der gør CV’et læsevenligt. Brug forudindstillede skrifttyper og formatering, da disse er udvalgt for at gøre din tekst tydelig, uanset om arbejdsgiveren læser den på en skærm eller på papir.

Horisontale CV-skabeloner

Når du vælger en CV-skabelon med udgangspunkt i CV’ets længde, har du to valgmuligheder: horisontale og vertikale skabeloner. Med horisontale CV-skabeloner kan du skrive en lang tekst, men den vil være ganske svær at læse. Denne skabelontype tager ikke højde for at strukturere teksten med tabeller, ikoner, bullets eller grafiske elementer, og det færdige CV ser temmelig teksttungt ud. 

Vertikale CV-skabeloner

Den bedste skabelontype, der både tager højde for CV’ets længde, struktur og læsevenlighed, er den såkaldte vertikale skabelon. Dette design har en smal kolonne i siden til dit CV-foto og punktlister med kompetencer samt andre oplysninger, der kan udtrykkes kort og godt. Ved siden af finder du en bred hovedkolonne til det, der kræver udførlige beskrivelser. Som regel indeholder denne del tydeligt adskilte sektioner til din profiltekst, erhvervserfaring, uddannelse og efteruddannelse, frivillige jobs, fritidsinteresser og mere. Med denne skabelontype kan du udnytte al den plads, der er på en A4-side, og dermed holde din CV-længde nede. 

Sådan opnår du en god CV-længde

Et CV kan være mellem én og fem sider langt, men det anbefales, at du holder dig til 1-3 sider. 1,5 side er det gyldne snit for de fleste. Gå ikke længere tilbage end 10-15 år i din ansættelseshistorik, i hvert fald ikke med detaljerede beskrivelser. Med de nuværende tendenser, hvor man skifter job hvert 1,5-5 år, kan det være svært at få så mange stillinger til at passe ind i den anbefalede CV-længde.

Sørg for at holde dit CV så kort og relevant som muligt. Målret det i forhold til hver stilling og arbejdsgiver, du ansøger hos, og prøv at gøre dine sætninger kortfattede og informationsrige. Vælg en passende CV-skabelon, der både kan rumme mange ord og tydeligt opdele din tekst i adskilte sektioner.

Kæmper du med at få dit CV til at blive en bestemt længde? Prøv at indtaste dine CV-oplysninger i en hvilken som helst CV-skabelon her på siden. Derefter kan du klikke på en række af andre skabeloner og se, hvilken en der gør, at hele din tekst falder på plads. Du kan også rykke rundt på forskellige CV-sektioner, ændre farver og størrelser, og tilpasse det, til du opnår den perfekte CV-længde.

Held og lykke med din jobsøgning!

Kilder

(1) Konsulenthuset ballisager: Rekrutteringsanalysen 2016

Del via:
Radvilé Liolyte
Radvilé Liolyte
LinkedIn
tekstforfatter
Har i over 15 år researchet blandt andet rekrutteringsbranchen og skrevet over 100 praktiske guides, der hjælper jobsøgende til at skrive et stærkt CV.

Bliv husket med dit CV

Opret og download et professionelt CV nemt og hurtigt.

Opret CV