Suosittelijat ansioluettelossa - parhaat vinkit
Written by Johanna Puustinen, Sisällöntuottaja • Last updated on 13. toukokuuta 2024

Kuinka mainita suosittelijat CV:ssä

Suosittelijat ovat tärkeä osa työnhakua ja niitä käytetään usein rekrytoinnin loppuvaiheessa. Suosittelijat täydentävät hakijan omaa kertomaa työskentelytavoista, saavutuksista ja persoonasta, ja ovat usein henkilöitä jotka ovat työskennelleet hakijan kanssa tai ohjanneet tämän työtä opintojen aikana. Suosittelija voi olla oma esimies, työkaveri, kumppani, yliopiston lehtori tai professori, tai miksipä ei vaikka asiakas. Suosittelijoiden eli referenssien suhteen on tärkeää, että suosittelija on tietoinen siitä, että hänen voidaan olla yhteydessä kysyäkseen kokemuksia kanssasi työskentelystä, joten älä koskaan ilmoita ketään suosittelijaksi ilman lupaa.

Miksi suosittelijat ovat tärkeitä ansioluettelossa

Työnhaku on monessa tilanteessa tärkeä päätös, joten työnantajat haluavat olla varmoja siitä, että he ovat palkkaamassa oikeaa henkilöä ja että hakijan itsestään antama kuva ja tiedot pitävät paikkansa. Tässä auttavat suosittelijat eli referenssit, joilta työnantaja voi pyytää lisätietoja esimerkiksi siitä millainen henkilö hakija on työkaverina, kuinka hakija on suoriutunut omasta työstään ja niin edelleen. 

Joissakin tapauksissa suosittelijat nousevat esille aiheena jo työpaikkailmoituksessa ja mikäli ilmoituksessa pyydetään listaamaan suosittelijat, on tärkeää että noudatat pyyntöä. Muutoin on hyvä valmistautua siihen, että suosittelijat tulevat esille viimeistään rekrytointiprosessin loppuvaiheissa, kun työnantaja haluaa palautteita vahvimmista kandidaateista. Muista, että suosittelijoiden kontaktointi vie työnantajalta aikaa, joten vaikka suosittelijoita pyydetään mainitsemaan jo CV:ssä, on todennäköistä että heitä ei kontaktoida ennen kuin rekrytointiprosessi on edennyt pidemmälle. Työnantaja saa kuitenkin positiivisen kuvan hakijasta, joka ilmoittaa suosittelijansa jo hakuvaiheessa. 

Hyvä tapa tietää työnhaun edenneen pitkälle ja että työnantaja pitää sinua vahvana kandidaattina on nimenomaan se, että suosittelijat tulevat puheeksi. Mikäli olet jo ilmoittanut suosittelijat yhteystietoineen ansioluettelossasi, on mahdollista että työnantaja ilmoittaa kontaktoivansa suosittelijoita lähiaikoina, tai mikäli suosittelijat eivät olet olleet osana CV:täsi, saattaa työnantaja pyytää sinulta yhteystietoja muutamalle suosittelijalle. Näin tehdään usein vain rekrytointiprosessin lähestyessä loppuaan, silla suosittelijoiden kontaktointi vie usein paljon aikaa. 

Suosittelijat ovat henkilöitä, joiden kanssa hakija on työskennellyt, joten kyseessä voi olla nykyinen tai entinen esimies, muu samassa yrityksessä työskennellyt henkilö kuten kollega, asiakas tai yhteistyökumppani. Mikäli työnantaja haluaa palautetta usealta suosittelijalta, voi olla hyvä että niiden joukossa on henkilöitä, joiden kanssa on ollut tekemisissä työn tai opintojen puitteissa. Suosittelijoiden tarjoamat näkökulmat toimivat ihanteellisessa tapauksessa siten, että ne vahvistavat kandidaatin omaa kertomustaan omasta työskentelytavoista ja niin edelleen. 

Kuinka listata suosittelijat ansioluettelossa

Suosittelijoiden suhteen kenties tärkeintä on, että suosittelijat ovat suostuneet kertomaan kokemuksistaan sinun kanssasi työskentelystä. Sinun on kuitenkin aina ensin saatava suosittelijalta lupa heidän nimensä käyttämiseen suosittelijana. Hyvä käytäntö on ottaa yhteyttä toivottuihin suosittelijoihin kun olet hakemassa työpaikkaa ja kertoa aikeistasi, sekä kysyä olisiko kyseinen henkilö halukas toimimaan suosittelijana. Mikäli vastaus on myönteinen, kannattaa kertoa tarkemmin millaista työpaikkaa olet hakemassa, ja millaisessa roolissa ajattelit esitellä kyseisen suosittelijan. 

Mitä paremmin suosittelija tietää millainen rooli on kyseessä, sitä paremmin he pystyvät nostamaan esille omia kokemuksiaan sinun kanssasi työskentelystä. Esimerkiksi esimiesroolia hakiessa työnantaja tulee todennäköisesti kysymään suosittelijoilta aiemmista kokemuksistasi esimiehenä, mutta asiantuntijatyön kyseessä ollessa keskustelu keskittyy todennäköisesti osaamiseesi asiantuntija-alueesi suhteen. 

Kun suosittelijoiden lupa on hankittu, voit listata heidät suosittelijaksi ansioluettelossasi. Suosittelijat kannattaa ottaa mukaan omana osionaan, jonka otsikko on suosittelijat. Tämä auttaa myös työnantajaa löytämään tiedon nopeasti ja helposti. Jokaisesta suosittelijasta on hyvä listata seuraavat tiedot: 

 • Nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Kysy suosittelijalta kuinka he toivovat, että heihin otetaan yhteyttä ja mainitse halutessasi tämä myös ansioluettelossa. Moni suosittelija haluaa käyttää yksityistä sähköpostiosoitetta tämän tyyppiseen asiointiin, mutta toisaalta joku voi haluta käyttää siihen työsähköpostiosoitetta. Kysy siis suosittelijalta mikä heille toimii parhaiten.
 • Suosittelijan nykyinen titteli ja työnantajan nimi. Voit halutessasi myös liittää ansioluetteloon linkin suosittelijan Linkedin-profiiliin, mutta vain siinä tapauksessa että suosittelijan profiili on ajan tasalla ja esimerkiksi työsuhteen tiedot on päivitetty. 
 • Lyhyt kuvaus siitä, milloin olette tehneet yhteistyötä ja mikä on ollut yhteistyön tyyppi. Potentiaalisen työnantajan näkökulmasta on hyvä tietää, mikä on suhteesi suosittelijaan (esimies, entinen esimies, kollega, yhteistyökumppani jne).
 • Voit myös halutessasi  työn tuloksista. Mikäli suosittelijanasi on entinen asiakas, joka toimi projektipäällikkönä kun toimitit yritykselle suuren tietojärjestelmän käyttöönoton, kirjoita lyhyt kuvaus tästä yhteistyön tyypistä. Esimerkiksi myyntityössä tai projektipäällikön työssä voi olla hyvinkin tärkeää saada suosittelijaksi henkilö, joka on ollut vastapuolella eli asiakkaana. 

Vaikka suosittelijat ovatkin ansioluettelossa tärkeitä, on hyvä muistaa että niiden ei pitäisi viedä liian paljon tilaa itse ansioluettelossa. CV:n maksimimitta on kaksi A4-arkkia, joten mikäli ansioluettelossasi on useita suosittelijoita, pyri pitämään tiedot tiiviinä ja mahdollisimman oleellisina hakemasi työpaikan kannalta. Helppo tapa lisätä suosittelijat CV:een on käyttää valmista verkkopohjaista mallipohjaa, johon voit yhdellä klikkauksella lisätä osioita, kuten oman osionsa suosittelijoille. Esimerkiksi CVwizard tarjoaa ammattilaisten suunnittelemat CV-mallit, joihin voit tarvittaessa lisätä osion suosittelijoille yhdellä klikkauksella. 


Älä koskaan ilmoita suosittelijaksi henkilöä, joka ei ole valmistautunut olemaan suosittelijasi. Mitä paremmin suosittelija tuntee työnhakusi tilanteen, sitä paremmin he voivat sinua auttaa.

Erilaisia suosittelijoita 

On paljon erilaisia sääntöjä ja ohjeita sen suhteen, kuka saa olla tai kenen pitäisi olla suosittelija, mutta todellisuudessa kyseessä on hyvin tilannesidonnainen asia. Rekrytointitilanteessa työnantaja haluaa suosittelijoilta palautteita asioista, joista itse hakija ei välttämättä pysty kertomaan kovin kattavasti tai joiden kohdalta työnantaja haluaa varmistaa työnhakijan antamat tiedot. Kuka on oikea henkilö toimimaan suosittelijana riippuu pitkälti henkilön omasta työhistoriasta ja roolista. 

 • Esimies suosittelijana. Etenkin nykyinen esimies on harvan työnhakijan kohdalla suosittelijana, sillä moni ei halua kertoa nykyiselle esimiehelle haluavansa vaihtaa työpaikkaa, sillä tämä voi vaikuttaa suhteeseen nykyisen esimiehen kanssa. Joissakin tilanteissa voi kuitenkin olla niin, että alaisen ja esimiehen välinen suhde kestää työnhakuaikeista kertomisen, ja tällöin esimies voi olla halukas toimia suosittelijana. Näin on esimerkiksi silloin, kun hakija toivoo etenevänsä urallaan tai vaihtavansa uransa suuntaa, eikä nykyisen työnantajan palveluksessa ole tarjolla tämän tyyppisiä mahdollisuuksia. 
 • Entinen esimies. Monessa tilanteessa entisen esimiehen toimiminen suosittelijana tulkitaan erityisen vahvana positiivisena signaalina. Tämän ansiosta potentiaalinen työnantaja voi kysyä suosittelijalta myös ratkaisevan kysymyksen “Kokemustesi perusteella, voisitko kuvitella palkkaavasi tämän henkilön uudestaan?”. 
 • Kollega. Työkaverin toimiminen suosittelijana on myös hyvin positiivinen signaali ja mahdollistaa sen, että rekrytoija tai potentiaalinen työnantaja saa enemmän tietoa siitä, kuinka hakija toimii osana tiimiä ja millainen hänen tapansa työskennellä on. 
 • Asiakas tai yhteistyökumppani. Monessa tapauksessa yhteistyö asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden kanssa kestää pitkään ja voi olla jopa tiiviimpää kuin oman tiimin kanssa, joten on luontevaa että myös asiakkaiden tai kumppaneiden näkökulma on kiinnostava, etenkin mikäli hakemaasi työhön liittyy paljon yhteistyötä oman organisaation ulkopuolella. Mikäli sinulla siis on mielessäsi asiakas tai yhteistyökumppani, jonka kanssa työskentely kertoo paljon positiivista sinusta työnhakijana, kannattaa pyytää myös kumppania tai asiakasta toimimaan suosittelijana. 
 • Opettaja tai opintoja ohjannut henkilö. Akateemisen uran kohdalla on luontevaa, että opettaja tai muu opintoja ohjannut henkilö voi myös toimia suosittelijana ja kertoa sinusta hakijana. 

Muistilista - mitä kannattaa tehdä ja mitä välttää suosittelijoita listattaessa

On hyvä pitää mielessä joitakin muistisääntöjä suosittelijoita listattaessa ansioluetteloon. 

Muista nämä asiat:

 • Ota suosittelijaan yhteyttä ennen kuin annat heidän tietonsa eteenpäin ja varmista, että he ovat halukkaita toimimaan suosittelijana. 
 • Kerro suosittelijalle millaista työtä olet hakemassa ja millaisia asioita työnhaussa painotetaan, jotta he tietävät etukäteen millaisiin asioihin keskustelu työnantajan kanssa tulee todennäköisesti keskittymään.
 • Mikäli mahdollista, ilmoita kaksi-kolme suosittelijaa joilla on kaikilla eri näkökulma kanssasi työskentelyyn, esimerkiksi esimies, kollega ja yhteistyökumppani. 
 • Pidä suosittelija ajan tasalla työnhakusi suhteen, jotta he osaavat odottaa puhelua tai mikäli saat työpaikan, muista myös kiittää ja päivittää heitä tilanteesta. 

Vältä näitä asioita: 

 • Älä koskaan käytä tekaistua suosittelijaa tai muuttele totuutta. Älä pyydä kollegaa esimerkiksi esiintymään entisenä esimiehenäsi tai kertomaan työtehtäviesi olleen jotakin muuta kuin ne todellisuudessa ovat olleet. 
 • Älä käytä perheenjäseniä tai ystäviä suosittelijoina. On tärkeää, että suosittelijoilla on ollut työhösi liittyvä suhde sinuun ja että he voivat kertoa sinusta melko puolueettomasti. 
 • Älä ilmoita suosittelijaksi henkilöä, joka ei pysty kertomaan sinusta positiivisia asioita. Tämän vuoksi on tärkeää kysyä lupaa suosittelijana olemiseksi.

Asiantuntijavinkki

Kun pohdit ketä haluat pyytää suosittelijaksi, muista potentiaalisen työnantajan näkökulma. Eri rooleissa kanssasi yhteistyötä tehneet suosittelijat antavat kattavan kuvan työskentelytavoistasi, ja voivat olla vakuuttavampi yhdistelmä kuin esimerkiksi kolmen entisen esimiehen näkökulmat. Kanssasi eri rooleissa työskennelleiden henkilöiden listaaminen suosittelijoina kertoo potentiaaliselle työnantajalle myös siitä, että ymmärrät roolisi merkityksen eri tahoille, kuten omille kollegoille ja asiakkaille eli osana kontekstia.

Parhaat vinkit: Suosittelijat ansioluettelossa

Suosittelijat ovat tärkeä osa työnhakua, ja etenkin rekrytointiprosessin loppuvaiheissa niillä voi olla jopa ratkaiseva merkitys. Muista siis seuraavat asiat kun sinua pyydetään listaamaan suosittelijat ansioluettelossa: 

 • Suosittelijalta pitää aina olla lupa. Älä siis listaa ketä tahansa mukavaa työkaveria, vaan suosittelijan on osattava odottaa puhelua tai sähköpostia rekrytoijalta. Suosittelija, johon ei saada yhteyttä, ei luonnollisestikaan anna lisäarvoa rekrytointiprosessille.
 • Suosittelijan ei tarvitse olla esimies, vaan myös kollega, asiakas tai yhteistyökumppani voi toimia suosittelijana. Etenkin rooleissa, joissa on paljon yhteistyötä oman organisaation ulkopuolella, tämän tyyppisten suosittelijoiden merkitys korostuu.
 • Muista päivittää suosittelija työnhakusi tilanteesta, ja mikäli olet hakemassa useaa työtä joiden yhteydessä annat heidän yhteystietonsa suosittelijana. 
 • Muista myös kiittää suosittelijaa tuesta, etenkin mikäli osittain heidän ansiostaan nappaat uuden työpaikan.  
Jaa via:
Johanna Puustinen
Johanna Puustinen
LinkedIn
Sisällöntuottaja
Johanna Puustinen on työelämään ja uraan intohimoisesti suhtautuva toimittajataustainen sisällöntuottaja, joka haluaa jakamalla omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä auttaa muita oikealle uralle ja unelmien työpaikkaan.

Anna hyvä ensivaikutelma CV:n avulla

Luo ammattimainen CV nopeasti ja helposti.

Aloita tästä