Liegen op je CV: waarom het een slecht idee is

Liegen op je cv: wel of niet doen en waarom?

Liegen op je cv is geen goed idee. Je presentatie is je grootste troef bij de zoektocht naar een (nieuwe) baan. Jouw cv is daarbij je visitekaartje én toegang tot introductie en kennismaking met een toekomstige werkgever. Hoe eerlijk mag en kan je op je cv zijn over je kwalificaties, vaardigheden, opleiding en arbeidsverleden? Hoe schrijf je goed en eerlijk op wie je bent zodat recruiters en werkgevers jou uitnodigen voor een sollicitatiegesprek? Hoe oprecht ben jij eigenlijk over jezelf?

Liegen op je cv is niet netjes. Maar wellicht vind jij het af en toe geoorloofd om jezelf mooier voor te doen dan je bent. Het is aan jou om een ethische grens te vinden waar jij je lekker bij voelt. Stel je cv zo op dat het klopt, aansprekend overkomt en waarheidsgetrouw is.

Waarom liegen op je cv?

Misschien ben je niet tevreden over werkzaamheden uit het verleden, heb je een gapend gat in je cv dat je liever verhult, of er is een voor jou belangrijke hobby waar je je voor schaamt. Of je voldoet aan alle gevraagde eisen voor een functie, alleen is het door jouw behaalde diploma net een niveau te laag… Het kan zijn dat je je groter voordoet dan je bent, bijvoorbeeld omdat je een stap in je carrière wilt maken. Houd er rekening mee wat de consequenties kunnen zijn als je onwaarheden op je cv vermeldt. In principe is het valsheid in geschrifte.

Nederlands wetboek over liegen op je cv:

Artikel 225: Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Belgisch wetboek over liegen op je cv:

Art. 196 Sw: Met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar worden gestraft de andere personen die in authentieke en openbare geschriften valsheid plegen en alle personen die in handels- of bankgeschriften of in private geschriften valsheid plegen,

Hetzij door valse handtekeningen,

Hetzij door namaking of vervalsing van geschriften of handtekeningen,

Hetzij door overeenkomsten, beschikkingen, verbintenissen of schuldbevrijdingen valselijk op te maken of achteraf in de akten in te voegen,

Hetzij door toevoeging of vervalsing van bedingen, verklaringen of feiten die deze akten ten doel hadden op te nemen of vast te stellen.

Oei, is dat even schrikken! Nu je dit weet, lees je je cv wellicht met andere ogen. Daarbij komt dat een onjuist cv een schrikbeeld is voor veel werkgevers en de beoordeling strenger is dan je inschat. Lieg je frequent op je cv? Bedenk dan dat de door jouw opgeschreven leugens van kwaad tot erger kunnen worden, met alle gevolgen van dien.

Twee legendarische voorbeelden van cv-fraude

Tips over verfraaiing en leugentjes om bestwil geven we zo. Om die goed bij je binnen te laten komen eerst enkele bekende sterke staaltjes uit de praktijk. Zoals deze ongekende cv-fraude die een nationale rel veroorzaakte. Volkskrant-, KRO Brandpunt- en NOS-journalist Charl Schwietert wordt in 1982 door de VVD uitgenodigd om staatssecretaris te worden. Tijdens de officiële sollicitatieprocedure komen kwalijke leugens tevoorschijn. Zo neemt hij in zijn curriculum vitae de titel van doctorandus op, terwijl hij nooit aan een universiteit studeerde. Ook beweert hij in het Nederlandse leger luitenant te zijn geweest terwijl hij korporaal was. Charl Schwietert zorgt voor veel ophef en vestigt een record: zijn bewindsperiode van drie dagen is lange tijd de kortste ooit voor een lid van een kabinet. Deze leugen heeft grote gevolgen voor zijn carrière.

Ook Diederik Stapel van de Universiteit van Tilburg zorgt voor dusdanige ophef dat hij de titel wetenschapsfraudeur krijgt. In 2011 wordt van 55 publicaties fraude vastgesteld en zijn carrière raakt in het slop. Valsheid in geschrifte... deze woorden maken indruk.

Correcte informatie op je cv

Je mag je cv verfraaien, maar overdrijf het niet. Het mag duidelijk zijn dat eerlijkheid het langst duurt, maar dat aansprekende omschrijvingen op je cv in je voordeel kunnen werken. Laat overbodigheden weg en vermeldt bovenaan de zaken die van belang zijn voor de functie waarop je solliciteert . Dik je vorige functies niet aan, maar leg kort en goed uit wat je deed en hoe. Een goede motivatie voor een ‘next step’ in je loopbaan werkt zeker in je voordeel en is belangrijker en misschien zelfs effectiever dan een bij elkaar verzonnen functie. Een recruiter of werkgever kan gemakkelijk achter de waarheid komen, met alle gevolgen van dien. De talenkennis die je op je cv vermeldt, is eenvoudig te testen (bijvoorbeeld in een sollicitatiegesprek). Heb je je (talen)kennis aangedikt, dan is een werkgever daar zó achter.

Voor financiële functies en banen waarbij je met vertrouwelijke informatie omgaat, is het gebruikelijk dat er een screening naar je werk- en opleidingsverleden wordt gedaan. Zorg voor correcte data van in- en uitdiensttreding, diploma’s, talenkennis en andere feitelijke zaken die door derden eenvoudig zijn na te gaan. Houd je aan de functietitels. Ga wel na of deze de lading dekken. Het komt voor dat functietitels van lang geleden vandaag de dag een andere inhoud en betekenis hebben gekregen. Je cv inhoudelijk bijwerken is iets anders dan liegen.

Vermelding van aparte hobby’s is niet verplicht. Laat dus weg wat niet ter zake doet. Vind je het lastig om zelfstandigheid, zwangerschapsverlof, een sabbatical of een gevangenisstraf in je cv op te nemen? Laat het dan open. Indien het ter sprake komt, geef je een privéreden aan. Een toekomstig werkgever hoeft niet alles van je te weten.

Wat nu als cv-fraude uitkomt?

Houd er rekening mee dat je je mogelijkheden verspeelt met een of meerdere leugens op je cv. Als het vertrouwen weg is en je imago een deuk heeft gekregen, zullen werkgevers je naar huis sturen en collega’s je wanprestatie rondbazuinen. In de moderne tijd met open netwerken en social media verspeel je je kansen op de arbeidsmarkt. Aanbevelingen van oud-werkgevers en –collega’s kun je bij een dergelijk voorval wel vergeten.

Liever niet liegen op je cv

Voor je eigen gemoedsrust en om je heden en verleden zuiver te houden, zorg je voor een cv dat klopt en een waarheidsgetrouw beeld geeft van wie jij bent. Laat weg wat onnodig is en verfraai hier en daar, maar overdrijf het niet. Wees trots op een goed en kloppend cv.

Liegen op je cv: niet doen!

Delen via:

Maak indruk met je CV

Eenvoudig en snel een professioneel CV opstellen en downloaden.

CV maken