CV на английски

CV на английски език - създаване и структура

Най-честите случай, в които ще Ви се наложи да подготвите CV на английски език, са когато кандидатствате за работа или образование в чужбина или в чуждестранна компания в България. CV-то на английски не се отличава особено от автобиографията на български език, но все пак има някои разлики и особености, които е добре да знаете. Те са свързани най-вече със структурата и разновидностите на автобиографиите, при кандидатстване в Европа, Канада или САЩ. В тази статия сме Ви подготовили много полезни насоки за изготвяне на CV на английски език.

Кога се изисква да подготвите CV на английски

Българските традиции в изготвянето на CV за работа, като цяло следват европейската и по-специално, англоезичната школа в структурирането на документите и няма много съществени разлики между съставянето на CV на двата езика. 

Когато длъжността е обявена от чуждестранна компания, в която официалният работен език е английският, очакванията са и CV-то Ви да бъде подготвено на английски език. Най-често в текста на самата обява ще намерите посочено изискването на какъв език трябва да подготвите документите си. Понякога може да се случи, обявата да е публикувана на български език, но да има условие за отлично ниво на владеене на английски език и предоставяне на CV на английски език. 

Също така, важно е да обърнете внимание на вида на документа, който е  посочен в обявата за съответната длъжност, според това дали компанията е с европейски произход или е от САЩ и Канада - CV на английски (автобиография) или резюме. По-долу сме разгледали основните разлики между двата формата.

Основни прилики и разлики между CV на български и на английски език

Прилики

Двата вида автобиографии си приличат най-вече по това, че следват еднотипна структура, съставена от задължителни и допълващи раздели. И в двата варианта, обемът на цялата информация е желателно да се побере в общоприетата стандартна дължина за автобиография от максимум 2 страници А4, както и да се спазва принципът за кратко и ясно представяне в обратен хронологичен ред. Ако превеждате CV-то си от български, постарайте се то да звучи естествено и автентично на английски език и да демонстрирате добри езикови и стилистични умения. 

Разлики

Съществува една основна и съществена разлика между изготвянето на CV на английски и съответно на български език. Тя се определя от факта, че на английски език съществуват два вида автобиографии, съответно CV и резюме, в зависимост от географския регион на кандидатстване и произхода на компанията. 

За разлика от CV-то ( автобиография), която е приета като стандарт за документ навсякъде в Европейския съюз и Европа като цяло, резюмето е вид автобиография за кандидатстване, която компаниите основно в САЩ, Канада и Австралия изискват. Понякога, когато компанията е базирана в Европа, но има отвъдокеански произход, е възможно също да видите изискване за подаване на резюме в обявата за работа. 

Основната разлика при резюмето в сравнение със CV-то, което е детайлен хронологичен документ, е, че резюмето представя кратък и обобщен преглед единствено на най-подходящите умения, свързани с предлаганата позиция.

Също така, в правописа на английския език, който се използва в Обединеното кралство и в САЩ се срещат определени разлики в изписването на някои думи. Добре би било да съобразите този момент и да използвате съответния правопис в зависимост от произхода или местонахождението на компанията.

"Съществува една основна и съществена разлика между изготвянето на CV на английски и съответно на български език. Тя се определя от факта, че на английски език съществуват два вида автобиографии, съответно CV и резюме, в зависимост от географския регион на кандидатстване и произхода на компанията." 

Структура на автобиографията на английски език

CV-то както на ангилйски, така и на български език, трябва да следва общоприетата структура и подредба на набор от стандартни и допълнителни (препоръчителни) раздели, в които активностите са представени в обратен хронологичен ред. Тези раздели включват:

Заглавие и данни за контакт

Тази част се явява начало на Вашето CV, както на български език, така и на английски език и е ключова за Вашето представяне. Състои се от трите Ви имена, професионалното позициониране и данните за контакт. Заглавието определя доколко сте подходящ кандидат и дали цялото Ви CV ще бъде разгледано от извършващите подбора за позицията докрай. 

Профил/Цел на автобиографията

Специалистите по подбор на персонал определено харесват краткия профил го  намират за полезен. Той е част от въвеждащата информация и е отлична възможност да спечелите интереса на експертите по подбор на кадри още тук, за да прегледат цялата Ви автобиография в детайли.

Трудов стаж

Трудовият стаж е третият раздел от структурата. И в двата езика е прието, тази позиция в структурата да се заема по приоритет също и от раздела за Образование. Това е въпрос на Ваш личен избор, в зависимост от това на какъв стадий сте в кариерното си или образователното развитие и коя информация Ви представя по-добре и тактически е по-приоритетна. 

Образование

Това също е стратегически важен раздел, който се подрежда в обратен хронологичен ред. Изключително важно е да изпишете коректно наименованията на учебните заведения и абревиатурите на образователните степени. И в двата езика е прието е да се посочват както академичното образование и придобитата образователна степен, така и информация за средното образование. Хубаво е да дадете информация за вида на дипломата и профила на съответното училище. Не е необходимо да предоставяте данни за началното си образование.

Умения

След Трудовия стаж и Образованието, и на български и на английски език, идва ред на още един ключов раздел, който е посветен на уменията на кандидата. Не е нужно да изброявате абсолютно всички умения, които имате. Важно е да изредите и да владеете именно тези, които са релевантни и особено важни за обявената длъжност. Разделете ги на Твърди умения и Меки умения и дайте по 4-5 примера от всеки вид, изброени като подточки. 

Езици

Освен майчиния език и английския, в CV-то на английски език е желателно да посочите и всички други езици, които владеете със съответното нивото. Можете да го направите като използвате критериите за оценка въведени от Общата европейска езикова рамка ОЕЕР (CEFR), както и да приложите сертификат удостоверяващ ниво на английски издаден от системата за изпити по английски език на Кеймбридж, курсовете към Британския съвет, IELTS или нещо друго. 

Ако кандидатствате за работа в българска компания, но има изискване за свободно или отлично ниво на владеене на езика, можете да посочите и оценка от успешно издържан изпит със съответното B1 или B2 ниво на НВО след 12 клас.

Курсове и обучение

Всички курсове и допълнителни обучения, през които сте преминали, както и съответните удостоверения или сертификати издадени за успешно им завършване, също представляват важна информация за преглеждащите CV-то Ви на английски език. Важно е, обаче да са подходящи за длъжността, за която кандидатствате. Не е нужно, а и няма да направите добро впечатление, ако изредите абсолютно всички обучения и курсове, през които сте преминали.

Стажове

Когато сте все още студент или съвсем в началото на кариерния си път, без много трудов стаж, летните и други обучителни стажове са отличен начин да демонстрирате придобити компетенции и умения. Не ги пропускайте в CV- то на английски, те също са показателни за Вашето желание да се развивате, да научавате и усъвършенствате нови неща в дадена сфера. И тук обаче, важи правилото да посочите само тези, които имат пряко отношение и съвместимост с длъжността, за която кандидатствате, а не всички стажове, през които сте преминали.

Нашият професионален съвет:

Когато съставяте CV на английски заложете на професионален език, общоприета структура със задължителни и допълнителни раздели, добре откроени заглавия със съответните ключови думи в тях и се опитайте да поберете цялата информация на 1 или най-много 2 страници. Съобразете документа дали да бъде от вида CV или резюме, в зависимост от това къде и в каква компания кандидатствате.

Още полезни съвети за едно успешно CV на английски

Предлагаме Ви и още няколко полезни съвета, с помощта на които да изготвите издържано, професионално и впечатляващо CV на английски език:

  • Адаптирайте обявата към съответната длъжност - Запознайте се добре с обявата за работа, отделете й внимание и оставете нейната структура и съдържание да ръководи подредбата на Вашия документ. Включете информация, коята е релевантна, фокусирана и по същество.
  • Допълнителни раздели - Наред със задължителните в структурата на една професионална автобиография раздели, винаги е полезно да включите и допълнителна информация за Вашата разнообразна и широко развита личност.  
  • Абревиатури - За разлика от българския език, в който образователните степени се изписват изцяло, и с малка буква, в английския език има специфичен начин на съкращаване при тяхното изписване - Master of Arts (MA), Bachelor (BA) и др. 
  • Правилна терминология и наименования на разделите - Преди да подготвите CV на английски език, проверете дали използваната от Вас терминология на озаглавяване на разделите е правилна. Направете справка с обявата за длъжността за правилните формулировки.
  • Правопис - Споменахме вече, че е важно да съобразите спецификите на британския и американския правопис в зависимост от целите Ви на кандидатстване. Преди да го изпратите, задължително трябва да проверите документа за грешки от всякакъв вид - правописни, езикови, граматически и печатни. 
  • ATS подбор - Оптимизирайте документа, за да попадне в правилните филтри при машинна селекция. CV-то Ви трябва да съдържа и съответните ключови думи и фрази на английски език, по които се извършва филтрирането на подбора. Ще се ориентирате кои са подходящите ключови думи или фрази, с които да опишете уменията, опита и образованието си от текста на самата обява за работа.
  • Глаголи за действие - не само в българската, но и в англоезичната практика е добре да изразите компетенциите си, чрез глаголи за действие - управлявам, отговарям, ръководя, развивам, предоставям, програмирам, обучавам, както и множество други, с които да дадете по-описателна представа, какво точно са включвали задълженията и отговорностите Ви на предишните длъжности, които сте заемали.

Често задавани въпроси

Какво представлява CV на английски?

Този въпрос се задава доста често и е свързан преди всичко с факта, че на английски език има два основни вида (формата) автобиографии - CV и резюме.  Правилният отговор тук се определя в зависимост от това дали кандидатствате в английска компания в Европа със CV на английски език, или в друга такава с произход или местонахождение в Канада и САЩ, където се изисква резюме на английски език. 

Трябва ли да предоставя снимка?

Дали ще приложите Ваша снимка към автобиографията Ви е изцяло въпрос на личен избор, с изключение на случаите, когато в обявата е посочено изрично това изискване. Добре е обаче, снимката да е в паспортен формат и да показва представителен и професионален външен вид. 

В какъв формат се изписват датите?

Както на български, така и на английски език, е прието датите на активностите в CV-то Ви да се дават до месец и година. По изключение, можете да дадете конкретна дата, когато е свързана с важно за кандидатстването действие или събитие. Например - предстоящо дипломиране, преместване в друго населено място, завръщане/отпътуване за държавата на кандидатстване и други.

С помощта на CVwizard можете да изготвите успешно и професионално CV на английски език. При нас ще намерите различни Шаблони за CV , които ще  Ви улеснят в съставянето на автобиография в подходящ формат на избрания език.  Постарали сме се да Ви предоставим богат избор от дизайни, подходящи за различни професии, бизнес сфери и дори за студенти. 

Разгледайте и нашите статии с изключително полезни съвети и насоки как да изготвите професионално и издържано Вашите документи на английски език при кандидатстване за работа.

Споделяне през:

Направете впечатление със своето CV

Създайте и изтеглете професионално CV бързо и лесно.

Създаване на CV