Resume og CV på engelsk » CV in English

Resume og CV på engelsk: Struktur og skrivetips

Vil du søge job eller ansøge på et universitet i et engelsktalende land? Udover at oversætte dit CV til engelsk skal du højst sandsynligt også slette nogle personoplysninger og lave lidt om på CV’ets struktur. I denne artikel kigger vi nærmere på, hvordan man skriver et CV på engelsk.

Det engelske CV kontra resume

Både CV og resume betyder et CV på engelsk. De fleste engelsktalende lande bruger begge betegnelser som synonymer, mens længdekravene varierer fra land til land.

USA er en undtagelse: Ordet resume er udbredt i forbindelse med jobsøgning og refererer til et CV på én side. Udtrykkene CV, comprehensive CV eller full CV betyder derimod et CV i fuld længde. Det lange CV bruges kun i forbindelse med ansøgninger om akademiske stillinger og studier samt i særligt ansvarskrævende stillinger som overlæge, rektor eller CEO for et aktieselskab. 

Forskellen på et dansk og et engelsk CV

I alle europæiske og oversøiske engelsktalende lande kan du regne med, at deres CV-struktur hovedsageligt er den samme som i Danmark. Den største forskel er længden og mængden af personlige oplysninger, man angiver.

Et CV på engelsk kan være 1-5 sider langt, men to sider anbefales i de fleste lande. Strukturen er omvendt-kronologisk, medmindre du har en god grund til at lave et kompetencestyret (funktionelt) CV. Undtagelsen er det amerikanske resume, der kun skal være én side. Det er en sælgende præsentation, hvor du forkorter din arbejdshistorik og kun angiver relevant information.

“Vær ikke i tvivl om, at du skal skære ud i pap, hvordan du matcher jobkravene for den jobtype, du ønsker.”

Strukturen af de engelske CV-typer

Du kan bruge vores CV-skabeloner til begge typer af det engelske CV og oversætte dine CV-overskrifter med et klik.

CV-titel (Title)

Kravene for titlen på CV’et varierer på tværs af de engelsktalende lande. I nogle lande kan det være en kort sætning, der indeholder dit fagområde og flere kompetencer, ligesom CV-titlen i Danmark. I andre lande kan den bestå af din profession og en enkelt kompetence eller kun din profession. 

Kontaktoplysninger (Personal Details)

Angiv dit fulde navn, en professionel e-mailadresse og et telefonnummer inkl. landekode. I nogle lande kan du angive din adresse eller tilføje din hjemmeside, men undersøg normerne i det pågældende land.

Tip:

Angiv aldrig oplysninger om dit køn, alder, race, etnicitet, seksuel orientering, civilstatus, familieforhold eller visum på CV’et. Dette gælder alle engelsktalende lande og skyldes enten deres lovgivning mod forskelsbehandling eller manglen på samme, hvorfor du selv skal beskytte dig.

Profiltekst (Summary, Objective)

Der findes fire typer af engelske CV-profiltekster:

 • Carreer Objective præsenterer din uddannelse, erfaring og den ønskede stilling i et karrieremæssigt fremtidsperspektiv. Beskriv dine langsigtede karrieremål, samt hvilken rolle den stilling, du søger, spiller i forhold til din plan. Denne type profiltekst forventes af nyuddannede, junior-specialister, praktikansøgere og brancheskiftere.
 • Professional Summary opsummerer din eksisterende karriere, erfaring, kompetencer og motivation.
 • Objective Statement er en komparativ opsummering af dit CV i forhold til stillingens krav. Fokusér på at matche konkrete kompetencer med konkrete opgaver eller behov hos arbejdsgiveren og tegne et objektivt billede af, hvad du kan tilbyde.
 • Personal Statement beskriver din erfaring med fokus på din tilgang til fagområdet, og hvordan du som person præger faget. Denne type profiltekst bruges i forbindelse med jobsøgning i den akademiske, pædagogiske og sundhedsfaglige verden.

Som udgangspunkt er de engelske profiltekster op til 6 linjer lange og placeres imellem CV-titlen og erhvervserfaringen på CV’et. Dog kan Professional Summary og Personal Statement i nogle lande betyde en længere tekst, der sendes sammen med CV’et. Hvis der i stillingsopslaget ikke er tegn på, at CV’et og profilteksten betragtes som to forskellige ting, er der tale om ovenstående korte tekster.

Erhvervserfaring (Work Experience, Work History)

Angiv din erhvervserfaring i en omvendt-kronologisk rækkefølge, og præsentér stillingsbetegnelser, arbejdsgivere, land samt start- og slutdatoer.

Skriver du et comprehensive CV på engelsk, kan du ligesom i det danske CV angive de stillinger, du har haft de seneste 10-15 år, med beskrivelser i punktform. Resten af stillingerne angives uden beskrivelser. I punktlisten skriver du hele sætninger, hvor du præsenterer dine ansvarsområder, opgaver og kompetencer ved brug af konkrete eksempler og tal. Slet ordet ”I” (jeg), og begynd sætningerne med verber, adjektiver og adverbier.

Hvis du skriver det amerikanske resume, kan du nøjes med at angive kun de relevante stillinger i forhold til det job, du søger, og slette resten. Du kan også angive alle jobs men udelukke detaljer om de irrelevante. Hvis der kommer flerårige huller i dit CV’s kronologi på grund af din frasortering, kan du angive en superkort forklaring om, hvad du lavede i de år.

Uddannelse (Education)

Undersøg, hvad tilsvarende uddannelser hedder i det land, du vil sende CV’et til, og brug deres betegnelser. Angiv din uddannelse sådan, som du vil gøre i CV-afsnittet om uddannelse på dansk. I Storbritannien kan du desuden angive dine karakterer eller karaktergennemsnit fra studietiden. Husk blot at konvertere karaktererne til det britiske system. 

Kurser (Courses and Certificates)

Kurser, efteruddannelse og certificeringer kan skrives i en separat sektion i et CV på engelsk. Angiv dem, som du angiver din uddannelse: Med kursnavnet, uddannelsesstedet og start- og slutdatoer. Vælg kun relevante kurser i forhold til stillingen. 

Praktik (Internships)

Praktik, hvis den er relevant, angives i et separat CV-afsnit og på samme måde som erhvervserfaring. Hvis du mangler erhvervserfaring, kan du med fordel undersøge, om det er acceptabelt at slå din praktikerfaring og erhvervserfaring sammen i det land, du sender til dit engelske CV til.

Færdigheder (Skills)

Man differentierer mellem Soft Skills og Hard Skills, og begge afsnit skal med på CV’et. Hard Skills er en blanding af dine tekniske færdigheder, IT og faglige kompetencer, og Soft Skills er en blanding af dine sociale færdigheder og personlige kompetencer. I et CV på engelsk er det også typisk at angive jobfunktioner som skills, f.eks. administration, kundeservice, salg, projektledelse mm., sådan så de overlapper med det, der står i din erhvervserfaring, og dermed fremhæver det vigtigste. 

Sprogkundskaber (Languages)

Angiv de sprog, du taler, med engelsk øverst. Har du læst Business English, skal dette angives under kurser. Alle sprog angives med niveauer for beherskelse:

 • Native, Bilingual, Mother tongue eller Academic proficiency
 • Fluent eller Full proficiency
 • Advanced eller Conversational
 • Beginner eller Elementary

3 skriveråd til dit CV på engelsk

Undersøg CV-standarden i det land du skriver til

Hvert land har sine krav for længden og detaljeringsgraden i et CV. I USA er det 1 side, i Canada er det 1-2 sider. I Storbritannien betegnes 2 sider som den perfekte længde, mens der i Australien og New Zealand er helt normalt at sende CV’er på 3-5 sider, hvis man har en længere karriere. Sender du et CV på engelsk til et land, hvor engelsk ikke er det nationale sprog, kan det også være en god idé at undersøge de lokale krav.

Tænk på din modtager

I Danmark sender vi CV’er direkte til arbejdsgivere eller virksomheders HR-afdelinger. I engelsktalende lande bruger man både som virksomhed og som jobsøgende i udgangspunktet recruiters, dvs. rekrutteringskonsulenter. Konsulenterne kommer fra andre fagområder, og de kan ikke nødvendigvis fortolke dine arbejdserfaringer rigtigt. Deres arbejde er at matche dine kompetencer med virksomheders behov, og de fleste recruiters læser kun den første side af dit CV. Derfor bør du ikke være i tvivl om, at du skal skære ud i pap, hvordan du matcher jobkravene for den jobtype, du ønsker.

Vær opmærksom på British English vs. American English

Tag hensyn til sproget i det land, du skriver et CV på engelsk til. Mange ord, der ender på ”ize” og ”yze” på amerikansk, ender på ”ise” og ”yse” på britisk. Desuden er der en forskel på ordvalg, der kan føre til misforståelser. Når du ved, hvilket sprog du skal skrive på, kan du bruge Grammarly eller en korrekturlæser. 

FAQ om CV på engelsk

Hvad hedder et CV på engelsk?

Et CV på engelsk kaldes både ”resume” og ”CV”. I USA har de to ord forskellige betydninger: Et resume har en længde på én enkelt side, og et CV har en ubegrænset længde, men bruges kun i akademiske sammenhænge samt i sjældne tilfælde. I Storbritannien, Irland, Canada, Australien, New Zealand og andre engelsktalende lande refererer både ”CV” og ”resume” til et CV-format, som man også bruger i Danmark. 

Bruger man CV-billeder i de engelske CV’er?

Nej, CV-billeder er kun en trend i EU. I USA og Canada er det forbudt at bruge CV-fotos. I Storbritannien og Irland vil man rynke på næsen og se ned på det, som om du forsøger at score et job med dine looks. Der er det common knowledge, at man ikke skal gøre det. I Australien og New Zealand er det frarådet for at beskytte dig selv mod diskriminering, og det samme gælder de fleste lande med blandede etniciteter. 

Hvordan formateres datoangivelse i et CV på engelsk?

DD-MM-ÅÅÅÅ (dag-måned-år), adskilt med punktum, bindestreg eller skråstreg, er standarden i de fleste lande verden over. MM-DD-ÅÅ er standarden i USA. ÅÅÅÅ-MM-DD bruges i Sydafrika. Canada jonglerer alle tre formater.

Du kan undgå misforståelser i alle lande ved at stave til måneden og sætte komma foran årstallet:

 • USA: July 15, 2024 eller July 15th, 2024
 • Storbritannien og Irland: 15th July, 2024
 • Alle, undtagen USA: 15 July, 2024
Del via:

Bliv husket med dit CV

Opret og download et professionelt CV nemt og hurtigt.

Opret CV