İngilizce CV Örnekleri - Yapı, Şablon & Kurallar
Yazan Kadirhan Ekici, Yazar • Son güncelleme tarihi 4 Haziran 2024

İngilizce CV Nasıl Hazırlanır?

Yurt dışındaki iş ilanlarına başvuru yaparken, ilgili ülkenin ana diline göre CV hazırlanması gerekir. İngilizce, dünya üzerinde en çok konuşulan diller arasındadır ve yurt dışı iş başvurularında adaylardan genellikle İngilizce CV örnekleri istenir. İngilizce özgeçmiş nasıl hazırlanır sorusunu kapsamlı bir şekilde yanıtlayacağımız makalemiz içerisinde, bilmeniz gereken önemli bilgileri sizinle paylaşacağız.

İngilizce CV Örnekleri Kullanımı

İngilizce CV örnekleri hazırlamanın temel amacı, iş başvurularında adayların nitelik ve yeteneklerini etkili bir şekilde iş verenlere sunmaktır. Bu hedef doğrultusunda birçok aday, Türkçe olarak hazırladığı CV’sini İngilizce diline çevirmeye çalışır. Fakat profesyonel bir iş başvurusu gerçekleştirmek için bu stratejinin izlenmesi tavsiye edilmemektedir.

İngilizce ile Türkçe CV arasında yapısal olarak çeşitli farklılıklar bulunur. Bu farklılıkları bir sonraki başlığımızda detaylı olarak açıklayacağız. Burada ifade etmek istediğimiz temel nokta, İngilizce CV örnekleri hazırlanırken yapılabilecek küçük bir hatanın iş verenler üzerinde olumsuz bir ilk izlenim oluşturabileceğinin farkında olunmasıdır.

Yabancı bir kuruluşa iş başvurusu yapmak için İngilizce CV oluşturan adaylar, İngilizce diline hakim olduklarını iş verenlere hissettirmelidir. Çünkü iş dünyasında bulunan her sektörde iş verenler ve çalışanlar arasında sağlıklı ve anlaşılır bir iletişim kurulması hedeflenir. İş verenler herhangi bir sebepten ötürü yeterli seviyede İngilizce bilgisine sahip olmadığınızı düşünürse, ilgili iş başvurusundan olumlu bir sonuç almanız beklenemez.

İngilizce CV ve Türkçe CV Arasındaki Farklılıklar

CV’ler genel anlamda adayların nitelikleri hakkında iş verenlere bilgi sunan dökümanlar olsa da, iş başvurusu yapılmak istenen ülkeye göre CV üzerinde çeşitli değişiklikler yapılması gerekir. İngilizce CV hazırlama adımları, Türkçe CV hazırlama adımlarına göre çeşitli farklılıklar çerçevesinde yapılandırılmalıdır. Çünkü ülkelere göre iş arama kültürü farklılık gösterir.

Örneğin Türkçe CV hazırlanırken genellikle özgeçmiş içerisine fotoğraf eklenir. Fakat İngiltere’de açılan bir iş başvurusuna hazırlanacak olan CV için fotoğraf kullanılması tavsiye edilmemektedir. Bununla birlikte İngilizce CV'lerde referanslar genellikle ayrı bir belge olarak sunulur. Türkçe CV’lerde ise referanslar CV’nin son bölümü içerisine eklenir.

CV örneği İngilizce dilinde adayın niteliklerini iş verenlere kronolojik sıralamaya göre bilgi sunan dökümanlardır. Fakat Türkçe özgeçmiş içerisinde bu sıralama adayın tercihleri ve iş deneyimleri doğrultusunda yapılır. Ve de adayların medeni durumu, cinsiyeti ve doğum tarihi gibi kişisel bilgilerine detaylı olarak yer verilebilir. Fakat CV İngilizce hazırlanırken, bu tür bilgilerin paylaşılması daha az yaygındır. Bu bilgiler ile birlikte Türkçe CV İngilizce diline çevrilmemeli, yeniden bir özgeçmiş yazılması tavsiye edilmektedir.

İngilizce CV örneği hazırlamanın temel amacı, iş başvurularında adayların nitelik ve yeteneklerini etkili bir şekilde iş verenlere sunmaktır.

İngilizce CV Örneği Yapısı

CVwizard platformu olarak İngilizce CV örnekleri hakkında ifade ettiğimiz genel bilgilerin ardından, özgeçmiş örneği İngilizce dilinde hazırlanırken yazılması tavsiye edilen bölümleri farklı başlıklar altında incelemeye başlayalım.

Başlık Bölümü

İngilizce CV şablonu üzerindeki ilk bölüm, adayın isim, soy isim ve mesleğinin yer aldığı başlık bölümüdür. Başlık bölümü İngilizce CV örneklerinin en üst kısımına konumlandırılmalıdır. Bu bölüm iş veren ile adayın tanışmasını sağlaması sebebiyle önem taşır.

Kişisel Bilgiler

İngilizce CV oluşturma adımlarında basitlik ve sadelik ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda kişisel bilgilerinizi kısa bir şekilde paylaşmanız gerekir. Yazımız içerisinde daha önce ifade ettiğimiz gibi, İngilizce CV örnekleri içerisinde kişisel bilgilerin detaylı olarak ifade edilmesine gerek yoktur. 

İsim, soy isim, adres, telefon numarası ve e-posta adresi, yurt dışındaki iş ilanlarına yapılacak birçok başvuru için yeterlidir. Eğer Türkiye’den yabancı bir kuruluşa iş başvurusu yapıyorsanız, tercihlerinize bağlı olarak uyruğunuzu da kişisel bilgiler içerisine ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte bulunduğunuz sektör ile ilgili bir internet sitesi adresiniz bulunuyorsa, bu adresi de iş verenlerle paylaşmanız sizin için faydalı olabilir.

CV Özeti

CV özeti olarak isimlendirilen bölüm, Türkçe ve İngilizce CV örnekleri için paralel bir yapıya sahiptir. Bu bölüm bir veya iki paragraftan oluşur ve adayın ön plana çıkan özelliklerini kısa bir şekilde vurgular.

CV özeti hazırlanırken benzer anlama çıkan cümlelerin kullanılmaması gerekir. Profesyonel İngilizce boş CV örnekleri içerisinde, adayın kişisel özelliklerinden, iş tecrübelerinden, mesleki deneyimlerinden veya kendini geliştirdiği alanlardan kısaca bahsedilebilir. CV Özeti bölümünün temel amacı, iş verenin ilgisini çekmeyi başarmak ve aday CV’sini daha dikkatli bir şekilde incelemesini sağlamaktır.

İş Deneyimleri

Örnek İngilizce CV içerisinde iş deneyimlerinin kronolojik sıralama doğrultusunda yazılması tavsiye edilmektedir. Böylece iş verenler, adayın meslek hayatı boyunca hangi kurum, şirket veya kuruluşlarda performans gösterdiğini gözlemleyebilir.

İş deneyimleri İngilizce CV örnekleri içerisine eklenirken hangi yıllarda, hangi şirketlerde ve hangi pozisyonlarda çalışıldığı kısaca ifade edilmelidir. Bununla birlikte ilgili iş pozisyonunda alınan görevlerin veya elde edilen başarıların bir veya iki cümle ile özetlenmesi, iş verenlerin aday hakkında daha kapsamlı bir şekilde bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır.

Eğitim Geçmişi

CV hazırlama İngilizce dilinde eğitim basamaklarını kapsamalıdır. Çünkü iş verenler başvurular kapsamında belirleyecekleri personelin eğitim hayatı hakkında bilgi sahibi olmak ister. Bu kapsamda eğitim geçmişinin, iş deneyimleri bölümünde olduğu gibi kronolojik sıralama doğrultusunda İngilizce CV örnekleri içerisine yazılması tavsiye edilmektedir.

Adayların eğitim hayatı içerisinde elde ettiği kayda değer başarıları bulunuyorsa, bu başarılar İngilizce CV oluşturma adımları içerisinde ifade edilmelidir. Ayrıca eğitim alınan kurum isimleri ve eğitim görülen yıllar, bu bölümde kısaca belirtilmelidir.

Kurslar ve Sertifikalar

Kurslar ve sertifikalar, adayların meslek hayatındaki yetkinliğini ifade eden bilgiler sunar. Bu bilgiler bir bilgisayar programının uzman bir şekilde kullanılması ile ilgili olabileceği gibi, ilgili iş pozisyonu kapsamında belirtilen sorumluluklar ile ilgili de olabilir.

Kurslar ve sertifikalar örnek İngilizce CV içerisinde ayrı bir bölüm hazırlanarak yazılmalıdır. CV içerisinde ifade edilen sertifika ve kurs belgeleri, iş başvurusu dökümanları içerisine eklenmelidir. Eğer adayın iş verenlere sunabileceği herhangi bir kurs veya sertifikası bulunmuyorsa, bu bölüm İngilizce CV örnekleri içerisine dahil edilmemelidir.

Staj Deneyimleri

Genellikle üniversite eğitimi içerisinde öğrenciler, iş dünyasına girmeden önce tecrübe kazanılması için staj programlarına yönlendirilir. Bu programlar adayların iş dünyasında karşılaşabilecekleri durumlara karşı tecrübe kazanmalarını sağlar. İş verenler ise kariyer hayatında yeterli deneyime sahip olmayan adayların staj deneyimleri hakkında bilgi sahibi olmak ister.CV örnekleri İngilizce dilinde hazırlanırken, staj deneyimleri CV içerisine dahil edilmelidir. Ancak yeterli seviyede iş deneyimine sahip olan adaylar için staj deneyimleri yerine iş deneyimlerinin yazılması daha iyi bir seçenek olacaktır.

Yetenekler

İş dünyasındaki her sektör içerisinde adaylarda çeşitli nitelikler aranır. Bu yetenekler adayların bulunduğu sektör ve çalışmak istedikleri pozisyona göre değişiklik gösterir. Bu sebeple İngilizce CV şablonu içerisinde adayların mesleği ile ilgili olan yeteneklerini ifade etmesi önerilmektedir. 

Meslek ile ilgili olmayan yeteneklerin CV içerisine yazılmaması tavsiye edilmektedir. Çünkü İngilizce CV örnekleri, sade ve basit yapısıyla ön plana çıkan iş başvurusu dökümanlarıdır.

Yabancı Dil Konuşma Becerileri

Yabancı kurum, kuruluş ve şirketlere yapılan iş başvurularında, öncelikli olarak adaylardan dil yeterliliği istenir. Dil yeterlilik seviyesi, ilgili iş pozisyonu kapsamında sağlıklı bir iletişim kurulabilmesi için önem taşır. Bu sebeple adayların İngilizce dilindeki konuşma becerilerini CV şablonları içerisinde somut olarak işe alım görevlilerine sunması gerekir.

İngilizce ile birlikte başka yabancı dillerin de aday tarafından iyi bir seviyede konuşulabilmesi, birçok iş dalı için olumlu bir ilk izlenim oluşturur. Çünkü genellikle başka ülkelerde çalışan personeli kendi bünyesine almak isteyen kuruluşlar, çok uluslu bir yapıya sahiptir. Yabancı dil konuşma becerileri geçerli sertifikalar ile birlikte örnek İngilizce CV örnekleri içerisine dahil edilmelidir.

Yukarıdaki bölümler, İngilizce CV oluşturma adımlarının temel basamaklarında kullanılması gereken önemli bilgileri ifade eder. Bu bilgileri CV içerisine dahil ederken dikkat edilmesi gereken en temel nokta, örnek İngilizce CV’nin bir sayfayı aşmamasıdır. Ayrıca İngilizce CV örnekleri içerisinde gereksiz bilgiler bulunmamalı ve sunulan bilgiler gerçekliği birebir olarak yansıtmalıdır.

İngilizce CV Hazırlama Konusunda Altın Kurallar

İngilizce CV nasıl hazırlanır konulu yazımızın sonlarına gelirken, dikkat edilmesi gereken önemli noktaları ayrı bir başlık altında özetlemek istedik. İşte İngilizce boş CV örnekleri oluşturma adımlarında uygulamanız tavsiye edilen altın kurallar şunlardır:

  • İngilizce dil seviyeniz ve sunduğunuz bilgiler hakkında dürüst olun.
  • İngilizce CV örnekleriniz içerisine fotoğraf eklemeyin.
  • Kişisel bilgilerinizi detaylı bir şekilde ifade etmeyin.
  • Mesleki deneyiminizi ve yetkinliğinizi ön plana çıkarın.
  • Bulunduğunuz sektörde kullanılan anahtar kelimeleri CV’niz içerisinde kullanın.
  • İngilizce CV örnekleri uzunluğunun tek bir sayfayı geçmemesine özen gösterin.
  • Bulunduğunuz sektör ile ilgili olan yeteneklerinizi ifade edin.
  • Eğer CV’nizde yer bulunuyorsa, hobilerinizi ve ilgi alanlarınızı belirtin.
  • Türkçe yazdığınız bir CV’yi İngilizce’ye çevirmek yerine, yeni bir özgeçmiş düzenlemeye başlayın.

İngilizce CV hazırlama ücretsiz veya ücretli olarak internet siteleri üzerinde tamamlanabilir. Yukarıdaki kurallara uyduğunuz takdirde profesyonel İngilizce CV örnekleri hazırlayabilir ve işe alım görevlilerinin gözünde etkileyici bir ilk izlenim oluşturabilirsiniz. Böylece diğer adayların önüne geçmek için gerekli olan altyapıyı hazırlayabilir ve işe alım sürecinin bir sonraki adımına geçebilirsiniz.

İngilizce CV Örnekleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Türkçe ve İngilizce CV arasındaki farklar nelerdir?

Türkçe ve İngilizce CV’ler arasında yapısal ve içerik olarak çeşitli farklılıklar bulunur. Türkçe CV’ler içerisinde fotoğraf bulunması tercih edilir. İngilizce CV’lerde ise genellikle fotoğraf bulunmaz. Türkçe CV’ler adayların kişisel bilgilerini detaylı olarak ifade edebilir. Fakat İngilizce CV örnekleri içerisinde detaylı olarak kişisel bilgilere yer verilmez. İngilizce CV’ler içerisinde yabancı dil becerileri bölümü bulunmalıdır. Fakat Türkçe CV’lerin içerisinde yabancı dil bölümünün bulunması bir zorunluluk değildir. İngilizce CV’ler genellikle ters kronolojik sıraya göre düzenlenir. Türkçe'de ise özgeçmiş düzeni aday tercihleri doğrultusunda yapılandırılır. CV hedefi bölümü İngilizce'de bulunması tavsiye edilen bölümler arasındadır. Türkçe CV’ler içerisinde ise bu bölüm aday tercihleri doğrultusunda eklenir.

İngilizce CV içerisine fotoğraf eklemeli miyim?

Türkiye’de yapılan iş başvurularında CV içerisine fotoğraf eklenmesi tavsiye edilmektedir. İngilizce CV’lerde ise fotoğraf eklenmesi genellikle tavsiye edilmez. Her ne kadar CV’ye fotoğraf eklemenin iş verenlerin adayı tanımasını sağladığı bilinse de, işe alım sürecinin objektifliğini korumak ve ayrımcılığın önüne geçmek için ABD ve İngiltere gibi bazı ülkelerde fotoğraf eklemek yaygın bir uygulama değildir. İngilizce özgeçmiş örnekleri basit ve sade yapısıyla ön plana çıkan dökümanlardır. Bununla birlikte CV içerisine fotoğraf ekleme konusunun coğrafi bölgeye, sektöre ve iş verenlerin tercihlerine bağlı olarak değişiklik gösterebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

İngilizce CV içerisine tarihler nasıl yazılmalıdır?

Profesyonel bir CV hazırlama İngilizce dilinde tarihlerin uygun format ile yazılması ile tamamlanabilir. Bu kapsamda iş deneyimleri ve eğitim geçmişi, İngilizce CV örnekleri içerisinde ilgili tarihler ile belirtilmelidir. Tarihler yazılırken iş başvurusunun yapıldığı coğrafi konum göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü İngilizce dilinde tarih yazımı format olarak farklılık gösterebilir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da genellikle ay, gün, yıl formatı tercih edilirken, Avustralya ve İngiltere gibi ülkelerde gün, ay, yıl formatı yaygın olarak kullanılmaktadır.

İçeriği paylaş:
Kadirhan Ekici
Kadirhan Ekici
LinkedIn
Yazar
Kadirhan Ekici, araştırmaya dayalı içerik yazma konusunda uzmanlaşmış bir yazardır. Yapay zeka geliştirme projelerinde “Türkçe Dil Uzmanı” statüsü ile hizmet vermekle birlikte, iş dünyası hakkında Business 2 Community platformu ve sektörün önde gelen internet siteleri üzerinde yazarlık yapmaktadır. Titiz çalışması ile hazırladığı içerikleri okuyucularla paylaşmaya devam etmektedir.

CV'nizle bir fark yaratın

Kolay ve hızlı bir şekilde profesyonel bir CV oluşturup indirin.

CV oluştur