Napisz CV w języku angielskim – struktura & szablon

CV w języku angielskim – jak je ustrukturyzować i napisać?

Tworzenie profesjonalnego CV w języku angielskim jest kluczowym krokiem w budowaniu udanej kariery zarówno w kraju, jak i za granicą. Na dzisiejszym, globalnym rynku pracy umiejętność komunikacji w języku angielskim staje się coraz bardziej wartościowa. Warto pamiętać, że istnieją dwa główne typy CV: amerykańskie i brytyjskie, z których każdy wymaga odmiennego podejścia i struktury. W tym artykule przyjrzymy się z bliska procesowi tworzenia CV w języku angielskim oraz dowiemy się, dlaczego jest to tak istotne dla dalszej ścieżki zawodowej.

Korzystanie z CV w języku angielskim

Stworzenie CV w języku angielskim jest niezmiernie istotne, zwłaszcza podczas ubiegania się o pracę za granicą lub w międzynarodowej firmie. Angielski stał się powszechnie używanym językiem biznesu, więc umiejętność prezentacji swojego doświadczenia zawodowego w tym języku jest kluczowa. Dostosowanie lokalnego CV do standardów angielskich pomaga lepiej komunikować swoje umiejętności i doświadczenie, co zwiększa szanse na pozyskanie pracy. CV w języku angielskim powinno być klarowne, zwięzłe i skoncentrowane na kluczowych osiągnięciach zawodowych.

Dopasowanie życiorysu do oczekiwań kulturowych i biznesowych kraju docelowego świadczy o profesjonalizmie i zaangażowaniu kandydata. Poprawne użycie języka angielskiego w CV może również świadczyć o umiejętnościach komunikacyjnych i dostosowawczych, co jest bardzo cenione przez pracodawców w międzynarodowym środowisku biznesowym. W rezultacie, CV w języku angielskim jest niezbędnym narzędziem dla każdego, kto dąży do budowania kariery na arenie międzynarodowej.

Różnice pomiędzy CV w języku angielskim a CV w języku polskim

Istnieje kilka ważnych różnic pomiędzy Curriculum Vitae stosowanym na polskim rynku pracy a tym angielskim. Jeśli chcesz, aby Twój anglojęzyczny życiorys pomógł Ci odnieść sukces, koniecznie się z nimi zapoznaj.

Różnice w zakresie danych osobowych

W polskim CV należy umieścić imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. W przypadku ubiegania się o praktyki lub staż można dodać również datę urodzenia oraz płeć.

W CV w języku angielskim należy również umieścić imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Natomiast nie należy podawać daty urodzenia ani płci, które są niezgodne z przepisami prawa antydyskryminacyjnego. Włączenie tych informacji może skutkować odrzuceniem aplikacji przez pracodawcę z obawy przed zarzutami o dyskryminację ze względu na wiek lub stan cywilny kandydata.

Dołączenie zdjęcia do CV

W polskim Curriculum Vitae nie jest konieczne dołączanie zdjęcia, chyba że jest to wymagane w ogłoszeniu. Niemniej jednak umieszczenie fotografii może być atutem, wyróżniającym Twoje CV spośród innych.

Natomiast w angielskim CV nie należy w żadnym wypadku dodawać zdjęcia. Unikanie zamieszczania zdjęcia wynika z przepisów antydyskryminacyjnych. Dodanie fotografii może prowadzić do odrzucenia aplikacji ze względu na ryzyko dyskryminacji.

Długość CV

W przypadku CV w języku angielskim zaleca się, aby było krótkie, zwięzłe i treściwe. Nie ma tu miejsca na zbytnie rozwlekanie treści. Wszelkie informacje nieistotne dla danego stanowiska należy wyeliminować lub skrócić do minimum.

„W angielskim CV nie należy podawać daty urodzenia ani płci, co jest niezgodne z przepisami prawa antydyskryminacyjnego. Włączenie tych informacji może skutkować odrzuceniem aplikacji przez pracodawcę”.

Struktura CV w języku angielskim

Curriculum w języku angielskim powinno posiadać konkretną strukturę. Poniżej znajdziesz opis każdego z elementów, a dodatkowo zobaczysz, jak wygląda to w praktyce dzięki profesjonalnym szablonom CV.

Tytuł

W przypadku CV po angielsku warto rozpocząć od tytułu dokumentu, który będzie krótkim, zwięzłym opisem zawierającym informację o Twoim profilu zawodowym. Tytuł ten powinien w skrócony sposób podsumować Twoje doświadczenie, umiejętności oraz cel, jaki dążysz osiągnąć poprzez aplikację.

Dane kontaktowe/osobiste

Nazwisko, imię, adres, numer telefonu oraz adres e-mail – to jedyne informacje, jakie są potrzebne w CV w języku angielskim. Prostota jest kluczowa, a dokument nigdy nie powinien zawierać nadmiaru wrażliwych lub osobistych danych.

Podsumowanie/cel

Niezwykle istotną sekcją w CV po angielsku jest Summary lub Objective, inaczej zwane podsumowaniem zawodowym. Umieszczona na górze dokumentu, tuż pod danymi kontaktowymi, ta sekcja stanowi kilka zdań opisujących kandydata w kontekście konkretnego stanowiska. Jest to doskonała okazja do przedstawienia swoich najważniejszych osiągnięć, umiejętności i celów zawodowych.

Warto w tej części podkreślić swoje główne atuty i to, w jaki sposób możesz przyczynić się do sukcesu firmy. Zachowując zwięzłość, należy skupić się na najbardziej istotnych dla danego stanowiska aspektach swojego doświadczenia zawodowego oraz kompetencjach. Dodanie tej sekcji znacznie zwiększa czytelność CV i pozwala pracodawcy szybciej zrozumieć, dlaczego jesteś odpowiednim kandydatem.

Doświadczenie zawodowe

W sekcji dotyczącej doświadczenia zawodowego (Work Experience) należy wymienić stanowisko, nazwę firmy oraz lokalizację, w której pracowałeś, wraz z dokładnym okresem zatrudnienia. Następnie przedstaw wszystkie obowiązki (Key qualifications & responsibilities), które były związane z danym stanowiskiem.

W CV w języku angielskim unikaj używania dat w formie cyfr rzymskich dla dni oraz miesięcy. Poprawny format zapisu dat to na przykład: 05/2010 lub May 2010 (pamiętaj, że nazwy miesięcy piszemy wielką literą).

Staraj się również unikać zapisu dat w formie „V 2010”.

Jeśli konieczne jest podanie daty w formacie dziennym, należy pamiętać o różnicy formatu między Wielką Brytanią a USA.

W Wielkiej Brytanii standardowy zapis daty jest taki sam jak w Polsce, co oznacza, że „10 maja 2015” zostanie zapisany jako „10/05/2015”. W USA miesiąc jest umieszczany przed dniem, dlatego poprawny zapis to: „05/10/2015”.

Wykształcenie

Problematyczna jest sekcja dotycząca wykształcenia kandydata, ponieważ system edukacji w krajach anglojęzycznych różni się nieco od polskiego. Warto zrozumieć podstawową terminologię używaną w opisie wykształcenia.

Przydatne jest, abyś wiedział, że tytuł Master oznacza magistra, a Bachelor to licencjat. Należy pamiętać, że w języku angielskim istnieje rozróżnienie między przedmiotami humanistycznymi (arts) a naukami ścisłymi (sciences). W związku z tym, w zależności od kierunku studiów, Twój tytuł może brzmieć:

  • Master of Arts – skrót: MA (wariant amerykański) lub M.A. (wariant brytyjski)

lub:

  • Master of Science – skrót: MSc lub M.Sc.

Wszystkie te niuanse i różnice mogą sprawić trudność w pisaniu CV po angielsku lub w dosłownym tłumaczeniu z polskiego dokumentu. Ważne jest więc dokładne zapoznanie się z odpowiednią terminologią.

Kursy

Jeśli chcesz zaimponować pracodawcy i posiadasz certyfikaty potwierdzające ukończenie odpowiednich kursów, możesz dodać tę sekcję do CV. Pamiętaj jednak, aby były one związane ze stanowiskiem, o które się starasz.

Staże

Jeśli doświadczenie zdobyte podczas obowiązkowej praktyki lub stażu może idealnie pasować do wymagań zawartych w interesującej Cię ofercie pracy, warto dodać tę sekcję do CV. Przydatność tych informacji może wynikać zarówno z rodzaju firmy, w której odbywałeś staż, jak i z branży, w której działa firma, a nawet z rodzaju projektów, nad którymi pracowałeś. W takiej sytuacji pominięcie tych informacji w Curriculum Vitae mogłoby być dużym błędem.

Umiejętności

Doświadczenie zawarte w CV odgrywa istotną rolę, ponieważ stanowi ono konkretne dowody na to, jak kandydat radził sobie w poprzednich rolach i jakie osiągnięcia zdobył. Pracodawcy chcą zobaczyć, jakie projekty realizowałeś, jakie umiejętności nabyłeś oraz jakie rezultaty osiągnąłeś. Dlatego też sekcja dotycząca doświadczenia jest kluczowym elementem każdego CV. Jak pokazują badania, aż 75% pracodawców bardziej ceni posiadanie przez kandydata wymaganych umiejętności niż jedynie odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Języki

Umieszczenie sekcji dotyczącej języków obcych w CV ma wiele korzyści. Po pierwsze, pozwala to pracodawcom szybko zidentyfikować umiejętności językowe kandydata, co jest istotne w przypadku stanowisk wymagających komunikacji międzynarodowej lub pracy w zróżnicowanym środowisku kulturowym. Po drugie, umiejętność posługiwania się różnymi językami może być atutem w procesie rekrutacji, zwłaszcza jeśli firma prowadzi działalność na rynkach międzynarodowych lub współpracuje z zagranicznymi klientami i partnerami. Ponadto umieszczenie informacji o znajomości języków obcych może podkreślić elastyczność i zdolność adaptacji kandydata oraz jego gotowość do nauki i rozwoju.

Wskazówka eksperta:

Podczas pisania CV po angielsku skup się na zwięzłości i precyzji. Wybierz odpowiednie słowa, aby podkreślić swoje najważniejsze osiągnięcia i umiejętności. Unikaj zbytniego skupiania się na szczegółach i nadmiernego użycia języka zawodowego. Upewnij się, że CV jest czytelne i łatwe do zrozumienia dla potencjalnych pracodawców.

Końcowe wskazówki dotyczące pisania CV w języku angielskim

Pisanie CV po angielsku to kluczowy krok w karierze zawodowej otwierający drzwi do możliwości zarówno w krajach anglojęzycznych, jak i poza nimi. Warto pamiętać, że CV powinno być poprawne językowo, dlatego warto skorzystać z pomocy native speakera. Ponadto zaleca się być szczerym co do umiejętności językowych, aby uniknąć nieporozumień podczas procesu rekrutacji. Należy pamiętać, że struktura Curriculum Vitae zawsze powinna być nienaganna – w tej kwestii możesz zaufać platformie CVwizard. Dodatkowo ważne jest dostosowanie informacji w CV do oczekiwań i standardów obowiązujących w danym kraju, szczególnie jeśli chodzi o format dat oraz zawartość danych osobowych.

Często zadawane pytania dotyczące CV w języku angielskim

Udostępnij przez:

Zrób wrażenie swoim CV

Szybko i z łatwością stwórz i pobierz profesjonalne CV

Rozpocznij