Näin kirjoitat CV:n englanniksi - parhaat vinkit
Kirjoittaja Johanna Puustinen, Sisällöntuottaja • Viimeksi päivitetty 4. kesäkuuta 2024

Kuinka tehdä CV englanniksi

Englanninkielinen CV tulee usein vastaan kun haet Suomesta työpaikkaa kansainvälisestä yrityksestä, mutta toisaalta moni hakee työpaikkaa myös ulkomailta ja tällöin on tärkeää osata tehdä englanniksi CV, joka noudattaa myös kyseisen maan käytäntöjä ansioluettelon suhteen. Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa CV:n rakenne on hieman erilainen kuin Suomessa, ja Yhdysvalloissa sitä kutsutaan nimellä resume.

Milloin tarvitset englanninkielistä CV:tä

Entistä suurempi joukko suomalaisia yrityksiä tavoittelee kasvua kansainvälisiltä markkinoilta, ja tämän vuoksi on luontevaa että yritykset etsivät palvelukseensa työntekijöitä, joilla on hyvä kielitaito. Työnhaun yhteydessä CV ja työhakemus ovat hyvä keino näyttää käytännössä kuinka vahva kielitaitosi on, ja moni kansainvälisille markkinoille suuntaava yritys pyytääkin hakijoita lähettämään ansioluettelon ja työhakemuksen englanniksi. Kun haet työpaikkaa Suomesta englanniksi, voit hyvin luoda saman tyyppisen CV:n kuin olisit luonut suomeksi, mutta sisällön on luonnollisesti oltava englanniksi. CV:ssä on tällöin hyvä noudattaa vakiintuneita osioiden nimiä englanniksi, ja lisäksi on hyvä tuntea muuta keskeistä CV:n tekoon liittyvää sanastoa englanniksi. Kun haet työpaikkaa suomalaisesta yrityksestä, joka pyytää sinua lähettämään CV:n englanniksi, on tärkeää todellakin lähetät CV:si kyseisellä kielellä, etkä suomeksi. Yllä mainitun tilanteen lisäksi on hyvä ymmärtää, että hakiessa työpaikkaa vaikka Iso-Britanniasta tai Yhdysvalloista, kyse ei ole vain samasta CV:stä eri kielellä, mutta on olemassa tiettyjä kulttuuriin liittyviä tekijöitä, joista on hyvä olla tietoinen. Ensinnäkin, CV:tä kutsutaan Yhdysvalloissa nimellä resume. Iso-Britanniassa CV kulkee nimellä CV. 

Mitä eroa on CV:llä ja resumella? 

Yksi asia, joka saattaa aiheuttaa sekaannusta ja olla vaikea ymmärtää, on että amerikkalainen ja englantilainen CV ovat eri asiat. Suomessa ja Iso-Britanniassa CV:nä tunnettu asiakirja on nimittäin Yhdysvalloissa resume

Selkeimmät erot liittyvät esimerkiksi siihen, että Yhdysvalloissa resumessa on mahdollisimman vähän henkilökohtaisia tietoja, eli esimerkiksi tieto omasta perhetilanteesta tai siviilisäädystä, ja usein jopa syntymäaika, on hyvä jättää asiakirjasta pois. Tämä johtuu siitä, että Yhdysvalloissa on melko tiukat syrjinnän ehkäisemiseen liittyvät lait ja säännöt.  

Iso-Britanniassa CV on saman pituinen kuin Suomessa, eli mieluiten korkeintaan kaksi sivua. Yhdysvalloissa resume puolestaan on hyvä olla mahdollisimman tiivis ja myyvä, ja mielellään yhden arkin mittainen. Terminologiakaan ei ole Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen osalta aivan sama, sillä esimerkiksi harjoittelupaikka on Yhdysvalloissa ‘intern’, mutta Iso-Britanniassa se puolestaan kulkee nimellä ‘trainee’. 

Yhdysvalloissa on toki käytössä myös asiakirja, joka kulkee nimellä CV, mutta kyseessä on erityisesti akateemiseen kontekstiin liittyvä asiakirja. Amerikkalainen CV on käytännössä pidempi ja pitää sisällään esimerkiksi akateemiset julkaisut ja muu tutkimustyöhön liittyvät tiedot. 

“On tärkeää, että kirjoitat CV:si englanniksi mikäli näin pyydetään työpaikkailmoituksessa, vaikka olisit hakemassa työpaikkaa Suomessa. Englanninkielinen CV on mainio keino näyttää kielitaitosi taso.”

Englanninkielisen CV:n rakenne

Kun alat tekemään ansioluetteloa englanniksi, on hyvä tietää keskeisten ilmaisujen lisäksi muita eroja käytännöissä, kuten missä määrin CV:ssä tai resumessa on hyvä olla henkilökohtaisia tietoja. 

Otsikko

Suomalaisessa CV:ssä ei perinteisesti ole otsikkoa, mutta hakiessasi työpaikkaa Yhdysvalloista tai Suomessa toimivasta amerikkalaisesta yrityksestä, voi otsikko olla paikallaan. Otsikolla tarkoitetaan suuremmalla fontilla kirjoitettua nimeä ja titteliä asiakirjan yläkulmassa. Otsikko voi olla esimerkiksi “Matti Meikäläinen - International B2B Software Sales Executive”. Suomen tapaan myöskään Iso-Britanniassa ei käytetä CV:ssä näkyviä otsikoita. 

Henkilö- ja yhteystiedot

Henkilö- ja yhteystiedot ovat aina keskeisiä asioita ansioluettelossa, olipa kyseessä mistä kielestä tahansa. Henkilötiedoista nykyisin käytetään vain nimeä, sillä esimerkiksi syntymäaika tai perhetilanne ovat seikkoja, jotka voivat altistaa hakijan syrjinnälle. Yhteystietojen suheen postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero on tärkeä olla mukana sekä suomen- että englanninkielisessä CV:ssä. 

Henkilökohtainen tiivistelmä eli profiili

Tiivistelmä on viime vuosina vakiinnuttanut paikkansa suomalaisessa CV:ssä, mutta yhdysvaltalaisessa resumessa se on ollut jo pitkään yksi tärkeimmistä osioista. Tiivistelmä eli personal profile on 3-5 rivin mittainen myyntipuhe, jossa hakija nostaa esille tärkeimmät myyntivalttinsa esimerkiksi osaamisen ja saavutusten osalta. Yhdysvalloissa on kuitenkin tapana nostaa esille osaamisen ja työkokemuksen lisäksi oman työn saavutuksia ja työn tuloksia mieluiten numeerisesti, eli esimerkiksi kertoa kuinka oma työpanos on vaikuttanut tuloksiin. Tiivistelmä on yleinen Suomessa ja Iso-Britanniassakin, mutta Yhdysvaltalaiseen verrattuna se keskittyy enemmän osaamiseen ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. 

Työkokemus

Työkokemus on yksi CV:n tärkeimmistä osioista Suomessa ja tämä pitää paikkansa myös englanninkielisen CV:n osalta. Suomessa arvostetaan työkokemusta, vaikka se olisi “väärältä” alalta, mutta Yhdysvalloissa on perinteenä listata resumessa vain hakemasi alan työpaikat. Yhdysvalloissa on siis tärkeää pitää resume tiiviinä ja keskittyä vain kaikkein olennaisimpiin tietoihin, kun taas Iso-Britanniassa ja Suomessa on tavallista ottaa mukaan työhistoria vaikkapa koko viimeisen 10 vuoden ajalta. Yhdysvalloissa resumessa on tärkeää ottaa työhistoriaan mukaan keskeisimmät saavutukset tai työn tulokset joka työpaikasta, jonka listaat resumessa. 

Koulutus

Suomalainen koulutusjärjestelmä on tuttu hyvin harvalle työnantajalle Yhdysvalloissa tai Iso-Britanniassa, joten on tärkeää että kerrot oppilaitosten ja tutkintojen yhteydessä minkä tason koulutuksesta on kyse ja kuinka kyseinen tutkinto sijoittuu tutkintorakenteeseen Suomessa. On myös tärkeää ottaa mukaan tutkinnon englanninkielinen nimike, joka valtaosalla on jo tiedossa. Yhdysvalloissa on tärkeää muistaa lisäksi mainita koulutukseen liittyvät arvosanat, eli esimerkiksi keskiarvo.

Muista, että suomalainen lukio on englanniksi eri asioita riippuen siitä, oletko tekemässä CV:tä Iso-Britanniaa tai Yhdysvaltoja silmälläpitäen. Lukio on Yhdysvalloissa High School, kun taas Iso-Britanniassa se on Sixth Form. Kummassakaan maassa ei kuitenkaan ole perinteenä kertoa lukio-opinnoista CV:ssä, sillä lukiosta valmistuminen on Suomessa perinteisesti mainitsemisen arvoinen asia.  

Kurssit

Oman osaamisen ajan tasalla pitäminen on tärkeää missä tahansa, mutta etenkin kun olet hakemassa työpaikkaa Yhdysvalloista, on hyvä ottaa resumeen mukaan hakemaasi työhön tai alaan liittyvät kurssit, jotka olet viime aikoina suorittanut. Kurssit ovat tosin tärkeitä myös Suomessa ja hakiessa työpaikkaa Iso-Britanniasta. 

Internships 

Yhdysvalloissa on hyvin tavallista, että moni aloittaa uransa yliopiston jälkeen internship-tyyppisessä työpaikassa, eli harjoittelijana. Iso-Britanniassa vastaavaa kutsutaan puolestaan nimellä trainee. On siis tärkeää muistaa tämä ero terminologiassa, mikäli olet hakemassa työpaikkaa jommastakummasta maasta ja sinulla on työhistoriassasi harjoittelupaikka.

Osaaminen eli taidot

Kovat taidot eli siirrettävä osaaminen ovat erittäin tärkeässä roolissa Yhdysvaltalaisessa resumessa. Tämän vuoksi on tärkeää osata tunnistaa oma osaaminen ja kun olet hakemassa tiettyä avointa työpaikkaa Yhdysvalloissa, lisäksi osattava räätälöidä osaaminen-osion sisältö hakemaasi työpaikkaan sopivaksi. Monesti työpaikkailmoituksessa kerrotaan jo millaista osaamista hakijoilta toivotaan, ja näiden perusteella voit korostaa omia taitojasi. Yhdysvaltalaisessa resumessa taitoja voi hyvin olla 5-8, mutta hakiessa työpaikkaa Suomesta usein riittää 3-5. Sama koskee Iso-Britanniaa. 

Sertifioinnit

Taitoihin voi joskus liittyä sertifiointi, jonka työnhakija voi halutessaan suorittaa dokumentoidakseen oman osaamisensa. Näin on esimerkiksi mikäli työhösi liittyy vaikkapa tiettyjen teknologioiden kuten ohjelmointikielten osaaminen, tai vaikkapa jonkin tietyn ohjelmiston osaaminen. Suurilla ohjelmistotaloilla on usein kattavat sertifiointijärjestelmät, joten voit hankkia itsellesi sertifioinnit ohjelmiston käyttäjänä. Sertifiointeja on myös vaikkapa projektinhallintoon tai markkinointiin liittyen, ja nämä ovat usein arvokasta sisältöä ansioluettelosssa etenkin Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Suomessa taitojen sertifiointi ei toistaiseksi ole yhtä suuressa asemassa.

Kielitaito

Vaikka Yhdysvalloissa on useita vähemmistöryhmiä, joiden äidinkieli on muu kuin englanti, useimmat amerikkalaiset eivät osaa muuta kuin englantia. Tämän vuoksi kielitaito on usein haluttua osaamista. Muista, että eurooppalainen kielitaidon tasoa mittaava järjestelmä ei ole tunnettu Yhdysvalloissa, joten resumessa ei välttämättä kannata mainita esimerkiksi että saksan osaamisesi on B2-kielen tasoa. Voit sen sijaan käyttää yleisempiä käsitteitä, kuten sujuva (englanniksi ‘fluent’) tai mikäli olet kaksikielinen, voit mainita että kyseinen kieli on äidinkieli (englanniksi ‘native’). Iso-Britanniassakin kielitaito on harvinaisempaa kuin Suomessa, mutta eurooppalainen kielitaidon tasoa kuvaava järjestelmä on kuitenkin tuttu, joten voit halutessasi mainita kielitaitosi taso käyttäen A-C-taulukkoa. 

Harrastukset

Siinä missä harrastukset ja muu henkilökohtaiseen elämään liittyvä on edelleen tavallista ottaa mukaan ansioluetteloon Suomessa, Yhdysvalloissa sitä ei juurikaan suositella, jollei harrastuksesi liity suoraan työhön, esimerkiksi mikäli olet hakemassa työpaikkaa matkailuun liittyvältä alalta ja harrastat matkustelua. Myöskään Iso-Britanniassa harrastuksia ei kannata mainita CV:ssä.

Vinkki

Yhdysvalloissa resumen ihanteellinen pituus on yksi arkki. Hakiessasi työpaikkaa Yhdysvalloista sinun on siis osattava tiivistää resumen sisältö todella tarkkaan, ja nostaa esille vain hakemasi työn kannalta tärkeimmät seikat, ei koko työhistoriaa tai kaikkia suorittamiasi kursseja. Suomessa ja Iso-Britanniassa CV saa olla vähän pidempi, mutta korkeintaan kahden arkin mittainen.

Vinkkejä englanninkielisen CV:n kirjoittamiseen

Olitpa hakemassa työpaikka kansainvälisestä yrityksestä Suomessa tai englanninkielisessä maassa ulkomailta, on tärkeää että CV tai resume antaa sinusta hyvän ensivaikutelman. Poimimme muutaman hyvän vinkin, joiden avulla onnistut englanninkielisen CV:n luomisessa:

  • CV:n kirjoittaminen muulla kielellä kuin omalla äidinkielellä voi olla vaikeaa, etenkin mikäli et ole tehnyt sitä aiemmin. Hyvä keino varmistua siitä, että CV tai resume sisältää oikeat englanninkieliset otsikot eri osioille on hyödyntää valmista CV-mallipohjaa. CVwizard tarjoaa tyylikkäät CV-mallit, joiden kieltä voit tarvittaessa vaihtaa suomesta englanniksi yhdellä klikkauksella.
  • Rajoita henkilökohtaisten tietojen määrää ansioluettelossa. Suomessa on joskus tapana mainita esimerkiksi perhetilanne, vaikka näin ei enää suositellakaan. Englanninkielisissä maissa henkilökohtaiset tiedot CV:ssä voivat kuitenkin kääntyä sinua vastaan, sillä niiden paikka ei todellakaan kuulu ansioluetteloon. 
  • Muista oikolukea asiakirja mielellään pariin kertaan. 

Usein kysyttyjä kysymyksiä englanninkielisestä CV:stä

Mikä CV on englanniksi? 

On tärkeää muistaa, että CV ei ole aina CV. Iso-Britanniassa CV tarkoittaa samaa kuin Suomessa, eli korkeintaan parin arkin mittaista asiakirjaa, joka tiivistää työhistoriasi, koulutuksesi ja osaamisesi. Yhdysvalloissa CV puolestaan tarkoittaa pääasiassa akateemisissa piireissä käytettävää, kattavaa asiakirjaa, jossa on mukana muun muassa kaikki julkaisut, luennot ja niin edelleen. Yhdysvalloissa resume puolestaan vastaa samaa kuin CV Suomessa ja Iso-Britanniassa. On tärkeää, että muistat tämän eron mikäli olet hakemassa työpaikkaa ulkomailta, sillä väärät käsitteet voivat romuttaa uratoiveesi ennen kuin pääset työnhaussa kovin pitkälle, sillä väärän terminologian käyttäminen voi antaa kuvan siitä, että et ymmärrä kulttuurieroja. 

Kuuluuko valokuva englanninkieliseen CV:een? 

Moni suomalainen liittää valokuvan osaksi ansioluetteloa, ja tämä onkin monen näkökulmasta normaali asia. On kuitenkin olemassa rekrytoijia, joiden mielestä valokuva ei kuulu ansioluetteloon, joten tämä kysymys jakaa mielipiteitä. Yhdysvalloissa on kuitenkin selkeämpi konsensus sen suhteen, että valokuva ei kuulu resumeen. Tämä johtuu siitä, että valokuva voi altistaa syrjinnälle, ja maassa on tiukat säännöt ja lait syrjinnän ehkäisyyn. Myöskään Iso-Britanniassa valokuvaa ei kannata ottaa mukaan CV:een. Mikäli olet hakemassa työpaikkaa kansainvälisestä yrityksestä Suomessa, voi olla parasta jättää valokuva pois CV:stä. 

Kuinka päivämäärät kirjoitetaan englanninkielisessä CV:ssä? 

Jotta voisit viestiä ansioluettelollasi ymmärtäväsi kulttuurieroja, on hyvä huomioida että myös päivämäärien kirjoitusmuoto vaihtelee hieman eri maiden välillä. Suomessa tyypilliset muodot ovat pp.kk.vvvv tai pp, kuukausi kirjaimin kirjoitettuna ja vvvv. Esimerkiksi 11.12.2023. tai 11. joulukuuta 2023. Iso-Britanniassa päiväys noudattaa muotoa pp.kk.vvvv eli on samalainen kuin Suomessa. Yhdysvalloissa päiväyksen muotoilu puolestaan on kk.pp.vvvv eli esimerkiksi December 11 2023.  

Mikäli kaipaat lisää inspiraatiota ja vinkkejä CV:n tekemiseen, kannattaa katsoa läpi CVwizardin CV-artikkelit, jotka perehtyvät yksityiskohtaisesti erilaisiin ansioluettelon tekemiseen liittyviin kysymyksiin.

Jaa via:
Johanna Puustinen
Johanna Puustinen
LinkedIn
Sisällöntuottaja
Johanna Puustinen on työelämään ja uraan intohimoisesti suhtautuva toimittajataustainen sisällöntuottaja, joka haluaa jakamalla omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjä auttaa muita oikealle uralle ja unelmien työpaikkaan.

Anna hyvä ensivaikutelma CV:n avulla

Luo ammattimainen CV nopeasti ja helposti.

Aloita tästä