Hvordan skrive CV på Engelsk - topp tips

Hvordan skrive CV på Engelsk - topp tips

I en stadig mer globalisert verden er en CV på engelsk en uvurderlig ressurs for mange jobbsøkere. Enten du ser på muligheter internasjonalt eller hos flernasjonale selskaper i Norge, er en godt utformet engelskspråklig CV nøkkelen til mange jobbmuligheter. Det er viktig å kjenne til de forskjellige typene som brukes; i USA er det 'resume', mens i Storbritannia og mange andre land brukes formatet kjent som 'CV'. I denne artikkelen gir vi deg innsikten du trenger for å skrive en overbevisende CV på engelsk, tilpasset dine individuelle behov.

Å bruke en engelsk CV

Når du søker jobb utenfor Norge eller i et internasjonalt selskap, blir behovet for en engelsk CV umiddelbar. En engelsk CV er ikke bare en direkte oversettelse av din norske CV; den krever en tilpasning til de kulturelle og profesjonelle normene i det landet eller selskapet du søker jobb. For eksempel, mens en norsk CV kan være detaljert og inkludere personlige interesser, foretrekker mange internasjonale arbeidsgivere en mer konsis og målrettet tilnærming.

Det er også viktig å justere språket til det internasjonale arbeidsmarkedet. Faguttrykk, jobbtitler og universitetsgrader kan variere, og det er viktig å forsikre seg om at disse er korrekt oversatt og tilpasset til den engelske versjonen. Dette viser en forståelse for og respekt for den kulturelle konteksten du søker innenfor.

Videre, når du skriver din CV på engelsk, er det avgjørende å fremheve de ferdighetene og erfaringene som er mest relevante for den internasjonale arbeidsgiveren. Dette kan inkludere språkkunnskaper, internasjonal erfaring, og evnen til å arbeide i kulturelt mangfoldige miljøer. 

Forskjellene mellom en engelsk CV og en norsk CV

Når det gjelder strukturen og innholdet i en CV, er det viktige forskjeller mellom den engelske og den norske stilen. En av de mest fremtredende forskjellene ligger i lengden og detaljrikdommen i dokumentet. I Norge er det vanlig med en mer omfattende CV som gir en utfyllende oversikt over din faglige bakgrunn og personlige interesser. Denne typen CV kan ofte strekke seg over flere sider og inkluderer detaljert informasjon om utdanning, arbeidserfaring, frivillig arbeid, kurs, sertifikater og personlige interesser.

På den annen side er det engelske 'resume', som er vanlig i USA, og 'CV', som brukes i Storbritannia og andre engelsktalende land, ofte kortere og mer målrettet. Et 'resume' er vanligvis begrenset til én side og fokuserer på å oppsummere kandidatens mest relevante erfaringer og ferdigheter i forhold til den spesifikke jobben de søker på. Selv om et britisk CV kan være litt lengre, opp til to sider, opprettholder det fortsatt et fokus på relevans og konsekvens, i motsetning til den mer utfyllende stilen som er vanlig i Norge.

Mens en norsk CV kan være detaljert og omfattende, verdsetter engelske arbeidsgivere ofte en mer konsis og målrettet tilnærming.

Strukturen av en engelsk CV

Den engelske CV-en er et dokument som effektivt presenterer dine profesjonelle ferdigheter, erfaringer og prestasjoner på en måte som er lett forståelig og relevant for arbeidsgivere i et internasjonalt miljø. For å sikre at din CV ikke bare oversettes, men tilpasses til de internasjonale standardene, er det en stor fordel å kjenne til hva det er som skiller seg i innholdet til en engelsk CV. For eksempel, mens en norsk CV kan være detaljert og omfattende, verdsetter engelske arbeidsgivere ofte en mer konsis og målrettet tilnærming. La oss se nærmere på de ulike delene av en engelsk CV.

Tittel

Tittelen på en engelsk CV er den profesjonelle betegnelsen du søker eller innehar. Dette kan være spesielt viktig hvis du søker på en spesifikk stilling eller rolle. I motsetning til norske CV-er, hvor tittelen ikke alltid er nødvendig, kan en klar og spesifikk tittel i en engelsk CV hjelpe arbeidsgivere å raskt forstå din profesjonelle identitet og karrieremål.

Personalia

I dette avsnittet skal du inkludere ditt fulle navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og noen ganger en LinkedIn-profil eller personlig nettside. Vær oppmerksom på at visse personlige detaljer som fødselsdato vanligvis utelates i engelske CV-er for med hensyn til personvern og for å unngå diskriminering.

Profil sammendrag

Dette er et kort avsnitt øverst på CV-en hvor du oppsummerer dine viktigste kvalifikasjoner, erfaringer og karrieremål. Dette avsnittet skal tilpasses spesifikt for hver jobb du søker på, og bør reflektere hvordan dine ferdigheter og erfaringer passer med jobben.

Arbeidserfaring

Her lister du opp dine tidligere jobber, vanligvis i omvendt kronologisk rekkefølge (den nyeste jobben først). For hver stilling, inkluderer du jobbtittel, arbeidsgiverens navn, sted, og datoene for ansettelsen. I motsetning til norske CV-er, som kan være mer omfattende og detaljerte, skal en engelsk CV være kort og konsis, med vekt på kun de arbeidserfaringer som er direkte relevante for den jobben du søker.

Utdanning

Lik arbeidserfaring, listes utdannelsen opp i omvendt kronologisk rekkefølge. Her inkluderer du detaljer om dine grader, universitet eller høyskole, og eventuelle relevante prestasjoner, som akademiske priser eller stipend. Detaljert informasjon er viktig, men bør være mer kortfattet enn i en norsk CV.

Kurs

Denne delen kan være spesielt viktig hvis du har mindre arbeidserfaring. Kurs og sertifiseringer som er relevante for den spesifikke jobben bør inkluderes her. I engelske CV-er er det viktig å skille mellom formell utdanning og kontinuerlig profesjonell utvikling, noe som ikke alltid er tilfelle i norske CV-er.

Internships

Internships spiller en viktig rolle i en engelsk CV, spesielt for nyutdannede eller de som er tidlig i sin karriere. Detaljer om ansvar, ferdigheter utviklet, og relevante prosjekter bør inkluderes, med vekt på hvordan disse erfaringene har forberedt deg for arbeidsmarkedet.

Ferdigheter og språk

Ferdigheter, som datakunnskaper eller sertifikater, bør inkluderes i et eget avsnitt. Dette avsnittet gir deg en sjanse til å fremheve de ferdighetene som gjør deg unik og kvalifisert for stillingen. 

I en globalisert verden er også språkferdigheter svært nyttig. Her bør du liste opp alle språk du snakker og ditt nivå av flyt. 

I tillegg til disse hovedkomponentene, kan du vurdere å inkludere andre seksjoner som frivillig arbeid, referanser (eller en merknad om at disse er tilgjengelige på forespørsel), og eventuelle publikasjoner eller presentasjoner hvis de er relevante for stillingen du søker. For å finne inspirasjon på hvordan en engelsk CV kan se ut, kan du utforske våre CV-maler. Her finner du ulike maler som viser hvordan du kan strukturere din CV på engelsk.

Ekspert tips:

Forskjellen mellom en norsk og en engelsk CV reflekterer ulike kulturelle tilnærminger til jobbsøking og viser til viktigheten av å tilpasse din CV til den kulturelle konteksten av jobben du søker på.

Avsluttende tips for å skrive en CV på engelsk

Det er viktig å huske at selv om mange aspekter ved jobbsøking er universelle, har hver kultur sine egne særtrekk og forventninger. Når du oversetter og tilpasser din norske CV til en engelsk versjon, bør du være oppmerksom på disse forskjellene for å sikre at din søknad blir godt mottatt. Med disse tipsene og et nøye øye for detaljer, vil du være godt rustet til å lage en effektiv og overbevisende engelsk CV som skiller seg ut i et internasjonalt jobbmarked:

Hold din engelske CV konsis og unngå personlig informasjon

Det viktigste i din engelske CV er å være målrettet. Hver del av din CV skal direkte adressere hvordan dine ferdigheter og erfaringer gjør deg til en ideell kandidat for den spesifikke jobben. Vær også obs på å unngå personlig informasjon som ikke direkte påvirker din evne til å utføre jobben. 

Bruk hjelpemidler

Benytt ressurser som er tilgjengelig online for å finne eksempler og maler som kan gi deg en bedre forståelse av den ideelle strukturen og innholdet i en engelsk CV. CVwizard tilbyr en app som guider deg gjennom prosessen med å lage en profesjonell CV også på engelsk. Dette verktøyet kan være særlig nyttig for å sikre at alle viktige elementer er på plass og at din CV er tilpasset til den jobben du søker på.

Rettskriving 

Det er også en god idé å bruke verktøy for korrekturlesing for å sikre at språket i din engelske CV er feilfri og profesjonell. Programmer som Grammarly kan være uvurderlige for å fange opp språklige feil, spesielt hvis engelsk ikke er ditt første språk. En velpolert CV fri for språklige feil gir et sterkt førsteinntrykk og viser din oppmerksomhet til detaljer.

Ofte stilte spørsmål om en engelsk CV

Hva kaller man en CV på engelsk?

I engelskspråklige land finnes det to hovedformer: 'CV' og 'resume'. 'CV', som er vanlig i Storbritannia og andre deler av verden, er ofte mer detaljert og kan strekke seg over flere sider. 'Resume', som er standard i USA, er vanligvis mer konsis og begrenset til en enkelt side. Valget mellom CV og resume avhenger av hvor i verden du søker jobb, samt jobbens art og krav.

Skal jeg sette et bilde på en engelsk CV?

Det er generelt ikke anbefalt å inkludere et bilde på en engelsk CV, spesielt i USA og Storbritannia. Dette kan ses på som upassende og irrelevant for din evne til å utføre jobben. I tillegg kan inkludering av et bilde øke risikoen for diskriminering. Fokuset bør være på dine ferdigheter og erfaringer, ikke ditt utseende.

Hvordan bør jeg skrive datoer på en engelsk CV?

Det er viktig å inkludere dags dato på en engelsk CV, men vær oppmerksom på riktig formatering. I en engelsk CV er det vanlig å bruke 'måned-dag-år', spesielt i USA. I Storbritannia og andre engelsktalende land kan 'dag-måned-år' formatet også være akseptabelt. Viktigst av alt er å være konsekvent i bruken av datoformat gjennom hele dokumentet for å unngå forvirring.

Del via:

Gjør inntrykk med din CV

Lag og last ned en profesjonell CV enkelt og raskt.

Kom i gang