Sprogkundskaber på CV [med niveauer og skalaer]

Sprogkundskaber på CV: Hvornår og hvordan?

Selvom du ikke skal arbejde som oversætter eller tolk, kan dine sprogkundskaber løfte din faglige profil og tilføje værdi til dit CV. I denne artikel kigger vi nærmere på, hvornår det giver mening at angive dine fremmedsprog på CV’et, hvilke niveauskalaer du skal bruge, og hvor på CV’et dine sprog skal stå.

Sprogkundskaber på CV viser mere end sprog

Uanset hvad du arbejder med, kan fremmedsprog på CV’et sende et signal om, at du er vant til at lære nyt og tilegne dig nye, komplicerede systemer. Du kan kommunikere med flere kulturer og er muligvis bedre til at tænke ud af boksen, da du kender til koncepter, som findes på andre sprog. Blot på grund af disse kompetencer giver det mening at beskrive dine sprogkundskaber i dit CV.

Hvornår er sprogkundskaber på CV relevant?

Fremmedsprog er relevant at angive på dit CV, når du behersker dem på et højt niveau, og når de er vigtige for dit arbejde. Hvis et bestemt sprog er påkrævet i den stilling, du søger, kan du være sikker på, at arbejdsgiveren vil skrive dette i jobannoncen. Er sprogkundskaber ikke nævnt, kan du med fordel undersøge, om virksomheden er international, og om din ønskede stilling indebærer kommunikation på forskellige sprog.

Når forretningssproget er et fremmedsprog

Mange virksomheder bruger engelsk som forretningssprog. I det tilfælde bør engelsk selvfølgelig præsenteres på dit CV, og du kan med fordel nævne forretningsengelsk for at gøre det mere relevant. Hvis virksomheden samarbejder med eller har internationale kunder, som du skal have direkte kontakt med, er dine relevante fremmedsprog udover engelsk også et stort plus.

Når du skal bruge fremmedsproget i felten

Udvidede sprogkundskaber på CV’et er vigtige i mange brancher og fag:

 • Tolkning, oversættelse, lingvistisk arbejde
 • Forhandling, konfliktmægling, coaching, mentoring og terapi
 • Integrationsarbejde, asylarbejde, arbejde med etniske minoriteter
 • Undervisning i dansk som andetsprog, sprogpædagogik, pædagogisk arbejde i etnisk blandede grupper
 • Børne-, ældre- og sygepleje af flersprogede borgere og patienter
 • Hotel, restauration og turisme: Guide, receptionist, tjener, concierge, manager

Når du ansøger i akademiske sammenhænge

Hvis du søger om en studieplads gennem kvote 2, udvekslingsophold eller en hel uddannelse i et andet land, angiv da dine sprogkundskaber på CV’et med navne på eksamener, pointscores, karakterer eller ved hjælp af CEFR-skalaen, som beskrevet længere nede.

Når du søger job i udlandet

Hvis du søger job i udlandet, er det nødvendigt at beskrive dine sprogkundskaber i CV’et i en rækkefølge efter relevans og beherskelsesgrad. Husk i dette tilfælde at angive det lokale sprog med det højeste niveau, du har opnået. Selv hvis det er begynderniveauet, vil dette vise arbejdsgiveren, at du arbejder på at lære deres sprog, og de kan forvente at se din udvikling.

Sådan angiver du sprogkundskaber på CV’et

Den mest effektive måde, hvorpå du kan præsentere dine sprogkundskaber på CV’et, er at lave et særskilt afsnit med en punktopstilling. Der lister du dine sprog med et kompetenceniveau ud for hvert sprog. Du kan bruge:

 • Standardbetegnelser (begynder til ekspert)
 • Visuelle skalaer (1-5 grafiske elementer fra din CV-skabelon)
 • CEFR-skala (A1 til C2)

Vælg den rette niveauskala til formålet

I lingvistiske stillinger skal sprogkundskaber angives i CV’et med navne på eksamener eller certifikater og karakterer eller pointscores. Disse viser, at du både kan læse, skrive, tale samt lytte og forstå det pågældende sprog. Du kan med fordel også bruge CEFR-skalaen, som beskrevet nedenfor. Arbejdsgivere i disse brancher er bekendt med både CEFR og eksamensnavne.

I de fleste andre stillinger kender arbejdsgivere ikke til specifikke eksamensnavne eller CEFR-systemet, og det sidstnævnte er vejen til misforståelser. I Danmark og mange andre lande betyder A-niveau det højeste niveau, og C står for det laveste, men CEFR-skalaen er omvendt. Angiv derfor dine sprogkundskaber på CV’et med grafiske skalaer eller standardiserede niveaubetegnelser, som alle arbejdsgivere kan forstå.

Standardbetegnelser for niveauet af sprogbeherskelse

 • Begynder / Kendskab
 • Øvet / Godt kendskab
 • Rutineret / Samtaleniveau
 • Flydende / Avanceret
 • Modersmål / Flersproget / Højt avanceret
 • Ekspert / Akademisk niveau

Det sidste niveau på listen betyder, at du er lingvist, der har studeret det pågældende sprog, og behersker sproget på et højere niveau end en gennemsnitlig modersmålstalende.

Hvis du vil specificere dine sprogkundskaber i CV’et, kan du ved niveaubetegnelsen skrive ”i tale og på skrift” eller en af delene.

Vælg den rette placering i CV-layoutet

Hvor på CV’et det er bedst at nævne sprogkundskaber, kommer an på, hvor vigtigt det er at kunne fremmedsprog i den stilling, du søger.

 • Hvis fremmedsprog er afgørende for dit arbejde: Beskriv dem de mest synlige steder på CV’et. Nævn dem i CV-overskriften eller profilteksten – sørg for, at du ikke gentager det begge steder. Placér dit afsnit om sprogkundskaber øverst i sidekolonnen på din CV-skabelon, lige under dine kontaktoplysninger. Har du dokumentation på dine sprogkompetencer, er det bestemt også en god idé at tilføje dem under din uddannelse.
 • Hvis fremmedsprog er en bonus, men ikke et krav: Du kan nøjes med at lave det enkelte afsnit og placere det under dine hårde færdigheder eller andre afsnit, der er mere relevante for arbejdsgiveren.
 • Hvis sprogkundskaber er underordnet i dit drømmejob: Du kan nævne dem i beskrivelser af din erhvervserfaring, fritidsinteresser, frivilligt arbejde eller uddannelse. Taler du kun et fremmedsprog, kan du også tilføje det som et punkt i afsnittet om dine hårde færdigheder.

Sådan laver du en selvvurdering af dine sprogkundskaber

Hvis du er usikker på, hvilket niveau du kan skrive i dit CV, kan du tage internationalt anerkendte eksamener eller foretage en selvvurdering. Europass tilbyder vurdering af sprogkundskaber efter en skala, der er baseret på CEFR, men dette kræver, at du opretter et Europass-CV.

Alternativt kan du tage online-prøver på sprogskolers hjemmesider såsom Education First for at kunne orientere dig, hvor på skalaen du befinder dig.

Den nemmeste måde at lave selvevaluering på er ved at kigge på CEFR-niveauskemaet, hvor du kan se, hvad du konkret skal kunne med sproget for at være på et bestemt niveau. Find det opdaterede skema på Europarådets hjemmeside (1), under Danish.

“Angiv dine sprogkundskaber på CV’et med grafiske skalaer eller standardiserede niveaubetegnelser, som alle arbejdsgivere kan forstå.”

CEFR-referenceramme til vurdering af sprogkundskaber

CEFR står for ”The Common European Framework of Reference for Languages”. På dansk hedder det ”Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog”, og er udarbejdet af Europarådet for at gøre det nemt at vurdere og sammenligne vores sprogkundskaber på tværs af de sprog, der tales i EU-medlemslandene. Denne skala opdeler sprogbeherskelse i seks niveauer:

 • A1 – Begynder
 • A2 – Let øvet
 • B1 – Øvet
 • B2 – Meget øvet
 • C1 – Flydende
 • C2 – Akademisk niveau

Europarådet har sammensat en tabel med præcise beskrivelser af niveauer for sprogbeherskelse, og du kan finde udgaven CEFR 3.3 i kilderne.

Tip:

CEFR er ikke en standard, men en referenceramme, som løbende bliver opdateret. Hvis du bruger den til at vurdere og beskrive dine sprogkundskaber i CV’et, er det vigtigt at tjekke den nyeste version af niveauskalaens beskrivelser på Europarådets egen hjemmeside og ikke i sekundære kilder, hvor tabellerne bliver citeret.

Sammenligning af CEFR og velkendte eksamener

I tabellen nedenunder kan du se en sammenligning af CEFR-skalaen og sprogniveauer for dansk og engelsk ift. forskellige eksamener.

CEFR-niveauEngelsk i danske skoler (3)IELTS-eksamen i engelsk (4)Eksamener i dansk som andetsprog (5)
A1-2,0 pointDanskprøve A1
A2-3,0 pointPrøve i Dansk 1
B1Grundskole / HF C3,5–5,5 pointPrøve i Dansk 2
B2B-niveau / HF B5,5-7 pointPrøve i Dansk 3
C1A-niveau / STX A7-8 pointStudieprøven
C2-8,0-9,0 point-

FAQ om sprogkundskaber på CV

Skal man angive dansk i Danmark?

Traditionelt set behøver du ikke at skrive dansk på CV’et, hvis dine sprogkundskaber er underordnet i din ønskede stilling, og du samtidig har mange relevante kompetencer. Men i den globaliserede verden, hvor vores navne og efternavne ikke længere fortæller, hvor man kommer fra, og hvilke sprog man taler, kan sprogkundskaber på CV’et give værdifuld information for arbejdsgiveren og øge dine chancer for at få dit drømmejob. Derfor giver det i disse tider mening at angive alle de sprog, du taler.

Er det altid vigtigt at angive sprog på CV’et?

Sprogkundskaber på CV’et kan oftest give ekstra point i arbejdsgiverens øjne, men du bør overveje de to vigtigste prioriteter ved CV-skrivning: Relevans for stillingen og CV’ets længde på 1-2 sider. I første omgang læser arbejdsgivere kun side 1. Hvis du kan beskrive alle dine relevante kompetencer dér, og der stadig er plads til sprogkundskaber, er det bestemt en god idé at skrive det, selv hvis du for eksempel er gartner.

Hvordan kan jeg angive sprog på CV’et med CVwizard?

På CVwizard kan du vælge at angive dine sprogkundskaber med standardbeskrivelser, CEFR-skalaen og grafiske løsninger. Niveaubeskrivelser og CEFR er ens i alle CV-skabeloner, mens udformningen af grafiske elementer er forskellige: Nogle skabeloner indeholder rækker af 5-6 cirkler, som bliver udfyldt med farve alt efter dit niveau, så man kan se, at du kan sproget f.eks. på niveau 3 ud af 5. Andre skabeloner indeholder barer, stjerner og andre figurer, men princippet er det samme – at vise niveau X ud af 5 eller 6.

Kilder

(1) Europarådet, Self-assessment grid - Table 2 (CEFR 3.3): Common Reference levels, side tilgået d. 09/04/2024.

(2)    Europarådet, CEFR-SELVEVALUERINGSSKALA (PDF), side tilgået d. 09/04/2024.

(3)    Uddannelses- og Forskningsministeriet, Vurdering af fagniveauer ifm. gymnasiereformen 2017, ufm.dk, side tilgået d. 09/04/2024.

(4) The International English Language Testing System (IELTS), Everything you need to know about IELTS and the CEFR, ielts.org, november 2023.

(5)    Emu under Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, CEFR Den fælles europæiske referenceramme for sprog, emu.dk, april 2018

Del via:

Bliv husket med dit CV

Opret og download et professionelt CV nemt og hurtigt.

Opret CV