Πώς να γράψεις τις ξένες γλώσσες στο βιογραφικό

Ξένες γλώσσες στο βιογραφικό: Γιατί να τις γράψετε και πώς

Τόσο στην εγχώρια όσο και στην παγκόσμια αγορά εργασίας, οι ξένες γλώσσες και ζητούνται και εκτιμώνται. Η γνώση ξένων γλωσσών αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης και είναι από εκείνα τα στοιχεία που μόνο θετικό πρόσημο μπορεί να έχει η αναφορά τους στο βιογραφικό σημείωμα. Μάθετε γιατί, αλλά και πώς να δηλώσετε τη γνώση ξένων γλωσσών ώστε να ενδυναμώσετε το επαγγελματικό προφίλ σας και την αίτηση εργασίας σας.

Ξένες γλώσσες και αγορά εργασίας

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι ξένες γλώσσες συγκαταλέγονται στις πιο επιθυμητές δεξιότητες στις 27 χώρες της ΕΕ. Μια ανάλυση εκατομμυρίων online αγγελιών εργασίας δείχνει ότι, το 2022, ζητούνταν στο 28,1% των περιπτώσεων, εμφανίζοντας, μάλιστα, πάνω από 100% αύξηση έναντι του 2018 που το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 13,7% (1)

Το διαδίκτυο έχει φέρει τον κόσμο πιο κοντά σε κάθε επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων της επιχειρηματικής δράσης και της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Όπως λέει ο Loris Vergolini, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, «Οι δεξιότητες ξένων γλωσσών παραμένουν σημαντικός παράγοντας διευκόλυνσης τόσο του εμπορίου όσο και της ανθρώπινης κινητικότητας», παρά το γεγονός ότι ζούμε σε μια εποχή που «οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να βοηθήσουν να ξεπεραστούν τα γλωσσικά εμπόδια» (2).

Οι εταιρείες, από τις μεγαλύτερες έως τις μικρότερες, έχουν πλέον τη δυνατότητα να απευθυνθούν στη διεθνή αγορά για να αναζητήσουν συνεργάτες, προμηθευτές και πελάτες. Το remote working, με τη σειρά του, έχει αυξήσει τις ευκαιρίες εργασίας για τους υποψήφιους, καθώς μπορεί κανείς να ζει στην Ελλάδα και να εργάζεται για εταιρεία με έδρα στις ΗΠΑ, στο Βέλγιο ή στην Ιαπωνία.

Με λίγα λόγια, οι ξένες γλώσσες έχουν θέση στο βιογραφικό σας γιατί:

 1. Αποτελούν διαβατήριο για μια πολύ μεγαλύτερη αγορά εργασίας.
 2. Αυξάνουν τις πιθανότητες πρόσληψής σας για μια θέση για την οποία η γλώσσα που γνωρίζετε αποτελεί απαραίτητο ή επιθυμητό προσόν.

Προσφέρουν άλλα πλεονεκτήματα οι γλώσσες στο βιογραφικό;

Η συμπερίληψη ξένων γλωσσών, ώστε να δείξετε ότι ανταποκρίνεστε σε βασική προϋπόθεση που θέτει η αγγελία εργασίας, αυτομάτως σας δίνει ένα πλεονέκτημα, καθιστώντας την αίτησή σας πιο στοχευμένη, άρα και πιο αποτελεσματική.

Ωστόσο, η γλωσσομάθεια είναι ένα στοιχείο που αξίζει να αναφερθεί στο βιογραφικό ακόμα και αν δεν αποτελεί ξεκάθαρο παράγοντα πρόσληψης για τη θέση που διεκδικείτε.

Ο λόγος είναι ότι η διγλωσσία -και φυσικά η πολυγλωσσία- έχει συνδεθεί από επιστημονικές έρευνες με επιπλέον soft skills και ικανότητες που είναι πολύτιμες για έναν/μία εργαζόμενο/η και συγκεκριμένα με:

 • Καλύτερες επιδόσεις σε τυποποιημένα τεστ, ιδίως σε ό,τι αφορά τα μαθηματικά, την ανάγνωση και το λεξιλόγιο.
 • Ενισχυμένη ικανότητα multitasking και επίλυσης προβλημάτων.
 • Βελτιωμένη λειτουργία μνήμης.
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα. 
 • Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας.
 • Μεγαλύτερη κατανόηση και ενσυναίσθηση.

TIP:

Η πραγματοποίηση ακόμα και μέρους των σπουδών σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού, η πρακτική άσκηση ή η εργασία σε ξένη χώρα μπορούν να τεκμηριώσουν τις γλωσσικές δεξιότητές σας και να ενισχύσουν το προφίλ σας, δείχνοντας δυναμισμό και ευελιξία. Εφόσον αυτά τα στοιχεία είναι σημαντικά για τη θέση που διεκδικείτε, προσθέστε τις εν λόγω εμπειρίες στο βιογραφικό σας.

Τα διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας στο βιογραφικό

Πόσο καλά γνωρίζετε μία γλώσσα; Έχετε βασικές γνώσεις ή μπορείτε να επικοινωνήσετε άνετα σε ένα σύνθετο και απαιτητικό επαγγελματικό περιβάλλον;

Μήπως, επίσης, έχετε προσέξει ότι κάποιες αγγελίες εργασίας ζητούν άριστη ή πολύ καλή γνώση της Χ γλώσσας γραπτά και προφορικά; Η διευκρίνιση προκύπτει διότι μπορεί να γνωρίζουμε μία ξένη γλώσσα, αλλά το επίπεδο στο οποίο την κατέχουμε να διαφοροποιείται μεταξύ της γραπτής και της προφορικής επικοινωνίας μας.

Μπορεί, για παράδειγμα, κάποιος/α να μπορεί να εκφραστεί άπταιστα στα αγγλικά στον γραπτό λόγο, αλλά την ώρα που πάει να μιλήσει αγγλικά να δένεται η γλώσσα του/της κόμπο. 

Στο βιογραφικό, δεν αρκεί να δηλώσουμε ότι ξέρουμε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά ή μανδαρινικά. Θα πρέπει να γράψουμε και το επίπεδο της γνώσης, καθώς συχνά αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα αξιολόγησης της αίτησής μας από τον πιθανό εργοδότη. 

Άλλες είναι, λόγου χάρη, οι γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούνται από έναν/μία μεταφραστή/μεταφράστρια, άλλες από έναν/μία πωλητή/πωλήτρια σε κατάστημα τουριστικών ειδών και άλλες από έναν/μία αρχιτέκτονα.

Το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες

Τόσο για να αντιληφθείτε οι ίδιοι ποιο είναι το επίπεδο της γλωσσομάθειάς σας όσο και για να είναι κατανοητή η σχετική αναφορά στο βιογραφικό σας από πιθανούς εργοδότες ανά την Ευρώπη, αλλά και σε τρίτες χώρες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ).

Το ΚΕΠΑ αναπτύχθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και δημοσιεύτηκε επισήμως το 2001, παρέχοντας «ένα γενικό πλαίσιο για τον προσδιορισμό των απαραίτητων γνώσεων που πρέπει να έχουν οι σπουδαστές γλωσσών ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά μια ξένη γλώσσα στην πράξη» (3)

Στην ουσία, είναι ένα διεθνές πρότυπο για την περιγραφή της γλωσσικής επάρκειας, που απαρτίζεται από έξι επίπεδα αναφοράς (από Α1 έως Γ2-C2), τα οποία δείχνουν τον βαθμό στον οποίο κάποιος/α μπορεί να κατανοήσει τη γλώσσα (γραπτά ή προφορικά), να μιλήσει (επικοινωνία και προσωπική έκφραση), όπως και να γράψει στην εν λόγω γλώσσα.

Πιο συγκεκριμένα, τα επίπεδα αυτά είναι:

Επίπεδο Α: Αρχάριος/βασικός χρήστης

 • Α1: Στοιχειώδης γνώση
 • Α2: Βασική γνώση

Επίπεδο Β: Προχωρημένος/ανεξάρτητος χρήστης

 • Β1: Μέτρια γνώση
 • Β2: Καλή γνώση

Επίπεδο Γ: Ικανός χρήστης

 • Γ1: Πολύ καλή γνώση
 • Γ2: Άριστη γνώση

Πού μπαίνουν οι ξένες γλώσσες στο βιογραφικό

Είθισται να αφιερώνουμε στις ξένες γλώσσες ξεχωριστή ενότητα, έπειτα από εκείνη της εκπαίδευσης ή των δεξιοτήτων.

Θα βάλετε τίτλο «Γλώσσες» ή «Ξένες Γλώσσες» και θα γράψετε εκείνες που γνωρίζετε σε μορφή λίστας, σημειώνοντας δίπλα ή από κάτω, ανάλογα με το πρότυπο βιογραφικού που θα χρησιμοποιήσετε, το επίπεδο της επάρκειάς σας.

Το επίπεδο μπορεί να δηλωθεί με τρεις τρόπους:

 1. Γράφοντας Άριστη, Πολύ καλή, Καλή, Μέτρια ή Βασική γνώση, με ή χωρίς παράλληλη αξιοποίηση του κοινού πλαισίου αναφοράς (Α1-Γ2).
 2. Σημειώνοντάς το με τις γραφιστικές επιλογές που σας δίνει το πρότυπο (π.χ., μπάρα ή bullets).
 3. Αναφέροντας το ανώτερο δίπλωμα που έχετε σε κάθε ξένη γλώσσα, μαζί με τη χρονολογία απόκτησής του και το επίπεδο του ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς στο οποίο αντιστοιχεί - εφόσον, βέβαια, εξακολουθείτε να υποστηρίζετε στην πράξη αυτό το επίπεδο. Για παράδειγμα: Αγγλικά - C2 Proficiency, 2022.

Ειδικές περιπτώσεις

 • Αν το επάγγελμά σας στηρίζεται πάνω στη γνώση ξένων γλωσσών, π.χ., είστε διερμηνέας ή μεταφραστής/μεταφράστρια, μπορεί να χρειάζεται να δηλώσετε τις επιμέρους ικανότητές σας σε κάθε γλώσσα, σημειώνοντας ξεχωριστά το επίπεδο κατανόησης, ομιλίας και γραφής.
 • Αν γνωρίζετε μόνο μία ξένη γλώσσα και έχετε περιορισμένο χώρο στο βιογραφικό, μπορείτε να την εντάξετε στην ενότητα των δεξιοτήτων.
 • Αν είστε πολύγλωσσοι ή μιλάτε κάποια σπάνια γλώσσα, θα μπορούσατε να το αναφέρετε στο headline ή στο προφίλ σας, για να κινήσετε το ενδιαφέρον. 
Η διγλωσσία -και φυσικά η πολυγλωσσία- έχει συνδεθεί από επιστημονικές έρευνες με επιπλέον soft skills και ικανότητες που είναι πολύτιμες για έναν/μία εργαζόμενο/η.

Πώς μπορείτε να αξιολογήσετε τις γλωσσικές δεξιότητές σας

Εάν δεν είστε σίγουροι ποιο είναι το επίπεδό σας ώστε να το δηλώσετε στο βιογραφικό σημείωμα, υπάρχουν δύο γρήγοροι και δωρεάν τρόποι για να το τσεκάρετε.

Αυτοαξιολόγηση βάσει του ΚΕΠΑ

Μπορείτε να αξιοποιήσετε το Europass της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ιστοσελίδα του που είναι αφιερωμένη στο κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες, θα βρείτε περιγραφές όλων των επιπέδων.

Χωρισμένες σε τρεις κατηγορίες, Κατανόηση, Ομιλία και Γραφή, δίνουν μία εικόνα τού τι σημαίνει κάθε επίπεδο, από το Α1 έως το Γ2 (C2). Εντοπίζοντας τις περιγραφές που σας ταιριάζουν περισσότερο, θα μπορέσετε να αντιληφθείτε σε ποιο επίπεδο βρίσκεστε.

Online τεστ

Φροντιστήρια και ινστιτούτα ξένων γλωσσών από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρέχουν σύντομα διαδικτυακά τεστ για να ελέγξετε τη γλωσσική επάρκειά σας. Μπορεί να μην είναι ο ορισμός της ακρίβειας, αλλά θα σας βοηθήσουν να σημειώσετε με μεγαλύτερη ειλικρίνεια τη γλωσσομάθειά σας στο βιογραφικό.

Να σημειώσουμε, ωστόσο, πως αν είναι απαραίτητη κάποια πιστοποίηση σε ξένη γλώσσα για τη δουλειά που σας ενδιαφέρει και εσείς δεν τη διαθέτετε, καμία από τις δύο αυτές μεθόδους που αναφέραμε δεν σας την παρέχει. 

Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να συμμετέχετε σε ηλεκτρονικές ή διά ζώσης εξετάσεις από επίσημους ή εγκεκριμένους φορείς, οι οποίες είναι επί πληρωμή, για να μπορέσετε να πιστοποιήσετε την επάρκειά σας.

Συχνές ερωτήσεις για τις γλώσσες στο βιογραφικό

1. Τι κάνω αν δεν μιλάω κάποια ξένη γλώσσα;

Αν δεν μιλάτε άλλη γλώσσα πέρα από τη μητρική σας, το να πείτε ψέματα μπορεί να αποβεί καταστροφικό, καθώς είναι πολύ εύκολο να διαπιστωθεί αν ο ισχυρισμός σας στέκει ή όχι. 

Ωστόσο, ακόμα και αν έχετε βασική γνώση κάποιας άλλης γλώσσας, μπορείτε να τη συμπεριλάβετε στο βιογραφικό. Για κάποια επαγγέλματα, αυτή η βασική γνώση μπορεί να είναι χρήσιμη ή επαρκής, εφόσον πληροίτε τις υπόλοιπες προϋποθέσεις για την ανάληψη του ρόλου.

2. Είναι σημαντικό να βάλω ξένες γλώσσες στο βιογραφικό μου;

Ναι, είναι, ειδικά αν αποτελούν απαραίτητο προσόν για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει ή αν θέλετε να εργαστείτε για εταιρεία του εξωτερικού.

Ανεξάρτητα όμως από αυτές τις περιπτώσεις, η συμπερίληψη ξένων γλωσσών ενδυναμώνει το βιογραφικό, καθώς η γλωσσομάθεια σχετίζεται και με άλλες πολύτιμες ποιότητες, από την προσαρμοστικότητα έως την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. 

Οπότε σας βοηθά να χτίσετε ένα πιο ελκυστικό επαγγελματικό προφίλ και να ξεχωρίσετε μεταξύ των υποψηφίων.

3. Μπορώ να γράψω ξένες γλώσσες στο βιογραφικό με το CVwizard;

Φυσικά! Και μάλιστα, πολύ εύκολα και γρήγορα. Επιλέγοντας το εργαλείο δημιουργίας βιογραφικού του CVwizard, θα βρεθείτε σε ένα περιβάλλον όπου θα καθοδηγηθείτε να συμπληρώσετε τις πληροφορίες του βιογραφικού σας, από τα προσωπικά στοιχεία και το προφίλ, στην επαγγελματική εμπειρία, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τις γλώσσες (και τυχόν άλλες προαιρετικές ενότητες που επιθυμείτε).

Συμπληρώνετε την πρώτη γλώσσα, γράφετε στο ίδιο πεδίο το επίπεδο γνώσης σας ή το επιλέγετε από τη διαθέσιμη μπάρα (από όχι τόσο καλά έως άπταιστα) και πατώντας το Προσθήκη γλώσσας, προσθέτετε όσες ακόμα γλώσσες επιθυμείτε.

Επίσης με το πάτημα ενός κουμπιού, επιλέγετε το πρότυπο που σας ταιριάζει, αποθηκεύετε το βιογραφικό στον υπολογιστή σας και έτσι, μέσα σε λίγα λεπτά, είστε έτοιμοι να διεκδικήσετε τη θέση που ονειρεύεστε!

Πηγές

(1) Επίσημος ιστότοπος Cedefop: Skills in online job advertisements

(2) Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη (EPALE), 10 Ιουλίου 2023: Εκμάθηση γλωσσών: μια βασική δεξιότητα για το παρόν και το μέλλον

(3) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ιούνιος 2013: Εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις γλώσσες στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα

Κοινή χρήση μέσω:

Κάνε εντύπωση με το βιογραφικό σου

Εύκολα και γρήγορα, φτιάξε και κατέβασε ένα επαγγελματικό βιογραφικό.

Δημιουργία βιογραφικού