תנאים

התנאים וההגבלות תוקנו לאחרונה ב-18 באפריל, 2020.

CVwizard מובא אליך על ידי חברת Resumedia BV הרשומה בהולנד תחת לשכת המסחר מספר 66341817. התנאים הבאים מצורפים לשימוש ב- CVwizard. על ידי שימוש ב-CVwizard, אתה מסכים לכך.

חריגות או תוספות לתנאי שימוש אלה מחייבות רק אם התקבלו בכתב על ידי CVwizard.

סעיף 1. שימוש ב- CVwizard

1.1. באמצעות CVwizard תוכלו להפיק, לשנות, להוריד ולשלוח קורות חיים ומכתבי בקשה תמורת תשלום. בנוסף, תוכלו לצפות במשרות פנויות רלוונטיות ולשלוח אותן אליכם על סמך התאמת קורות החיים.

1.2. לאחר יצירת קורות חיים יצרת חשבון אוטומטי. לאחר שההרשמה שלך הושלמה והחשבון הופעל על ידי CVwizard , תוכל להיכנס ישירות לחשבונך ולהמשיך להשתמש ב-CVwizard .

1.3. עליך להגן על הגישה לחשבונך מפני אנשים לא מורשים באמצעות שם משתמש וסיסמה. במיוחד, הסיסמה חייבת להישמר בסודיות מוחלטת. CV wizard עשוי להניח שהכל מהחשבון שלך לאחר הכניסה עם שם המשתמש והסיסמה שלך נעשה בהנחייתך ובפיקוחך. לכן אתה אחראי לכל הפעולות הללו, אלא אם כן דיווחת ל-CVwizard שמישהו אחר יודע את הסיסמה שלך.

1.4. עם CVwizard הנתונים האישיים שלך מעובדים. עיין בהצהרת הפרטיות של Resumedia BV למידע נוסף.

סעיף 2. כללי שימוש

2.1. החשבונות הם אישיים ואינם ניתנים להעברה.

2.2. חל איסור להשתמש ב- CVwizard לפעולות המנוגדות לחוקים ולתקנות החלים הלאומיים או הבינלאומיים. זה כולל, אך לא מוגבל במפורש, אחסון או הפצה באמצעות מחפש עבודה של מידע בעל לשון הרע, לשון הרע או גזעני ושליחת הודעות לא רצויות.

2.3. אם CVwizard ימצא כי אתה מפר את התנאים לעיל, או תקבל תלונה על כך, CVwizard עשויה להתערב בעצמה כדי לסיים את ההפרה. במקרה של הפרה של הוראות 2.1, החשבון בכל מקרה ייסגר וימחק.

2.4. אם, לדעת CVwizard , נוצר הפרעה, נזק או סכנה אחרת לתפקוד מערכות המחשוב או רשת CVwizard או צדדים שלישיים ו/או של השירותים דרך האינטרנט, בפרט בשל שליחת יתר של דואר אלקטרוני. או נתונים אחרים, דליפה של נתונים אישיים או פעילויות של וירוסים, סוסים טרויאניים ותוכנות דומות, CVwizard רשאית לנקוט בכל האמצעים שנראה להם הכרחיים באופן סביר כדי למנוע או למנוע סכנה זו.

2.5. CVwizard זכאית בכל עת לדווח על עבירות פליליות שהתקבעו.

2.6. CVwizard יכולה לגבות ממך את הנזק כתוצאה מהפרות של כללי התנהגות אלו. אתה משפה את CVwizard מפני כל תביעות צד שלישי בקשר למידע שפורסם על ידך.

2.7. אתה האחראי הבלעדי לכל העניינים שאתה מארגן באינטרנט עם CVwizard , כולל, אך לא רק, הפקת קורות החיים שלך, הכנת מכתב מקדים ושליחתו.

סעיף 3. זמינות ותחזוקה

3.1. CVwizard עושה כל מאמץ, אך אינו יכול להבטיח שמחפש עבודה יהיה זמין בכל עת.

3.2. CVwizard מתחזק באופן פעיל את CVwizard. תחזוקה יכולה להתבצע בכל עת, גם אם היא עלולה להוביל להגבלת זמינות. תחזוקה תפורסם מראש במידת האפשר.

3.3. CVwizard עשוי לשנות את הפונקציונליות של CVwizard מעת לעת. המשוב וההצעות שלכם יתקבלו בברכה, אבל בסופו של דבר CVwizard מחליטה בעצמה אילו התאמות יבצע או לא.

סעיף 4. קניין רוחני

4.1. CVwizard, תבניות קורות החיים, מכתבי הבקשה, התוכנה הנלווית כמו גם כל המידע והתמונות באתר הינם הקניין הרוחני של CVwizard או של נותני הרישיונות שלה. אין להעתיק או להשתמש בהם בשום אופן ללא אישור נפרד בכתב מאת CVwizard, למעט המותר בחוק.

4.2. מידע שאתה מפרסם או מאחסן דרך CVwizard, כגון הטקסט של קורות החיים שלך או תמונת הדרכון שלך, הוא ונשאר רכושך (או של הספקים שלך). ל- CVwizard יש זכות מוגבלת להשתמש במידע זה עבור CVwizard.

4.3. ניתן לבטל זכות שימוש זו באמצעות הסרת המידע הרלוונטי ו/או סיום ההסכם.

4.4. אתה רשאי לשנות כל מידע שאתה מפרסם או מאחסן דרך CVwizard כראות עיניך.

4.5. אם אתה שולח מידע לאתר CVwizard, למשל משוב על שגיאה או הצעה לשיפור, אתה מעניק לה זכות בלתי מוגבלת ותמידית להשתמש במידע זה עבור CVwizard . זה לא חל על מידע שאתה מסמן כסודי במפורש.

4.6. CVwizard לא תכיר בנתונים פרטיים (כגון תקשורת בין מחפשי עבודה למעסיקים) שאתה מאחסן ו/או מפיץ דרך CVwizard, אלא אם כן הדבר נחוץ לשירות טוב או ש- CVwizard מחויב לעשות זאת לפי הוראה חוקית או פקודה שיפוטית. במקרה כזה CVwizard תעשה את מירב המאמצים להגביל את ידיעת הנתונים ככל האפשר, ככל שהדבר בסמכותה.

4.7. במהלך תקופת המנוי שלך יש לך את הזכות להשתמש ב- CVwizard ובמסמכים שנוצרו בעזרת CVwizard, כגון קורות חיים או מכתב מקדים. לאחר סיום המנוי, אינך זכאי עוד להשתמש במכתבי הבקשה ו/או בפריסה של קורות החיים שנוצרו על ידך. ניתן לעשות שימוש במסמכים אלו רק לאחר רכישת הזכויות הנשענות על מסמכים אלו של CVwizard.

סעיף 5. עמלות עבור CVwizard

5.1. יגבה תשלום עבור הורדת קורות החיים שנוצרו על ידך.

5.2. נדרש מנוי לשימוש ראשון ב- CVwizard . עלות המנוי לחודש. עמלה זו נגבה מדי חודש לאחר 14 ימים מראש.

5.3. ניתן לעיין במחירים העדכניים להורדת קורות החיים שנוצרו על ידך ועלויות המנוי דרך אתר CVwizard.

סעיף 6. זכות פירוק

6.1. מכיוון שקורות החיים מועברים באופן דיגיטלי באופן מיידי, לבקשתך המפורשת לאחר שוויתרת על הזכות לפירוק, מתפקעת הזכות הסטטוטורית לפירוק.

6.2. ניתן לבטל את ההסכם בקשר למנוי תוך 14 ימים לאחר כריתת הסכם זה. את התשלומים ששילמת בגין המנוי תקבל ללא דיחוי ולכל המאוחר תוך 14 ימים לאחר סיום ההזמנה. אם לא נגבה פיצוי עבור המנוי בתקופת הצינון, לא תקבל החזר במקרה של ביטול.

סעיף 7. תנאי תשלום

7.1. התשלום מתבצע באמצעות iDEAL, הוראת קבע, כרטיס אשראי, PayPal או לפי הוראות התשלום באתר. לאחר קבלת התשלום על ידי CVwizard, החשבון יופעל.

7.2. הסכום המגיע עבור המנוי ייגבה מדי חודש מאמצעי התשלום בו נעשה שימוש.

7.3. במקרה של איחור בתשלום, CVwizard תשלח לך תזכורת לתשלום עם פרק זמן של 14 יום לביצוע התשלום. אם לא תעמוד בהתחייבותך לתשלום לאחר תזכורת זו, תהא במחדל מכוח דין ללא צורך בהודעת פירעון נוספת. מרגע זה ואילך זכאית CVwizard להגביל את שירותיה, למשל על ידי הגבלת הגישה לאתר CVwizard.

7.4. אם אין באפשרות CVwizard לגבות את הסכום המגיע ו/או אם אינך משלם במועד, הנך מחויב לשלם פיצוי מלא עבור העלויות החוץ-משפטיות בנוסף לסכום המגיע ולריבית שנצברה עליו.

סעיף 8. משך מנוי וביטול

8.1. המנוי מתחיל ברגע שנוצר חשבונך, כפי שצוין בסעיף 1 של תנאים והגבלות אלה.

8.2. אם אתה נכנס למנוי כצרכן, אתה יכול לבטל את המנוי בכל עת דרך חשבונך. למניעת חידוש המנוי, יש לבצע ביטול בכל מקרה לפני יום התקופה החדשה.

8.3. במקרה של ביטול המנוי, הסכום ששולם מראש בשום מקרה לא יוחזר למשתמש.

סעיף 9. אחריות

9.1. ככל שהוראה חוקית כלשהי אינה מונעת זאת, הוראות האחריות שלהלן חלות על השימוש ב- CVwizard.

9.2. למעט במקרה של כוונה או רשלנות חמורה, אחריות CVwizard מוגבלת לסכום ששולם על ידך עבור שלושת החודשים שקדמו למועד האירוע המזיק.

9.3. CVwizard אינה אחראית במפורש לנזק עקיף, נזק תוצאתי, אובדן רווחים, אובדן מקומות עבודה, אובדן חסכונות ונזק עקב הפסקת עסק.

9.4. במקרה של כוח עליון, CVwizard לעולם לא חייבת בתשלום פיצויים בגין הנזק שנגרם לך כתוצאה מכך. כוח עליון כולל תקלות או תקלות של האינטרנט, תשתית התקשורת, תקלות חשמל, שיבושים פנימיים, התגייסות, מלחמה, שיבושים בתחבורה, שביתה, נעילה, שיבושים בעסק, קיפאון באספקה, שריפות והצפות.

סעיף 10. שינויים במחירים ובתנאים

10.1. CVwizard רשאית לשנות את התנאים וההגבלות הללו וכן את המחירים, ככל שהחוק מותר.

10.2. CVwizard תודיע על השינויים או התוספות לפחות שלושים יום לפני כניסתם לתוקף דרך אתר CVwizard כדי שתוכל לשים לב אליהם.

10.3. במידה ואינך מעוניין לקבל שינוי או הוספה, תוכל לבטל את ההסכם עד למועד כניסתך לתוקף. שימוש ב- CVwizard לאחר תאריך התוקף מהווה הסכמה לתנאים וההגבלות המתוקנים או הנוספים.

סעיף 11. הוראות אחרות

11.1. החוק ההולנדי חל על הסכם זה.

11.2. ככל שהחוק המחייב לא יקבע אחרת, כל המחלוקות בקשר עם CVwizard יוגשו לבית המשפט ההולנדי המוסמך עבור המחוז בו נמצא CVwizard.

11.3. אם הוראה בתנאי שימוש אלה מחייבת שתקשור צריך להיעשות "בכתב", מסתפק גם אם ההתקשרות מתבצעת בדואר אלקטרוני או בתקשורת דרך CVwizard, ובלבד שיוכח דיו כי ההודעה אכן מתבצעת. מקורו מהשולח לכאורה וכי שלמות ההודעה לא נפגעה.

11.4. CVwizard רשאית להעביר את זכויותיה וחובותיה על פי ההסכם, וכן את הנתונים האישיים שהיא מעבדת לצד שלישי המשתלט על CVwizard או על הפעילות העסקית הרלוונטית ממנה.