Condiții generale

Termenii și condițiile generale au fost modificate cel mai recent în data de 21 aprilie 2021.

CVwizard vă este adus de compania Resumedia BV care este înregistrată în Olanda sub numărul Camerei de Comerț 66341817. Următoarele condiții sunt atașate utilizării CVwizard. Folosind CVwizard, sunteți de acord cu acest lucru.

Abaterile sau completările la acești termeni de utilizare sunt obligatorii numai dacă au fost acceptate în scris de CVwizard.

Articolul 1. Utilizarea CVwizard

1.1. Prin CVwizard puteți genera, modifica, descărca și trimite CV-uri și scrisori de cerere contra cost. În plus, puteți vizualiza posturile vacante relevante și vi le puteți trimite în funcție de potrivirea CV-ului.

1.2. După crearea unui CV, ați creat automat un cont. După ce înregistrarea dvs. a fost finalizată și contul a fost activat de CVwizard, vă puteți conecta direct la contul dvs. și puteți continua să utilizați CVwizard.

1.3. Trebuie să vă protejați accesul la contul de persoane neautorizate printr-un nume de utilizator și o parolă. În special, parola trebuie păstrată strict confidențială. CVwizard poate presupune că totul din contul dvs. după ce vă conectați cu numele de utilizator și parola se face sub conducerea și supravegherea dvs. Prin urmare, sunteți răspunzător pentru toate aceste acțiuni, cu excepția cazului în care ați raportat CVwizard că altcineva vă cunoaște parola.

1.4. Cu CVwizard datele dumneavoastră personale sunt prelucrate. Consultați Declarația de confidențialitate a Resumedia BV pentru mai multe informații.

Articolul 2. Reguli de utilizare

2.1. Conturile sunt personale și netransferabile.

2.2. Este interzisă utilizarea CVwizard pentru acțiuni care contravin legilor și reglementărilor naționale sau internaționale aplicabile. Aceasta include, dar nu se limitează în mod expres la, stocarea sau distribuirea prin intermediul CVwizard a informațiilor care sunt calomnioase, defăimătoare sau rasiste și trimiterea de mesaje nesolicitate.

2.3. Dacă CVwizard constată că încălcați condițiile de mai sus sau primește o plângere în acest sens, CVwizard poate interveni singur pentru a pune capăt încălcării. În cazul unei încălcări a prevederilor 2.1, contul va fi în orice caz închis și șters.

2.4. Dacă, în opinia CVwizard, apar obstacole, daune sau alt pericol pentru funcționarea sistemelor informatice sau a rețelei CVwizard sau a terților și/sau a serviciilor prin internet, în special din cauza trimiterii excesive de e-mail sau alte date, Scurgeri de date personale sau activități ale virușilor, troienilor și software-ului similar, CVwizard are dreptul să ia toate măsurile pe care le consideră rezonabil necesare pentru a preveni sau preveni acest pericol.

2.5. CVwizard are în orice moment dreptul de a raporta infracțiunile care au fost stabilite.

2.6. CVwizard poate recupera daunele ca urmare a încălcării acestor reguli de conduită de la dumneavoastră. Despăgubiți CVwizard împotriva tuturor revendicărilor terților în legătură cu informațiile postate de dvs.

2.7. Sunteți singurul responsabil pentru toate problemele pe care le aranjați online cu CVwizard, inclusiv, dar fără a se limita la, generarea CV-ului, pregătirea unei scrisori de intenție și trimiterea acesteia.

Articolul 3. Disponibilitate și întreținere

3.1. CVwizard depune toate eforturile, dar nu poate garanta că CVwizard va fi disponibil în orice moment.

3.2. CVwizard menține în mod activ CVwizard. Întreținerea poate avea loc în orice moment, chiar dacă poate duce la o limitare a disponibilității. Întreținerea va fi anunțată în prealabil, dacă este posibil.

3.3. CVwizard poate schimba funcționalitatea CVwizard din când în când. Feedback-ul și sugestiile dumneavoastră sunt binevenite, dar în cele din urmă CVwizard decide singur ce ajustări va face sau nu.

Articolul 4. Proprietatea intelectuală

4.1. CVwizard, șabloanele de CV, scrisorile de cerere, software-ul asociat, precum și toate informațiile și imaginile de pe site sunt proprietatea intelectuală a CVwizard sau a licențiatorilor săi. Acestea nu pot fi copiate sau utilizate în niciun fel fără permisiunea scrisă separată a CVwizard, cu excepția cazurilor în care este permis de lege.

4.2. Informațiile pe care le publicați sau le stocați prin CVwizard, cum ar fi textul CV-ului sau fotografia pașaportului, sunt și rămân proprietatea dumneavoastră (sau a furnizorilor dumneavoastră). CVwizard are un drept limitat de a utiliza aceste informații pentru CVwizard.

4.3. Puteți revoca acest drept de utilizare prin eliminarea informațiilor relevante și/sau rezilierea acordului.

4.4. Puteți modifica informațiile pe care le publicați sau le stocați prin CVwizard la propria discreție.

4.5. Dacă trimiteți informații către CVwizard, de exemplu feedback despre o eroare sau o sugestie de îmbunătățire, îi acordați un drept nelimitat și perpetuu de a utiliza aceste informații pentru CVwizard. Acest lucru nu se aplică informațiilor pe care le marcați în mod expres ca fiind confidențiale.

4.6. CVwizard nu va lua cunoștință de datele private (cum ar fi comunicarea dintre solicitanții de locuri de muncă și angajatori) pe care le stocați și/sau le distribuiți prin CVwizard, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru un serviciu bun sau CVwizard este obligat să facă acest lucru în virtutea unei prevederi legale sau hotărâre judecătorească. În acest caz, CVwizard va depune toate eforturile pentru a-și limita cunoștințele despre date cât mai mult posibil, în măsura în care acest lucru este în puterea sa.

4.7. Pe durata abonamentului dumneavoastră aveți dreptul de a utiliza CVwizard și documentele create cu ajutorul CVwizard, cum ar fi un CV sau o scrisoare de intenție. După încetarea abonamentului, nu mai aveți dreptul de a utiliza scrisorile de cerere și/sau aspectul CV-urilor generate de dvs. Aceste documente pot fi utilizate numai după achiziționarea drepturilor CVwizard care se bazează asupra acestor documente.

Articolul 5. Rambursări pentru CVwizard

5.1. Se va percepe o taxă pentru descărcarea CV-ului generat de dumneavoastră.

5.2. Este necesar un abonament pentru prima utilizare a CVwizard. Abonamentul costă lunar. Această taxă este debitată lunar după 14 zile în avans.

5.3. Prețurile actuale pentru descărcarea CV-ului generat de dumneavoastră și costurile de abonament pot fi consultate prin intermediul site-ului CVwizard.

Articolul 6. Dreptul de dizolvare

6.1. Deoarece CV-ul este livrat digital imediat, la cererea dumneavoastră explicită după ce ați renunțat la dreptul de dizolvare, dreptul statutar de dizolvare decade.

6.2. Puteți rezilia acordul cu privire la abonament în termen de 14 zile de la încheierea acestui acord. Veți primi plățile pe care le-ați efectuat cu privire la abonament fără întârziere și cel mai târziu în 14 zile de la reziliere. Dacă nu se percepe nicio compensație pentru abonament în perioada de răcire, nu veți primi o rambursare la reziliere.

Articolul 7. Condiții de plată

7.1. Plata se face prin iDEAL, debit direct, card de credit, PayPal sau conform instructiunilor de plata de pe site. După ce plata este primită de CVwizard, contul va fi activat.

7.2. Suma datorată pentru abonament va fi încasată lunar din metoda de plată utilizată.

7.3. În caz de întârziere a plății, CVwizard vă va trimite un memento de plată cu un termen de 14 zile pentru a efectua plata. Dacă nu vă îndepliniți obligația de plată după acest memento, sunteți în întârziere legal, fără a fi necesară o notificare suplimentară de nerespectare. Din acel moment, CVwizard are dreptul să-și limiteze serviciile, de exemplu prin limitarea accesului la CVwizard.

7.4. În cazul în care CVwizard nu poate încasa suma datorată și/sau dacă nu plătiți la timp, sunteți obligat să plătiți despăgubiri integrale pentru costurile extrajudiciare în plus față de suma datorată și dobânda acumulată pe aceasta.

Articolul 8. Durata și anularea abonamentului

8.1. Abonamentul începe de îndată ce contul dvs. a fost creat, așa cum este menționat în articolul 1 din acești termeni și condiții.

8.2. Dacă intrați în abonament în calitate de consumator, puteți anula oricând abonamentul prin intermediul contului dvs. Pentru a preveni reînnoirea abonamentului, anularea trebuie, în orice caz, făcută înainte de ziua noii perioade.

8.3. În cazul anulării abonamentului, suma plătită în avans nu va fi în niciun caz rambursată utilizatorului.

Articolul 9. Răspunderea

9.1. În măsura în care nicio prevedere legală nu se opune acestui lucru, următoarele prevederi de răspundere se aplică utilizării CVwizard.

9.2. Cu excepția cazului de intenție sau neglijență gravă, răspunderea CVwizard este limitată la suma pe care ați plătit-o pentru cele trei luni dinainte de momentul producerii evenimentului dăunător.

9.3. CVwizard nu este răspunzător în mod expres pentru daune indirecte, daune indirecte, profit pierdut, locuri de muncă pierdute, economii pierdute și daune din cauza întreruperii activității.

9.4. În caz de forță majoră, CVwizard nu este niciodată obligat să vă despăgubească pentru prejudiciul care a apărut ca urmare. Forța majoră include defecțiuni sau defecțiuni ale internetului, infrastructurii de telecomunicații, căderile de curent, tulburările interne, mobilizarea, războiul, întreruperea transportului, grevă, blocarea, întreruperea activității, stagnarea aprovizionării, incendiul și inundațiile.

Articolul 10. Modificări ale prețurilor și condițiilor

10.1. CVwizard poate ajusta acești termeni și condiții, precum și prețurile, în măsura permisă de lege.

10.2. CVwizard va anunța modificările sau completările cu cel puțin treizeci de zile înainte de intrarea în vigoare a acestora, prin intermediul site-ului web CVwizard, astfel încât să puteți lua notă de ele.

10.3. Dacă nu doriți să acceptați o modificare sau o adăugare, puteți anula acordul până la data intrării în vigoare. Utilizarea CVwizard după data intrării în vigoare este considerată acceptarea termenilor și condițiilor modificate sau completate.

Articolul 11. Alte prevederi

11.1. Legislația olandeză se aplică acestui acord.

11.2. În măsura în care legea obligatorie nu prevede altfel, toate litigiile referitoare la CVwizard vor fi înaintate instanței olandeze competente pentru districtul în care este stabilit CVwizard.

11.3. În cazul în care o prevedere din acești termeni de utilizare impune ca o comunicare să fie făcută „în scris”, este de asemenea satisfăcut dacă comunicarea se face prin e-mail sau prin intermediul CVwizard, cu condiția să se stabilească suficient că mesajul provine efectiv din presupusul expeditor și că integritatea mesajului nu a fost compromisă.

11.4. CVwizard are dreptul de a transfera drepturile și obligațiile care îi revin în temeiul acordului, precum și datele personale prelucrate de acesta, unui terț care preia CVwizard sau activitatea comercială relevantă de la acesta.