Referanser CV: Hvordan føre referanser i din CV

Referanser CV: Hvordan føre referanser i din CV

Referanser på en CV er kontaktopplysninger til tidligere arbeidsgivere, lærere, eller andre profesjonelle bekjente som kan bekrefte dine kvalifikasjoner og arbeidserfaring. De fungerer som et verktøy for potensielle nye arbeidsgivere å verifisere informasjonen du har oppgitt og få et innblikk i hvordan du jobber. I Norge er det vanlig å inkludere referanser direkte på CV-en, men det er også akseptabelt å notere at referanser er tilgjengelige på forespørsel.

Referanser på CV: Hvorfor er det viktig?

Ved å gjøre referansene dine tilgjengelige på CV-en din, gir du potensielle arbeidsgivere en viktig mulighet til å høre direkte fra de som kjenner til ditt arbeid om din arbeidsinnsats, profesjonalitet og hvordan du fungerer i et team. Dette kan være avgjørende i situasjoner hvor det er flere kvalifiserte kandidater, og en positiv anbefaling kan være av stor betydning for dine sjanser til å lande jobben. 

I situasjoner hvor du søker på stillinger som krever høy grad av tillit og ansvar, som i finanssektoren eller innen helseomsorg, blir referanser enda viktigere. De kan gi arbeidsgiveren trygghet i at du tidligere har håndtert lignende ansvarsområder på en tilfredsstillende måte. Å ha sterke referanser er også viktig når du skifter karrierevei eller søker jobber i et nytt fagfelt, siden referansene dine da kan understreke overførbare ferdigheter og gi en indikasjon på at du er godt rustet til å fylle eventuelle erfaringer du mangler. Det er derfor viktig å velge referanser som kjenner arbeidet ditt godt og som kan snakke positivt om dine bidrag og ditt potensial.

Hvordan føre opp referanser på CV

Når du fører opp referanser, er målet å gjøre informasjonen lett tilgjengelig og forståelig for potensielle arbeidsgivere. Det anbefales å organisere referansene dine i et klart og konsistent format, ofte i liste for å sikre god lesbarhet. For hver referanse bør du inkludere viktig informasjon som referansens navn, deres e-postadresse.

Det kan være nyttig å tenke på hvordan denne informasjonen presenteres. For eksempel, å starte med referansens navn i fet skrift, etterfulgt av deres stillingstittel og relasjon til deg i mindre fet tekst for å gi kontekst. Deretter kan selskapets navn og referansens kontaktinformasjon følge på neste linje. Dette skaper en naturlig flyt som gjør det enkelt for en arbeidsgiver å forstå hvem referansen er, deres forhold til deg, og hvordan de kan kontaktes.

En slik strukturert tilnærming bidrar til å fremheve hver referanse individuelt, noe som er spesielt viktig i situasjoner hvor du ønsker å understreke spesifikke profesjonelle forbindelser som er mest relevante for jobben du søker på. Ved å gi dette detaljnivået, viser du også til potensielle arbeidsgivere at du har tenkt gjennom valget av dine referanser og hvordan de kan støtte din søknad.

Det er også viktig å vurdere rekkefølgen på listen over referanser. Referansene bør listes opp i en logisk rekkefølge. Det er vanlig å starte med den referansen som kjenner deg best eller den som er mest relevant for stillingen du søker på. Dersom du har en tidligere sjef eller en person som har hatt en ledende rolle i ditt arbeidsliv, bør denne personen nevnes først.

Ved å følge disse retningslinjene sikrer du at referansene dine er godt organisert og lett tilgjengelige for arbeidsgivere. Husk å alltid spørre om tillatelse før du legger noen til som referanse, og gi dem et varsel når du vet at de kan forvente å bli kontaktet. Dette er ikke bare høflig, men det gir dem også tid til å forberede seg på hva de kan forvente å bli spurt om.

Skal referanser være i CV eller i jobbsøknaden?

I Norge, som i mange andre land, er det vanligst å inkludere referanser i CV-en. Dette gjør det enkelt for arbeidsgivere å finne og vurdere dine profesjonelle referanser i sammenheng med din arbeidserfaring og kvalifikasjoner. Å oppgi referanser i CV-en sikrer at all relevant informasjon er samlet på ett sted, noe som forenkler vurderingsprosessen for potensielle arbeidsgivere. Imidlertid kan det også være hensiktsmessig å nevne i jobbsøknaden at referanser er tilgjengelige på forespørsel. Uansett er det viktigste å sørge for at referansene dine er lett tilgjengelige og at de er informert om at de kan bli kontaktet.

Å ha sterke referanser er også viktig når du skifter karrierevei eller søker jobber i et nytt fagfelt. I slike tilfeller kan referansene dine understreke overførbare ferdigheter og bidra til å bygge en bro over eventuelle erfaringer du mangler. Det er derfor viktig å velge referanser som kjenner arbeidet ditt godt og som kan snakke positivt om dine bidrag og ditt potensial.

Eksempler på referanser

Når du velger referanser til din CV, er det viktig å tenke på variasjon og relevans. Her er noen eksempler på forskjellige typer referanser du kan vurdere:

 • Tidligere arbeidsgivere: Disse er blant de mest verdifulle referansene, spesielt hvis du hadde et godt forhold til dem og forlot stillingen på gode vilkår. En tidligere arbeidsgiver kan gi innsikt i din arbeidsetikk, prestasjoner, og hvordan du bidro til selskapet.
 • Overordnede eller veiledere: En umiddelbar sjef eller veileder kan tilby en detaljert vurdering av din daglige ytelse, ditt engasjement, og din evne til å takle ansvar. De kan også snakke om din profesjonelle utvikling under deres tilsyn.
 • Kolleger: En kollega, spesielt en som har jobbet tett med deg på prosjekter, kan attestere på din evne til å arbeide i team, din kommunikasjonsferdighet, og ditt bidrag til teamets suksess.
 • Lærere eller akademiske veiledere: For nyutdannede eller de med begrenset arbeidserfaring, kan en professor eller akademisk veileder være en verdifull referanse. De kan snakke om dine intellektuelle egenskaper, læringsevne, og eventuelle relevante akademiske prosjekter.
 • Mentorer: En mentor, enten fra profesjonelle settinger eller fra frivillige organisasjoner, kan gi innsikt i din personlige utvikling, lederskapsegenskaper, og din evne til å motta og implementere tilbakemeldinger.

Å velge en bredde av referanser fra ulike aspekter av ditt profesjonelle og akademiske liv kan gi et mer fullstendig bilde av deg som kandidat. Det er viktig at hver referanse kan tilby unike perspektiver og positive attestasjoner på dine ferdigheter, egenskaper, og prestasjoner. Husk å alltid spørre om tillatelse før du oppgir noen som referanse, og gi dem beskjed om at de kan forvente en henvendelse.

CV referanser: Beste praksis og hva som bør unngås

Når du inkluderer referanser på din CV, er det noen beste praksiser du bør følge for å sikre at referansene dine bidrar positivt til din jobbsøknad.

 • Oppgi fullt navn: Inkluder fullt navn på hver referanse for å unngå forvirring.
 • Inkluder referansens tittel og selskap: Dette gir kontekst og legger til troverdighet.
 • Oppgi referansens kontaktinformasjon: Telefonnummer og e-postadresse er essensielt for at potensielle arbeidsgivere enkelt kan ta kontakt.
 • Få tillatelse: Alltid spør om tillatelse før du lister opp noen som referanse. Dette forbereder dem også på mulige henvendelser.
 • Bruk en CV-mal: Dette sikrer at informasjonen presenteres ryddig og profesjonelt.

For å følge riktig praksis, bør du i tillegg reflektere over hva du ikke bør gjøre når det kommer til å inkludere referanser på din CV i jobbsøknaden din:

 • Bruke referanser som ikke kjenner arbeidet ditt: Å inkludere referanser som ikke kan attestere på din arbeidsinnsats og ferdigheter gir liten verdi.
 • Liste referanser som ikke vil gi en positiv referanse: Sikre at dine referanser er villige til å snakke positivt om deg.
 • Føre opp referanser som ikke er tilgjengelige: Sørg for at referansene dine er tilgjengelige for å ta en samtale eller svare på e-post i nær fremtid.

Ved å følge disse retningslinjene kan du maksimere nytten av referansene på din CV og unngå potensielle fallgruver.

Ekspert tips:

I tillegg til å liste opp referanser på din CV, vurder å inkludere attester eller anbefalingsbrev som et supplement. Disse dokumentene gir dybde til din søknad ved å tilby detaljerte innblikk i dine prestasjoner og arbeidsetikk fra troverdige kilder. Anbefalingsbrev kan spesielt styrke din søknad ved å fremheve spesifikke eksempler på dine profesjonelle egenskaper.

Referanse CV: Konklusjon

Å vite hvordan du bruker referanser i CV-en din kan kan være en viktig faktor når du søker jobb. Gjennom dine referanser får potensielle arbeidsgivere et troverdig innblikk i din kompetanse gjennom øynene til de som kjenner deg best. Husk å alltid inkludere referanser som kjenner deg godt og få deres godkjenning før du oppgir dem. Bruk CVwizard som lar deg enkelt legge til, organisere, og formatere dine referanser for å komplementere din CV. Hva venter du på? Sett i gang i dag!

Del via:

Gjør inntrykk med din CV

Lag og last ned en profesjonell CV enkelt og raskt.

Kom i gang