Hvordan bruke personlige interesser på CV-en din

Hvordan bruke personlige interesser på CV-en din

Når du søker jobber, er det ikke bare din faglige bakgrunn og arbeidserfaring som teller. Din personlighet spiller også en rolle i hvordan potensielle arbeidsgivere oppfatter deg. Derfor kan det å inkludere interesser og hobbyer på CV-en være en god måte å vise hvem du er utenfor arbeidslivet. Denne artikkelen gir innsikt og veiledning om hvordan du kan gjøre dette på en profesjonell måte, med eksempler og tips for å skille deg ut i søknadsprosessen.

Hva er interesser på en CV?

Når vi snakker om interesser på CV-en handler det om å føre opp fritidsaktiviteter eller lidenskaper du engasjerer deg i utenfor profesjonelle sammenhenger. Mens noen aktiviteter kan være praktiske eller kreative, som matlaging, sport, eller kunst, dekker interesser et bredt spekter av temaer. Disse kan inkludere alt fra din interesse for å lese bøker til lidenskap for teknologi eller frivillig arbeid. Relevante interesser og fritidsinteresser på CV-en din kan vise frem personlige egenskaper eller ferdigheter som samarbeid, lederegenskaper, eller kreativitet. Dette gir en mer helhetlig forståelse av hvem du er, både profesjonelt og personlig, og kan støtte opp om at nettopp du er den ideelle personen for stillingen du søker på. 

Hvorfor inkluderere interesser på CV

Personlige interesser på CV kan avsløre ferdigheter og egenskaper som ikke nødvendigvis kommer frem gjennom din yrkeserfaring eller utdanning. Å fremheve relevante interesser kan derfor styrke profilen din ved å demonstrere at du har et personlig liv som aktivt støtter opp mot det du gjør i arbeidslivet. I tillegg kan en CV som inkluderer spennende fritidsinteresser være et ekstra løft når du søker jobb på mindre arbeidsplasser eller start-ups. På slike arbeidsplasser legges det gjerne mer vekt på at nye kollegaer bør passe inn i kulturen og dele felles interesser. Da er det ikke uvanlig at potensielle arbeidsgivere ser etter elementer i søknaden din som sier noe om personlighet. I slike jobbsøknader kan interesser og hobbyer på CV være gull verdt! 

Ekspert tips

Når du inkluderer personlige interesser på din CV, tenk strategisk om hvordan disse aktivitetene speiler kompetanser etterspurt i jobben du søker på. For eksempel, hvis du deltar i lagidretter, fremhev dette som et bevis på dine samarbeidsevner. Ved å knytte dine interesser direkte til jobbens krav, gir du arbeidsgiveren et klarere bilde av din praktiske erfaring og personlige egenskaper som er relevante for stillingen.

Ulike kategorier av interesser som kan være relevant på CV

Når du vurderer å inkludere personlige interesser på CV-en din, er det nyttig å tenke på dem i forskjellige kategorier. Dette kan hjelpe deg med å identifisere og velge de som best representerer deg og som kan være mest relevante for jobben du søker på. Ved å velge interesser fra disse kategoriene som reflekterer dine personlige styrker, kan du styrke din CV og gjøre et sterkere inntrykk på potensielle arbeidsgivere.

Disse kategoriene inkluderer kreative uttrykk, fysiske utfordringer, intellektuelle forfølgelser, teknologisk nysgjerrighet, og samfunnsengasjement. Hver av disse kategoriene kan avsløre ulike fasetter av din personlighet og kompetanse. For eksempel kan kreative aktiviteter indikere innovasjonsevne, mens fysisk trening og sport kan signalisere disiplin og teamarbeid. Intellektuelle hobbyer peker på livslang læringsvilje, teknologiske interesser kan demonstrere din evne til å tilpasse deg nye verktøy og trender, og frivillig arbeid reflekterer ditt engasjement for samfunnet.

For å avgjøre hvilke interesser som er relevante for CV-en din, bør du vurdere om de speiler kvaliteter som er etterspurt i stillingen du søker på. Dine valgte interesser bør ikke bare vise hvem du er utenfor arbeidet, men også hvordan dine personlige egenskaper kan oversettes til profesjonell verdi. Spør deg selv om dine hobbyer kan tilby eksempler på lederskap, problemløsning, kreativitet eller andre ferdigheter som er relevante for jobben du ønsker.

Når du søker jobb på mindre arbeidsplasser eller start-ups legges det gjerne mer vekt på at nye kollegaer bør passe inn i teamets kultur og dele felles interesser. Da er det ikke uvanlig at potensielle arbeidsgivere ser etter elementer i søknaden din som sier noe om personligheten din. I slike jobbsøknader kan interesser og hobbyer på CV være gull verdt! 

Strategisk plassering av interesser på CV-en

Målet med å føre opp interesser og hobbyer på CV-en din er å vise en side av din personlighet som komplementerer din faglige bakgrunn på en måte som resonnerer med potensielle arbeidsgivere. Valget av hvilke interesser du inkluderer, bør være informert av jobbens natur og bedriftskulturen du søker deg inn i. For eksempel, dersom stillingen krever sterk teamledelse eller samarbeidsevner, kan det å fremheve interesser som involverer samarbeid eller organisatoriske aktiviteter signalisere din egnethet. På denne måten blir dine fritidsinteresser direkte relevante for jobben du håper å få.

Hvorvidt det er det rette valget å inkludere interesser på CV-en vil variere fra jobb til jobb og er balansegang mellom relevans, unikhet og profesjonalitet. Gjort riktig, tilbyr interesser på en CV en mulighet til å vise bredden i din personlighet og kompetanse, samt en strategisk måte å vise potensielle arbeidsgivere hvordan du kan berike deres team og bidra positivt til arbeidsmiljøet.

Formatere personlige interesser på CV

Når du inkluderer personlige interesser på din CV er det avgjørende å integrere denne informasjonen på en måte som komplementerer det profesjonelle utseendet på søknaden din. Vanligvis plasseres de mot slutten av dokumentet. Dette sikrer at arbeidsgiveren først får oversikt over din erfaring og kompetanse, mens dine interesser tjener som en avslutning som runder av søknaden din med et mer personlig preg. Det anbefales å holde seg til en kort liste – vanligvis vil tre til fem interesser være tilstrekkelig. Dette viser at du er en allsidig kandidat uten å overvelde leseren med informasjon som kan virke mindre relevant for jobben. 

For å sikre et profesjonelt utseende på hele CV-en din, kan det være nyttig å benytte deg av en profesjonell CV-mal som sikrer god formatering for slike ekstra avsnitt. Disse malene er designet med tanke på både estetikk og funksjonalitet, og hjelper deg med å strukturere informasjonen på en oversiktlig måte. Ved å bruke en av CV wizards skreddersydde CV-maler, kan du enkelt tilpasse plasseringen og presentasjonen av dine interesser, slik at de samsvarer med resten av søknaden din.

Personlige interesser CV-eksempler

Nedenfor følger noen eksempler på interesser som kan fremstilles for å demonstrere verdifulle egenskaper i en profesjonell sammenheng for å gi et innblikk i hvordan du retter dine fritidsinteresser opp mot jobbutlysninger:

  1. Lagidrett: Fotball, basketball, eller volleyball er eksempler på hobbyer som kan indikere kvaliteter som samarbeid, engasjement, og utholdenhet. Disse er spesielt relevante for stillinger som krever samarbeid og evne til å arbeide mot felles mål
  2. Digital kommunikasjon: Interesser som blogg-skriving, engasjement på sosiale medier, videoproduksjon eller podcasting viser kreativitet, teknisk kompetanse og evnen til å engasjere seg med et publikum. Dette er særlig nyttig for roller innen markedsføring, kommunikasjon, og digitale medier.
  3. Teater: Engasjement i skuespill eller improvisasjonsteater kan indikere sterke presentasjonsevner og evnen til å tenke raskt og kreativt. Disse ferdighetene er verdifulle for jobber som krever offentlige opptredener, undervisning, eller salg.
  4. Språk: Å lære seg nye språk reflekterer en lidenskap for kontinuerlig læring og en forståelse for kulturell sensitivitet. Dette er spesielt relevant for stillinger i internasjonale bedrifter eller roller som krever tverrkulturell kommunikasjon.

Hva du bør og ikke bør gjøre når du oppfører interesser på CV

Når du omsider har valgt å føre opp dine personlige interesser på CV-en din, er det viktig å gjøre dette med omhu. Først og fremst handler dette om å forstå at ikke alle interesser vil gi et like godt inntrykk og kan fremstå som irrelevant eller uprofesjonelt. Så hva er det egentlig som utgjør beste praksis når det kommer til interesser på CV-en? Og hva er det du bør inngå for å sikre at disse styrker, og ikke svekker, din profesjonelle presentasjon?

  1. Velg relevante interesser: Det viktigste med interesser på CV-en din er at de reflekterer positivt på din profesjonelle profil. Velg aktiviteter som enten kan knyttes direkte til jobben du søker på eller som demonstrerer overførbare ferdigheter som lederskap, kreativitet, eller teamarbeid. 
  2. Fremhev prestasjoner: Dersom dine interesser har ledet til anerkjennelser eller prestasjoner, som å vinne konkurranser eller oppnå sertifiseringer, bør dette definitivt inkluderes. Det viser ikke bare ditt engasjement og lidenskap for aktiviteten, men også din evne til å sette og nå mål.
  3. Ikke nevn for mange interesser: En lang liste over interesser kan virke uoversiktlig og potensielt distrahere fra dine profesjonelle kvalifikasjoner. Begrens utvalget for å holde CV-en din fokusert og lett å navigere.
  4. Styr unna uprofesjonelle interesser: Selv om det er viktig å være ærlig, bør man vurdere hvordan visse interesser kan oppfattes av andre. Noen hobbyer kan ses på som uprofesjonelle, eller risikofylte og kan potensielt skade din søknad. Tenk derfor nøye gjennom hvorvidt dine fritidsinteresser vil passe i en profesjonell søknad. 

Konklusjon – utnytt potensialet til personlige interesser i CV-en

Å inkludere personlige interesser på din CV kan være en verdifull måte å vise frem din unike personlighet og tilføre ekstra dimensjoner til din profesjonelle profil. Nøkkelen ligger i å velge og presentere disse interessene på en måte som speiler dine styrker, ferdigheter, og hvordan du kan bidra positivt til et arbeidsmiljø. La dine interesser vise at du er den rette personen for jobben. For ytterligere veiledning og eksempler på hvordan du kan optimalisere din CV, ta en titt på våre andre artikler her på CV wizard. Lykke til!

Del via:

Gjør inntrykk med din CV

Lag og last ned en profesjonell CV enkelt og raskt.

Kom i gang