Harrastukset CV:ssä - kyllä vai ei

Harrastukset ja kiinnostukset CV:ssä

Harrastukset ovat monelle tärkeitä ja niiden parissa voi vierähtää suuri osa vapaa-ajasta. Koska niiden merkitys yksilöille on niin suuri, on luonnollista että moni haluaa mainita harrastukset CV:ssäkin ja sillä kertoa itsestään persoonana. Joissakin tilanteissa harrastuksista voi olla aidosti hyötyäkin CV:ssä, mutta ne on hyvä ottaa mukaan ansioluetteloon hyvin harkiten ja siten, että keskityt esimerkiksi kuvailemaan osaamista tai vahvuuksia, joita harrastuksesi kehittävät, ja joista on hyötyä myös työelämässä, esimerkiksi kyky työskennellä osana tiimiä.

Milloin harrastukset kannattaa ottaa mukaan CV:een

CV:n tarkoitus on antaa hyvä ensivaikutelma ja vakuuttaa työnantaja siitä, että sinulla on avoimeen tehtävään oikeanlaista työkokemusta, koulutus ja osaamista. Lisäksi työnantajat painottavat entistä enemmän niin kutsuttuja pehmeitä taitoja, jotka liittyvät sinun omaan tapaasi viestiä, vuorovaikuttaa ja toimia osana työyhteisöä. Harrastukset kertovat usein sinusta persoonana ja monta kertaa onkin niin, että työnhakija saa työhaastattelussa kysymyksen liittyen harrastuksiin. Harrastukset ja kiinnostusten kohteet voi olla joissakin tapauksissa hyvä mainita jo CV:ssä, etenkin kun ne kertovat hakemaasi työpaikkaan soveltuvista vahvuuksista ja ominaisuuksista tai toisaalta mikäli harrastuksesi on erityisen aikaa vievä tai muutoin vaikuttaa esimerkiksi mahdollisuuksiisi joustaa työaikojen suhteen. 

Harrastus voi kieliä paljonkin vahvuuksista: urheilullisista harrastuksista esimerkiksi jalkapallo ja maratonjuoksu vaativat hyvin erilaisia vahvuuksia. Siinä missä jalkapallo on sosiaalinen joukkuelaji, maratonjuoksu on ennen kaikkea yksilölaji. 

Erilaisia harrastuksia ja kiinnostusten kohteita CV:ssä

Vaikka henkilökohtaisia tietoja kuten perhetilannetta ei nykyisin suositella nostettavan esille työnhaun yhteydessä, harrastukset voivat olla poikkeus etenkin mikäli ne viestittävät työn kannalta eduksi olevista vahvuuksista tai kehittävät taitoja, joista on hyötyä työssä. Erilaiset harrastukset viestivät mahdolliselle työnantajalle eri asioita: 

 • Urheiluharrastukset kertovat luonnollisesti siitä, että pidät huolta fyysisestä kunnostasi ja riippuen lajista, usein myös henkilökohtaisista vahvuuksistasi. 
 • Musiikki ja instrumenttien soittaminen. Musiikkiharrastus voi olla instrumentin soittamisen lisäksi myös konserteissa käymistä.
 • Ruuanlaitto ja muut kotona tapahtuva harrastaminen. Hyvin tyypillisiä harrastuksia, kuten käsityöt ja nikkarointi ovat monelle keino rentoutua ja luoda jotakin omilla käsillä. 
 • Kielten opiskelu. Kielistä voi ehdottomasti olla hyötyä matkailun lisäksi myös työelämässä.
 • Vapaaehtoistyö. Esimerkiksi vapaapalokunta tai eläinsuojeluyhdistyksen tukeminen omalla työpanoksella ovat monelle tärkeitä arvovalintoja ja kiinnostuksen kohteita.
 • Digitaaliset harrastukset, kuten sosiaalisen median sisällöntuotanto. On olemassa paljon ihmisiä, jotka tuottavat harrastuksenaan sisältöä sosiaaliseen mediaan, kuten vaikkapa dokumentoidakseen talonrakennusprojektia, autoharrastusta tai muotiin liittyvää kiinnostusta. 

Kuinka harrastukset voivat olla hyödyksi työnhaussa

Lähestulkoon mikä tahansa harrastustoiminta on positiivista ja tuo tasapainoa työelämän vaatimuksille. On kuitenkin olemassa tiettyjä tilanteita, joissa harrastuksista ja muista kiinnostuksen kohteista on erityistä apua työnhaussa:

 • Harrastukset kehittävät taitoja, jotka liittyvät suoraan työhön. Esimerkiksi asiakaspalvelun parissa työskentelevälle eri kielten osaaminen on suuri valttikortti. 
 • Harrastus vaatii jo itsessään tietynlaisia henkilökohtaisia vahvuuksia, kuten joukkueurheilu, jotka ovat tärkeitä työyhteisöön soveltumisen kannalta.
 • Harrastus on kasvanut niin suureksi kiinnostukseksi, että haluat tehdä siitä itsellesi ammatin. Näin on esimerkiksi sosiaalisen median sisällöntuotannon kohdalla. 
 • Harrastus mahdollistaa alan vaihtamisen, vaikka myyntityön parissa pitkään työskennelleen henkilön kohdalla siirtymisen automyyjäksi, missä voi hyödyntää omaa autoharrastuksen osaamista. 
 • Harrastus viestii omasta persoonastasi, vaikka siten että harrastuksesi on hyvin luova ja haluat korostaa tätä hakiessasi työtä luovalta alalta. Työkokemuksen, osaamisen ja koulutuksen lisäksi on aina positiivista, mikäli osoitat tiettyä kiinnostusta myös vapaa-ajallasi.

Harrastusten suhteen on kuitenkin tärkeää, että harrastuksen ja hakemasi työn välillä on jokin yhteys. Mikäli selkeää yhteyttä ei ole, on todennäköisesti perusteltua jättää harrastukset pois ansioluettelosta. CV:n ei nimittäin koskaan pitäisi olla pidempi kuin kaksi A4-arkkia, joten ilman että harrastuksista on suoraa hyötyä työnhaussa, kannattaa käyttää CV:n tila johonkin muuhun, esimerkiksi omista työelämän saavutuksista kertomiseen. 

Harrastusten listaaminen CV:ssä

Mikäli haluat kertoa harrastuksistasi CV:ssä, kannattaa huolehtia siitä että kerrot niistä tavalla, joka liittyy hakemaasi työpaikkaan. Poimi siis työpaikkailmoituksista vaatimuksia ja toiveita, jotka liittyvät harrastuksiisi ja kerro kuinka harrastuksesi liittyy näihin vaatimuksiin tai kehittää näitä taitoja. Esimerkiksi näin:

 • Joukkueurheilulajit viestittävät että olet tiimipelaaja, joten mikäli olet hakemassa työpaikkaa jossa edellytetään hyviä yhteistyö- ja tiimityötaitoja, voit mainita esimerkiksi olevasi luontainen tiimipelaaja ja tämän vuoksi jalkapallo on sinulle hauska ja motivoiva harrastus. Urheiluharrastuksesta voit hyvin mainita vaikkapa jalkapallokerhon nimen ja tason jolla pelaat. 
 • Yksilölajit kuten maratonjuoksu puolestaan viestivät että olet todennäköisesti hyvä työskentelemään itsenäisesti, joten voit tämän kohdalla kertoa että loistat työskennellessäsi itsenäisesti ja pitkäjänteisesti, kuten vaikkapa valmistautuessasi maratonille. Maraton-juoksuharrastuksen kohdalla voit halutessasi mainita CV:ssä oman henkilökohtaisen ennätyksesi tai tavoiteaikasi. On toki urheiluharrastuksia, joiden suhteen työnantaja voi nähdä harrastuksen jopa riskinä, esimerkiksi extreme-urheiluharrastukset kuten base-hyppääminen. Näiden suhteen voi olla parasta jättää harrastukset mainitsematta, edes joukosta erottumisen toivossa. 
 • Sosiaalisen median kiinnostuksen kohteesta voi työnhaussa hyödyntää jopa itse tuottamaasi sisältöä siten, että liität ansioluetteloosi linkin profiiliisi. Voit myös kertoa aiheen, josta tuotat sisältöä ja seuraajien määrän. Mikäli olet hakemassa markkinoinnin alan työpaikkaa, on perusteltua myös mainita mikä kohderymäsi on, etenkin mikäli olet hakemassa työpaikkaa, jossa kohderyhmä on suurinpiirtein sama. 

Kuinka ottaa harrastukset osaksi CV:tä

Samalla tapaa kuin vaikkapa työkokemus ja koulutus, harrastukset voi ottaa mukaan ansioluetteloon omana osionaan, mikäli niillä on yhteys hakemaasi työhön tai toimialaan. Muista aina, että työkokemus, osaaminen ja koulutus ovat CV:n tärkeintä sisältöä, joten näiltä osioilta ei koskaan pitäisi viedä tilaa harrastusten vuoksi. Ainoana poikkeuksena ovat tilanteet, joissa harrastus on avaamassa mahdollisuuksia uudelle uralle, eli olet vaihtamassa alaa. 

CV:n muotoilu on aina helpointa tehdä käyttäen valmista CV-mallipohjaa, jossa on omat osionsa työhistorialle, koulutukselle, osaamiselle ja harrastuksille. CVwizard tarjoaa joukon CV-malleja, joita ei tarvitse ladata tietokoneelle vaan niitä käytetään suoraan nettiselaimessa. Voit tällöin itse lisätä mallipohjaan osioita, kuten oman osion harrastuksille. Eri mallipohjissa on myös mahdollisuus valita haluatko harrastukset CV:n sivupalkkiin vai samaan sarakkeeseen työkokemuksen ja koulutuksen kanssa. 

Kuinka monta harrastusta ja kiinnostusta CV:een

CV:ssä mukana olevien harrastusten suhteen on tärkeää, että ne liittyvät jollakin tapaa hakemaasi työhön, joko sen kautta että ne tukevat kertomustasi siitä mitkä ovat henkilökohtaisia vahvuuksiasi tai kehittävät taitoja, joista on työssä hyötyä. Useimmissa tapauksissa kyse voi olla yhdestä tai kahdesta harrastuksesta, ja mikäli harrastuksia on CV:ssä kovinkin paljon, voi tämä jopa kääntyä hakijaa vastaan: työnantaja voi alkaa epäilemään, että onko hakijalla riittävästi aikaa kaikille harrastuksille ja että vaikuttavatko harrastuksiin liittyvät kiireet työntekoon. 

Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että mikäli sinulla on muutama harrastus, joita haluat korostaa työnhaussa, tuo esille yksi tai kaksi ja muista kertoa mitä hyötyä harrastuksestasi on työelämän näkökulmasta, esimerkiksi että käytät omaa vapaa-aikaasi uuden kielen oppimiseen. 

Expert Tip:

Strategisesti CV:een mukaan otetut harrastukset tukevat kuvaa vahvuuksistasi ja persoonastasi. Tiettyjä ominaisuuksia vaativaa työtä hakiessa voit painottaa CV:ssäsi harrastuksia, joissa edellytetään kyseisiä ominaisuuksia. Tämä antaa CV:n lukijalle johdonmukaisen kuvan siitä, että vastaat työpaikkailmoituksessa kerrottuja vaatimuksia sen sijaan, että yksinkertaisesti listaisit nämä ominaisuudet vaikka henkilökohtaisina vahvuuksina.

Kuinka harrastukset tukevat uratoiveita

Harva valitsee harrastuksensa sen perusteella, mikä hyödyttää uratoiveita, mutta usein on niin, että harrastusten ja oman uravalinnan välillä on jokin yhteys. Yhteys voi olla samankaltaisuutta korostava - esimerkiksi sosiaalisen joukkueharrastuksen ja myyntityön välillä -  tai toisaalta yhteys voi olla työhön ja vapaa-aikaan tasapainoa tuova, kuten vaikkapa silloin kun tietotyöläinen harrastaa auton nikkarointia. 

Uratoiveita tukevaa harrastustoimintaa on monenlaista:

 • Järjestötoiminta on hyvä keino oppia vaikuttamistaitoja, joista voi olla suurikin höyty työelämässä. Esimerkiksi johtamis- ja vaikuttamistaidot ovat monessa työssä eduksi, ja jollei sinulla ole esimieskokemusta, voit ensimmäistä johto- tai esihenkilöroolia hakiessasi korostaa kokemusta järjestötyöstä, etenkin mikäli olet toiminut jonkinlaisessa luottamustoimessa. 
 • Tapahtuma- ja talkootyö ovat monelle mainio keino oppia uusia taitoja, jotka voivat avata uusia ovia omalla uralla. Riippuen tapahtuma- tai talkootyön puitteissa saamistasi vastuualueista, voit kertoa tästä harrastustoiminnasta myös projektityönä - projektiosaaminen on haluttua ja arvostettua lähes joka alalla, joten voit hyvin kertoa millainen rooli sinulla oli vaikkapa urheilutapahtuman tai kaupunginosan kesäjuhlan järjestämisessä. 
 • Sosiaalisen median ja muu digiosaaminen ovat monelle hauskaa ajanvietettä, mutta niistä voi avautua uusi ura.

Vältä näitä virheitä listatessasi harrastukset CV:ssä

Harrastus on monelle intohimon kohde, johon mielellään käyttäisi kaiken vapaa-ajan. On siis ymmärrettävää, että moni haluaa tuoda esille tätä tärkeää elämän osa-aluetta myös työnhaun yhteydessä, esimerkiksi listata harrastukset osana CV:tä. Kannattaa kuitenkin välttää joitakin tyypillisiä sudenkuoppia:

 • Älä listaa harrastuksiasi mikäli niillä ei ole mitään yhteyttä hakemaasi työhön. Esimerkiksi auton nikkarointi tuskin hyödyttää työnhaussa, mikäli olet hakemassa työpaikkaa kirjanpitäjänä - paitsi mikäli kyseessä on kirjanpitäjän työpaikka autoliikkeessä tai autoja maahantuovan yrityksen palveluksessa. 
 • Antaako harrastus ristiriitaisen kuvan sinusta hakijana? Esimerkiksi uintia, maratonjuoksua ja auton nikkarointia harrastava henkilö, joka kertoo olevansa luontainen tiimipelaaja, voi herättää epäilyksiä. Älä listaa harrastuksia, jotka sotivat haluamaasi kuvaa vastaan.
 • Vaikka sinulla olisi paljon harrastuksia, älä listaa niitä kaikkia ilman, että kerrot mitä tekemistä niillä on työnhaun kannalta tai sinulle henkilökohtaisesti. Mikäli neulominen on ainoa harrastuksesi, voit hyvin kertoa sen olevan sinulle tärkeä tapa rentoutua ja luoda jotakin käsilläsi. Tämä on positiivinen asia kertoa harrastuksesta esimerkiksi hakiessasi työpaikkaa, johon voi liittyä kova työtempo. 
 • On joukko harrastuksia, joiden mainitseminen CV:ssä voi olla riskialtista. Näin on esimerkiksi poliittiseen aktiivisuuteen liittyvä harrastustoiminta, ja moni haluaa pitää myös omat seurakuntaan liittyvät luottamustoimet tai harrastustoiminnan omana tietona työnhaun aikana. Harkitse siis huolella haluatko harrastustoimintasi kertovan poliittisesta suuntautumisestasi tai uskonnollisuudesta. 

Viime hetken vinkit - harrastukset CV:ssä

Harrastukset ovat tärkeitä tuomaan tasapainoa työelämän ja vapaa-ajan välillä, ja monessa tapauksessa niistä voi olla hyötyä myös kehittämään taitoja ja valmiuksia, joita tarvitaan työelämässä. 

 • Listaa CV:ssä 1-3 harrastusta, mikäli niillä on jokin yhteys hakemasi työpaikan tai toimialan välillä. Kerro parilla sanalla mikä tämä yhteys on tai mitä valmiuksia harrastus kehittää.
 • Muista harkita tarkkaan millaisen viestin harrastuksesi antaa lukijalle. Extreme-urheilu ja poliittinen toiminta voivat olla riskialttiita mainita ansioluettelossa. 
 • Korosta harrastustoimintaa erityisen paljon tilanteissa, joissa harrastuksesi liittyy toiveisiisi uranvaihdon suhteen.
 • Harrastusten lisäksi CV:n avulla voit erottautua hakijajoukosta monella muullakin tapaa. Poimi lisää vinkkejä CVwizardin CV-artikkeleista.
Jaa via:

Anna hyvä ensivaikutelma CV:n avulla

Luo ammattimainen CV nopeasti ja helposti.

Aloita tästä